March 31, 2011

Ota yhteys avaruusmieheesi

Telepaattinen kommunikaatio onnistuu varsinkin naisväeltä. Kas noin se käy.

1
Eilen illalla, ennen nukkumaanmenoa, toivoin saavani telepaattisen yhteyden erääseen henkilöön. Keskityin kolmannen silmän tummansinisiin maailmoihin rentoutuessani ja chakroja läpi käydessäni. Nukahdin, niinkuin hyvin usein rentoutuessa käy, ja näin yöllä seuraavan unen:

Olin entisessä elämässäni (en tietenkään voi olla varma tästä) Pohjois-Amerikassa. Kävelin lumisessa rantamaisemassa, jokin hahmo/henkilö seuranani. Innostuin, sillä sain päähäni lähteä järven tai joen ylitse veneellä shamaania tapaamaan. Minusta se oli oikein hyvä ajatus, mutta jokin henkilö taaempaa sanoi minulle, ettei se ole sallittua.

Nyt ajattelen, etten vielä ollut valmis telepaattiseen yhteyteen = minulle ei annettu siihen lupaa (vrt. järven/joen ylitys). Olikohan luvan epääminen yliminäni ilmoitus vai jonkin korkeamman tahon? Tuoko tämä aihe mitään mieleen rakkaat pallolaiset. Kertokaa vapaasti mielipiteenne.

Sisukka

2
Sisukkaiseni. Sinun pitää vain sisukkaasti ;/\ jatkaa yrityksiäsi. Aivan varmasti saat joku yö sisäisen yhteyden [sen tuntee sisällään] ja kohtaat unen välityksellä tulevan avaruusmiehesi.

Sinun kannattaisi nyt ostaa luontaistuotekaupasta Neidonkengän emi- ja hedeputkista valmistettua ufopulveria, joka tieteellisten tutkimusten mukaan proaktivoi naisen unilibidoa stimuloivaa energiaa [toisin sanoen amygladaa ja hippokampusta välittäviä aineita].

Pulverin vaikutus murtaa pahojen aaltojen voimat ja helpottaa pääsyäsi avaruusmiehen ulottuvuuteen herättäen hänen positiivisesti varautuneet huomio-säteensä kohdistumaan juuri sinuun.

Yrittämisiin - toivoo pallolaisesi Ransu [Uro- ja ufologian privaatti-dosentti]

3
http://www.youtube.com/watch?v=kWB2BmMEt0I
Kolmas Nainen - Avaruusmies [tässä rockissa on munaa]
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmas_Nainen
http://pientaelamaaetsimassa.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Neidonkenk%C3%A4
http://fi.wiktionary.org/wiki/amygdala
http://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hippokampus
http://keskustelu.plaza.fi/ellit/kristallipallo/kristallipallo/1605241/telepaattisen-yhteyden-pyytaminen/

March 30, 2011

Diogenes ja kyyninen hyveellisyys

Yläkuvassa tuikeailmeinen Diogenes. - Alakuvan nainen sanoo: 'Rane - nyt tulet käymään pesulla. Koko kuja haisee. Saat olla kyynikko, mutta et spurgu!'

'Epäargumentatiivisia vuorosanoja'-päreessäni kommentoinut Sammalkieli kirjoitti muun muassa:
Valkean ihanneyhteisöt (hutteriitit) oikeuttavat toimintaansa loppujen lopuksi hyvin samankaltaisella teologialla, kuin mitä itse olen harrastepohjalta kehitellyt ja jonka Valkea tuomitsee "sosialistisena" - Paitsi että hutteriitit vievät homman paljon pidemmälle kuin minä poroporvarillisen ideologian turmelemana kykenen edes kuvittelemaan.

1
Mielenkiintoista. Amishit jo tiesínkin.

Itselleni liittyminen minkäänlaiseen kommuuni-tyyppiseen yhteisöön lienee kuitenkin mahdotonta, koska olen perimmältään erakko siinä määrin kuin nyt hesalaisessa kaupunkitaajamassa voi erakkona elää.

Ihanteeni on [kuten blogini lukija tietänee] antiikin kyynikko Diogenes Sinopelainen, joka asui kuulemma tynnyrissä [hulluksi tullut Sokrates, kuvaili Platon häntä].

Diogenes eli yhteisössä yhteisönsä ulkopuolisena, koska ei arvostanut sen hierarkia-arvoja eikä paljon muitakaan yhteiskunnan keinotekoisia etikettejä [ne olivat hänelle adiafora - yhdentekeviä elämän ja ihmisyyden kannalta] vaan piti kaikkia ihmisiä samanlaisina ja samanarvoisina maailmankansalaisina.

Tavallaan Diogenes on sekä kaikkein äärimmäisin liberaali individualisti että mitä konkreettisimmin ihmisten olemuksellista tasa-arvoa julistava kommunisti yhtä aikaa.

Hegel tosin kuvasi ja epäsuorasti myös kritisoi antiikin kyynistä koulukuntaa [joka kieltämättä joskus tärväsi Diogeneen jo kyseenalaista mainetta ylettömällä irstaudellaan ja epäsosiaalisuudellaan] väittämällä, että se oli ikäänkuin käänteinen peilikuva elitistisen yläluokan välinpitämättömyydestä ja ylimielisyydestä suhteessa yhteiskuntaan ja kansaan.

Hegelin terävänäköinen tulkinta voidaan kyllä hyväksyä, mitä yläluokan psykologiseen egoismiin ja alempiaan halveksivaan turhamaisuuteen tulee, mutta tuo kritiikki ei osu itse Diogeneehen ja hänen valitsemansa elämäntavan perusteiden ytimeen.

Diogeneen perimmäinen filosofinen pointti oli nimittäin eettinen. Hän pyrki paljastamaan ja kumoamaan ihmisten kaksinais-moralistisen itsekkyyden.

Ääriaskeettisen elämäntavan sekä säädyttömyyteen asti yhteisön tapa-normeista piittaamattoman käytöksen ja suorasanaisen puheen intuition vastaisena tarkoituksena oli hyveen tavoittelu [vrt Sokrates], joka/mikä siis viedään näennäisesti individualistisella välinpitämättömyydellä paradoksaalisiin ja absurdeihin äärimmäisyyksiin.

Pakana-Diogenes oli vanhan kristillisen kirkon tuntemien houkkien varhainen sukulaissielu, joka teki suurimmankin auktoriteetin naurunalaiseksi.

Itse Aleksanteri Suuri halusi tavata kuuluisan filosofin ja käski tätä toivomaan mitä tahansa häneltä. Diogenes pyysi Aleksanteria siirtymään pois auringon edestä - [Aristoteleen oppilaan Aleksanterin kerrotaan jälkeenpäin monesti puhuneen Diogeneen vastauksesta, jota hän piti paitsi nerokkaan sarkastisena myös viisaana - ei suinkaan hävyttömänä].

Entä mitä tekivät vanhan kirkon kristilliset houkat? Ainakin Simeon Emesalaisen kerrotaan heitelleen pappeja herneillä ja pähkinöillä liturgian aikana [Simeoniin on tarkoitus palata ehkä jo lähiaikoina].

2
Hegel varmaankin ymmärsi Diogeneen tarkoitusperiä, mutta piti hänen käytännön ratkaisujaan ilmeisesti aivan liian nihilistisinä, koska Hegelille yhteisön/valtion integroivana elementtinä toimii vain korkea [positiivisesti] eettinen periaatteellisuus [Sittlichkeit (siveellisyys) etenkin perheen ja ylipäätään kasvatuksen kautta sekä kansallisuus-aatteeseen epäsuorasti kytkeytyneet oikeusfilosofiset periaatteet].

Diogenes kuitenkin lienee ollut ensimmäinen eurooppalainen [jopa ensimmäinen tunnettu ihminen], joka alkoi pitää kaikkia ihmisiä perimmältään yhdenvertaisina, koska yhteiskunnan arvot, tavat ja roolit ja ylipäätään sosiaalinen nokkimisjärjestys eivät olleet hänelle hyveen alkuperäisiä ominaisuuksia vaan valtasuhteitten ylläpitämiseksi luotuja ja sellaisenaan korruptoituneita erottelujärjestelmiä, joista olemassaolon/elämän perimmäisen [erehdyttävästi moraalittomalta näyttävän] alastomuuden ja hyveen ehdottoman yksinkertaisuuden välisen yhteyden tajunneen kyynikon ei tarvinnut piitata.

Kyynikko loukkasi kreikkalaisen kaupunkivaltio-yhteisönsä tapoja mutatis mutandis samantyyppisen intention inspiroimana kuin Jeesus juutalaisia perinteitä - toisin sanoen ikuisuutta silmällä pitäen. - Diogeneellä vain ei ollut jumalia eikä tuonpuoleista [ei nyöskään kovin ylevää käsitystä rakkaudesta] kuten juutalaisella 'kolleegallaan'.

3
Mutta silti - periaatteessa - sympatiseeraan kyllä hutteriitteja.

Mikäli tuollainen yhteisö ei ole liian tukahduttava, niin silloin se antaa vahvan ryhmä-identiteetin ja turvallisuuden tunteen suhteessa maailmaan ja elämään. Juuri sellaista luulisin nykyihmisen [paitsi 'pluraalien' kaupunki-vihreitten ;/] kaipaavan tässä elämäntavoiltaan ja moraaliltaan pirstaloituneessa sekä relativoituneessa mutta silti kapitalismin talousarvojen esineellistävän yhtenäistävään pakkopaitaan sidotussa markkivaltioitten [Timo Harakan osuva termi] maailmassa.

En kuitenkaan osaa sanoa, olisiko jonkun Diogeneen kaltaisen hyve-absurdikon lainkaan mahdollista elää nimenomaan hutteriittien arvoiltaan melko sovinnaisessa ja harmonisessa pienyhteisössä. No - ainakin hän siis haluaisi, jos minulta kysytään.

PS.
Tarkennan lopuksi, että siinä missä Diogeneen kyynisyys ehdottomasti pyrki hyveeseen, siinä puolestaan postmoderni kyynisyys heijastelee pettymystä, joka seuraa hyveen [ylipäätään Jumalan ja metafysiikan] kuolemasta [siitä, että valistuksen ja marxilaisuuden järki ajautuivat umpikujaan lupauksissaan vapaudesta ja onnesta]. - Siten myös Hegelin kritiikki osuu paremmin postmoderniin kyynisyyteen kuin Diogeneehen, joka on stoalaisen hyve-etiikan esikuva - [tosin radikaaliudessaan ja omaperäisyydessään stoalaista, 'liika-järkeilyyn' perustuvaa pidättyvyyttä (apatheia) huomattavasti elävämpi, uskottavampi ja todellisempi hahmo].

II
Filosofia

Diogeneelle hyve koostui kaiken fyysisen nautinnon välttämisestä. Kipu ja nälkä auttoivat positiivisesti hyvyyden tavoittamisessa. Moraalinen elämä tarkoittaa paluuta luontoon ja yksinkertaisuuteen. Hänen sanoillaan "ihmiset ovat tehneet kaikista jumalien lahjoista monimutkaisia".

