February 29, 2012

Lait, ennen meitä syntyneet, nyt pörssikursseistamme näät


Mitä? Arpooko lotto meille myös varmemmat ja paremmat lait kuin pörssi? Jo on aikoihin eletty.
*
Kielimafian tarkennus [I,3] ja lisäys [Motto] - klo: 18.40.
*
Kirjoitettu kommentiksi Ironmistressin päreeseen Virkavallan huolena vankila ja tuonela - [osa III sisältää jo/myös viittauksia erääseen toiseen päreluonnokseeni].
*
Motto:
Yhdysvaltojen kutsuminen 'demokratiaksi' on loukkaus demokratia-sanaa kohtaan [Johan Galtung, 2011; sitaatti Patomäki: Eurokriisin anatomia, viite, s.151]

I
1
Aiheeseen liittyen kannattaa ehdottomasti tsekata linkin dokumentti. Se sisältää pöyristyttäviä faktoja USA:n lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta etenkin erään tummaihoisen etnisen vähemmistön tuhoamiseksi.

Päällepäin näyttää siltä, että oikeus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat, mutta totuus on täysin toinen. Avoimen rasistisuuden tilalle on tullut oveluudessaan vielä pahempi syrjinnän muoto eli arvokonservatiivinen uusliberalismi, joka on ryhtynyt systemaattisesti rampauttamaan ja siten likvidoimaan etnisten vähemmistöjen elinmahdollisuuksia, jotta valkoisen ylä- ja keskiluokan taloudellinen asema ja turvallisuus eivät vaarantuisi.

Tämä laajan skaalan yhteiskuntapoliittinen lamaannutus-operaatio toimii kuvottavan hyvin. Orjuus ja rasismi eivät suinkaan ole menneisyyttä vaan toteutuvat sekä Orwellin että Huxleyn päivitettyjen skenarioiden puitteissa juuri siinä maassa, joka on kuulemma syntynyt vapaudesta, julistanut aina vapautta ja ollut sitä ylpeä ja hanakka esittelemään varsinkin kaikille niille, jotka fasismin tai kommunismin nimissä estävät vapautta kukoistamasta Ameriikan malliin.

Voi kaikkien tekopyhyyksien perikalvinistinen pers - eh - asshole mitä shittiä tällainen vapauspuhe onkaan ollut ja yhä edelleen on.

Euroopassa valehtelemisesta joutuu periaatteessa vastuuseen ja jopa vankilaan [ainakin jos jää kiinni], mutta USA:n sentimentaalis-kalvinistis-konservatiivisessa liberaali-demokratiassa valehteleminenkin on vain tapa ilmentää yksilöllistä vapautta, jota ei saa rajoittaa.

2
Venäjän yksinvaltaisessa hallintojärjestelmässä valehteleminen näyttää sen sijaan olevan Vladimir Putinin ja hänen puolueensa yksinoikeus, mikä käytäntö ei loppujen lopuksi eroa amerikkalaisesta tekopyhyydestä kuin karkeitten pakkotoimiensa ja aggressionsa suoran voiman ja avoimuuden osalta. Vapaan amerkkalais-kapitalistisen maailman kansalaiset osaavat siis jopa valehdella riski-tehokkaammin ja ovelammin kuin entisen kommunismin jälkeläiset.

3
Mustaa etno-vähemmistöä tarkkaillaan ja rangaistaan USA:ssa esim. huumeitten hallussapidosta ja käytöstä kymmenkertaisesti tiukemmin kuin valkoihoisia, vaikka laki on kaikille sama [tämä on aito ja todistettavissa oleva eikä mikään asenne-fakta].

Rikosoikeudellisen käytännön eriarvoistava linja saavuttaa lopulta rasistisen päämääränsä [joka on pääosin tarkoituksellinen eikä 'vain' kontrafinaalinen], koska rikoksen uusintoja tulee tietysti moninkertaisesti herkemmin niille, joita varta vasten kytätään [mustien huumekäräytykset] kuin niille, joiden tekemisiä katsotaan helpommin sormien läpi [valkoisten huumekäyttö].

Kahdesta minkä tahansa rikkomuksen/rikoksen [vaikka pizza-varkauden] uusimisesta [yhteensä kolme tuomiota] saa joissain osavaltioissa elinkautisen [vähintään 25 vuotta]. Sen jälkeen ihmisellä ei ole enää tulevaisuutta vaan pelkkä vankilaan johtanut menneisyys.

Niinpä tällaisen systeemin vallitessa jopa 3/4 mustista miehistä päätyy jossain elämänsä vaiheessa vankilaan leimautuen ehkä loppuiäkseen, menettäen kansalaisoikeutensa ja pysyen varmasti köyhänä, mikä ei ainakaan vähennä rikoksen tekemisen todennäköisyyttä.

Konservatiiveille nämä tilastot ilmaisevat määrällisessä vakuuttavuudessaan laadullisen totuuden: mustat miehet ovat synnynäisesti eli geenirakenteestaan johtuen rikollisia. MOT.

4
Rotuerottelun perintö-ohjelman lopussa saamme käytännön vihjeen myös Suomen oikeisto-hallituksen kestävyysvaje-talkoisiiin.

Poliisitoimestakin voi tulla markkinataloutta, kunhan sen ansaintalogiikkaa lainsäädännöllä hiukan rukataan. Vankiloitten rakentaminen ja vankiloitten ymärille rakentuneet elinkeinot ovat nimittäin USA:n kannattavinta teollisuutta tällä hetkellä.

Jyrki-Boy-Kataisen onkin mahdollista leikata legitiimisti poliisin määrärahoja kestävyysvaje-uhrausten nimissä [mikä fucking kestävyysvaje?; - globaalien finansialisaatio-tappioiden sosialisoimisesta siinä on kyse], kunhan hän samalla antaa poliisille esim. oikeuden takavarikoida tiettyjen [etenkin huume-] rikollisten omaisuutta, kuten USA:ssa on tapahtunut jo 1980-luvun lopulta eli Fart-Reaganin presidenttiajoista lähtien [Suomeen pitäisi kuitenkin ensin kehittää todella vakava ja laaja huumeongelma].

Tällä tavoin Jyrki-Boy voisi organisoida maahamme kannattavat, miltei yksityiset poliisivoimat. Ehkä sellaiset 'liikeyritykset' vielä joku päivä menevät jopa pörssiin asti ja ryhtyvät spekuloimaan lyhyeksi myynneillä ja luottotappio-swapeillä.

Tärkeintä on tietysti/kuitenkin pitää poliisitalouden raaka-aine-pohja ['reaalitalous'] kunnossa ja huolehtia siitä, etteivät rikolliset pääse loppumaan vaan että heidän määränsä [poliisin tarkassa valvonnassa] päivastoin lisääntyy. Jatkuva kasvu ei toteudu ilman rikollisia.

USA:ssa tämä kaikki tapahtui konservatiivien onnistuttua yleiseen mielipiteeseen voimakkaasti vaikuttamalla saamaan merkittävän osan etelävaltioiden demokraateista vaihtamaan puoluetta ja kriminalisoimaan kansalaisoikeustaistelijoiden [ja ylipäätään mustien aktivistien] toiminnan. Loppu on arvokonservatiivisen uusliberalismin lainsäädäntö-, tuomio-, ja toimeenpanovallan historiaa. Vapaan kapitalismin historiaa.

II
http://areena.yle.fi/video/1330381061478
Dokumenttiprojekti: Rotuerottelun perintö
*
Miksi väkivalta kukoistaa Amerikan ennen rauhallisilla kaduilla? Suomessa asuva ohjaaja Joe Davidow tutkii amerikkalaisen yhteiskunnan nykytilaa ja yhteiskunnan rakenteisiin piilotetun rotusorron mekanismeja.

III
1
Tässä kaikessa [I ja II] ei ole kyse pelkästään moraalisesta korruptiosta [ihmisluonnon pahuudesta eli vaistonvaraisesta ja häikäilemättömästä status-kilpailusta toisten epäonnea ja heikkouksia hyväksikäyttämällä] vaan kapitalistisen systeemin [hypoteettisten markkinoitten] sisäisestä logiikasta.

Ensinmainitulle ei voi tehdä oikeastaan mitään, koska sen mukaan ihminen ei ole vapaa eikä siten viime kädessä edes syyntakeellinen, mutta jälkimmäiseen voi puuttua, mikäli oletetaan, että ihmisten luomat institutionaaliset systeemit eivät ole deterministisen liikkeen/muutoksen/kehityksen aikaansaannosta, jolloin ne palautuvat samantyyppisen loogisen välttämättömyyden hämäryyteen kuin darwinistinen evoluutioteoriakin sovellutuksineen [esim. Veblen].

Näin ollen myös marxilainen historiakäsitys determinismissään toteuttaa itseään tieteellisesti todistetun [ks. 2] luonnonlain tavoin ilman, että voisimme tai meidän edes tarvitsisi tehdä mitään sen eteen. Determinismi ei voi velvoittaa tai vielä jyrkemmin [koska deterministinen prosessi on kausaalinen eikä normatiivinen]: determinismi ei edes tarvitse ihmistä.

2
Miten todistaa [myös marxilainen] determinismi 'oikeaksi' tosiasiaksi, koska todistamiseenhan tarvitaan aina tietoisuutta eikä sitä voi olla olemassa ilman vapautta arvioida ja valita toden ja erheen/valheen väliltä?

Mutta eihän determistinen maailma voi olla kuin tosi, koska sille ei ole vaihtoehtoa. Toisin sanoen välttämätömyytensä takia tosi maailma [tässä päättelyssä siis determinismi] on itse itsensä syy eli causa sui - juutalaisen monistin eli puolimystikko-Spinozan lailla ajatellaksemme.

Eikö kuitenkin juuri todistamista eli tietoisuuden paradoksaalista luonnetta ilmentävä tosiasia toden ja valheen yhtäaikaisen vallitsevuuden mahdottomuudesta [Platonin kolmannen ihmisen argumentti] osoita, että determinismi on jos ei väärä niin perin mielikuvituksellinen tai ainakin yksipuolinen mallinnus todellisuuden tapahtumisesta?

Spinoza lankeaa rationaaliseen mystiikkaan. Entä Marx - - ?

Kysymysmerkki viestii minulle, että tajutakseni maailman olemassaolon ja/tai muutoksen tajuamisen ehtoja minun on vielä kerran ja aina uudestaan yritettävä palata Kantin kautta Hegeliin.

