January 31, 2011

Olemassaolon tällä puolen

Mihin todellisuus katosi?

[K-mafian viimeisimmät lisäykset ja muutokset - klo: 21.40]

I
Aloitan 'typerällä' kysymyksellä. - Säilyykö aine aineena, kun se muuttuu aineettomaksi? - Muunnelma ja korollaari edellisestä: jos havainto voidaan vain simuloida, onko kyseessä havainto vai artefakti eli ihmisen kuvittelema, työstämä ja käyttämä skeema tai rasteri - ei suinkaan todellisuus an sich, koska mitään todellisuutta ei fysikaalisesti ole ehkä edes olemassa - ainakaan ihmiselle tajuttavassa muodossa [mutta me emme tiedä edes sitä, onko tietoisuutemme perustavasti puutteellinen vai itse todellisuus ontologisesti mahdoton hahmottaa]?

Mutta jos aine ei säily aineena, niin tämänkö vuoksi ateisti-fyysikot viime kädessä ovat hermostuneita maailmakatsomuksensa puolesta?

Voisinkin jopa väittää, että he aivan oikeutetusti pelkäävät, ettei kehittynein fysikalismi [esim. supersäieteoria] pysty enää uskottavasti toimimaan ateismin luonnontieteellisenä perustana. - Ikäänkuin kausaali-selitykset [miten monimutkaiset tahansa] milloinkaan olisivat kyenneet yhdistämään olemuksen ja olemassaolon välisen eron [heideggerilaisittain olevan ja olemisen ero] muuten kuin maagisesti: kiven olemassaolo on sen ominaisuuksien summa [kiven olemus=kiven olemassaolo].

Mitä tämä tarkoittaa? Vastaus: ei mitään, koska se on ontologisesti [ei kausaalisesti] pelkkä tautologia. Ominaisuus-realisti joko sekoittaa ontologisia kategorioita keskenään ja/tai rakentaa enemmän tai vähemmän keinotekoisesti typologisen hierarkian luullen, että hän päättelee kausaalisesti olemuksesta olemassaoloon, vaikka olemassaolo on aina jo oletettu ennen siihen liitettyjä ominaisuuksia [joiden summa on olemus].

Olemassaolo ei seuraa [aineen] olemuksesta vaan [päinvastoin] juuri se mahdollistaa aineen olemuksen olemassaolevana. - Toisin sanoen - todistaessaan havaintonsa olemassaoloa materialisti tekee päättelyvirheen, jonka mukaan tuon nimenomaisen havainnon olemassaolo johtuu siitä kausaalisesta todistuksesta, jonka hän havainnosta/-lle antoi sen ominaisuuksien [olemuksen] perusteella. Mutta po. väite on siis kategoris-ontologinen virhe päättelyssä.

Kyseessä on hyvin yksinkertainen mutta äärimmäisen sitkeä empiristinen virhepäätelmä. Empiristit ja rationalistit edustavat olemassaolon suhteen kahta täysin erilaista ontologista lähtökohtaa.

Itse asiassa empiristeillä ei ole ontologista [rationaalista] perustaa havainnolle lainkaan vaan  'usko' monistiseen metodiin [vrt. Ockham] ja matemaattis-tilastolliseen kausaliteettiin, joka edellyttää maagisesti [erotuksena rationaaliseen], että numero-symbolit ja todellisuus ovat keskenään rakenneyhtäläisiä.

Rationalistit ovat tämän äärimmäisen perustavan asian suhteen oikeassa. Matematiikan suhteellinen toimivuus/soveltuvuus perustuu sekin sitä edeltävään [tiedostamattomaan] ontologiaan, joka mahdollistaa myös matematiikan käytön ymmärrettävyyden ja uskottavuuden esim. kosmologisten paradigmojen puitteissa.

Myöskään tietoisuutta [jossa olemassaolo 'asuu - inhabit'] ei voi johtaa ominaisuuksista eikä palauttaa ominaisuuksiin rikkomatta ontologisen eron 'lakia'.

Olemassaolo on tavallaan kuin aika ja/tai kuolema. Jokainen tietää, mitä aika ja kuolema ovat, mutta kukaan ei pysty määrittelemään niitä tyydyttävästi - ikäänkuin pelkkä määrittelykään lopulta auttaisi meitä tässä asiassa, sillä pikemminkin aika ja kuolema määräävät ja määrittävät meidän ominaisuuksiamme [laajasti ymmärrettynä]. Samassa mielessä olemassaolo tekee tietoisuutemme 'valaisijana' maailman - jos ei välttämättä reaaliseksi niin ainakin mahdolliseksi.