Diogenestä on kunnioitettu siitä, että hän meni kaikessa säädyttömyydessä äärimmäisyyksiin tavoitellessaan hyvyyttä. Diogenes Laertios kertoo hänen muun muassa pitäneen temppelistä varastamista ja minkä tahansa eläimen lihan, jopa ihmisen lihan, syömistä hyväksyttävänä. Hänellä oli myös tapana tehdä kaikkea mahdollista julkisesti ja vaikka keskellä toria, esimerkiksi syödä raakaa lihaa tai masturboida. Hänen maineensa on kuitenkin kärsinyt joidenkin hänen seuraajiensa moraalittomuuden vuoksi.

Diogenes on ensimmäinen tunnettu ihminen, jonka tiedetään ajatelleen ja sanoneen, että hän on koko maailman kansalainen, sen sijaan että olisi vain jonkun kaupungin tai valtion kansalainen.

Diogeneen mielestä hyödyttömiä ja tarpeettomia tieteitä ja taiteita ei kannattanut harjoittaa. Tällaisia olivat muun muassa tähtitiede, matematiikka, geometria ja musiikki. Kyynikoiden filosofia keskittyikin lähes pelkästään eettiseen opetukseen [wiki].
*
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/03/epaargumentatiivisia-vuorosanoja.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hutteriitit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Diogenes_Sinopelainen
http://en.wikipedia.org/wiki/Diogenes_of_Sinope
http://fi.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://www.kotimaa24.fi/blogit/haku/article/?bid=72&id=2463
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristuksen_t%C3%A4hden_houkka
http://timoharakka.blogspot.com/2011/03/elammeko-markkinayhteiskunnassa_23.html
http://www.gettyimages.fi/detail/2641529/Hulton-Archive

March 29, 2011

Raha syöksee valtaistuimelta kaikki ihmisen jumalat ja tekee niistä kauppatavaraa [Karl Marx]

Kuvassa yhteiskuntafilosofisten ajattelutapojen keskinäisiä suhteita pätevästi ja selkeästi kuvaava malli, josta ei kuitenkaan ole kuin välillisesti merkittävää hyötyä käytännön poliittisen kamppailun kannalta.

Argumentit - pätevätkään [joita toki aina tarvitaan] eivät koskaan ole voittaneet ainuttakaan vaalia. Vain asialleen omistautuneet ihmiset, jotka uskaltavat tunnustaa valitsemaansa ideologiaa voittavat - tai häviävät. - Tämän vuoksi vanhan oikeisto-vasemmisto-jaon hämärtyminen liberalismi- konservativismi-väittelyn labyrintteihin pönkittää oikeisto-kapitalistisen teknokratian ja asiantuntija-teknisen proseduralismin valtaa.

Toisin sanoen ainakaan loppupeleissä [joskin sitä ennen voi saivarrella faktoilla ja argumenteilla, jotta ongelmien teoriapohja selkenee] ei ole poliittisesti ratkaisevinta väittely abstraktin liberalismin ja moralistisen konservativismin välisestä paremmuudesta vaan vasemmistolaisen vapaus- ja valtiokäsityksen sekä oikeistolaisen markkinatalouspolitiikan [olipa se valtion väliaikaisesti tukemaa keynes'läisyyttä tai villin lännen libertarianismia] välillä vallitseva antagonistisen jännite, jonka sovittamuudesta ei pidä tinkiä edes sotkeutumalla varsinkaan libertaarien loputtomaan argumentti-saivarteluun, joka mystifioi ja vesittää koko politiikan poliittisuuden tekemällä siitä loputonta yhteiskuntafilosofista talous-juridiikkaa [ts. mitä tahansa saa tehdä, kunhan ei riko lakia eli päättele (muka) väärin] ideologisesti yhdistävän poliittisen yhteishengen sijaan.

I
Motto 1:
Valta pitää yrittää 'kaapata' [termi tulee ymmärtää sekä analogisesti että kokreettisesti] silloin, kun se suinkin on mahdollista, sillä muulla tavalla prekariaatti ja/eli nipin napin toimeentuleva [yleensä alempi] keskiluokka sekä köyhyysrajalla elävät eivät pysty ratkaisevasti vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kohtaloonsa kapitalismissa.

Nykyään nimittäin pelastetaan pelkästään [yhä tiheämmällä frekvenssillä] romahtamaisillaan olevia pankki-kirkkoja - ei suinkaan ihmisiä, jotka päinvastoin joutuvat takaamaan pyhän rahalaitos-instituution jatkuvuuden ja pysyvyyden.

Kun [mm.] juutalaiset ennen muinoin uhrasivat eläimiä Jumalalleen, niin nykyään he uhraavat ihmisiä pankeilleen.

Motto 2:
a) Kun rikkaat käyvät sotaa, köyhät kuolevat. [Jean-Paul Sartre].

b) Kun rikkaat käyvät [etenkin finanssi-]kauppaa, sekä suhteellisesti että absoluuttisesti köyhien määrä kasvaa - ensin manittujen kehittyneissä maissa, jälkimmäisten kehitysmaissa [mutta myös teollistuneissa valtioissa]/RR/.

II
Dan Koivulaakso teki katsauksen Suomen poliittiseen karttaan reilu vuosi sitten siteeraten myös Zizekiä. 
*
Politiikan jako uusiksi

Olen viime aikoina pohtinut erilaisia aatesuuntauksia ja niiden sisältämiä vastakkainasetteluja. Avauksia ovat olleet muun muassa Päivi Räsäsen ekokonservatismi, Timo Soinin ei-vihreä konservatismi ja kokoomuksen ”kiihkoton maahanmuuttopolitiikka”, joka haluaa poistaa siirtolaisuuden vetotekijöitä. Vihreät taas ehtivät julistaa, että heidän liberaali maailmankuvansa ei mahdollista yhteistyötä Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien kanssa, mikä mielestäni onkin oikein hyvä näkemys.

Kokoomuksen maahanmuuttopaperissa todetaan, että turvapaikkaa haetaan usein muusta syystä kuin suojelun tarpeesta. Edistyksellinen vasemmisto onkin jo pitkään ollut sitä mieltä, että koko turvapaikkajärjestelmä on olemassa ensisijaisesti työmarkkinoiden sääntelyn vuoksi. Hallituksen ajama turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden rajoittaminen tuottaakin Suomeen paperittomia siirtolaisia samalla tavalla kuin muualla Euroopassa on tapahtunut. Hienoa, että Kokoomuskin on herännyt järjestelmän kriisiin.

Viime viikolla lööpit kirkuivat Soinin kaverilleen räätälöimästä EU:n huippuvirasta. Brysselin-kone näyttäisi tehneen herravihaisesta pientalonpojasta junailijan, joka toimii rekrytoinnissa ”EU:n tavalla”, kuten A-studio ansiokkaasti paljasti. Tämä lienee sitä ”uusien puolueiden politiikkaa”, josta välillä kuulee puhuttavan. Tällä huomiolla en tietenkään tarkoita moralisoida vaan kertoa, että politiikassa toimitaan vallan saavuttamiseksi. Tämän näyttämisestä osoitankin kiitokset Perussuomalaisille.

Rock-tähti-filosofi Slavoj Žižek luennoi maanantaina Helsingin yliopistolla [30.11.2009] otsikolla: Mitä on kommunismi tänään? Žižek kuvaili vasemmiston valitettavan lamaantunutta tilaa osuvasti muun muassa kertomalla miten äärioikeisto kommunikoi työläisten taisteluja tehokkaammin kuin vasemmisto.

Tämä tarkoittaa Žižekin mukaan sitä, että liberalismin ja oikeistopopulismin välinen vastakkainasettelu on keskeistä nykypolitiikassa. Kyse on täysin samasta asiasta kuin näennäisestä, luokkasuhteet kieltävästä, liberalismin ja konservatismin välisestä vastakkainasettelusta. Tällaisella kentällä ei vasemmistolle valitettavasti ole tilaa.

Slovenialaisen Žižekin näkemykset jaetaan myös Brysselissä. Timo Soini kirjoittaakin blogissaan työn ja pääoman välisestä sekä uuden ja vanhan politiikan välisestä ristiriidasta. Samalla Soini haukkuu järkivihreät porvarit, ekokonservatiivit kristityt ja punavihreät vassarit idiooteiksi. Sopii hyvin yhteen Žižekin kirjan Politiikkaa, idiootti! kanssa.

Vasemmiston ensisijaisen prioriteetin tulee olla konservatismi–liberalismi-akselin hävittäminen ja oikeisto–vasemmisto-jaon palauttaminen keskiöön. Žižekin sanoin: ”Ihmiskasvoista kapitalismia ei ole olemassa”. Meidän tehtävämme on palauttaa usko ihmiskasvoiseen sosialismiin.
*
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/03/epaargumentatiivisia-vuorosanoja.html
http://www.dankoivulaakso.fi/2009/12/politiikan-jako-uusiksi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Dan_Koivulaakso
http://www.kolumbus.fi/juha.seppanen/jssivut/sitaatit/filsit/filsit2.htm#fouc
http://www.holisticpolitics.org/NewParty/Politics2d.php

March 28, 2011

Epäargumentatiivisia vuorosanoja

Yläkuvassa kerrotaan, miksi libertariaaninen yhteiskunta on juristien paratiisi. - Alakuvassa [vain lievästi] kärjistetty esimerkki siitä, mistä tällainen asiaintila käytännössä johtuu.
*
[Kielimafia teki muutamia kielellistä ilmaisua mahdollisesti parantavia tarkennuksia sekä lukuun I että II 28. 3 aikana]

I
1
Päretän omassa blogissani kaksi julkaisematonta kommenttia [yleensä hyllytän ne], koska päädyin siihen tulokseen, että ne ovat pikemminkin itsenäisiä 'vuorosanoja' kuin riittävässä määrin argumentatiivisia kannanottoja asianomaiseen päreeseen tai sen kommentteihin [ne eivät 'keskustele vaan performoivat']. - Ensimmäiset 'vuorosanat' on tarkoitettu Sammalkielen blogiin, toiset Ironmistressin.

2
Sammalkieli - mikä tyyppi tämä Valkea oikein on?

En kerta kaikkiaan ymmärrä hänen varsinaista pointtiaan. Ikäänkuin hän tyystin unohtaisi ihmisen noitten 'organisaatio-kyberneettisten' säätöjensä labyrintissa - tai pikemminkin kadottaisi hänet tuohon labyrinttiin.

Samalla kun Valkea minimoi valtion, hän paradoksaalisesti tulee minimoineeksi myös ihmisen. Hänen libertarisminsa toimii optimaalisimmillaan kuin hyvin säädetty kone, mikäli ihminen toimii niinkuin manuaali edellyttää. Mutta ei sellaista konetta ole olemassa kuin utopiana.

Valkea elää nozickilaista min-anarkismi-utopiaa siinä missä vulgaari-marxilaiset vallankumouksen ja valtion välisen ristiriidan utopiaansa.

Kumpikin on omanlaatuistaan poliittista metafysiikkaa, jota voidaan mielin määrin [myös perustellusti] perustella ja argumentoida ilman, että otetaan huomioon Zizekin väitettä siitä, että ideologis-tyyppisten mielikuvien/fantasioiden 'faktiivinen todellisuus' ja kapitalismin uskomus-pelinomaisuus ovat muutoksen tai muutoksen mahdottomuuden ratkaisevin dynaaminen elementti - dynamo ja este yhtä aikaa.

