June 9, 2008

Minuus on improvisoitava rooli valmiiksi kirjoitetussa näytelmässä

Kirjoitettu kommentiksi Järveläisen päreeseen "Kirja on valmis".
*
Jos yksityiset emootiot ovat sitä, mitä yksilö on, niin miten on mahdollista, että meillä voi olla yhteisiä kokemuksia asioista - toisin sanoen: miten yhteisymmärryksen mahdollistava (en sano määräävä) kommunikaatio ylipäätään on mahdollista, jos kontingentti minuus oletetaan tietoisuuden peruslähtökohdaksi?

Tarvitaan siis jonkinlainen ajatuksia ja emootioita sekä näistä syntyviä arvostelmia ihmisten välillä yhdistävä 'Logos', joka takaa identiteetin minussa ja yhteyden minun, maailman sekä toisten ihmisten välille.

Jos tällaista yhdistävää 'Logos-identiteettiä' ei olisi, niin kokemuksemme ajautuisivat solipsistiseen 'noidankehään' - selkokielellä: psykoosiin. Ja jos yksityinen kieli ei ole mahdollista tai ainakaan käsitettävää, niin eivät sitä myöskään ole täysin yksityiset kokemukset.

Tietenkään tämänkaltaista, universaalia 'Logos-sementtiä' ei voida olettaa olemassaolevaksi kuin metafyysisissä ja transsendentaalisissa spekulaatioissa. Kyseessä ei ole empiirinen fakta.

Mutta entä sitten? Eikö jo se, että pystyn järjelläni käsitteellistämään tätä ongelmaa (negaationa), todista, että transsendentaalinen 'tekijä' ('Logos') on olemassa - ei kontingentisti vaan välttämättä.

Emootio on varmasti oma erityinen kokemukseni, mutta se ei kuitenkaan ole 'yksityisomaisuuttani' vaan enintään Duns Scotuksen 'tämyyttä'.

Itse asiassa mitään rajattua yksilöllistä minuutta ei ole olemassakaan muuten kuin tämän fyysisen 'nahkapussin' ominaisuudessa - empiirisesti ja siten kontingentisti.
Sen sijaan transsendentaalinen minuus, joka mahdollistaa tietoisuuden/ajattelun, on 'todellinen' ja 'pysyvä' minuus.

Nominalistien ainoa yleiskäsite: samankaltaisuus ja heidän ainoa ajattelun perussääntönsä: looginen ristiriidattomuus eivät riitä identiteetin takaajiksi, koska ne ovat itsessään todistamattomia lähtökohtia.

Transsendentaalisen logiikan mukaan kuitenkin jo pelkkä 'pelaaminen' tällaisilla ajattelun lähtökohtaoletuksilla sisältää kielen/ajattelun sisäisen tekijän, joka itsessään mahdollistaa paitsi loogisten välttämättömyyksien olettamisen, identiteetin ja lopulta myös metodisen epäilyn.

'Ontologista' epäilyä ei sen sijaan voi olla olemassakaan. Sillä miten Jumala voisi epäillä (ylipäätään reflektoida) itseään - muuten kuin ihmisen kautta - eikä ihminen ole Jumala vaan Jumalan kaltainen. Se on iso ero...;/

Tämän vuoksi Nietzschen maksiimi: 'Tule siksi, mikä olet', sisältää kyseenalaisen oletuksen subjektista (vaikkei sitä voikaan lukea suoraan tekstistä; tarvitaan Nietzschen kontekstin laajempaa tuntemista) jumalallisen vapaana oliona, joka voi määrätä oman positionsa.

Nietzschen olisi pitänyt kirjoittaa: 'Tule siksi, mikä olet - ja olet aina ollut'. Mutta ehkäpä myös tämä tulkinta sisältyy Nietzschen alkuperäiseen intentioon, koska hänen mielestään vapaa tahto on illuusio.

Ihminen on aina jo sitä, mitä/mikä hän on. Kaikki muu 'koketeraaminen' identiteettitekniikoilla on pelkkää representaatiota - symboliikkaa, imagoa, - tyylittelyä: siis eräänlainen rooli näytelmässä, jonka synopsis on valmis, mutta jonka vuorosanoja ei ole etukäteen lukkoon lyöty.

Fatalismiako? Ei sentään. Saanhan toki valita vuorosanani: tässä näytelmässä on 'pakko' improvisoida.

3 comments:

Jussi said...

Taisto Ahlgren on kuollut. Hän kaatui lauantaina kävelyllä ja kuoli myöhemmin päävammaan. Asiasta kertoo laulajan poikapuoli, asianajaja Heikki Lampela.

Ahlgren oli kuollessaan 65-vuotias. Hän syntyi Iitissä Kymenlaaksossa vuonna 1943.

http://www.youtube.com/watch?v=ldKzVSmI4pM

Rauno Rasanen said...

jussi

Ja tämän kommentin clue tai pointti oli - mikä?

Jussi said...

Sori, olen ollut klesana, enkä ole oikein jaksanut laukata näissä blogistoissa.

Ei ollut tarkoitus vittuilla, ei ollut edes tarkoitus tuota tänne postata, sen piti mennä iCaliin, mutta jostakin syystä copypastesin sen tänne.

Siis ei mitään, tai joku sellainen kysymys oli tarkoitus tänne laittaa, kun tulin uteliaaksi, että mitä luet, eli tarkemmin. Siis millä kielillä jne ja vanhojako ja tuttujako kirjoja pläräät yms?

että semmosta
ja tähän loppuun lehdistötilaisuudesta jotakin kai;

http://www.youtube.com/watch?v=EOrG1r3S6ZA

;)