Nietzscheen en haluaisi palata [jos kohta olen hänestä koskaan irtautunutkaan], koska hän hajotti nihilismillään 'koko pakan' niin moneen osaan, ettei siihen välttämättä löydä enää mitään tolkkua, vaikka lukisi Foucault'a silmät sumeiksi. Sitäpaitsi Nietzschen ajattelu on [tietysti hyvin oleellisin varauksin] sovitettavissa vebleniläiseen vaisto- ja distinktio-sosiologiaan, joka päätyy johdonmukaisesti täydelliseen pessimismiin.

Paradoksaalista kyllä Nietzsche ei ollut tai ei ainakaan halunnut olla pessimisti tämän elämän ja optimisti tulevan suhteen [kuten kristityt] vaan uudenlaisen [affirmatiivis-nihilistisen] ihmisen profeetta [jotkut sitten ottivat hänet kirjaimellisesti tosissaan, mistä seurasi katastrofi].

Yhteiskunnallinen tietoisuuteni [jos minulla nyt sellaista voi ylipäätään olla ;\] sen sijaan kytkeytyy vahvasti mutta ei dogmaattisesti myös Marxiin.
*
http://takkirauta.blogspot.com/2012/02/virkavallan-huolena-vankila-ja-tuonela.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmannen_ihmisen_argumentti
http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Galtung
http://cimddwc.net/tag/money/page/6/

February 28, 2012

Valtiot finansialisaation saartorenkaassa

'Valtiot eivät selviä superkuplan puhkeamisesta'.
*
Terho Laitila, Murros, 13.11.2011
*
[Korjattu versio - klo:23.20]
*
Maailman talouspäättäjät ovat viime aikoina marssineet viikosta toiseen uuteen kriisikokoukseen pelastamaan milloin mitäkin maata täydelliseltä katastrofilta. Murros kysyi Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäeltä nykyisen kriisin syistä ja että onko nykyisenlaisella talousjärjestelmällä ylipäätään mahdollisuuksia selviytyä vaikeuksistaan.

1. Maailmantaloudessa myllertää näinä päivinä taasen melkoisesti. Onko nyt kyseessä vuoden 2008 finanssikriisin jatko? Onko tuolloin annettujen elvytysruiskeiden teho yksinkertaisesti loppumassa?

Kyse on ainakin kahdessa mielessä nimenomaan 2008-9 rahoituskriisin jatkosta, vaikka toisaalta kriisi on samalla myös paljastanut EMU:n sisäisen heikkouden ja ristiriidat. Kriisin seurauksena EU:n jäsenvaltiot panostivat rahoitussektorin tukemiseen 4600 miljardia euroa, mikä vastaa 39%:a koko EU:n bruttokansantuotteesta. Lisäksi automaattiset vakausmekanismit ja elvytyspaketit maksoivat vuosien 2008-10 aikana saman suuruusluokan verran rahaa. Tämä johti EU-maiden julkisen velan kasvuun. Kreikka ja Irlanti ovat ääritapauksia. Vaikka kummankin maan talouskasvu oli nopeaa ennen rahoituskriisiä, Kreikka oli jo valmiiksi velkaantunut. Talouskriisi kuitenkin pahensi nopeasti tilannetta. Kreikan valtionvelka kasvoi 115 prosentista 143 prosenttiin kansantuotteesta.

Irlannin velkaantumisen syynä oli lähes yksinomaan globaali finanssikriisi. Kriisin myötä Irlannin asuntokupla puhkesi ja pankkijärjestelmä romahti. Irlannin julkisen velan osuus nousi nopeasti kohtuullisesta 24,8 prosentista yli 96 prosenttiin kansantuotteesta. Irlannin keskuspankki on ennustanut velka-asteen nousevan 118 prosenttiin vuonna 2013. Kreikan ja Irlannin jälkeen myös Portugali, Espanja ja Belgia ajautuivat velkaongelmiin, joita rahoitusmarkkinoiden spekulaatio velkavaikeuksilla on pahentanut. Ongelma ei nimittäin ole vain velan absoluuttinen tai suhteellinen määrä, vaan se, että nykymuotoisen velan korot ovat yksityisten sijoittajien, lainanantajien, luottokelpoisuusluokittelijoiden ja keinottelijoiden odotusten armoilla. Esimerkiksi 300 miljardin velat ovat suhteellisen helposti hoidettavissa 1%:n korolla, mutta jos korot nousevat yhtäkkiä 15-25%:in, tilanne karkaa hetkessä käsistä. Kuka tahansa ymmärtää, että Kreikan tai Suomen kokoinen kansantalous pystyy hoitamaan 3 miljardin euron korot vuodessa, mutta 45-75 miljardia vuodessa on täysin mahdoton summa. Suomen valtion budjetti on 50 miljardin suuruusluokkaa.

Kyse on kuitenkin myös EMU:n sisäisistä ristiriidoista. EMU on monetaristinen rahaunioni ilman poliittista unionia tai yhteistä talouspolitiikkaa. Ongelman ytimessä on myös se, että EMU:n jäsenvaltiot käyvät ulkomaankauppaa keskenään ilman mekanismia, jolla epäsuhdat voitaisiin korjata. Alijäämämaat ovat pitäneet yllä Euroopan kokonaiskysyntää ja myös tärkeimmän ylijäämämaan Saksan talouskasvua. Saksan deflationaarinen talouspolitiikka on rakennettu sen oletuksen varaan, että lisäkysyntä syntyy jossain muualla. Kaikkien EU-maiden näkökulmasta muut EU-maat muodostavat tärkeimmän vientialueen. Globaali rahoituskriisi pahensi nopeasti alijäämämaiden tilannetta ja romahdutti Irlannin kaltaiset uusliberaalin spekulaatiotalouden varaan laskeneet maat. Itsensä toteuttavat ennusteet ja keinottelu luottomarkkinoilla pitivät huolen lopusta.

2. Miten 2008 kriisiä elvytettiin? Mitkä instituutiot elvyttivät ja mistä elvytysrahat otettiin? Mihin miljardit jenit, eurot ja dollarit kohdistettiin? Tehtiinkö virheitä tai jopa emämunauksia? Hyötyikö tavallinen kansa?

Virheitä tehtiin, mutta suurin ongelma pelastus- ja elvytyspaketeissa oli niiden ideologisissa taustaoletuksissa. Vaikka jouduttiin palaamaan keynesiläiseen elvytykseen, uskottiin ja toivottiin mahdollisimman nopeaa paluuta vapaiden markkinoiden arkeen. Finanssialisaatio-prosessiin ei haluttu puuttua. Finanssialisaatio on prosessi, jossa rahoitusmarkkinat, rahoituslaitokset ja rahoituseliitit kontrolloivat yhä enemmän taloudellisia prosesseja ja talouspoliittisia päätöksiä.

Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että kriittisemmästäkin poliittisen talouden näkökulmasta oli vaikea etukäteen arvioida, riittäisivätkö pelastuspaketit ja elvytys kääntämään tilanteen. Kirjoitin vuonna 2009 artikkelin, jossa esitin todennäköisimpänä skenaariona sitä, että nämä mekanismit ja toimenpiteet palauttavat jonkinlaisen hauraan talouskasvun joksikin aikaa. Tämän skenaarion mukaan seurauksena olisi ollut vielä yksi muutaman vuoden kestävä kierros spekulaatiotaloutta ja taustalla olevan super-kuplan paisuttamista. Lopulta olisi koittanut massiivinen rahoitusromahdus, joka olisi johtanut 1930-luvun tapaiseen lamaan joskus 2010-luvun toisella puoliskolla. Toisaalta totesin, että vaikka 30-luvun suuri lama alkoikin syksyn 1929 romahduksella, siinä oli monta vaihetta. Syvin kriisivaihe oli vasta talvella 1932-33 – eli yli kolme vuotta pörssiromahdusta myöhemmin – ja lama jatkui monissa maissa aina toiseen maailmansotaan saakka. Niinpä ”jos automaattiset vakauttajat ja käytössä olevat politiikka-instrumentit eivät ole riittäviä estämään kriisin syvenemistä, mikä on mahdollista varsinkin kun otetaan huomioon julkisen velan kasvu monissa maissa, nyt käynnissä oleva prosessi voi osoittautua hyvinkin samankaltaiseksi”.

Monet taloustieteilijät – esimerkiksi Paul Krugman, Jack Rasmus ja Daniel Roubini – olivat jo alunpitäen sitä mieltä, että elvytystä harjoitettiin liian vähän, liian myöhään ja väärällä tavalla.

Pelastuspaketit ja elvytys riittivät estämään välittömän romahduksen, mutta eivät kääntämään taantumaa edes hauraaksi nousuksi. Kokonaisvelkamäärä väheni vain vähän, samalla kun merkittävä osa yksityisestä velasta muuttui julkiseksi velaksi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

Keskuspankkirahoitusta käytettiin vain rahoitusjärjestelmän ylläpitämiseen, ei budjettien tukemiseen. Finanssialisaation todellisiin syihin ja seurauksiin – eriarvoistuminen, reaali-investointien hiipuminen, eläkerahastot, varjopankkijärjestelmä ja veroparatiisit – pureuduttiin vain pintapuolisesti jos ollenkaan. Juuri tässä näkyvät ideologiset taustaoletukset. Haluttiin uskoa, että kyse on vain väliaikaisesta markkinahäiriöstä ja suhteellisen pienistä sääntelyvirheistä, ei finanssialisaation tuoman uusliberalisaatio-kehityksen perustavista ongelmista.

3. Miksi kriisi painottuu nyt ainakin näennäisesti Eurooppaan? Ovatko USA, Japani ja Kiina jo lamalta turvassa, vai eikö näiden maiden ongelmista vain puhuta? Voiko Kiina pelastaa maailman pumppaamalla ylijäämiään läntiseen maailmaan?

Myös Yhdysvallat on erittäin suurissa rahoitusvaikeuksissa ja keskeinen osa ongelmaa. Se aikakausi on tullut päätökseensä, jolloin maailmantalouden kokonaiskysyntää pidettiin yllä Yhdysvaltain ylikulutuksella ja velkaantumisella. Tämä asetelma on myös Euroopan kriisin taustalla. Se, että julkisen talouden rahoitusongelmat ovat räjähtäneet käsiin kaikkein näkyvimmin Euroopassa, johtuu EMU:n sisäisistä heikkouksista ja ristiriidoista, jotka globaali rahoituskriisi on nyt selkeästipaljastanut.