Olennaista minun mielestäni on se, miten saada foucault'laiseen [usein nerokkaaseen] valta-analytiikkaan [valta on tuottavaa myös tiedon suhteen ja tulee kaikkialta] perustuva vastarinta toimimaan [paradoksaalista kyllä - tämä strukturaalis-tyyppinen teorialähtökohta tekee vallasta lähes anonyymin ja tavoittamattoman].

Foucault ei vastarintansa uskottavuudessa vakuuta - eikä hän ilmeisesti edes halunnut ryhtyä vakuuttamaan ['en ole profeetta, teen tiimityötä' jne.] vaan jäi ikäänkuin oman teoreettisen pluralisminsa vangiksi, joka kyllä hanakasti ravasi mielenosoituksissa, vaikkei hänellä itse 'puolueettoman positivisminsa ja nominalisminsa' lähtökohdista [joista puuttuu eettinen perusta ja myös tämän vuoksi poliittinen motivaatio] ollut siihen mitään pätevää rationaalista syytä.

Valta pitää yrittää 'kaapata' [termi tulee ymmärtää sekä analogisesti että kokreettisesti] silloin, kun se suinkin on mahdollista, sillä muulla tavalla prekariaatti ja/eli nipin napin toimeentuleva [yleensä alempi] keskiluokka sekä köyhyysrajalla elävät eivät pysty ratkaisevasti vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kohtaloonsa kapitalismissa.

Nykyään nimittäin pelastetaan pelkästään [yhä tiheämmällä frekvenssillä] romahtamaisillaan olevia pankki-kirkkoja - ei suinkaan ihmisiä, jotka päinvastoin joutuvat takaamaan pyhän rahalaitos-instituution jatkuvuuden ja pysyvyyden.

Kun [mm.] juutalaiset ennen uhrasivat eläimiä Jumalalle, niin nykyään he uhraavat ihmisiä pankeilleen. Ei siis kovin paljon uutta auringon alla.

Luulen kuitenkin, että 'vallan kaappaamisen' periaate niin konkreettisesti kuin analogisestikin sopii sekä nozikilais-miniarkisen yksilöutopian tavoittelijalle kuin marxilaisen arvoteorian omaksuneelle kommunitaristillekin - olkoonkin [haha], että toinen tekee 'vallankumousta' kuin villin lännen valloituksen ja frontier-myytin nykyaikaan siirtänyt 'yksinäinen pistoolisankari' ja toinen taas kuin mahdollisimman suuria joukkoja [gramscilaisen] ideologisen hegemonian saavuttamiseksi rekrytoiva agitaattori Puntarpää [Punainen viiva].

Valkean argumenttien sisällöt mutta myös hänen tapansa argumentoida muistuttavat [huolimatta formaalisesta kuivakkuudestaan] minun mielestäni minkä tahansa konsultin tai lobbarin loputtoman suostuttelevaa saivartelua omien teorioidensa pätevyydestä ja yleishyödyllisyydestä.

Entä sitten, jos en usko noihin saivarteluihin - pelkästään sen takia, että niiden esittäjän mahdollinen motivaatio ja intentiot herättävät minussa spontaanin intuitiivisen epäilyn siitä, että nyt liikutaan pelkän mielikuva-mainonnan alueella. Ei kiitos! Minulle valehdellaan tiedotusvälineissä joka päivä ihan tarpeeksi. En tarvitse sitä lajia yhtään enempää - en edes hiuksia halkovien libertarististen teoriasäätöjen tasolla.

Puhun tietysti vaín omasta puolestani, sillä hitto soikoon! - miten ihmeessä minä kykenisin kenenkään muunkaan puolesta puhumaan?!

Narsistilla on narsistin ennakkoluulot ja paranoiat. Mutta sen verran realismia ja itsetuntemusta pitää älykkäältä psykopaatilta aina löytyä, että hän pystyy oman psyykkisen tilansa tiedostamaan ja jopa tunnustamaan - [toisin kuin populistisen tiede- ja informaatio-fanatismin blogi-kuningatar: Maggie Ironmistress - tuo Derivaatta-Landian ja Ruukkilan Puhalluksen ikioma Rosa Luxemburg, jota karskeimmat miehetkin aikoinaan pelkäsivät (esim. Felix Dzerzhinsky, NL:n tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu Chekan päällikkö - kertoo juoru-Zizek)].

II
1
Tiedemies, Sammalkieli ja Paranoid on ollu aika parhaita mun mielestä näissä bileissä [kyseessä on Ironmistressin päre repressiivisestä toleranssista].

Mutta [olen sanonut tämän aiemminkin] mehän olemme IM näköjään melkein yhtä vainoharhaisia molemmat. Vain hiukan erilaisia olkinukkeja käytämme.

Minä kuitenkin tiedostan hulluuteni paremmin kuin sinä - väittäisin. Joskin nimenomaan tätä tyyppiä olevista väittämistä tulee pahimmillaan vallan hirvittäviä kulttuuriskaboja. Että joku muka tuntee itsensä paremmin kuin joku toinen.

Ihmiset psykopatologioineen riitelevät/raatelevat - eivät niinkään asiat, joilla he hyvinkin taitavia [jopa nerokkaita] teoreettisia intuitioitaan yrittävät 'tyhmemmilleen' agitoida.

2
Sopii lukea David B. Hartin dokumentointi siitä, miten fysiikasta kiinnostunut paavi ja Galileo, jotka olivat alunperin ystäviä, lopulta riitaantuivat, koska Galileo ei suostunut kompromissiin erään fysiikan kannalta mitättömän dogmi-erimielisyyden takia vaan torjui paavin kompromissi-ehdotuksen kerta toisensa jälkeen ja [liikaa viiniä litkivä koleerinen hedonisti kun oli] lopulta haukkui hänet pataluhaksi.

Galileo ei halunnut ymmärtää hankalaa, teologista uskottavuutta kyseenalaistavaa ja siten kirkkopoliittista auktoriteettia uhkaavaa tilannetta, johon paavi ajautuisi, ellei Galileo myöntäisi kirkon totuutta yksittäisen opinkohdan suhteen.

Paavin pyrkimyksenä oli siis ylläpitää teologisen opin koherenssia eikä suinkaan mitätöidä Galileon tutkimusten perustavia löytöjä, jotka eivät myöskään olisi mitätöityneet kompromissista [on jopa epäilty, ymmärsikö Galileo, mistä paavin vaatimuksessa todella oli kyse, ja oliko hän edes lukenut tämän kirjeet kunnolla].

Populaarihistoria on vääristellyt tätä tapahtumaa ja tehnyt siitä paradigmaattisen esimerkin sokean ja tyrannisoivan uskon sekä valistuneen ja avaramielisen luonnontieteen välisestä kiistasta.

Todellisuudessa Galileo oli kyseisen tarinan suurempi juntti, joka ei edes yrittänyt nähdä tilannetta paavin kirkollisesti ja poliittisesti sidotusta perspektiivistä käsin. Paaville ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin määrätä jo iäkäs fyysikko mukavaan kotiarestiin jatkamaan viinipöhnäänsä.

D. B. Hartin 'Ateismin harhat' sisältää historiallisesti muitakin erittäin tarkkoja sekä retorisella mestaruudella kirjoitettuja esimerkkejä [myöhäis-antiikista reformaatioon] ikävistä tapauksista, joiden syy on totaalisesti haluttu vierittää kristinuskon niskaan - luonnontieteellisen asenteen ja ateismin objektiivisuuden nimissä.

Hartin kirjan jälkeen on vaikea ottaa täysin vakavasti ainakaan popularisoitua 'sosiobiologistista' historiaa [oppikirjat mukaan lukien] - niiden perimmäisen - kaikki moraaliset perspektiivit tuhoavan, kyynisen maailmankatsomuksen takia. Menisivät mieluummin hirteen syljeskelemästä nihilistisen ylimielistä inhoaan lukijoitten niskaan.

Hart osaa kuitenkin tarpeen vaatiessa olla todella tyylikkäästi yhtä v-maisen 'kyyninen' [tietysti omassa kontekstissaan] kuin esimerkiksi Edward Gibbon 1700-luvulla tai Ramsay MacMullen viime vuosina.

Juuri Hartin kaltaisia miehiä kristinusko tarvitsee nykyään. Sellaisia, jotka eivät pelkää ottaa Nietzscheä tosissaan ja etenkin oman historiallisen metodiikkansa tulkinnalliseksi lähtökohdaksi - nyt tosin kristinuskon tarkoituksiin soveltaen.
*
Nietzsche kirjoitti 1888 ajatteluaan ja tuotantoaan arvioivassa omaelämäkerrassaan Ecce Homo [viimeiseksi jääneessä kirjassaan]: "En pelkää mitään muuta niin paljon kuin, että minut vielä joku päivä julistetaan pyhimykseksi. Ennemmin olen narri kuin pyhimys...ja ehkä olenkin narri!".

Haha. On jo julistettu ja julistetaan vielä ainakin kertaalleen. Nietzschen ateismi oli liian syvällistä jäädäkseen ateisti-ideologien eli vapaa-ajattelijoitten Skepsis-järjestön tasolle - Bertrand Russellin omahyväisestä ateismi-pasifismista nyt puhumattakaan.

[Russell oli, kuten D.H. Lawrence sen suoraan hänelle kirjeessä sanoi, uskomattoman ilkeä ihminen varsinkin läheisilleen - todellinen paholainen, joka hymy pikemminkin paljasti kuin kätki pahantahtoisen luonteen].

PS.
'Maailmassa on tapahtunut vain yksi suuri vallankumous. Näin väittää amerikkalainen filosofi ja teologi David Bentley Hart. Se tapahtui silloin, kun kristinusko tuli tähän maailmaan. Se merkitsi Hartin mukaan niin suurta ajattelun, moraalin ja kulttuurin muutosta, ettei mitään vastaavaa ole milloinkaan muulloin tapahtunut.

Kristinusko mursi antiikin ajan kohtalonuskosta nousevan pelon, tarkoituksettomuuden ja toivottomuuden. Se antoi jokaiselle ihmiselle arvon, horjutti tuolloisen yhteiskunnan julmia rakenteita ja loi sellaisen lähimmäisenrakkauteen perustuvan inhimillisen ja moraalisen yhteisön, jollaista ei ollut koskaan ollut missään muualla.

Muiden antiikin ajan uskontojen ja filosofioiden suvaitsevaisuus oli - kuten Hart sarkastisesti kuvaa - suurimmillaan silloin kun ne ilman omantunnon tuskia suvaitsivat köyhyyttä, sairautta, nälkää, syyttömien julkisia mestauksia ja ei-toivottujen vastasyntyneiden lasten heitteillejättöä.' - http://www.sinulleonviesti.fi/puheet/muuttunut-sanoma
*
http://www.bookplus.fi/kirjat/bentley_hart,_david/ateismin_harhat-7644864 - Ks. myös http://www.amazon.com/Against-Atheism-Dawkins-Hitchens-Fundamentally/dp/1405189630
*
http://sammalkieli.blogspot.com/2011/03/kahden-kerroksen-vakea-kuva.html#comments
http://takkirauta.blogspot.com/2011/03/repressiivinen-toleranssi-eli-kuinka.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Nozick
http://fi.wikipedia.org/wiki/Libertarismi
http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://www.timesfreepress.com/news/2010/jun/20/libertarianism/?opinioncartoons
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=show_mesg&forum=364&topic_id=3160894&mesg_id=3160975
http://www.holisticpolitics.org/NewParty/Politics2d.php
http://zhiq.posterous.com/differences-between-feudalism-imperialism-cap
http://abyssalmissile.com/2008/05/26/card-carrying-member/

March 27, 2011

Musta päre

Ime tai kuole - olitpa sitten macho tai homo.

