June 22, 2008

Normaalius on rikos! Manifesti.

Kirjoitettu kommentiksi ripsalle päreessään Joskus seitkytäluvulla.
*
ripsa kirjoitti

Ajattelet tri Mengeleä, vaikka on paljon dokumentoitua tietoa siitä, että jopa HÄN, se pahin natsi, ajatteli olevansa oikea tiedemies.
*
En minä ajatellut mitään Mengeleä.

'Normalisoiva biovalta' on Michel Foucault'a, joka piti sitä kaikkien yhteiskunnallisten järjestelmien rakenteellisena ominaisuutena tai dynamiikkana.

Norminmukaisuus (tässä siis normaalimitta) sisällyttää itseensä rasistisen, kontrolloivan dynamiikan, jota on erittäin vaikea vastustaa, koska se on sisäistetty paitsi tieteellisen ajattelun periaatteeksi myös järjestelmän eettiseksi standardiksi.

Tämän 'yhteismitallisuuden' nimissä voidaan hallita ja manipuloida sekä suuria massoja että yksilöitä.

Saattaa siis olla toissijaista, kuka kulloinkin on vallassa, koska biovallan periaatteella kyetään kätevästi käsittelemään kaikkia yhteiskunnallisia yksikköjä (ammattikuntia, perhettä, yksilöitä) yhtaikaisesti ja samassa muotissa.

Poliittisen biovallan päämääränä on sopeutunut, normaali ja konformistinen olento, joka ei uhkaa yhteiskuntarauhaa.

Mutta siten myös yksilöitten tai ryhmien aidot poliittiset vaikutusmahdollisuudet on typistetty pekkään äänioikeuteen.

Poliittinen konrolli on nimittäin luisunut medialle, joka on pelkkää liberalismin ja demokratian kaapuun naamioitunutta kapitalismia, ja jonka tavoitteet eivät siten koskaan ole aatteellisia vaan 'sijoituksellisia' eli yhteneväisiä biovallan kanssa.
*
Luonnontieteilijän ja ylipäätään annettuun, valmiiseen, yhtenäiseen sekä autonomiseen egoon uskovan on varmaankin vaikea ymmärtää ja hyväksyä biovallan käsitettä, koska Foucault'n nietzscheläistä valtaa ei voi yksilöidä tai määritellä oikeudellisesti.

Valta tulee kaikkialta, se on aina tuottavaa sekä normalisoivaa: siten normaalius on 'tuote', jota systeemi 'käyttää, hyödyntää ja kuluttaa'.

Vallan kääntöpuolena ja edellytyksenä toimii kuitenkin itsestään selvyytenä pidetty metafyysinen oletus: egon, subjektin ja identiteetin ykseys.

Yhtenäiseen ja annettuun egoon uskovat ihmiset tarvitsevat selkeän viitepisteen, josta käsin toimia, ja josta käsin maailma sekä yksilö 'toimii', ja näin tehdessään he tuovat ajatteluunsa takaoven kautta takaisin tieteen ja yksilönvapauden nimissä hylkäämänsä vanhan substanssimetafysiikan.

Mutta identiteetti (substanssin yhä säilynyt muoto) ei ole 'särötön' lähtökohta - ei yksilölle, maailmalle tai edes logiikalle.
Pikemminkin identiteetti egona on illuusio, jota biovalta pyrkii pönkittämään, koska se pystyy samalla käsittelemään paremmin manipuloitavia kohteita.

Tällaista identiteetin, egon ja subjektin samaistavaa salakavalaa 'normaalin minän' palvontaa on syytä vastustaa, koska a) se on valheellista b) sen avulla pyritään normalisoimaan (itse asiassa totalisoimaan) koko yhteiskunta.

Theodor Adorno väittää, että identiteetin käsitteeseen perustuva perinteinen logiikka ja jopa harmonis-tonaalinen musiikki ovat totalitarisoivia projekteja (esim. marssimusiikki). Sen vuoksi hän yritti kehittää ei-identtisen subjektiviteetin logiikkaa.

Itse asiassa juuri ei-identtisyyden perimmäisen ensisijaisuuden vuoksi (sekä luonnossa että 'ihmisluonnossa') psykoanalyysilla on aina oleva paikkansa myös yhteiskuntateoreettisen kritiikin muotona, vaikka myös Foucault siihen itse skeptisesti suhtautuikin.

Toisaalta juuri tämän vuoksi psykoanalyysia loppujen lopuksi myös vastustetaan: ei siis niinkään siksi, että se on muka epätieteellistä, mikä on pelkkä julkinen näennäisselitys vaan siksi, että se murtaa käsityksen yhtenäisestä ja eheästä egosta, jota voi manipuloida ja muovata loputtomiin kuten Freudinsa tärvänneet amerikkalaiset egopsykologit ajattelevat.

Ylipäätään kaiken maailman positiivisen ajattelun ja elämänhallinnan kurssit toteuttavat siististi ja salakavalasti normalisoivan biovallan tavoitteita.

Sen vuoksi kehoitankin:

Nouskaa barrikadeille! Heittäkää pommeja EU-byrokraattien niskaan! Älkää totelko, sillä muussa tapauksessa teidät 'lobotomoidaan' yhteiskunnan tahdottomaksi osaksi, joka osaa kyllä soittaa suutaan median antaessa vauhtia, mutta jolla ei ole todellista valtaa oman 'rikkinäisyytensä' eli luovuutensa ja siten sisäisen vapautensa säilyttämikseksi!

Normaalius on rikos luovuutta ja todellista vapautta vastaan!

2 comments:

Existenz_ said...

"There is no such thing in life as normal" - Morrissey

"Normality is death" - Theodor Adorno

Rauno Rasanen said...

Kirjoitin kommentistani päreen.