Maailmantalouden vajoaminen uuteen taantumaan tai jopa suureen lamaan koskee kuitenkin kaikkia, niin eteläisellä kuin pohjoisella pallonpuoliskolla. Esimerkiksi Japanin julkinen velka on suurempi kuin yhdessäkään Euroopan maassa, mutta sen ehdot ja korkotaso ovat enemmän japanilaisten itsensä käsissä. Toisaalta Japani on jo pitkään sinnitellyt deflationaarisen talouskehityksen kurimuksessa. Maailmantalouden alamäki asettaisi Japanin entistä vaikeampaan tilanteeseen. Kiinan talouskasvu on puolestaan vientisektorin varassa. Eriarvoisuuden lisääntyminen ja kiinalaisten sosiaaliset olosuhteet ovat johtaneet ylisäästämiseen Kiinassa. Kotimainen kysyntä on riittämätöntä pitämään yllä Kiinan nopeaa kasvua. Lisäksi Kiinan pankkisektori on suurissa ongelmissa. Pankeilla on roskalainoja ja spekulatiivinen varjopankkijärjestelmä on vallannut alaa.

Keskustelen parhaillaan Kiinan asioita hyvin tuntevan kollegani Jamie Morganin kanssa siitä, että kuinka suurella todennäköisyydellä Kiina ajautuu pankkikriisiin seuraavan vuoden kuluessa. Jamien mukaan ”Kiinan pankkikriisi odottaa tapahtumistaan”. Kiinalla on kuitenkin paljon likviditeettiä käytössään. Todennäköisin kehityskulku riippuu myös siitä, mitä Kiinan viranomaiset ja poliitikot tekevät. Pankkijärjestelmän pelastamisen seuraukset voisivat kuitenkin tuntua erityisesti Yhdysvalloissa, sikäli kun se tarkoittaa dollarimääräisten sijoitusten poisvetämistä.

4. Voidaanko nykyistä talousongelmaa mitenkään analysoida marxilaisittain esimerkiksi jatkuvana suhteellisena liikatuotantokriisinä? Ollaanko suhteellisia liikatuotantopulia, eli lamoja, siirretty kansantalouksien mittakaavassa kuluttamalla tuotantoa velaksi?

Yksi marxilaisen ja keynesiläisen talousteorian yhteinen piirre on se, että molemmat kieltävät niin sanotun Say’n lain. Jean-Baptiste Sayn (1767– 1832) idea oli yksinkertainen: kaikki vaihto on pohjimmiltaan vaihtokauppaa. Jos tavara aina vaihdetaan toiseen, mitään ylituotantoa ei voi olla.

Vielä nykyäänkin neoklassisen taloustieteen tyypilliset oppikirjamallit pohjautuvat Sayn oletukseen, jonka mukaan rahalla ei ole kapitalistisessa markkinataloudessa minkäänlaista aktiivista roolia.

Marx ei kuitenkaan ollut tässä suhteessa täysin johdonmukainen. Toisaalta hän kritisoi Say’ta ja Ricardoa ankarin sanoin, mutta toisaalta hän itse oletti toisissa yhteyksissä, että raha-arvot ovat pohjimmiltaan harhakuvia. Todellinen arvo on työn määrässä. Keynes – ja koko jälki-keynesiläinen teoria – on ollut tässä suhteessa yksiselitteisempi. Raha ja sen arvo ja korko, säästäminen, kulutus ja investoinnit määräytyvät tulonjaon, vallitsevien instituutioiden sekä eripituisten suunnittelu- ja odotushorisonttien yhteisvaikutuksena. Ei ole mitään taetta siitä, että kokonaiskysyntä vastaa kulloistakin tuotantokapasiteettia. Päinvastoin, ilman valtion aktiivista roolia alikulutuksella eli liikatuotannolla on taipumusta vallita, joskin syklisesti vaihtelevalla tavalla.

On perusteltua sanoa, että 2000-luvulla puuttuvaa kokonaiskysyntää on paikattu velalla, ja että sen seurauksena liikatuotantopulia on siirretty eteenpäin. Erityisen hyvin tämä kuvaa Yhdysvaltain kehitystä. Yhdysvallat on toiminut maailmantalouden kysyntäveturina. Varsinkin viimeisimmän vuosikymmenen ajan kysyntää on ylläpidetty velaksi. Työn tuottavuuden ja talouskasvun hedelmät ovat menneet kaikkein vauraimmille. Pitkään jatkuneen eriarvoistumisen seurauksena tavallisten kansalaisten kulutus on rakentunut yhä hauraammalle ja epävarmemmalle pohjalle. Puutteita ja aukkoja kulutuksessa on paikattu helposti saatavalla velkarahalla. Vaikka supervauras eliitti säästää ja työntää rahaa rahastoihin ja keinotteluun, kokonaisuutena kotitalouksien velkaantuneisuus Yhdysvalloissa on kasvanut jo pitkään ja säästäminen kääntynyt negatiiviseksi. Velkaantuminen ei voi kuitenkaan jatkua loputtomasti. Mitä korkeampi yleinen velkaantuneisuusaste, sitä alttiimpi koko järjestelmä on pienillekin maksuhäiriöille järjestelmän jossain osassa.

5. Miten ylipäätään on mahdollista, että ns. reaalitalouden ulkopuolelle on syntynyt ns. ”odotustalous” jossa rahalla tehdään rahaa? Sen arvioidaan olevan moninkertainen reaalitalouteen verrattuna?

Onko finanssialisaatiossa kyse kapitalistisen markkinatalouden sisäsyntyisestä tendenssistä kohti sellaisia spekulatiivisia toimintoja, jotka avaavat tien kiertonopeuden lisäämiseen ja nopeiden voittojen tekemiseen, johtaen kupliin ja romahduksiin, eriarvoistumiseen, laskeviin reaali- investointeihin jne? Vai onko viime vuosikymmenten finanssialisaation takana sellaisia erityisiä maailmanhistoriallisia olosuhteita, jotka mahdollistivat uuden finanssialisaatio-aallon, mitä ei ilman noita erityisiä olosuhteita ehkä olisi tapahtunut? Erityisesti ajattelen territoriaalisen valtion ja uudelleen liberalisoidun maailmantalouden välistä perustavaa ristiriitaa.

Selittämistavasta riippuu osin myös se, mikä on järkevin vastastrategia. Jos kysymys on ensisijaisesti sisäsyntyisestä ja itseään vahvistavasta tendenssistä, niin tärkeintä on sulkea kaikki keinottelu heti alkuunsa, ettei prosessi edes pääse liikkeelle. Jos kysymys on ensisijaisesti alueeseen sidotun valtion ja liberaalin maailmantalouden ristiriidasta, tarvitaan uusia globaaleja instituutioita, jotka sääntelevät ja verottavat rahoitusta ja investointeja. Oma tulkintani tällä hetkellä menee jotenkin niin, että tällainen sisäsyntyinen tendenssi on olemassa, mutta uutta finanssialisaatiokierrosta ei olisi tapahtunut – ei ainakaan vielä 1970-luvulta alkaen tai nykyisessä mittakaavassa – ilman rakenteellista ristiriitaa erillisten valtioiden ja maailmantalouden avoimien tilojen välillä. Jos kunnianhimoisemmat suunnitelmat Bretton Woods –järjestelmästä olisivat toteutuneet 1940-luvulla, olisi kestänyt paljon kauemmin ennen kuin laajamittainen finanssialisaatio olisi käynnistynyt.

6. Olet todennut, että on puhkeamassa superkupla, josta valtiot eivät enää selviä? Onko tämä kapitalismin loppusuora? Kuinka kauan ihmiset suostuvat ”finanssinerojen” vietäviksi?

Valtiot eivät selviä superkuplan puhkeamisesta ainakaan nykykeinoin. Itse asiassa nyt käynnissä olevan eeppisen taantuman toisen vaiheen keskeinen syy on vallitsevassa oikeaoppisessa tavassa ajatella, että mistä velkaongelmissa oikein on kyse. Vaikka vyönkiristyskuurien ja niihin sidottujen tukipakettien avulla julkisten velkojen korkoja voidaan hillitä, ne pahentavat kriisimaiden talousongelmia ja siten huonontavat niiden velanmaksukykyä. Kun kaikki valtiot yrittävät säästää yhtä aikaa, vähenee eurooppalainen ja globaali kokonaiskysyntä entisestään. Kun taantuma tai lama on maailmanlaajuinen, siitä on vaikea löytää ulospääsytietä esimerkiksi viennin avulla.

Kriisi tarkoittaa käännekohtaa prosessissa, joka voi johtaa yhteiskunnallisen järjestelmän luonteen muuttumiseen. Sanaa käytetään tiuhaan ja usein sellaisessa löyhässä merkityksessä, jossa mikä tahansa vaara tai uhka jostain haitallisesta seurauksesta voi muodostaa ”kriisin”. Etymologisesti kriisi on yhteydessä sanaan kritiikki. Usein puhe kriiseistä on nimenomaan yhteiskuntakritiikkiä.

Kritiikin kohteena on kriisin aiheuttaja ja tavoitteena on oppia muodostamalla uusia sääntöjä, periaatteita ja instituutioita. Jos talouden käänne on tarpeeksi syvä ja jyrkkä, vallitsevien näkemysten ja instituutioiden kannattajat joutuvat puolustuskannalle ja uusille tai uusvanhoille ideologioille tulee tilaa. Mutta juuri tästä syystä käsitykset talouskriisien syistä ovat kiistanalaisia.

Talouskriisi ei koskaan tarkoita kaiken romahtamista tai kaikkien taloudellisten aktiviteettien loppumista. 1930-luvun laman syvimpinäkin hetkinä enemmistöllä ihmisistä oli töitä ja toimeentulo.

Kurjuus ja työttömyys olivat kuitenkin niin laajalle levinneitä, että suurin osa ihmisistä koki olemassaolonsa perusteiden olevan uhanalaisia. Syntyi eksistentiaalinen kriisi. Etsittiin vaihtoehtoja.

Monet yhteiskunnalliset konfliktit kärjistyivät väkivaltaisiksi. Joissakin paikoissa valtaan nousivat kansallissosialistit, jotka käänsivät talouskehityksen sotilaallisen keynesiläisyyden avulla.

Kuten Michał Kalecki totesi 1940-luvulla, tällaiset ideologiat johtavat sotaan. Muissa maissa sosiaalidemokraatit nousivat valtaan ja tehtiin talouden uusjakoja. Yhdysvallat tokeni kriisistä vasta kun sotataloutta alettiin rahoittaa massiivisesti ottamalla julkista velkaa ja painamalla rahaa.

Historiallinen konteksti on nyt 2010-luvulla kokolailla toinen. Nationalismi on kuitenkin jälleen nostamassa päätään, samaten kuin erilaiset valtiokeskeiset uusoikeistolaiset ideologiat. Myös vasemmistolainen kirjoittelu kapitalismin kriisistä on yleistynyt valtavasti. Silti olen ollut yllättynyt siitä, miten vähän kriisi on tähän asti näkynyt poliittisena liikehdintänä. Aasian kriisin 1997-98 jälkeen syntyi kansainvälinen Attac, vaihtoehtoisen globalisaation liike ja maailman sosiaalifoorumi.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Attacin on kriisistä huolimatta ollut vaikea edes pitää yllä kuihtunutta jäsenmääräänsä. Sosiaalifoorumiprosessi ei ole edennyt mihinkään. Nyt vuoden 2011 lopussa tilanne saattaa olla muuttumassa. Kriisimaissa tunteet kuohuvat ja Wall Street – mielenosoitukset ovat levinneet. Tosin kovin päämäärätietoiselta ei tämäkään liikehdintä vaikuta.