I
Maskuliinisesta kunnian kulttuurista feminiinis-ressentimenttiseen empatia-liberalismiin

1
Sammalkieli kirjoitti edellisen päreeni kommentissa: Bloggaamisen hyviin puoliin kuuluu ainakin se, ettei homma mene liian helposti käsirysyksi.

Niinpä. - Mutta loppupeleissä menee väistämättä käsirysyksi - tai sitten vain purraan huulta, vannotaan ressentimenttisesti ikuista kostoa ja nälvitään toisiaan kuten naisten käytöksestä olemme usein havainneet.

Maskuliininen aggressio sen sijaan on suoraa sekä julmaa ja/tai jopa itsetuhoisen pidättyväistä [mutta myös perimmältään sääntöjä noudattavaa/reilua - esim. kaksintaistelut]. - Esimerkkeinä alunperin kristillis-perustaisen valistus-oikeus-liberalismin kauhistelemat kunnian kulttuurit eli islamilaiset valtiot sekä Japani.

Anglo-saksiselle maailmalle ominainen liberaali-demokraattinen small talk-perinne on feminiinisen munatonta - usein närkästynyttä ja loputonta kiertoilmaisua, jossa aggressiot pelkurimaisesti delegoidaan [kuten naiset aina tekevät] jollain hiivatin ihmisoikeus-tekosyyllä ammattisotilaiden [lähinnä miesten tai miesmäisten naisten] hoidettaviksi kuten nyt Libyassa.

Tämä on pirullinen kärjistys, mutta en ole ainut, joka sen on esittänyt. Tosin ne toiset eivät välttämättä ole [joskus kylläkin] olleet mitään fasismin kannattajia vaan ihan arvostettuja psykiatreja/psykologeja sekä yhteiskuntatieteilijöitä.

Monet heistä tietysti [kuten Hannu Lauerma] pitävät [esimoderneja] kunnian kulttuureja ainakin äärimmissä muodoissaan jonkinlaisen psykopatian ilmentyminä. Tämän väitteen he aikovat ilmeisesti todistaa geneettisesti ja kromosomitasolla - ilman mitään sekavaa eettistä filosofointia - [jos haluatte tietää, mitä on vaarallisin rasismi tässä maailmassa, niin juuri tällainen harha (geneettinen virhepäätelmä), joka luulee löytävänsä oikean ja väärän/hyvän ja pahan suoraan geeneistä].

2
'Islamilla on sentään miehiä', kirjoitti Nietzsche pilkaten kristillisten pappien ylevän tekopyhää lammasmaisuutta. Luulenpa kuitenkin, että Nietzsche tuskin yllättyisi tämän päivän ev.lut.-naispappeudesta. Hänen mielestään kristinusko oli moraaliltaan feminiininen uskomusjärjestelmä ;\].

Jos yrittää ymmärtää maskuliinisuutta, kannattaa katsoa ennakkoluulottomasti - hyvin tarkkaan ja ajatuksella - merkillinen, ajoittain sietämättömän raaka [en pidä itsetarkoituksellisista splatter-filmeistä] mutta psykologisesti ja filosofisesti kerrassaan hieno elokuva: Fight Club. - Yhteisesti jaetulla ja yhteisesti koetulla väkivallalla rituaalina on ideologis-uskonnollisesti yhdistävä vaikutus.

Miehet ovat sekä biologisesti että psykologisesti perimmältään taistelijoita. Toisin sanoen seksuaali-rivaalinen aggressio on koodattu heidän geeneihinsä - olkoonkin, että tuon aggression pitäisi kai olla pelkästään [joskin epäsuorasti] suvunjatkamisen palveluksessa.

Silti rivaalisenkin aggression suora ilmaiseminen on modernissa yhteiskunnassa kiellettyä, koska se on alkuperäisimmillään fyysisesti väkivaltaista.

Ehkäpä siis sittenkin on niin, että ollakseen modernin yhteiskunnan vaatima rauhallinen ja harkitseva liberaali-feministi a la John Stuart Mill miestä pitäisi siunata 'hyvänlaatuisella' kromosomivirheellä [vai mitä Lauerma].

Toisin sanoen liberaali-demokraattisessa ihannevaltiossa ihmisten pitäisi olla androgyynejä: lesboja sekä homoja, jotta avointa fyysistä väkivaltaa esiintyisi mahdollisimman vähän - ikäänkuin homot ja lesbot eivät kykenisi saattamaan kanssa-ihmisiään mitä saatanallisimpiin olosuhteisiin sekä henkisesti että lopulta myös fyysisesti.

3
Olen kurkkuani myöten täysi tätä suvaitsevaista ja hyssyttelevää aikaa, jossa kaikki haluavat saada kaiken - olla mitä vain - lässyttää julkisesti mitä vain - tehdä mitä vain - nauttia ja kuluttaa niin paljon kuin sielu sietää eli juosta kapitalistin narussa kuin liekaan sidotut kotieläimet.

Nämä säälittävän mukavuudenhaluiset lampaat [viimeiset ihmiset] eivät halua tietää eivätkä varsinkaan tuntea ja kokea, mitä todellinen kärsimys eli itse elämä paljaimmillaan on vaan pakenevat sitä viimeiseen asti kaiken maailman sosiaalisen median sekä muun kaupallisuuden hömpötyksiin [tätä he nimittävät vapaudeksi!] ja vaativat kaiken lisäksi, että heidät ja heidän lässytyksensä [Heideggerin Gerede] pitää ottaa vakavasti.

Voi olla, että kuulostan jälleen kitisevältä ja kyyniseltä konservatiivilta, mutta maailma, jossa on pelkästään muka-suvaitsevaisia small talk-eufeemikkoja sekä hyssyttelevän munattomia pelkureita, ei miellytä minua.

Jos fyysisen turvallisuutemme hintana on äänekäs ja pinnallisuuteen [imagot, muodit, roolipelit, trendit, mainokset], ressentimenttiin [jolloin ihmisen paras ystävä ja lähimmäinen on lopulta juristi] sekä muodollisiin [kirjaimellisesti sisällyksettömiin eli pinnallisiin] vapaus- ja ihmisoikeuksiinsa hysteerisesti takertunut yksilömassaihminen, niin kiitos ei - mieluummin elän jossain toisessa maailmassa, jossain toisessa elämässä.

Sanotaan, että sokeitten maailmassa silmäpuoli on kuningas - niin kauan kuin kateellisimmat sokeat puhkaisevat hänen ainoan silmänsä - -.

Analogisesti: liberaali-demokraattisen yksilö-massoittumisen ja tasa-arvo-oikeuksien hysteeris-pakkoneuroottisessa [ei siis suinkaan aidosti vapaassa] sääntö- ja kontrolli-maailmassa se, joka uskaltaa ajattelussaan ja sanomisissaan olla häikäilemättömän rehellinen ja itsenäinen, on lopulta kaikkein hyveellisin - niin kauan kunnes hänet suljetaan vankimielisairaalaan - [kiitos Lauerma psykopatia-diagnoosista].

4
Internetin yleistymisen myötä valtavasti lisääntyneen mielipiteiden ilmaisemisen ja kommentoimisen todellinen luonne paljastaa sen ikivanhan totuuden, että tietäväisimmätkin argumentti-säädöt muuttuvat tiukan paikan tullen lopulta sietämättömän rajoittuneeksi ja itsekkääksi saivartelu-toistoksi.

Olisikin näin ollen fiksumpaa keskittyä vakavasti sanomisensa retoriikkaan kuin pelkkiin argumentti-viilailuihin [älkää ottako tätä kärjistystä ihan loppuun asti vakavissanne, vaikka itseni kohdalla pidän sitä kyllä miltei ohjeellisena nykyään, mutta ehkä alan jo olla väsynyt argumentoimaan].

PS.
Jos joku nyt luulee, että kannatan aggressiivis-sotaisaa kunnian kulttuuria, haluan muistuttaa, etten esim. ole käynyt armeijaa, enkä millään tavoin ihaile sotilaallisuutta, joskin vanhemmiten kritiikkini armeijaa kohtaan on selvästi lieventynyt. Sen sijaan askeettis-pidättyväinen kunnian kulttuuri vetää minua puoleensa paljon enemmän - ikäänkuin vastapainona anarko-satiiriselle luonteelleni, jota minun ei aina ole helppo pitää kurissa ja nuhteessa.

II
Repressiivinen liberalismi ja ressentimenttinen vallankäyttö kansankirkon hajoamisen aattona

1
Lisää hämmennystä herättääkseni nimitän Vihreitten ajamaa homojen täydellistä adoptio-oikeutta ja vaatimusta heidän kirkollisesta vihkimisestään saman kaavan mukaan kuin heterotkin repressiiviseksi liberalismiksi.

Jos nimittäin joku asettuu kriittiselle kannalle tämän itsensä miltei veriuhriksi korottaneen homovähemmistön suhteen, hänet leimataan repressiivisen liberalismin kannattajien piirissä välittömästi rasistiksi ja fasistiksi.

Näin ollen kirkon politisoituneeseen homokeskusteluun viitaten voi täysin oikeutetusti kysyä: kuka tässä lopulta käyttäytyy rasistisesti - medialle mainosarvoltaan näköjään korvaamattomat viher-liberaali-homot vain junteiksi ja rasistisiksi haukutut hetero-konservatiivit?

Repressiivinen liberalismi on eräs sovellutus Nietzschen kuvaamasta antiikin kristittyjen orjakapinasta moraalin alueella roomalaisia herroja, heidän jumaliaan sekä ylipäätään pakana-etiikkaa vastaan [ks. herra- ja orjamoraali].

Jos joku ei suostu avoimesti hyväksymään kaikkea sitä, mitä itsensä sorretuksi kokema vaatii, niin hänen moraalinsa kompromettoidaan ja hänen arvonsa ihmisenä voidaan suorastaan mitätöidä. Tämä on sorretun rasismia sortajaansa kohtaan - kirjaimellisesti.

Kyseistä ilmiötä ei näin ollen voi rajata pelkästään identiteetiltään [mikä se sitten kulloinkin lienee] erilaisten, yksittäisten vähemmistöjen selviytymis- ja vapautumis-taktiikaksi vaan se on ressentimenttisen mentaliteetin/eetoksen strateginen toimintamuoto, jolla siis pyritään saattamaan jokaisen vastustajan moraali huonoon valoon.

2
Mitä repressiivisen liberalismin akuuteimpaan ilmentymään eli Suomen ev.lut. kirkon sisäiseen homohässäkkään tulee, niin toistan ja tarkennan aiemmin sanomaani toivoen, että luterilainen kirkko hajoaisi nopeasti vähintäinkin kahtia: ultra-liberaaleihin promiskuiteetti-kristittyihin ja patakonservatiivisiin lähetyssaarnaaja-asento-heteroihin.

Koska itse olen uskonnollis-seksuaaliselta identiteetiltäni ateistis-konservatiivinen porno-runkku-ortodoksi, joka kuitenkin eroaa ortodoksisesta kirkosta heti sinä päivänä, kun se sallii naispappeuden homojen vihkimisestä ja rippisalaisuuden murtamisesta nyt puhumattakaan, toivon, että kirkko ja valtio erotettaisiin toisistaan lopullisesti ja ääriliberaalit saisivat perustaa omia lahkojaan mielin määrin esimerkiksi Helsingin Kallion kaupunginosan tyhjillään oleviin meemi-lokeroihin [käyttääkseni Ironmistressin tieteellisestikin osuvaa ilmaisua (komaan hei - tämä oli vitsi!)].

Silloin nimittäin jyvät erottuisivat akanoista, mikä tosin merkitsee samalla, että akanat saavat vapaasti lennellä, minne haluavat.

Selkokielellä sanottuna - jos kristinuskolla enää on mitään merkitystä uskontona [tiedostamattamme kristinusko tietysti vaikuttaa elämäämme koko ajan esim. lainsäädännön omaksumien eettisten arvojen kautta], niin vasta silloin, kun yksittäinen kristillinen yhteisö voi mahdollisimman itsenäisesti päättää kirkkopoliittisesta ja opillisesta linjastaan ilman valtion suoman verotusoikeuden dogmaattisesti korruptoivaa vaikutusta [naispappeus, homoavioliitot, rippisalaisuuden purku jne.] - vasta silloin se voi aidosti ylläpitää traditionaalisen ortodoksisuuden perinnettä.

Toisaalta ne, jotka haluavat tehdä kirkosta roolipeli-huvipuiston, jossa hyväksytään mm. promiskuiteetti ja juhlitaan homo- tai bi-Jesseä, jonka paikallinen aikuisviihdetähti Maria Magdala vietteli, voivat silloin aivan rauhassa ryhtyä harjoittamaan gnostilaisia polyamoria-riittejään ja pitää niitä aitona kristinuskona.

Kun kuvaamani - vähintäinkin mullistavan - eriytymisen eli post-reformatorisen protestin annetaan tapahtua ja toteutua ikäänkuin omalla painollaan, myös ongelma homojen adoptio-oikeuden suhteen raukeaa. Menkööt he naimisiin tai olkoot menemättä, adoptoikoon lapsia samoilla [tosin sukupuolineutraaleilla] ehdoilla kuin heterotkin.

Valtion tai toisaalta yhdenkään kommuunissa elävän viherpiipertäjän ei tarvitse enää ryhtyä harjoittamaan repressiivistä liberalismia niiden suhteen, jotka eivät uskonnollis-eettisistä syistä hyväksy näkemystä, jonka mukaan heteroparin ja homoparin välillä ei ole mitään pedagogis-essentiaalisesti olennaista eroa suhteessa jälkeläisten kasvattamiseen.

Päädyn siis lopulta pluralismiin. Mutta - [pitkä ajatusviiva] - tässä pluralismissa ei tarvitse repressiivisen liberalismin [ei myöskään repressiivisen toleranssin] hengessä väkisin kunnioittaa muitten arvoja - ei välttämättä edes sietää niitä. Pääasia ettei tule käyttäneeksi väkivaltaa inhoamiaan ihmisiä kohtaan. Mutta pluralismia se silti on - sanokaa mitä sanotte.
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Repressive_Tolerance
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hannu_Lauerma
http://fi.wikipedia.org/wiki/Splatter
http://en.wikipedia.org/wiki/Fight_Club_(film)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche#Herramoraali_ja_orjamoraali
http://takkirauta.blogspot.com/2011/03/repressiivinen-toleranssi-eli-kuinka.html
http://takkirauta.blogspot.com/2011/03/vakisinsuvaitseminen-repressiivinen.html
http://coco.blog.rendez-vous.be/12654/Hoe-herken-je-een-homo-van-bij-de-geboorte/

March 25, 2011

Mut eivät ihmiset mun pyynnöistäni huolineet, ei välittäny mun surustain, vaan sanoivat 'Hän menköön sosiaalihuoltoon ja jos ei niin kukaties vaikka kuolkoon'

[1.5.1975] - Klo 13.15 Pohjois-Esplanadi: Tapio ja Kauko saapuvat Esplanadille puoli tuntia muiden marssijoiden jälkeen. Kauppatieteen ylioppilas Stefan von Fyrkendahl on samaan aikaan tulossa Savoysta vappulounaalta. Hän huomaa banderollia kantavat yksinäiset kommunistit Runebergin patsaalla. von Fyrkendahl: 'Jävla kommunister! Saatanas kommarit!'

Tapio: 'Nyt saat riistoporvari turpaas!' Tapsa ja Kake ryntäävät Stefanin perään. Kappelin luona takaa-ajajat saavat vastaansa ylioppilas von Fyrkendahlin hankenilaiset tuttavat. Seuraa ankaraa muilutusta ja pahoinpitelyä. - - [vähän myöhemmin] Tapsa nukahtaa Mantan juurelle ja Kake elvyttää hänet cocktaililla.
*
Tämä päre on omistettu kaikille poliittisille bloggareille - [ks. linkki: Työväenliite - Sitä vappua en muista/Ylioppilaslehti - 1999]
*
http://www.youtube.com/watch?v=5ngpmNa0rO4
Pave Maijanen - Esplanadi - [erinomainen hard-rock-uusversio Hootenanny Trion 'raakisesta' balladista]
*
Hootenanny Trio - Esplanadi
[Sanat: Keijo Räikkönen]

Sinä yönä minä itkin yksin murheissain.
Kuljin Esplanaadia pitkin, vettä satoi vain.
Oi, veljet, taisin mennä
juomaan Kappeliin.
Kun whisky valui päähän
lainkaan katsomatta säähän,
niin taisi multa huolet, murheet kaikki mennä pois,
taisivat mennä pois.

Aamulla kun palasin ja kiristelin vyötä,
sanoi talonmies hyvän huomenen mut minä "Hyvää yötä".
Ja painuin pehkuihin,
vähän ohimoita koittelin.
Sillä niin olin sairas mies kuin
mies voi olla kukaties, kun
surujansa mukanansa raahaa meni minne vain,
meni minne vain.

Illalla mä sitten heräsin, kun ikävästi puhelin soi.
Kuulokkeen korvaani keräsin ja sanoin "Oi oi voi",
Sillä päätäni särki niin,
että jyske kuului Hampuriin.
Sillä niin olin sairas mies kuin
mies voi olla kukaties, kun
surujansa mukanansa raahaa meni minne vain,
meni minne vain.

Olin potkut saanut työstäni, sen sieltä kuulla sain.
Silloin jostain vintin komerosta matkalaukun hain.
Ei ollut rahaa ruokaan,
ei juomaan, asuntoon.
Niin olin köyhä kuin kirkonrotta,
tää maailma ei mua ymmärrä, ihan totta.
Sillä täytyyhän joskus munkin saada olla surullinen,
olla surullinen.

Lähdin siitä sitten matkustamaan kohti mummolaa,
mut kengät kului loppuun jo ennen Hollolaa.
Mut eivät ihmiset mun pyynnöistäni huolineet,
ei välittäny mun surustain,
vaan sanoivat "Hän menköön sosiaalihuoltoon
ja jos ei niin kukaties vaikka kuolkoon".
Mut minä kun en mistään sellaista löytänyt niin jatkoin mummolaan,
paljasjaloin vaan.

Aamulla, kun aurinko nousi ja lumi peitti maan,
poliisi joutui kuolleen miehen tieltä kantamaan,
ettei autot kolhiintuisi,
eikä ihmiset kauhistuisi.
Siis jos joku suruistansa piittaa,
niin silloin ne kaikki merkit kuolemaan jo viittaa,
kun tässä elää maailmassa niin ylen ihanassa - - hyvinvointivaltiossa
*
http://ylioppilaslehti.fi/1999/04/tyovaenliite-sita-vappua-en-muista/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pave_Maijanen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hootenanny_Trio
http://sanoitukset.blogspot.com/2007/04/hootenanny-trio-esplanadi-sin-yn-min.html

March 24, 2011

Johdonmukaisesti eteenpäin Köyhien Asialla

Yläkuvassa Köyhien Asialla-puolueen Terttu Savola seuraa Vampyyri-Jyrkiä, joka odottaa sinun rahojesi siirtyvän pankkipokerin riskibisnekseen. - Keskimmäisessä kuvassa Jyrki ja tyypillinen kykypuolueen jäsenten 'halpaverotetuilla' osinkotuloilla ja 28% pääomaveron mahdollistamilla säästöillä hankittu elintaso-huvipursi. - Alakuvassa yksi Kokoomuksen globaalin talouspolitiikan ehkä karmeimmista seurauksista: silinteripäinen luuranko eli selkokielellä rikkauden edesmennyt fantasia-illuusio.
*
Poliittisen ajatteluni ja vastarintani motto: - 'The unrealistic sound of these propositions is indicative, not of their utopian character, but of the strength of the forces which prevent their realization' - [Herbert Marcuse, One Dimensional Man; suom. Yksiulotteinen ihminen].
*
[Kielimafia editoi hieman - viimeksi klo: 23.10]

I
Kaksinaismoralistinen [janus-kasvoinen] Kokoomus sai minulta vaalikonekyselyssä miinus 100 pistettä - onneksi olkoon!

Eri puolueiden ehdokkaiden keskimääräinen sopivuus

Sija Puolue Pisteet Ehdokkaita

1 Köyhien Asialla 226 1
2 Vasemmistoliitto 119 20
3 Suomen Työväenpuolue STP 102 8
4 Suomen Kommunistinen Puolue 92 17
5 Suomen Senioripuolue 88 8
6 Itsenäisyyspuolue 83 6
7 Perussuomalaiset 81 16
8 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 66 20
9 Suomen Kristillisdemokraatit 46 19
10 Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta 44 1
11 Muutos 2011 44 12
12 Suomen Keskusta 25 21
13 Vihreä liitto 20 21
14 Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus 1 1
15 Piraattipuolue -4 15
16 Ruotsalainen kansanpuolue -74 20
17 Kansallinen Kokoomus -100 21

II
1
Vastasin taas kerran vaalikoneen kysymyksiin jotakuinkin tuosta vaan lonkalta [politiikan ja taiteen kyseessä ollen luotan aina ensin intuitioon ja sitten vasta järkeen], mutta silti tulos oli etenkin eri puolueitten keskinäistä sopivuutta ajatellen yllättävän johdonmukaisesti linjassa 'etukäteis-ennakkoluulojeni' kanssa, eikä Perussuomalaistenkaan yliedustus ihmetytä [3 top-5:ssä!], koska olen myös itse populisti ainakin tavassa jolla ilmaisen itseäni [perussuomalaisten naivistinen, piilorasistinen ja rahfa(s)naattinen linja tosin ärsyttää minua].

Yksittäisten ehdokkaitten välillä näyttää puolueitten sisällä olevan merkillisen suuria eroavuuksia, joten yllättätyksiäkin ilmaantuu [Piraattipuolueen ja Keskustan edustaja kymmenen 'parhaan' joukossa joskin myös 10 'inhokin' joukosta löytyy molempia].