Suomen kaltaisissa maissa virallinen työttömyysaste on edelleen suhteellisen alhainen ja enemmistö kansalaisista elää materiaalisesti mukavissa olosuhteissa. Kuten muualla OECD-maailmassa, kyynisyys ja kritiikki poliittista järjestelmää vastaan ovat laajalle levinneitä, mutta tämä on hyödyttänyt ennen kaikkea kansallismielisiä populisteja ja muukalaisvihamielisyyden lietsojia, jotka asettavat itsensä ”tavallisen kansan” puolelle. Mitään syvällistä analyysia finanssialisaation tai kapitalistisen markkinatalouden ongelmista saa turhaan hakea perussuomalaisten tai hallituspuolueiden ohjelmista. Tilanne on samankaltainen tai pahempi useimmissa maissa.

Ehkä realistisin skenaario kapitalismin suhteellisen nopeasta lopusta on se, että vallitsevat tavat vastata ongelmiin, yhdessä nationalismin ja uusoikeistolaisuuden nousun kanssa, johtavat ajan myötä valtioiden ja blokkien vastakkainasettelujen syvenemiseen ja uuteen asevarustelukierteeseen.

Jo nyt on ylitetty kylmän sodan absoluuttinen taso varustelumenoissa. Kapitalistinen maailmantalous voi siis loppua massatuhosotaan, vaikka vielä vuonna 2011 tämä uhka näyttäisikin etäiseltä.

Jos erilaiset kriisit johtavat asteittain laajamittaiseen oppimiseen – kuten uskon tapahtuvan ennemmin tai myöhemmin, ja vähäistä oppimista esimerkiksi EU:ssa on jo tapahtunut – niin ongelmiin aletaan vastata globaalin uudelleensääntelyn ja uusien planetaaristen instituutioiden kautta. Demokraattinen globaalikeynesiläisyys auttaisi ylittämään niitä globaalin poliittisen talouden ristiriitoja, jotka ovat myös ekologisten ja turvallisuusongelmien takana. Demokraattinen globaalikeynesiläisyys ei silti ole, ei edes parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa, enempää kuin ihmiskunnan yksi kehitysvaihe. Sen toteuttaminen loisi uuden vaiheen vallan ja kontrollin dialektiikassa ja voisi avata mitä mielenkiintoisimpia tulevaisuuden näkymiä.
*
http://www.murros.net/index.php?option=com_content&task=view&id=937&Itemid=143
http://patomaki.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_Patom%C3%A4ki
http://www.facebook.com/pages/Heikki-Patom%C3%A4ki/191355377541615
http://wsoy.fi/yk/products/show?isbn10=951-0-32562-7
http://www.intokustannus.fi/kirja/eurokriisin_anatomia/
http://www.energinen.net/wp-content/uploads/2010/01/3_1-Finansialisaatio.pdf
http://www.tiedonantaja.fi/2010-22-6/rahakoneet-laulavat-uutta-kapitalismin-kriisia

February 27, 2012

Green river

John Fogerty ja Green river-albumin takakansi [8/1969], jonka ylimääräiset bonus-raidat [10-14] on lisätty kyseiseen cd-julkaisuun yli 30-vuotta myöhemmin. 

I
Creedence Clearwater Revival, which disbanded in 1972, were progressive and anachronistic at the same time. An unapologetic throwback to the golden era of rock and roll, they broke ranks with their peers on the progressive, psychedelic San Francisco scene. Their approach was basic and uncompromising, holding true to the band members' working-class origins. The term 'roots rock' had not yet been invented when Creedence came along, but in a real way they defined it, drawing inspiration from the likes of Little Richard, Hank Williams, Elvis Presley, Chuck Berry and the artisans of soul at Motown and Stax. In so doing, Creedence Clearwater Revival became the standard bearers and foremost celebrants of homegrown American music.

Rock and Roll Hall of Fame

II
http://www.youtube.com/watch?v=B85SiCWzBCQ
John Fogerty - Green River - - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011/- Fogerty aloittaa biisin kohdassa 1.45].
*
GREEN RIVER - This is one of my favorite songs. When I was quite young my family use to travel to a little campsite by a little river in Northern California. Part of the lore was that the old man we saw occasionally was a direct descendant of Buffalo Bill Cody.. (son or grandson?.. he was like, ninety and this was 1949!). I loved it there and this place has informed what I feel is important ever since. At about the age of eight, I became fascinated with the label on a soda fountain drink and it came to represent the whole mystical dimension of youth, freedom, nature, exploration, and life “on the river”- [John Fogerty].

Lyrics

Well, take me back down where cool water flows, yeah.
Let me remember things I love,
Stoppin' at the log where catfish bite,
Walkin' along the river road at night,
Barefoot girls dancin' in the moonlight.

I can hear the bullfrog callin' me.
Wonder if my rope's still hangin' to the tree.
Love to kick my feet 'way down the shallow water.
Shoefly, dragonfly, get back t'your mother.
Pick up a flat rock, skip it across Green River.

Up at Cody's camp I spent my days, oh,
With flat car riders and cross-tie walkers.
Old Cody, Junior took me over,
Said, "You're gonna find the world is smould'rin'.
And if you get lost come on home to Green River."

Come on home.
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(song)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Fogerty
http://en.wikipedia.org/wiki/Creedence_Clearwater_Revival
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://www.torrentsland.com/john-fogerty-the-blue-ridge-rangers-rides-again-2009-t3507285.html
http://www.boomermediareview.com/CCR40thAnnyCDs.html
http://progbeat-vvche.blogspot.com/2010/07/creedence-clearwater-revival-green.html

February 26, 2012

Bad moon rising

Pahaenteinen kuu nousee aina yhtä vaikuttavasti ellei peräti ylevästi. Kuuta katsellessahan kauneus-mielihyvän, kunnioituksen sekä arvoituksellisen hämmästyksen ja pelon tunteet sekoittuvat ja yhdistyvät ikäänkuin mieltä kohottavalla tavalla. Esteettisissä teorioissa [etenkin Burke ja Kant] tällaista kokemusta kutsutaan yleväksi. - - Bad moon rising-kappaleessa kuuta ei kuitenkaan kuvata ylevän kokemuksen kautta vaan pelkästään kauhean lähitulevaisuuden ennusmerkkinä [mutta kuten kuulemme tässä biisissä Fogertylla on pikemminkin kieli poskessa kuin gootti-hevit housussa ;\].
*
http://www.youtube.com/watch?v=ZeGo6Dd6Cws
John Fogerty - Bad Moon Rising - - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011/- biisi alkaa kohdasta 1.13].
*
BAD MOON RISING - I think I knew I was going to write this song for a long time. There is an old black and white movie called “The Devil and Daniel Webster”. In this classic story a farmer is down on his luck and the Devil shows up and offers to make the man successful beyond his wildest dreams. There is only one catch… the man has to agree to give the Devil his soul. Of course, the farmer says yes. Soon after, there is a great storm, a hurricane really, that lasts all night while the farmer cowers in his barn. The next morning, he awakens to see devastation everywhere. All the crops of his neighbors are smashed completely into the ground and yet his crops are straight up to the sky. That scene made a big impression on me - [John Fogerty].

Lyrics

I see the bad moon arising
I see trouble on the way
I see earthquakes and lightnin'
I see bad times today

CHORUS:
Don't go around tonight
Well, it's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

[Huom. Johnilla on tapana laulaa jossain kohtaa 'väärinkuultuna' there's a bathroom on the right -  yleensä toiseksi viimeisessä kertosäkeessä].

I hear hurricanes ablowing
I know the end is coming soon
I fear rivers over flowing
I hear the voice of rage and ruin

CHORUS
Hope you got your things together
Hope you are quite prepared to die
Looks like we're in for nasty weather
One eye is taken for an eye

CHORUS x 2
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Moon_Rising_(song)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Subliimi
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://home.fotocommunity.com/mark.billiau/index.php?id=1146887&d=23583893

February 25, 2012

The night time is the right time


John Fogerty lavalla CCR:n kukoistuksen vuosina 1969-70.

I
 The backwoods yowl that put the fire into Creedence Clearwater Revival's gritty late-Sixties hits like "Green River" and "Proud Mary" actually was not, as the man says, Born on the bayou. John Fogerty's abrasive baritone didn't even come naturally at first - [itse asiassa Johnin ääni on alunperin ja myös nykyään melko puhdas korkea baritoni tai matala tenori, joten CCR-aikojen raspikurkkuisuus oli kovan harjoituksen tai pikemminkin jopa äänenrääkkäyksen ja osittain myös tupakoinnin tulosta/RR]. - "In '64, I got a job playing in a club, and I had a tape recorder with me," he recalls. "I would record the whole night and then listen to myself back, and every day I would try to force myself to get that sound that was in my head." He was trying to channel the voices of blues singers like Howlin' Wolf and Bo Diddley that he heard on the radio in his hometown of El Cerrito, California. "As a kid, there was that point I realized the stuff I liked was more dangerous than the stuff my parents liked," he says. "It was that threatening sound."

II
http://www.youtube.com/watch?v=2xcS10kcfzc&feature=related
John Fogerty - The Night Time Is the Right Time - - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011/- biisi alkaa kohdasta 1.50].
*
THE NIGHT TIME IS THE RIGHT TIME - First of all, let me just say I LOVE Ray Charles! Incredible singing, great songs, great playing, great band… you get the idea. There is an album by Ray somewhere, out there. It used to be called “In Person”. It was recorded almost accidentally with the simplest of equipment. It is, in my opinion, the greatest live album EVER recorded. Get it. Anyway, this song is one of the great songs on Ray’s record and a song I have been performing since high school - [John Fogerty].

Lyrics - [säv./san. Herman, Cadena, Brown]

You know the night time, oh, is the right time
To be with the one you love.
I said the night time, ooh, is the right time
To be with the one you love.
I said the night time, ooh, is the right time
To be with the one you love.

Baby, I said a baby, Baby, come on and drive me crazy, Lord,
You know I love you; always thinkin' of you.
Hey, baby; oh, I said a baby.
You know the night time is the right time
To be with the one you love.