Yksi on kuitenkin varmaa: Kokoomusta minä vihaan kaikkein eniten [terveisiä vain isäukolle sinne hautaan eli universumiin: punainen lippu liehuu yhä korkealla ainakin kritiikin vaikkei niinkään positiivisen ohjelman merkeissä]

2
a] 'Sopivimpien' top 10:ssa oli siis 3 Persua ja 1 Piraatti, 1 Köyhien Asialla [Terttu Savola], 1 SDP.läinen, 1 kepulainen, 1 vasemmistoliittolainen ja 1 Seniori ja 1 SKP:läinen

b] 'Inhokeista' eli 10:stä epäsopivimmasta ehdokkaasta 3 oli kokoomuslaisia ja 2 RKP:sta, 1 Kepusta, 1 Vihreistä, 1 Kristillisistä ja 2 Piraateista.

3
Negatiivinen kantani kehitysapu-määrärahoihin ei ole minulle mikään kynnyskysymys eikä siis myöskään erityisen vahva aatteellis-moraalinen periaate. Sen perusteet löytyvät muualta kuin laupeudesta ja ihmisoikeuksista ynnä muusta asioitten todellista tilaa mystifioivasta retoriikasta.

Kehitysapu on perimmältään hyväntekeväisyyttä, jolla yritetään humanismin [hyvän omantunnon] nimissä korvata vapaan ja ahneen markkinatalouden ylläpitämää rakenteellista epätasa-arvoa ja sortoa.

Jollekin Ironmistressille kehitysapu on turhaa tietenkin jo sen vuoksi, ettei tyhmiä afrikkalaisia kannata auttaa, koska ne eivät koskaan pääse edes kognitiivisesti läntisen sivilisaation edellyttämälle tasolle.

Suhtaudun itsekin skeptisesti kehitysapuun, mutta täysin eri syistä kuin oman logikkansa väistämättömänä seurauksena käytännön rasismiin ajautuva IM.

Kehitysapu ei paranna sairautta, joka on kapitalismi vaan ainoastaan pitkittää riutuvan autettavan ikää muutamalla vuodella [alakuvan viesti liittyy tähän tosiasiaan]. Sekö on humaania? Vastaus: se on todellisten syiden pimittämistä eli kaksinaismoralismia.

4
Kaiken kaikkiaan - kokonaisuutena - vastaukseni edustavat oman linjani ääripäätä [esim. negatiivinen kanta homojen täysin vapaaseen adoptio-oikeuteen], josta minulla ei kuitenkaan ole joka kohdassa kovin paljon vara tinkiä, mikäli aion olla rehellinen itselleni ja muille.

Toki ymmärrän, että rehellinen ihminen on nopeasti entinen poliitikko ja päinvastoin, mutta jossain sisimmässäni uskon yhä oikeudenmukaisuuteen, joka voidaan saavuttaa vain tinkimättömän omakohtaisen rehellisyyden lähtökohdista - edellyttäen tietysti, että poliittinen intuitio ja argumentatiivinen järki eivät jää liian etäälle toisistaan kuten Perussuomalaisilla, koska silloin seurauksena on naivin fanaattista ja useimmiten suorastaan tyhmää omaan napaan tuijotusta [on nimittäin olemassa fiksuakin egoismia].

Olen varsin tyytyväinen siitä, että viime vuosien 4 vaalikonetulosta ovat kerta kerralta yhtenäistyneet ilman, että olisin pähkäillyt loputtomiin asiakysymysten parissa kuten monet arvostamani älyköt - olipa sitten kyseessä Osmo Soininvaara tai Sammalkieli.

Tärkeintä poliittisiin kysmyksiin ja haasteisiin vastaamisessa minulle kuten edellä jo annoin ymmärtää on intuition ja argumentaation yhdistyminen omakohtaisen [olkoonkin populistisen] rehellisyyden lähtökohdista käsin.
*
http://www.vaalikone.fi/eduskuntavaalit2011/helsinki/
http://www.koyhienasialla.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yhien_Asialla
http://fi.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
http://octavius1.wordpress.com/2008/12/04/kokoomus-januskasvoinen-pettaja/
[mitä ilmeisimmin kyseessä on jonkinlainen rasismi-blogi, joskin logoehdotus on mainio]
http://fi.beepedia.wikia.com/wiki/Lol,_Suomen_puolueet
http://www.flickr.com/photos/mandrl/2865287072/

March 23, 2011

Ilta-Päreen kulttuuri-palsta: Helillä on maailman isoin p---e [pylly, peppu, ahteri, peräsin, hanuri, jasso jne.]

Politiikka, kulttuuri ja viihde ovat nykyään miltei samaa tarkoittavia asioita. Kuvassa Maailman isoin perse-kilpailussa kolmanneksi sijoittunut [Heli voitti ja tuli toiseksi] kansanedustaja Tytti Arpajainen jakamassa nimmareita. Epäilemättä hän tulee valituksi myös seuraavaan eduskuntaan.

1
Perse on käsitteenä monivivahteinen ja moniselitteinen. Fysiologisessa mielessä perse tarkoittaa ihmisen puolivälin paikkeilla takapuolella sijaitsevia pakaralihaksia, sekä niiden väliin sijoittuvaa persereikää. Tällä alueella kakka siirtyy peräsuolesta atmosfääriin. Perseen varsinainen tehtävä on liikutella jalkoja ja tuottaa kakkaa, mutta irstas nykyajan ihminen pitää perseen muotoa seksisymbolina [hearpedia].

2
https://www2.veikkaus.fi/porukat/a/?video=7
Heli kysyy: 'Nii et onko sitte kivaa?' - [Ilta-Päre vastaa: No totta pyllyssä on!]
*
http://www.hear.fi/pedia/Perse
http://prince.org/msg/100/324160

March 22, 2011

Ilta-Päreen puolue-kampanja-osasto tiedottaa: 1) heteroseksi ei ole tylsää, 2) kristilliset perhearvot tulee palauttaa kunniaan

Alakuvassa keskitytään heterojen uuteen esileikki-roolipeliin ennen varinaista public-actia. - 'Catch the fuck, rap the dick' taitaa olla pelin nimi.

Yläkuvassa Päivi Räsänen [aikamoinen honey-bee vai mitä] soittaa poliisin paikalle syynä alakuvassa tapahtuva [tuleva] siveysmäärysten rikkominen julkisella paikalla. - ''Mutta jos omassa makuuhuoneessa rikotaan 'seksi-asento-lakia', päädytäänkin heti suoraan Jumalan eteen eikä poliisia näin ollen tarvita'', informoi Päivi Ilta-Pärettä kristillis-konservatiivien 'seksiä ilman syntiä'-vaaliteemasta.
*
http://www.youtube.com/watch?v=KMU8lViMtDw&feature=related
Suomiseksiä - Nussintalaulu; - tunnetaan tuubissa myös nimellä: Aino Akti - Kerrankin tarpeekseen

Rempseä, mehukas ja toiminnallinen hetero-porno-humppa etenkin naisen laulamaksi. - Päivi Räsänen tosin paheksuu Ilta-Päreen valitsemaa [vaali-]teema-laulua, mutta satiirikolle ilmaisun vapaus [erittäin hyvällä huonolla maulla höystettynä] on olemassaolon tärkein edellytys. Satiirikko on pirullisimmalla ja kriittisimmällä tavalla puolueeton fundamentalisti-skeptikko.
*
Satunnainen kommentaattori on oivaltanut jotain em. jenkasta: 'd haha hajosin, mut tol naisel on oudot fantasiat :D' - Ilta-Päre ei silti malta olla lisäämättä: miten niin oudot?
*
Toisen kommentaattorin kanssa Ilta-Päre on sen sijaan aivan samaa mieltä: 'euroviisuihin! - Vaikka aihe on ikivanha, niin tästä esityksestä löytyy jotain aivan uutta ainakin euroviisumaailmaa ajatellen. Samalla se heijastelee maailmamme jatkuvaa pornoistumista - irvokkaasti tietenkin.
*
http://artolehkamo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/66323-homokampanja-vs-eheytyskampanja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/110460-kristittyjen-homovastainen-kampanja-ihmetyttaa-suomessa
http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=51222:arkkipiispa-arvostelee-kristillistae-aelae-alistu-kampanjaa&catid=2:kotimaa&Itemid=31
*
http://www.google.fi/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&ie=UTF-8&rlz=1T4PCTA_enFI299FI299&q=Suomiseksi%c3%a4+-+Nussintalaulu
http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1150271/eduskunta-on-taynna-upeita-kaunottaria-%20-katso-kuvat
http://providencedailydose.com/2008/07/07/the-majority-is-gay-but-we%E2%80%99ve-had-issues-with-hetero-sex-as-well/

Siviilikohteisiin ei saa iskeä - paitsi vahingossa ja erityisluvalla

Antautukaa Mrs. Libya! Olemme ranskalais-amerikkalaisia vapauttajia. Meillä on YK:n lupa iskeä teidät - eh teihin eli tehtävämme on pelastaa arvon Rouva diktaattori Gaddaffin seksiorjuudesta. 

[to be continued]

March 21, 2011

Totuus amerikkalaisten terrorismin vastaisesta sodasta ja rauhaanpakottamis-politiikasta

Hahaha! - [All the way to the bank!]
*
http://www.otherwords.org/media/military-industrial-complex-cartoon

Nicolas Sarkozyn 'ilmainen lentonäytös' Moammar Gaddaffille ja hänen libyalaisilleen

Tää upeetaa - tää on mahtavaa!
*

Rauhaan pakottamista rakastavat amerikkalaiset pommittavat Libyaa ydinsukellusveneistä

Ydinsukellusvene USS Scranton Augustan lahdella Sisiliassa 6.3.2011. USS Scranton osallistui Libyaan tehtyyn ensi-iskuun. Kuva Cameron Brahman / AFP / Lehtikuva / US Navy Visual News Service.
*
Kun länsivaltojen liittouma käynnisti ensimmäiset iskunsa Libyaan lauantaina, amerikkalaisilta ja brittiläisiltä pinta-aluksilta ja sukellusveneistä laukaistiin 110 risteilyohjusta yli 20 kohteeseen Libyassa.

Ensi-iskuissa USA:lla oli käytössä kaksi ohjushävittäjää sekä kolme ydinsukellusvenettä: USS Scranton, USS Providence ja USS Florida.

Ensimmäisten sukellusveneistä ammuttujen Tomahawk-risteilyohjusten kerrottiin osuneen maaleihinsa noin tunnin lentomatkan jälkeen. Dosentti Stefan Forss Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta kertoo, että tämä on mahdollista, sillä Tomahawk-ohjus kulkee noin 700 kilometriä tunnissa.

”Lentomatkaa voi kertyä paljonkin, sillä taktisista syistä risteilyohjuksia ei ammuta lentämään suoraan, vaan ne voidaan laittaa kiertämään vihollisen selustaan. Matalalla lentävät Tomahawkit ovat hyvin tarkkoja, mutta niiden suurin heikkous on hitaus, joka tekee niistä haavoittuvia ilmatorjunnalle. Libyan kaltaisessa tapauksessa nopeus ei kuitenkaan ole kovin kriittinen parametri, kun ammutaan kohti kiinteää maalia”, Forss kertoo.