I said the night time oh, is the right time
To be with the one you love.
I said the night time, ooh, is the right time
To be with the one you love.
I said the night time oh, is the right time
To be with the one you love
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Night_Time_Is_the_Right_Time
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-singers-of-all-time-19691231/john-fogerty-19691231

Commotion


Täältä pitää päästä pois!
Definition of COMMOTION:
1: a condition of civil unrest or insurrection
2: steady or recurrent motion
3: mental excitement or confusion
4 a : an agitated disturbance : to-do b : noisy confusion : agitation
*

http://www.youtube.com/watch?v=nzi3eADbZzY
John Fogerty - Commotion - - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011].
*
COMMOTION - I love to play the train beat. It’s not so obvious in this song but that’s where it started. Even forty years ago, I was irritated by the fast pace and rapidly increasing information overload of modern life - [John Fogerty].

Lyrics

Traffic in the city turns my head around.
No, no, no, no, no.
Backed up on the freeway, backed up in the church,
Ev'rywhere you look there's a frown, frown.

Chorus:
Com, commotion,
Git, git, git, gone.
Com, commotion,
Git, git, git, gone.

People keep atalkin', they don't say a word.
Jaw, jaw, jaw, jaw, jaw.
Talk up in the White House, talk up to your door,
So much goin' on I just can't hear.

Chorus

Hurryin' to get there so you save some time.
Run, run, run, run, run.
Rushin' to the treadmill, rushin' to get home,
Worry 'bout the time you save, save.

Chorus
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://www.merriam-webster.com/dictionary/commotion
http://www.bksv.com/applications.aspx

February 24, 2012

I'm just a cross-tie walker, where the freight trains run

Grand Canyon Railway steam locomotive #18
*
Cross-Tie Walker is a colorful description of a tramp or hobo, who when they aren't 'flat-car riders' (hopping trains to travel across the countryside), they are 'cross-tie walkers' walking on the rails waiting for a train.
*
http://www.youtube.com/watch?v=5o0WabU92fI&feature=related
John Fogerty - Cross-Tie Walker - - [Live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011/- biisi alkaa kohdasta 1.15].
*
CROSS-TIE WALKER - Well, here it is then. I love trains. I love stories about trains. I love to watch trains. And especially, I love songs about trains! When I was quite young, we were stopped in our family car, at a Railroad Crossing. It was a long, long train. I think we were somewhere in Montana where my parents came from. My Dad made a point of telling me that the engine was one of those very old and rare engines that you probably won’t see much anymore. It was a steam engine from by-gone days and this romantic and mythic vision has inspired me throughout my life. Thanks, Dad - [John Fogerty]. 

Lyrics

I went down to the station, just to take a ride. I
went down to the station, just to take a ride.
Found myself on a flatcar, yesterday behind.

Pullin' out from the platform, there was no brass
band. I pulled out from the platform, nobody
raised a hand. And there were no tears of regret
from my runaway train. Train, train, train, train.

Got no sand in my pocket, you know I ain't tied
down. Ain't no sand in my pocket, never do sit
down. I'm just a cross-tie walker, where the
freight trains run. Run, run, run, run.

If you see me acomin', don't you waste my time.
If you see me acomin', don't you waste my time.
'Cause there's more miles between us than the
Santa Fe Line. Run, run, run, run.
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://www.experienceproject.com/question-answer/Whats-A-Cross-tie-Walker-Referring-To-GREEN-RIVER-By-Creedence-Clearwater-Revival/276332
http://www.flickr.com/photos/trainplanepro/725648682/

February 23, 2012

Oh ! Lord, stuck in Lodi again

Amerikkalainen pikkukaupunki 1960-luvun alkupuolelta. Voisi olla vaikka Lodi.
*
http://www.youtube.com/watch?v=_QRgotSsAnE
John Fogerty - Lodi - - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011].
*
LODI - This is another song title that I had carried around since my childhood, somehow knowing that I would someday write a song about it. I just liked the sound of it. Funny thing is though my family had traveled all around Northern California when I was young, I’m pretty sure that I had never been to Lodi - [John Fogerty].

Lyrics

Just about a year ago, I set out on the road,
Seekin' my fame and fortune, lookin' for a pot of gold.
Things got bad, and things got worse, I guess you will know the tune.
Oh ! Lord, stuck in Lodi again.

Rode in on the Greyhound, I'll be walkin' out if I go.
I was just passin' through, must be seven months or more.
Ran out of time and money, looks like they took my friends.
Oh ! Lord, I'm stuck in Lodi again.

The man from the magazine said I was on my way.
Somewhere I lost connections, ran out of songs to play.
I came into town, a one night stand, looks like my plans fell through
Oh ! Lord, stuck in Lodi again.

If I only had a dollar, for ev'ry song I've sung.
And ev'ry time I've had to play while people sat there drunk.
You know, I'd catch the next train back to where I live.
Oh ! Lord, I'm stuck in Lodi again.

II
John Fogerty Twitters A History of the Green River Album While Playing It in New York [Saturday, November 19, 2011]

John Fogerty has been a very active user of Twitter over the years and, Friday night [18.11.2011], he used the social network to fill in his audience at the Beacon Theater, and the rest of the world, on a history of the album Green River.

The concert is the second of two nights at the Beacon where he played Cosmos Factory in its entirety on Thursday and Green River on Friday. The following are his tweets with his thoughts on each of the cuts.

GREEN RIVER - This is one of my favorite songs. When I was quite young my family use to travel to a little campsite by a little river in Northern California. Part of the lore was that the old man we saw occasionally was a direct descendant of Buffalo Bill Cody.. (son or grandson?.. he was like, ninety and this was 1949!). I loved it there and this place has informed what I feel is important ever since. At about the age of eight, I became fascinated with the label on a soda fountain drink and it came to represent the whole mystical dimension of youth, freedom, nature, exploration, and life “on the river”.

COMMOTION - I love to play the train beat. It’s not so obvious in this song but that’s where it started. Even forty years ago, I was irritated by the fast pace and rapidly increasing information overload of modern life.

TOMBSTONE SHADOW - Sometime early in 1969, I played a show in San Bernadino, California. Right across the street from the hotel there was a little shop advertising “Fortune Teller”. I went in and got my fortune read. This song is a note for note replay of that experience.

WROTE A SONG FOR EVERYONE - The late sixties was, of course, a time of great turmoil in America and around the world. Politically and socially this new energy seemed to be affecting everything. As some of this conflict played out in our media you could watch famous people from the older generation having trouble communicating with the younger generation. I had in mind a so-called leader of millions who couldn’t even lead his own son.

BAD MOON RISING - I think I knew I was going to write this song for a long time. There is an old black and white movie called “The Devil and Daniel Webster”. In this classic story a farmer is down on his luck and the Devil shows up and offers to make the man successful beyond his wildest dreams. There is only one catch… the man has to agree to give the Devil his soul. Of course, the farmer says yes. Soon after, there is a great storm, a hurricane really, that lasts all night while the farmer cowers in his barn. The next morning, he awakens to see devastation everywhere. All the crops of his neighbors are smashed completely into the ground and yet his crops are straight up to the sky. That scene made a big impression on me.

LODI - This is another song title that I had carried around since my childhood, somehow knowing that I would someday write a song about it. I just liked the sound of it. Funny thing is though my family had traveled all around Northern California when I was young, I’m pretty sure that I had never been to Lodi.

CROSS-TIE WALKER - Well, here it is then. I love trains. I love stories about trains. I love to watch trains. And especially, I love songs about trains! When I was quite young, we were stopped in our family car, at a Railroad Crossing. It was a long, long train. I think we were somewhere in Montana where my parents came from. My Dad made a point of telling me that the engine was one of those very old and rare engines that you probably won’t see much anymore. It was a steam engine from by-gone days and this romantic and mythic vision has inspired me throughout my life. Thanks, Dad.

SINISTER PURPOSE - Ahhhh. A song about de Devil. I don’t believe I have ever played this live before.

THE NIGHT TIME IS THE RIGHT TIME - First of all, let me just say I LOVE Ray Charles! Incredible singing, great songs, great playing, great band… you get the idea. There is an album by Ray somewhere, out there. It used to be called “In Person”. It was recorded almost accidentally with the simplest of equipment. It is, in my opinion, the greatest live album EVER recorded. Get it. Anyway, this song is one of the great songs on Ray’s record and a song I have been performing since high school.
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lodi,_California
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://the60sofficialsite.com/Things_You_Just_Don't_Hear_Anymore.html

February 22, 2012

Got myself arrested, wound me up in jail, Richmond 'bout to blow up, communication failed, if you see the answer, now's the time to say, all I want, all I want is to get you down to pray


Yläkuva: Ruins in front of the State Capitol, 1865 (Richmond, Virginia). Alakuva: View of Richmond, Va, ca. 1860 - ca. 1865 (State Capitol in the Background).
*
http://www.youtube.com/watch?v=AE3qp-5k-yE
John Fogerty - Wrote a Song for Everyone - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011].
*
WROTE A SONG FOR EVERYONE - The late sixties was, of course, a time of great turmoil in America and around the world. Politically and socially this new energy seemed to be affecting everything. As some of this conflict played out in our media you could watch famous people from the older generation having trouble communicating with the younger generation. I had in mind a so-called leader of millions who couldn’t even lead his own son - [John Fogerty].

Lyrics

Met myself a comin' county welfare line.
I was feelin' strung out, Hung out on the line.
Saw myself a goin', down to war in June.
All I want, All I want is to write myself a tune.

CHORUS:
Wrote A Song For Ev'ryone,
Wrote a song for truth.
Wrote A Song For Ev'ryone
And I couldn't even talk to you.

Got myself arrested, Wound me up in jail.
Richmond 'bout to blow up, Communication failed.
If you see the answer, now's the time to say.
All I want, All I want is to get you down to pray.

CHORUS

Saw the people standin' thousand years in chains.
Somebody said it's diff'rent now, look, it's just the same.
Pharoahs spin the message, round and round the truth.
They could have saved a million people, How can I tell you?

CHORUS
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Richmond_in_the_American_Civil_War
http://shockoenews.com/2008/08/08/civil-war-walking-tours/
http://www.old-picture.com/civil-war/Richmond-Virginia-district-General.htm
http://usa-civil-war.com/Civil_War/rich_city.html

February 21, 2012

Ev'ry time I get some good news, there's a shadow on my back

Päivystävä hautausmaan vartija tähystämässä, etteivät henget[tömät] karkaa.
*
http://www.youtube.com/watch?v=Ei1VG_hfM1I
John Fogerty - Tombstone Shadow - - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011].
*
TOMBSTONE SHADOW - Sometime early in 1969, I played a show in San Bernadino, California. Right across the street from the hotel there was a little shop advertising “Fortune Teller”. I went in and got my fortune read. This song is a note for note replay of that experience - [John Fogerty].

Lyrics

Tombstone Shadow, stretchin' across my path.
Tombstone Shadow, stretchin' across my path.
Ev'ry time I get some good news, ooh,
There's a shadow on my back.

Saw the gypsy man, 'way down in San Berdoo.
Said, I saw the gypsy man, 'way down in San Berdoo.
Five dollars on the table, ooh,
Keep me 'way from my tomb.

Said I got thirteen months of bad luck,
Bound to be some pain.
Don't you do no travelin',
Fly in no machines.
Tombstone Shadow, stretchin' across my path.
Ev'ry time I get some good news, ooh,
There's a shadow on my back.

The man gave me a luck charm, cost five dollars more,
Said, "Put some on your pillow, and put some on your door."
He said, "Take a long vacation, ooh,
For thirteen months or more."

Tombstone Shadow, stretchin' across my path.
Tombstone Shadow, stretchin' across my path.
Ev'ry time I get some good news, ooh,
There's a shadow on my back
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://www.usmessageboard.com/photography-and-imaging/187215-wow-this-is-an-incredible-photo-3.html

February 20, 2012

Wall Street's sinister purpose

Paul Strand, 'Wall Street', 1915 - - Salkkumiehet matkaavat aamuisin paimentamaan ja lypsämään rahaa.
*
http://www.youtube.com/watch?v=TPGJAJ72ysE
John Fogerty - Sinister Purpose - [live HD audio from the Beacon Theater in New York, November 18, 2011].
*
SINISTER PURPOSE - Ahhhh. A song about de Devil. I don’t believe I have ever played this live before - [John Fogerty].

Lyrics

When the sky is gray
And the moon is hate
I'll be down to get you
Roots of earth will shake

Sinister purpose
Knockin' at your door
Come and take my hand

Burn away the goodness
You and I remain
Did you see the last war?
Well, here I am again

Sinister purpose
Knockin' at your door
Come and take my hand

I can set you free
Make you rich and wise
We can live forever
Look into my eyes

Sinister purpose
Knockin' at your door
Come and take my hand
*
http://www.glidemagazine.com/articles/57672/john-fogerty-performing-cosmos-factory-green-river-in-entirety-at-beacon-theater.html
http://www.setlist.fm/setlist/john-fogerty/2011/beacon-theatre-new-york-ny-3d1e50b.html
 http://en.wikipedia.org/wiki/Green_River_(album)
http://www.vintagevinylnews.com/2011/11/john-fogerty-twitters-history-of-green.html
http://johnfogerty.com/
http://artblart.wordpress.com/category/diane-arbus/

February 18, 2012

Kyseenalaisia metaforia politiikasta ja taloudesta

Oho! Ideologiastani löytyi virhe - [ks. II, 9] - - [Caricature of Alan Greenspan by Jan Op De Beeck].
*
K-mafia teki muutoksia [osa I, 2 viimeinen kappale] - klo: 23.15],

Antimonetaristinen manifesti

I
1
Alan Greenspan mokasi, mutta Goldman Sachs ei mokannut. Sen johtajat tajusivat, että Greenspanin uusliberalistista ideologiaa voi moraalikadon vuoksi soveltaa menestyksellisesti, koska se mahdollistaa de facto rikolliseen toimintaan verrattavien riskimanipulaatiokeinojen käytön, joista manittakoon velkaryväsvakuudellinen velkasitoumus, arbitraasi, johdannainen, vipu- eli hedgerahoitus, vivutus, futuuri, luottoriskinvaihtosopimus, subprime-lainat, holding-yhtiö, erillisyhtiö, luottoluokituksilla kiristys jne.

Uusliberalistis-rikollisen tien päässä tosin häämöttää globaali konkurssi, sillä ketä Goldman Sachs sitten huijaa, kun se on kupannut kaikki kilpailijapankkinsa ja - yrityksensä aina niiden konkurssiin asti? Vahvin ei siis olekaan aina sama kuin sopeutuvin. Itse asiassa vahvin jää yksin kuolemaan, koska/jos se on tappanut muut. Vahvimman pitää näin ollen osata jatkaa huijausta loputtomiin tekemällä muista velkaorjia.

Uusliberalistisen ideologian perimmäinen strategia on velka- eli korko-orjuuttaminen, jolle on annettu kansainvälinen legitimaatio. Tästä seuraa semanttinen mystifikaatio, joka [muka] puhdistaa finanssi-spekuloinnista uusliberalismin de facto orjuuttamiseen [ns. kestävyysvajeen rahoittaminen] ja orjakauppaan [valtioitten ajaminen konkurssiin ja yksityispankkien omistukseen] tähtäävät em. finanssitekniikat.

Kapitalismin ja varsinkin uusliberalismin saama legitimaatio on demokratian ja kapitalismin välisen liiton saatanallisin ja tekopyhin de facto salaliitto ilman de jure salaliittoa - [selkokielellä sanottuna: kapitalismi sisältää rakenteellisen/sisäisen ristiriidan, jota moraalikadon 'irti päästämä' ahneus fenomenologisesti ilmentää].

2
Tarvitsemmeko lisää terrorismia, koska tätä vääryyttä ei voi enää poistaa demokratialla, joka on sen itse asiassa legitimointi-politiikallaan aiheuttanut aukaisemalla Pandoran lippaan eli päästämällä säätelemättömyyden ja vastuuttomuuden valloilleen?

Myöskään jotkut sovittelu-sankarit kuten Martti Ahtisaari tai Pekka Haavisto eivät ole muuta kuin Nato-pankkien velkaorjia eli Greenspanin uusliberalistisen ideologian hyvin palkattuja kätyreitä. Eivät he aja kansalaisten vaan rahaideologian asiaa, vaikka toista puhuisivatkin.

Edessä on fasistisia ja/tai vasemmisto-anarkistisia kansannousuja. On itse asiassa aivan sama millä nimellä näitä yhä raaistuvia protesteja kutsutaan, koska niiden motiivi on sama eli syvä inho uusliberalismin orjakauppiaita kohtaan päämääränä heidän likvidoimisensa.

Edellisen väitteen myöntämiseen/tajuamiseen tai kauhistelemiseen ei tarvita mitään yksityisillä [tarkkuus-] pistooleillaan omaa yksityis-olohuone-maailmaansa suojelevien ja parantavien konservatiivi-kassandroiden taika-kristallipalloja tai karma-horoskooppeja vaan oikein tulkittua keynes-marxilaista tietoa, jota osataan pääoma-parlamentaarisen mystifikaation purkamiseksi käyttää oikein iskemällä suoraan ja syvälle vihollisen selustaan eli Wall Street'ille ja London City'yn - maailman finanssikeskuksiin.

Jos et halua, että sinua orjuutetaan ja syytetään väärämielisesti kestävyysvajeeseen vetoamalla julkisen sektorin velkaantumisesta [joka on alunperin ketjuseurausta USA:n pankkikriisin tappioiden sosialisoimisesta] elämäsi loppuun saakka, asetu vastarintaan ja tarpeen vaatiessa likvidoi ne, jotka sinua syyttävät ja riistävät.

Eläköön rahan orjuudesta vapautettu ihminen!

II
Kyseenalaisia metaforia politiikasta ja taloudesta

Aloin kirjoittaa tätä pärettä alunperin kommentiksi anonyymin kommenttiin edellisessä päreessäni He yrittävät palata takaisin valtaan jne. Siitä kehkeytyi kirjoittaessa jälleen kerran 'vino'. Osan I olen kirjoittanut osan II jälkeen.

1
Anonyymi kirjoitti: Kansallissosialismi ei ole fasismia. Se on sosialismia.

Sosialismi-sanan ideologinen käyttö oli natsien poliittista retoriikkaa [riippumatta teoreettisista lähtökohdista], jolla houkuteltiin kannattajia työväestöstä propagoimalla käsitystä, jonka mukaan kansan tahto [kansan suvereniteetti eli suora demokratia] ilmenee ja personoituu Johtajassa - [tätä perimmältään konservatiivista näkemystä perusteli myös Carl Schmitt natseista riippumatta].

2
Saksan kansallissosialismi oli sotatalouteen keskittyvän valtiokapitalismin erityinen muoto, jossa keskushallinnolla oli viimekätinen määrysvalta siihen, mitä tuotetaan ja mihin investoidaan.

3
Natsi-Saksassa käyttöön otetut suorat kansanäänestykset olivat pelkkää natsikoneiston järjestämää poliittista teatteria, jota voinee verrata Vladimir Putinin tämähetkiseen valtapeliin tai miksei myös määrätyin varauksin USA:n 'demokraattisiin' dollarivaaleihin, joissa vaalirahoittajat itse asiassa lahjovat ehdokkaansa [tai pikemminkin kiristävät heitä] saadakseen vastapalveluja eli konkreettista etua business-toimintaansa, jos tämä tulee valituksi - [USA:n viime presidentivaaleissa liikkui peräti 2 miljardia dollaria vaalirahoitusta].

4
Kieltämättä kommunismi ajautui käytännössä samankaltaiseen [itse]petokseen suoran demokratian toteutumisesta vahvan johtajan alaisuudessa kuin, mikä toteutui Italian fasismissa ja Natsi-Saksassa. Tosin fasistit ja natsit ottivat paljon oppia nimenomaan Venäjän vallankumousprosessista. Varsinkin Mussolini oli sekä Marxinsa että Nietzschensä [ja Gentilensä] lukenut. Hitler sen sijaan ei ollut lukenut kumpaakaan muutamaa pätkittyä iskulausetta lukuunottamatta.

Yksi kommunismin suurimpia sisäisiä ristiriitoja oli se, miten sovittaa yhteen liberaali ihmiskäsitys [ihminen on hyvä ja rationaalinen], liberaalis-kollektiivinen työmoraali [vapaaehtoinen yhteistyö/tasa-arvo, joka jouduttiin kuitenkin toteuttamaan pakolla] sekä toimiva hierarkinen valtio- ja talouskoneisto [demokraattinen sentralismi eli selkokielellä totalitaristinen diktatuuri].

Kuten on [toistaiseksi] nähty, mainittujen ristiriitojejn yhteensovittaminen on ollut lähes ylivoimainen ongelma ainakin niiden puolifeodaalisten valtioiden [Venäjä, Kiina] osalta, joissa sitä yritettiin toteuttaa.

Tosin Kiina muistuttaa tällä hetkellä aatteellisesti ja taloudellisesti pysähtyneen kommunismin sijaan autoritaarisesti johdettua mutta uusliberalistisen talouden periaatteilla toimivaa fasismia.

Ehkä meidän on silti lupa odottaa jotain positiivista nyky-Kiinan esikuvalta eli Singaporen kaupunkivaltiolta, jossa muodollinen demokratia ja sosiaalisesti vastuullinen uusliberalismi [mikäli sellaista voi ylipäätään olla olemassa] on saatu ainakin näennäisesti toimimaan.