Yhdysvaltalaiset ydinsukellusveneet kuuluvat niin sanottuun Los Angeles-luokkaan, jota kutsutaan myös 688-luokaksi. Niitä on tällä hetkellä käytössä 45 kappaletta. Se on lukumäärältään yleisin ydinkäyttöinen sukellusveneluokka maailmassa.

Sukellusveneiden yksityiskohtaisen tarkat tiedot on pidetty salaisina. Mutta esimerkiksi USS Scrantonin arvellaan liikkuvan enimmillään jopa 35 solmun nopeutta (noin 60 km/h). Eri lähteiden mukaan se pystyy toimimaan yli 200 metrin syvyydessä.

Aseistuksena Scrantonissa on muun muassa Tomahawk-risteilyohjuksia, joita se pystyy kuljettamaan mukanaan noin 25. Ohjuksia voidaan käyttää esimerkiksi kiinteiden kohteiden, lentokoneiden tai ilmapuolustuksen tuhoamiseen.

USS Scrantonin pituus on 110 metriä ja leveys 10 metriä. Uppouma sukelluksissa on lähes 7 000 tonnia.

Miehistöä sukellusveneeseen mahtuu noin 140.

Moottorina ydinreaktori

USS Scrantonin kaltaisten ydinsukellusveneiden käyttövoima tulee ydinreaktorista, siihen kytketystä höyryturbiinista ja sähkögeneraattorista, jotka tuottavat tarvittavan sähkön alukseen.
Moottorina toimiva ydinreaktori käyttää polttoaineenaan uraania. Ydinreaktori tuottaa höyryä, joka pyörittää sukellusveneen potkureita.

”Ydinsukellusveneen polttoaine on hyvin korkeasti rikastettua uraania, periaatteessa ydinasetavaraa. Tämän vuoksi reaktori on sekä kompakti että tehokas. Mitä korkeampi rikastusaste on, sitä enemmän siinä on halkeamiskelpoista uraania. Näin polttoainetta riittää hyvin pitkäksi aikaa, Forss sanoo.

Polttoainetta ei tarvitse käytännössä vaihtaa kuin enintään 1-2 kertaa sukellusveneen koko elinkaaren aikana.

Los Angeles-luokan ydinsukellusveneiden Tomahawk-ohjuksissa ei ole enää ydinkärkiä.

Yhdysvaltain ainoat jäljellä olevat ydinaseet ovat Trident-ohjussukellusveneluokan pitkän kantaman strategiset ydinohjukset. Yhdessä tällaisessa sukellusveneessä on 24 ohjusten laukaisuputkea.

Mannertenvälisissä ohjuksissa on useita ydinkärkiä.

Uuden START-sopimuksen tultua voimaan todennäköisin ylin luku on neljä. Kärjet voivat olla teholtaan 100 kilotonnia tai 455 kilotonnia (trotyyliä vastaava määrä). Vertailun vuoksi Hiroshiman ydinpommi oli noin 13 kilotonnin luokkaa.

Jokainen niistä voisi tuhota New Yorkin kokoisen kaupungin.

”Yhdysvaltain ydinpelote on vahvasti sidottu sen sukellusvenelaivastoon. Trident-luokan aluksia on lähes mahdotonta löytää, ja ne pystyvät ampumaan mihin tahansa maapalloa. Sukellusveneitä on 12 kappaletta palveluskäytössä. Montako niistä on jatkuvasti partioinnissa merillä, on pidetty salaisuutena”, Forss kertoo.
*
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/paivan-kuva-tama-ydinsukellusvene-pommitti-libyaa - [teksti-linkit aukeavat täällä päinvastoin kuin tietoisesti 'vanhanaikaisessa' blogi-ikkunassani]

March 20, 2011

Kumpi on halvempaa/kalliimpaa: veri vai öljy?

Oikeus on voittanut taas  
*
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=99&t=477&a=4146
Hassisen Kone - Oikeus on voittanut taas ('81)
*
Hän varastaa koneen, hänet tuomitaan
Tuomitaan ja viedään vankilaan
Alla vartijan silmien harmaitten
Hän muuttuu koneeksi, todetaan:
Oikeus on voittanut taas

Hän murhaa miehen, hänet tuomitaan
Tuomitaan ja viedään vankilaan
Alla vartijan silmien surullisten
Hän muuttuu ruumiiksi, todetaan:
Oikeus on voittanut taas

CHORUS:
Oikeus on, oikeus on voittanut taas
Silmä silmästä ja rauha on maas
Oikeus on, oikeus on voittanut taas
Matkalla kohti elotonta maailmaa

Hän polttaa pilvee, hänet tuomitaan
Tuomitaan ja viedään vankilaan
Alla vartijan silmien sameitten
Hän tarttuu piikkiin, todetaan:
Oikeus on voittanut taas

Hän ei kestä ilman naista, hän raiskaa vaan
Hänet tuomitaan ja viedään vankilaan
Alla vartijan silmien kiimaisten
Hän rasvaa peräaukkoaan, todetaan:
Oikeus on voittanut taas

CHORUS

Hän ostaa, myy, kiristää,
Hädänalaisten rojut pois kerää
Yllä silmien ahdistuneiden
Hän rahastaa, todetaan:
Oikeus on voittanut taas

Hän varastaa koneen, hänet tuomitaan
Tuomitaan ja viedään vankilaan
Alla vartijan silmien harmaitten
Hän muuttuu koneeksi, todetaan:
Oikeus on voittanut taas

CHORUS
*
http://blog.shadpay.com/uncat/japan-earthquake-libya-war/

March 19, 2011

Voivatko rationaalinen ja reaalinen harmonisoitua - toisin sanoen elää kauniisti sopusoinnussa?


Yläkuvassa RR yrittää tiukan paikan tullen taas kerran paeta filosofiaan. - Alakuvassa kohtaamme todellisuuden filosofisen perusongelman, jota mikään matemaattinenkaan symbolistiikka ei voi välttää tai pätevästi korvata: rationaalinen ja reaalinen eivät kohtaa toisiaan harmonisesti - ainakaan ilman 'sopivaa tarkkuutta' [?] tarkastella niiden välistä vuorovaikutusta. - Mutta mikä/mitä on ja tarkoitetaan sopivalla tarkkuudella? Onko se kauneutta? - Keskimmäisen kuvan tekstiä pidän matemaatikon platonisena uskontunnustuksena.

I
1
'[Tuomas] Hytöselle tärkeintä matematiikassa ei olekaan sen niin sanottu hyödyllisyys. - 'Minulle matematiikka on ennen kaikkea taide. Ongelmat ovat mielenkiintoisia siksi, että niissä on jotain kaunista', tutkija tähdentää. 'Paitsi kauneutta, matematiikassa tavoitellaan myös totuutta. Siksi se on potentiaalisesti joskus hyödyllistä myös konkreettisesti'.'
...
Mutta osaako Hytönen selittää maallikolle, miten matematiikka voi olla kaunista?

'Ensin on vain sekalaisia havaintoja, ja sitten löytyy tekijä, joka selittää sen kaiken. Irralliset asiat muodostavatkin kuvan, kokonaisuuden. Toisin sanoen löytyy sopiva tarkkuus tarkastella jotakin asiaa, jolloin se näyttäytyy kirkkaana.'

2
Mielenkiintoista. Sillä miten on mahdollista, että totuus voisi olla kaunista ja kauneus totuutta tässä tuhon ja tappamisen maailmassa? Puhuvatko David Bentley Hartin yhdistämä patristinen teologia ja nietzscheläinen estetismi sekä matematiikan harmonisten kombinaatioiden ilmentämä sinänsä hyödytön todellisuuden kauneus/kauneuden todellisuus samasta asiasta maailmankatsomuksellisen tai ainakin maailmankuvallisen kokemisen tasolla?

Mutta mikä/mitä on ja tarkoittaa tuo 'sopiva tarkkuus tarkastella jotakin asiaa, jolloin se näyttäytyy kirkkaana'[?]

Sisältyykö 'sopiva tarkkuus' näkemisen edellytyksenä aina jo itse todellisuuteen [miten] vai onko se matemaatikon kognitiivisen kompetenssin ominaisuus - vai molempia [ja miten]?

Vai onko kyseessä jälleen ad hoc-aksiomaattinen päättely - eräänlaista teoreettista koherenssia koherenssin itsensä vuoksi - ikäänkuin 'matemaattista pragmatismia', jonka matemaattinen logiikka kehäpäättelyineen sallii?II

II
Kauneuden etsijä [HS.fi, 19.3]

Korkeakoulujen professorit ovat yleensä kypsään ikään ehtineitä tieteenharjoittajia, mutta akatemiatutkija Tuomas Hytösestä, 29, on tulossa professori kolmekymppisenä.

"Tuomas kuuluu nuoriin huippuihimme", kehuu matematiikan akatemiaprofessori Kari Astala. "Hän on herättänyt paljon huomiota alalla, ja todennäköisesti hänestä tulee professori hyvin pian."

Hytönen on edennyt nopeasti: hän kävi matematiikkalukion kahdessa vuodessa ja valmistui diplomi-insinööriksi päivää vaille 20-vuotiaana TKK:n teknillisen fysiikan laitokselta pääaineenaan matematiikka.

Väitöskirja samasta laitoksesta valmistui vajaa kuukausi ennen 22-vuotissyntymäpäivää.

"Millään tavalla se ei ollut helppo juttu", Hytönen kertoo opiskeluajoistaan. Korkeakoulututkinnon puristaminen kahteen vuoteen oli kunnianhimoiselle nuorukaiselle "äärimmäinen ponnistus ja ehkä vähän pakkomielle."

Teekkaririentoihin hän osallistui vain juuri sen verran kuin vaadittiin, jotta sai ensimmäisenä vappuna käyttöönsä tupsulakin.
Leikinlaskua ei ollut myöskään väitöskirjan teko.

"Minulle ei ollut mitenkään selvää, että tulisin pärjäämään jatko-opinnoissa yhtä hyvin", Hytönen sanoo. "Diplomi-insinöörin tutkinto on jatkoa tavalliselle koululle: omaksutaan tietoa, joka on jo olemassa. Tutkijan täytyy itse luoda tietoa. Siinä oli iso periaatteellinen ero. Ei tuntunut aluksi yhtään selvältä, mistä se uusi tieto tulee."

Tietoa alkoi kuitenkin kerääntyä kiitettävällä tahdilla, kun nuori tutkija pääsi kunnolla perehtymään tutkimusongelmaansa. Työskentelyn luonne muuttui oleellisesti.

"Kursseja opiskeli vaikka kuinka väsyneenä, mutta tutkimuksen tekemisestä ei tule mitään, jos ei ole riittävässä vireystilassa. Tutkimuksessa ei myöskään riitä pelkkä mekaaninen työnteko. Yksittäiset oivallukset vievät eniten eteenpäin, ja ne voivat tulla missä tahansa."

Hytönen ei tarkoita, että matemaatikko vain passiivisena odottaisi yliluonnollista inspiraation iskua.

"Oivalluksien taustalla on puhdasta työtä, asian taustoittamista. Ja paraskin idea vaatii yleensä jatkotyöstämistä."