5
Yksi on kuitenkin varmaa - jatkuvan kasvun rajat häämöttävät konkreettisina jo lähitulevaisuudessa, mikä merkitsee, että kapitalismi on viimeistään silloin tulossa tiensä päähän, koska sen olemassaolon mahdollisuus ja tarkoitus perustuu nimenomaan jatkuvaan yksityiseen voittoon, suuryritysten kasvuun ja tuottaviin finanssi-investointeihin.

6
Kapitalismin viimeinen pelastus tulee olemaan 'tuonpuoleista maailmaa' varten kehitelty futuurikauppa eli aneitten myynti, sillä kukaan ei voi valittaa ane-futuureista jälkeenpäin. Niiden arvo ei siis voi romahtaa reaalisesti, koska niillä ei yksinkertaisesti ole mitään reaalista arvoa koskaan ollutkaan - vain 'puhdas' fantasia-arvo.

Silti usko aneisiin toki voi ja sen on myös pakko romahtaa, koska autenttinen usko ja luottamus perustuu vain ei-representationaaliseen reaaliseen. Reaalinen viittaa tässä sekä esim. johonkin metalliin alkuaineena tai uskonnollisen uskon kokemuksellis-'alkuaineelliseen' vakaumusluonteeseen.
Erona metallin ja vakaumuksen välillä on se, että luottamus metallituoteisiin loppuu viimeistään silloin, kun metallin raaka-aineet loppuvat. Luottamus aneisiin sen sijaan loppuu, kun uskova tajuaa, että aneitten arvo suhteessa [omaan reaalisen] uskoon on nolla - [taikauskoisimpien ja ahneimpien kohdalla vieraantunut 'usko' tosin ei lopu ehkä koskaan].

Näin on siksi, että todellisen/reaalisen uskon perusta ei ole uskon representaatioissa [uskon tuotteistuksessa] vaan paradoksaalisesti epäuskossa, jota ei voi kääntää/käännyttää sijoítusten tai ylipäätään arvosymbolien avulla tuosta vain simbsalabim henkilökohtaiseksi uskoksi/arvoksi, joka/jota voidaan kommunikoida ja myydä eteenpäin.

Kestävän uskon suhteen käy itse asiassa päinvastoin. Todellinen usko perustuu nimittäin negatiiviseen ja nihilistiseen lähtökohtaan, ei johonkin, mikä edustaa uskoa - [kutsun tätä (epä-)uskon asennetta kyynis-ateistiseksi luterilaisuudeksi].

Ane on vieraantuneen eli käyttöarvosta vaihtoarvoksi muuttuneen uskon futuuri, jonka arvo suhteessa uskoon lähenee nollaa, mitä enemmän sitä myydään.

Niinpä siinä missä aneet ilmensivät keskiajan lopulla erään teologis-sosiaalisen superinstituution täydellistä korruptoituneisuutta ja teologista konkurssia, siinä futuuri-aneet ilmentävät nykyaikaisen finanssi-kapitalismin perustan eli sen talous-ideologisen uskottavuuden ja toimivuuden romahdusta.

7
Kapitalismin romahtamisen ohella edellinen ajatuskoe-demonstraatio saattaa kierolla tavalla osoittaa [epä-] 'päteväksi' myös Marxin lisäarvoteorian, jota on tajunnallis-yhteiskunnallisen [perimmältään fenomenologisen] luonteensa vuoksi erittäin vaikea operationalisoida matemaattis-kvantitatiivisesti, mutta joka ainakin intuitiivisesti vaikuttaa todenmukaiselta varsinkin, jos intuitiota tuetaan vaikkapa 2008 alkaneen taloustaantuman [jolle ei loppua näy] yhteiskunnallis-objektiivisilla [ei siis pelkästään fenomenologisilla] seurauksilla.

Koska kassisen taloustieteen ja etenkin sen uusliberalistis-monetaristisen opin mukaan Marxin tieteellis-yhteiskunnallista [lisä]arvoa [joka uusliberaaleille on siis täysin metafyysinen eikä suinkaan tieteellinen oletus] on mahdotonta operationalisoida kalkyloimalla, ne keskittyvät voitto-riskianalyyseissaan pelkästään rahallis-kvantitatiiviseen kysynnän ja tarjonnan uhkapeliin [ks.PS.].

Mutta onko lisäarvo joka suhteessa identtinen kvantitatiivis-määrällisen voiton kanssa? Jos olisi, niin eikö kapitalismi jo ajat sitten olisi ratkaissut tai ainakin kyennyt ennakoimaan taloudellisiin taantumiin liittyvät ongelmat? Näin ei ole käynyt. Päinvastoin. Uusliberalismi on osoittautunut ideologiaksi, jonka tieteellinen perusta horjuu pahasti.

Marxin tajunnallis-yhteiskunnallinen arvo pitäisi siis pystyä pätevästi operationalisoimaan vaihtoarvon indikaattoriksi tai muuttujaksi, jotta sitä voitaisiin soveltaa käytännön taloustieteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Onko se[kin] mahdollista vain eräänlaisten 'Marx-aneiden' muodossa, mikä väistämättä merkitsee tajunnallis-yhteiskunnallisen arvon eli/ja sitä ilmaisevan vakaumuksen/uskon keinotekoista representoimista/tuotteistamista?

Kuitenkin juuri pysähtynyt ja ylikontrolloitu keinotekoisuushan [uskon myyminen aneiden muodossa puhuakseni osittain metaforisesti] aiheutti kommunismin romahduksen. Kukaan ei enää uskonut systeemiin, jota ylläpitänyt usko ja toivo 'aneistettiin' keskusjohdon säälimättömien poliittisten byrokraattien toimesta, joiden mielestä tasa-arvo toteutettiin paitsi paradoksaalisesti [Rousseau, Kant, Hegel, Marx jne.] lopulta myös perverssisti [Stalin, Hitler] pakottamalla ihmiset [kuvittelemaan itsensä] vapaiksi [mikä tietenkin merkitsi, että he olivat järjestelmän 'vapaita' orjia].

Puolueen myöntämät mitalit ja arvoluokitukset eivät lopulta olleet minkään arvoisia, koska eihän kukaan viime kädessä usko kiveen, kuvaan tai paperiin. Jopa taikauskoisin pakana uskoo alunperin sur-reaaliseen [yli-todelliseen] Tapahtumaan [ylösnousemuksen tai transsendentin merkityksen/oikeudenmukaisuuden ilmeneminen historiallisessa hetkessä], jolle hän on uskollinen.

Mutta jos Tapahtuma viedään pörssiin tai siitä tulee pelkkä muodollinen spektaakkeli, usko ennenpitkää katoaa. Näin voi käydä mille tahansa vakaumukselle ja instituutiolle - ei ainoastaan kommunismille.

Analogisesti [tähän mennessä tuntemamme] kommunismin romahduksen kanssa vakaumuksellinen kristillinen usko evankeliumin mukaisine elämänohjeineen rappeutui anekaupan myötä naurettavaksi ja moraalittomaksi pinnallisen taikauskon sekä typerän hittituote-kaupankäynnin uusbarbariaksi - uudeksi Roomaksi, jonka inkarnaatio löytyy nykyään yhä nopeammin rappeutuvasta USA:sta ja jota sen kokoomuslaiset hännystelijät [kuten Jaana Pelkonen ja Marco Bjurström} matkivat kuin ajatuksiltaan valmiiksi pintaliitoon ohjemoidut muotinuket.

8
Ehkä Marx etenkin ideologia-kritiikissään sekä [lisä-] arvoteoriassaan [ja siitä seuraten jopa 'voiton suhdeluvun laskutendenssissään'] tajusi ja tiedosti jonkin markkinatalouteen aivan olennaisesti ja erottamattomasti liittyvän dynamiikan olemassaolon, jota klassisen taloustieteen ei ontologis-metologisesti ollut mahdollista edes ajatella. Ehkä Marx tosiaankin [kuten Zizek kirjoittaa] keksi tiedostamattoman oireen jo vähän ennen Freudia.

Sellainen oire ei kuitenkaan ole operationalisoitavissa matemaattisesti. Siitä voidaan 'parantua' vain puhumalla se ensin auki ja tunnustamalla se olemassaolevaksi. Päinvastaisessa tapauksessa oire vaietaan kuoliaaksi, minkä takia sitä joudutaan toistamaan loputtomiin. Torjuttu oire palaa yhä uudestaan ja uudestaan ilman, että siitä opittaisiin mitään. Näin uusliberalistiselle taloustieteelle ja ylipäätään kapitalismille kuitenkin näyttää käyneen.

9
Edellisen kappaleen jälkeen sopii erinomaisesti palata alkuun ja siteerata lopetukseksi USA:n keskuspankin entistä johtajaa Alan Greenspania. Ehkä Greenspan sittenkin oppi jotain omista virheistään - - joskin liian myöhään sanoisi joku perustellusti.

'Voidakseen elää ihminen tarvitsee ideologian. Kyse on siitä, onko se virheetön vai ei. Yritän tällä sanoa, että kyllä, löysin virheen. En tiedä, miten merkittävä tai pysyvä se virhe on, mutta tämä seikka on kyllä järkyttänyt minua suuresti. [....] Löysin virheen mallista, jota pidin sinä ratkaisevan tärkeänä toimintamallina, joka määrittää, miten maailma niin sanotusti toimii' - - [Helsingin Sanomat, 12.2.2011].

[Sitaatti on kirjasta Kurssi kohti konkurssia - talouskriisin syyt ja seuraukset].

PS.
Markkinatalous on etenkin finanssi-keinottelun osalta verrattavissa uhkapeliin. Perinteinen uhkapeli ei ole manipuloitavissa, mutta uusliberalistinen finanssikauppa sen sijaan on.

Manipuloitavuudesta [ja yleisestä moraalikadosta] seuraa, että kapitalistinen järjestelmä on yhtä aikaa sekä ei-moraalisesti kehno että sisäisen moraalittomuuden vallassa. Ei-moraalinen huonous ja moraalittomuus ovat vapaan markkinatalouden toinen toisensa mahdollistavat ja toinen toisiaan täydentävät/tarvitsevat kääntöpuolet. Metodologisesti huomioitakoon, että kyseessä on korrelatiivinen suhde, jossa toinen ei kuitenkaan ole toisen perimmäinen kausaalinen syy.
*
http://actuspurunen.blogspot.com/2012/02/he-yrittavat-palata-takaisin-valtaan.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ane
http://fi.wikipedia.org/wiki/Moraalinen_hasardi
http://liberalismi.net/wiki/Moraalikato
http://fi.wikipedia.org/wiki/Operationalisointi
http://en.wikipedia.org/wiki/Operationalization
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetarism
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monetaristinen_taloustiede
http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/termi/monetarismi/0
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=386
http://www.parnasso.fi/kritiikit/2012-02/aukea-hauras-katumaton/
http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Caricature

February 16, 2012

He yrittävät palata takaisin valtaan. Pystyykö 'demokraattinen' plutokratia estämään sen? Vai tarvitaanko nyt jos koskaan uutta vasemmistolaista politiikkaa?