Hytösen tutkimusala edustaa harmonista analyysiä, jota hyödynnetään esimerkiksi radio- ja matkapuhelintekniikassa. Hänen oma, rajatumpi tutkimusongelmansa ei kuitenkaan tarjoa välittömiä sovelluksia – ainakaan vielä.

"On tietysti mahdollista, että tästäkin on joskus hyötyä. On paljon matematiikkaa, joka nyt liittyy johonkin arkipäiväiseen sovellukseen, mutta jonka sovellusmahdollisuuksista ei tiedetty mitään silloin kun se kehitettiin."

Hytöselle tärkeintä matematiikassa ei olekaan sen niin sanottu hyödyllisyys.

"Minulle matematiikka on ennen kaikkea taide. Ongelmat ovat mielenkiintoisia siksi, että niissä on jotain kaunista", tutkija tähdentää. "Paitsi kauneutta, matematiikassa tavoitellaan myös totuutta. Siksi se on potentiaalisesti joskus hyödyllistä myös konkreettisesti."

Mutta osaako Hytönen selittää maallikolle, miten matematiikka voi olla kaunista?

"Ensin on vain sekalaisia havaintoja, ja sitten löytyy tekijä, joka selittää sen kaiken. Irralliset asiat muodostavatkin kuvan, kokonaisuuden. Toisin sanoen löytyy sopiva tarkkuus tarkastella jotakin asiaa, jolloin se näyttäytyy kirkkaana."
*
Tuomas Hytönen, 29, on Suomen Akatemian tutkija. Viisivuotisesta pestistä on jäljellä kolme ja puoli vuotta.
Hytönen on julkaissut artikkeleita matematiikan alan kansainvälisesti merkittävissä tieteellisissä julkaisuissa.
Tutkimusaihe harmonisen analyysin singulaariset integraalit.
Hytönen on naimisissa matemaatikon kanssa ja harrastaa maastohiihtoa ja suunnistusta.

[Kerttu Piirto HS.fi 19.3]
*
http://www.hs.fi/juttusarja/kukaseuraavaksi/artikkeli/Kauneuden+etsij%C3%A4/1135264666211
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://nl.toonpool.com/cartoons/school%20philosophers%20mathematics_39299
http://paworldclassmath.webs.com/mathhumor.htm
http://personal.georgiasouthern.edu/~bwilli49/website3.htm

March 17, 2011

John and Julie


Some may have their riches
Some may have their worldly fame
Long as I have you
I'll treasure each and every day
[Joy of my Life]
*
[Kielimafia editoi viimeksi 19.3]

1
Ei tarvitse olla mikään seksuaaliterapeutti tajutakseen, että tämä pari saattaa yhä vielä jopa rakastaa toisiaan. Riittää, kun katsoo ilmeitä ja käsiä. Avioliitto on molemmille toinen. Julie on 15 vuotta Johnia nuorempi. Kumpikin on ikäistään nuoremman näköinen. Kuka nimittäin uskoisi Mr. Fogertya näiden kuvien perusteella 65-vuotiaaksi?!

2
John Cameron Fogerty was born in Berkeley [San Francisco Bay Area], California, on May 28, 1945. He was the son of parents Galen Robert and Lucille Fogerty. John's siblings are brothers, Jim, Dan, Bob, and Tom, who passed away in 1990 due to Aids contracted from a blood transfusion during surgery. Tom belonged to "Creedence Clearwater Revival" with John during the band's glory years. John Fogerty has been married twice to Martha Piaz (divorced) and to present wife Julie Lebiedzinski. Fogerty is the father of seven children, three with first wife Martha Piaz and four, Lyndsay [Julien ensimmäisestä avioliitosta], Shane, Tyler, and Kelsy, with present wife Julie. John Fogerty, is of course, best recognized as the driving force behind the American mega-band, 'Creedence Clearwater Revival'. 'CCR', as the band has come to be known, was a major influence on the American music scene in the late 1960's and in the 1970's. Fogerty, himself, has continued as a solo artist since the demise of 'CCR' and is considered one of the best American songwriters of his generation. He is a member of The Rock and Roll Hall Of Fame (inducted in 1993 as a member of "CCR" ) and a member of the Songwriters Hall Of Fame (inducted in 2005 on his own songwriting merits). John Fogerty, is today, an icon of the American music community.

3
John Fogerty

Height
5' 11" (1.80 m)

Spouse
Martha Paiz - 1965 ~84? [divorced] 3 children

Julie Lebiedzinski [s. 1960] - 1991 - present, 4 children.

4
John ja Julie tapasivat ensimmäisen kerran syksyllä 1986 erään Johnin kiertue-keikan jälkeen. He rakastuivat kai jo ensimmäisellä tapaamiskerralla [ainakin John], mutta päättivät sittemmin 'hoitaa tämän jutun järkevästi' ja muuttivat yhteen vasta asuttuaan vuoden erillään [se ei Johnin mukaan kuulemma ollut ihan helppoa;\]. - Muun muassa aiempi avioliitto oli opettanut, että kestävää parisuhdetta ei leikitä kuin kotia lasten hiekkalaatikolla.

John oli eronnut ensimmäisestä vaimostaan [pitkän ja hankalan avioliiton jälkeen]  pari vuotta aiemmin. Hän oli siis vapaa mies, joka oli vuotta aiemmin palannut Centerfied-albumin myötä huipulle. John ei CCR-aikoinakaan ollut erityisemmin nautiskellut rock-tähteydestä [eikä hänellä 2-3 krt/vuosi levyttävän bändin yleisnerona (vrt. Beach Boys'ien Brian Wilson) olisi sellaiseen ollut edes aikaa], mutta ehkä myös Julien suuren ihailun rohkaisemana John meni omien sanojensa mukaan 'melkein mokaamaan koko jutun heti alkuunsa' pyytämällä Julieta hotellihuoneeseensa. Julie oli vastannut närkästyneenä: 'I've not coming for that'.

Tahdikkuutta äijät, tahdikkuutta siis. Akat eivät ole pelkkiä viihdytys- ja synnytyskoneita, jotka stimuloivat ja ärsyttävät hermojamme vaan Jumalan luoma ihan oma korkeampi ihmisyyden laji - - [terveisiä Tertullianukselle].

5
http://www.youtube.com/watch?v=-1Zi1SJFFbk
John Fogerty - Joy Of My Life - [John Fogertyn oman tuotannon (CCR mukaanlukien) ensimmäinen virallinen rakkauslaulu, joka on tehty nimenomaan Julielle 1997]
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Fogerty
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Fogerty
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
http://www.acephotos.org/c15937617/john-fogerty-and-julie-lebiedzinski-photo.html
http://www.acephotos.org/t1721834/john-fogerty-and-julie-lebiedzinski-photos.html

'A Horse with no Name' - huumelaulu, taidelaulu, fantasialaulu, lastenlaulu vai näitä kaikkia yhtä aikaa?

Alakuvassa Winged Horse of the Apocalypse

I
'A Horse With No Name' is a song by the band America. It was their first and most successful single, released in early 1972, topping the charts in several countries.

Composition

"A Horse With No Name" was recorded in the key of E minor with acoustic guitars, bass guitar, and bongo drums. The only other chord is a Dadd6add9, fretted on the low E and G strings, second fret. A 12 string plays an added F# (second fret, high E string) on the back beat of the Em. A noted feature of the song is the driving bass line with a hammer-hook in each chorus. A "waterfall" type solo completes the arrangement. Produced by Ian Samwell on the day of final recording at Morgan Studios, at first the group thought it too corny and took some convincing to actually play it. Gerry Beckley has explained in Acoustic Guitar magazine (March 2007) that the correct tuning for the guitar is D E D G B D, low to high. The chord pattern that repeats throughout the entire song is: 202002 (Em),then 020202 and 000202. The tuning is unique to this song; they did not use it on any other America song.'

Reception
...
'The song has also been ridiculed for its banal, oddly phrased lyrics, including "The heat was hot"; "There were plants, and birds, and rocks, and things"; and "Cause there ain't no-one for to give you no pain." Randy Newman once described it as a song "about a kid who thinks he's taken acid". Comedian Richard Jeni mocked the song's title. "You're in the desert", he said. "You got nothing else to do. Name the freakin' horse!" In 1999 the literary magazine Lamia Ink published a short play by American playwright Meron Langsner entitled The Name of the Horse, in which the problem of the horse's name is explored.'
...
*
http://www.youtube.com/watch?v=zSAJ0l4OBHM
A Horse With No Name - America
*
On the first part of the journey,
I was looking at all the life.
There were plants and birds. and rocks and things,
There was sand and hills and rings.
The first thing I met, was a fly with a buzz,
And the sky, with no clouds.
The heat was hot, and the ground was dry,
But the air was full of sound.

I've been through the desert on a horse with no name,
It felt good to be out of the rain.
In the desert you can remember your name,
'Cause there ain't no one for to give you no pain.
La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

After two days, in the desert sun,
My skin began to turn red.
After three days, in the desert fun,
I was looking at a river bed.
And the story it told, of a river that flowed,
Made me sad to think it was dead.

You see I've been through the desert on a horse with no name,
It felt good to be out of the rain.
In the desert you can remember your name,
'Cause there ain't no one for to give you no pain.
La la, la, la la la la, la la la, la, la
La la, la, la la la la, la la la, la, la

After nine days, I let the horse run free,
'Cause the desert had turned to sea.
There were plants and birds, and rocks and things,
There was sand and hills and rings.
The ocean is a desert, with its life underground,
And a perfect disguise above.
Under the cities lies, a heart made of ground,
But the humans will give no love.

You see I've been through the desert on a horse with no name,
It felt good to be out of the rain.
In the desert you can remember your name,
'Cause there ain't no one for to give you no pain.
La la, la, la la la la, la la la, la, la
La la, la, la la la la, la la la, la, la etc.

II
http://www.youtube.com/watch?v=PpJedPJYzn4
Petri ja Petterson Brass - Päättömällä pollella
*
Jukka Virtasen 'suomi-psykedeelinen' käännös American hitistä löytää mielestäni biisin idean [mikä se sitten ikinä lieneekin] ajoittain miltei paremmin kuin alkuperäinen sanoitus [tässäkin tapauksessa]. Ylipäätään Jukka Virtanen on sanoittajana mielikuvitusrikkaampi ja verbaalisesti kekseliäämpi kuin vaikka klisheemäisyyteen [tosin koskettavaan sellaiseen] ja temaattiseen toistoon sortuva Juice tai teollisuus-iskelmäsanoituksia aivan liikaa tehtaillut Vexi Salmi.
*
Satunnaisen kommentaattorin yllättävä assosiaatio: 'Tästä laulusta tulee aina mieleen syntymistään odottava lapsi [tyttis1972].
*
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Horse_with_No_Name
http://en.wikipedia.org/wiki/America_(band)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Petri_%26_Pettersson_Brass
http://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtdVPE.asp?ppn=MN0041749
http://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtdVPE.asp?ppn=MN0042260
http://fi.wikipedia.org/wiki/Apokalypsi
http://www.flickr.com/photos/43872577@N07/galleries/72157622518242061
http://dragonspark.deviantart.com/art/Winged-Horse-of-the-Apocalypse-89260863