Me tulemme taas - sinä Eurooppa mun - me tulemme taas - ole vastassa kun - me tulemme taas - me tulemme taas - ja pistämme hihat heilumaan! - [Onko yläkuvan nainen innoissaan vai vihoissaan?].
*
K-mafia teki kuvalisäyksen, tekstilisäyksen [kuvateksti] ja tekstimuutoksen [osa II] - 17.2.
*
Päreen sitaatti [osa 5] löytyy Kalle Sepän artikkelista Taantumus! Radikaali oikeistolainen traditio - Megafoni.org. 2010/2 - [ks. linkki].

I
Fasismit

Italia

Voittajien kerronta on homologoinut kaiken fasismin saman reduktion piiriin. Ei ole haluttu ymmärtää, tai tarkoituksella on vaiettu segmentaatioista, jotka esiintyvät fasismien piirissä suhteessa valtioon, kapitalismiin, talouteen, rotukäsitteeseen ja nationalismiin. Lähestulkoon koko moninainen fasistinen kirjo on redusoitu taas kerran yhteen voittajien totuuteen. Fasismin suhtautuminen valtioon on erittäin hyvä esimerkki.

Italialaiselle fasismille valtio on päämäärä. Valtio on Idea, johon koko kansakunnan tahto ja historia kumuloituvat. Fasismi ei muuta Italian perustuslaillista valtiomuotoa. Fasismi näkee puolueen tietenkin merkittävänä tekijänä, mutta se antaa prioriteetin valtiolle. Mussolinin sanoin puolueet menevät mutta valtio pysyy. Fasismi ei kyseenalaista valtiollisten elinten itsenäisyyttä: armeijasta oikeuslaitokseen. Se ei koe tarpeelliseksi fasistisoida niiden piirissä toimivia sotilaita ja tuomareita. Mussolini on loppujen lopuksi vain pääministeri, jonka kuningas – valtion päämies – kykenee suhteellisen helposti poistamaan vallasta.

Fasismi vakiinnuttaa hyvin nopeasti – jo 1920-luvun puolivälin aikoina – sen dynaamisen voiman, koska tosiasiallisesti se ei muuta kovin paljon olemassa olevaa valtiollista struktuuria. Se antaa yritysten toimia markkinatalouden sääntöjen mukaisesti. Mussolini toteuttaa eräänlaista maatalouden modernisaatiota, suoalueiden kuivattamista ja infrastruktuurin vahvistamista. Italialainen fasismi ei myöskään ole rasistista. Ainakaan se ei ole rasistista biologisin perustein. Italialaisen fasismin näkökulmasta on olemassa eräänlainen traditionaalinen järjestys, jossa aatelisuudella – aristokratialla – on oma merkityksensä. Espanjalainen radikaali oikeistolainen traditio on myös hyvin lähellä italialaisia muotoja, korostaen ehkä vielä enemmän uskonnollisen tradition ja aristokratian merkitystä. Italialainen fasismi on hyvin pitkälle Giovanni Gentilen filosofisen ajattelun soveltamista politiikkaan.

Italialainen fasismi muuttuu hyvin nopeasti toisen maailmansodan loppuvuosina, vuodesta 1943 alkaen, kun fasistit joutuvat käymään veristä sisällissotaa kommunistijohtoisia partisaaneja vastaan yhdessä saksalaisten kanssa. Fasismi luo näissä historian melskeissä Salòn tasavallan eli italialaisen sosiaalisen tasavallan. Tämän valtiollisen rakennelman perustuslakia on pidetty ehkä sosialistisimpana, jota koskaan on läntisessä Euroopassa sovellettu. Sen läpi näkyy selkeästi Mussolinin pettymys suurpääomaan ja aatelistoon, jotka eivät muusta piittaa kuin omasta taloudellisesta hyödystään. Mussolinin tasavalta on jäänyt elämään myös radikaalin oikeiston historiassa eräänä positiivisena mallina sellaisesta fasismista, joka oli vihdoinkin päässyt eroon kapitalismin ikeistä.

Salòn tasavalta onnistuu rekrytoimaan joukkoihinsa monia nuoria, jotka eivät voi sietää Italian valtion suorittamaa petosta saksalaista liittolaista vastaan. He vannovat valan uskollisuudelle. Monista heidän kirjoittamistaan muistelmista käy selville, miten vaihtoehto oli liittoutuminen joko partisaaneihin tai Mussolinin tasavaltaan. Oikeastaan yksikään nuori ei niissä olosuhteissa valinnut vapaaehtoisesti Italian armeijaa. Italialaisen sosiaalisen tasavallan selviytyneiden nuorten ja vähemmän nuorten idealistien panos eurooppalaisen radikaalin oikeistolaisuuden syntyyn toisen maailmansodan jälkeen on ollut keskeinen.
*
.....
Kommentti:
Italian fasismin yleispiirteet muistuttavat oikeistokonservatiivien nationalistista polemiikkia. Mussolini ratkaisi sosialismin kaltaisen mutta yhä silti ei-sosialistisen kapitalismin vastaisuuden ongelmat tavalla, jonka uudelleen kokeilulta eräät poleemikot eivät usko tulevaisuudessa vältyttävän, vaikka itse preferoisivatkin lähinnä keynesläisyyttä/RR.
.....
Saksa

Saksalainen fasismi – kansallissosialismi – poikkeaa sen italialaisista muodoista. Jos italialainen fasismi uskoo valtion prioriteettiin politiikan kentällä, saksalainen kansallissosialismi pyrkii rakentamaan poliittista yhteisöä, jota ei yhdistä valtio vaan kategoriat, joita on tuotu politiikan ulkopuolelta: veri, maa, rotu ja liike. Saksalainen fasismi ei paradoksaalisella tavalla ole edes kiinnostunut perinteisistä valtiopoliittisista kategorioista. Se tuo täysin uusia – usein irrationaalisiksi kutsuttuja elementtejä – poliittisen toiminnan kentälle. Se ikään kuin vaikenee taloudesta ja institutionaalisesta politiikasta, koska sen koko iatus on pelkästään uusien kategorioiden ympärillä. Se ei ratkaise perustuslaillisella tavalla monia keskeisiä asioita. Se ei dokumentoi valtiollisesti sen keskeisempiä päätöksiä, koska laki on Führerin tahto – Schmittin sanoin.

Jos päästyään valtaan fasismi vuosien saatossa jähmettyy, kansallissosialismin vauhti vain kiihtyy ajan edetessä. Heidegger ei huomaa tätä prosessia. Kansallissosialismi etsii uusia tiloja – elintilaa – jotka eivät ole missään nimessä poliittisia tiloja, vaan jotain aivan uutta. Lisäksi kansallissosialismi katsoo sodan aikana yhä enemmän yleiseurooppalaiseen tilaan. Jos bolshevikit kutsuvat koko kansaa taistelemaan äiti maa Venäjän puolesta, kansallissosialistit kutsuvat koko eurooppalaista nuorisoa taistelemaan läntisen sivilisaation puolesta. Paradoksaalisella tavalla internationalismi on tässä radikaali oikeistolainen hyve, kansallismielisyyden ollessa kommunistinen hyve. Historian ihmeitä.

Kansallissosialismin ihme on tavallaan se, että koska se ei ajattele asioita valtiolliselta kannalta, se kykenee antamaan kaikille valtiollisille ja yksityisille toimijoille eräänlaisen autonomian, joka on alisteinen ainoastaan Führerin tahdolle. Kansallissosialismi kykenee tuottamaan yhteiskunnan, jossa toimivat useat kastit, joiden välit ovat selkeästi erotettuja, ja jossa jokainen tavallaan toteuttaa oman kastinsa maksimaalista autonomiaa ilman valtion puuttumista tai ilman että valtio tukee tätä autonomian saavuttamista. Todennäköisesti järjestelmän suurin vahvuus on juuri henkilökohtaisessa suhteessa, jonka jokainen kansalainen solmii kansakunnan johtajaan. Sen suurin heikkous on siinä, että samasta syystä järjestelmä ei kykene tuottamaan sisäistä jatkuvuutta ja vahvoja rakenteita.

Suuret saksalaiset radikaalit oikeistolaiset intellektuellit pitävät jonkin verran etäisyyttä kansallissosialistiseen järjestelmään. Heideggerin, Schmittin ja Jüngerin suhde kansallissosialismiin on hyvin ristiriitainen. On kuitenkin totta, että kansallissosialismi tuottaa oman ideologiansa, filosofiansa ja poliittisen teoriansa. Ongelma on vain siinä, että juuri tämä teoria on luokatonta. Kansallissosialismin poliittiset toimijat eivät ymmärrä niitä helmiä, joita heillä on käytettävissään, vaan turvautuvat intellektuaalisiin amatööreihin. Olisi tietenkin analysoitava syvällisesti, mitä Rosenberg tai Streicher kirjoittavat ja mikä on heidän maailmankatsomuksensa, puhumattakaan Hitlerin Mein Kampfista, joka on ehkä paras esimerkki maailmaa muuttaneesta kirjasta, mutta silti tämä tehtävä vaikuttaa älyllisesti äärimmäisen epäkiinnostavalta.

Nämä fasismien sisäiset erot, joita on esitetty, palaavat jatkuvasti radikaalin oikeiston politiikassa ja sen erilaisissa ja ristiriitaisissa tavoissa hahmottaa maailmaa ja poliittista toimintaa: yhtäältä se haluaa vahvistaa valtiota, toisaalta se haluaa tuhota sen kaikin keinoin.

II
http://www.youtube.com/watch?v=PM4ZMDNBXdc
Lasse Hoikka & Souvarit - Me tulemme taas - [fasismi tulee takaisin yhtä varmasti kuin aikoinaan tukkilaiset alkukesästä].
*
http://www.megafoni.org/taantumus-radikaali-oikeistolainen-traditio/#more-10681
http://en.wikipedia.org/wiki/Plutocracy
http://fi.wikipedia.org/wiki/Keynesil%C3%A4inen_taloustiede
http://www.tieteessatapahtuu.fi/397/hentila.html
http://pazhayathu.blogspot.com/2010/03/various-salutesof-1940.html
http://www.womeninworldhistory.com/essay-03.html