II
1
[Sitaatti]: David Bentley Hart: In the Aftermath: Religion in America: Ancient and Modern

Either the material order is the whole of being, wherein all transcendence is an illusion, or it is the phenomenal surface--mysterious, beautiful, terrible, harsh, and haunting--of a world of living spirits. That the former view is philosophically incoherent is something of which I am convinced; even if one cannot share that conviction, however, one should still be able to recognize that it is only the latter view that has ever had the power--over centuries and in every realm of human accomplishment--to summon desire beyond the boring limits marked by mortality, to endow the will with constancy, and purpose, and to shape imagination towards ends that should not be possible within the narrow economies of the flesh.

http://davidbhart.blogspot.com/2007/11/all-culture-arises-out-of-religion.html

2
[Sitaatti]: David Bentley Hart: In the Aftermath: Beyond Disbelief

In purely theoretical terms, the question of the transcendent source of reality is an ontological—not a causal—question: not how things have come to be what they are, but how it is that things exist at all. And none of the customary post-Christian attempts to make the question of being disappear can possibly succeed: even if physics can trace all of time and space back to a single self-sufficient set of laws, that those laws exist at all must remain an imponderable problem for materialist thought (for possibility, no less than actuality, must first of all be); all the brave efforts of analytic philosophy to conjure the ontological question away as a fallacy of grammar have failed and always will; continental philosophy’s attempts at a non-metaphysical ontology are notable chiefly for their lack of explanatory power. In the terms of Thomas Aquinas, there is simply an obvious incommensurability between the essence and the existence of things, and hence finite reality cannot account for its own being. And if this incommensurability is considered with adequate probity and clarity, it cannot fail but lead reflection towards something like what Thomas calls the actus essendi subsistens—the subsistent act of being—which is one of his most beautiful names for God.

Of course, very few persons ever have an occasion to think of reality in terms so abstract. But I suspect that this recognition of the sheer fortuity of existence—the sheer impossibility of anything’s essence ever being adequate to its existence—is what a certain sort of phenomenologist would call a “primordial intuition.” Though we may not all have concepts available to us to understand it, all of us experience from time to time that kind of wonder that for Plato and Aristotle is the beginning of all philosophy, that sudden immediate knowledge that existence is something in excess of everything that is, something not intrinsic to it, something strange in its familiarity and transcendent in its immanence. This is an awareness so obvious that there may never be a theoretical language sufficiently limpid and innocent to express it properly, but in it is a wisdom basic to all reflective thought. To fail to see it requires either an irredeemably brutish mind or a willful obtuseness of the sort that only years of education can induce [haha/rr]. And this, I venture to say, is why atheism cannot win out in the end: it requires a moral and intellectual coarseness—a blindness to the obvious—too immense for the majority of mankind.

http://www.newcriterion.com/articles.cfm/Beyond-disbelief-1081
*
http://www.amazon.com/Aftermath-Provocations-David-Bentley-Hart/product-reviews/0802845738
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://www.amazon.com/Waning-Materialism-Robert-C-Koons/dp/0199556199
http://www.amazon.com/Physicalism-Problems-Philosophy-Daniel-Stoljar/dp/0415452635
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ieteoria
http://en.wikipedia.org/wiki/String_theory
http://montesite.net/

January 30, 2011

Totuus nro. 5

Ukko on oikeassa.

Kapitalismi [modernisaatio] tarvitsee demokratiaa. Ei sen vuoksi, että markkinatalous sinänsä edellyttäisi kansanvaltaa vaan siksi, että muodollisesti demokraattisen päätöksenteon vallitessa useimpien ihmisten on lähes mahdotonta oivaltaa sitä paradoksia, että äänestäessään demokratian puolesta puhuvaa ehdokasta, he äänestävät samalla itsevaltiasta - systeemiä, joka hallitsee heitä rahan voimalla - 'demokraattisesti'.

Näin siis demokraattiseen päätöksentekoon loismaisesti kiinnittynyt kapitalismi onnistuu yleisen äänioikeuden ja parlamentarismin nimissä mystifioimaan ja salaamaan sen vääjäämättömän tosiasian, että vapaan markkinatalouden moraalinen oikeutus on pelkkä fantasia - huijausta siinä missä  huomattava ellei suurin osa sen kehittelemistä  'tarpeellisista' kulutustavaroistakin [esim. guggenheim-kirpputori-tuotteet].

Mutta voiko tällaisesta 'rautahäkistä' [Max Weber] astua ulos päätymättä joko ideologia-analyysissaan terävään ja päättäväiseen mutta  vainoharhaisesti fanaattiseen totalitarismiin [varauksin Zizek] tai kulttuurisesti syvälliseen mutta nostalgisesti turhautuneeseen ja eristäytyneeseen konservatismiin [varauksin D. B Hart]?

That's the real political question - my Hamlet.

PS.
Esimerkkihenkilöni ovat tarkoituksellisesti mutta [toistan] varauksellisesti valittuja. Valitsin heidät myös sen vuoksi, että  juuri heille [kuten lukija saattaa arvata] minulla on käyttöä myöhemmissäkin päreissä.
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
http://fi.wikipedia.org/wiki/Itsevaltius
http://www.facebook.com/pages/Slavoj-Zizek/32860909154

Suositussa Päre-julkkikset sarjassamme on tällä kertaa perhekuvassa The Wonderland Family

Tästä potretista kyllä näkee, että noin positiivisella tavalla räjähtänyt perhe on juuri suunnittelemassa Liisa ihmemaassa-elokuvan [ensi-ilta 2010] filmaamista.
*
Ohjaaja-tuottaja Tim Burton ja näyttelijä Helena Bonham Carter + poika ja tytär. Pariskunta asuu 'in neighbouring houses with a connecting doorway because they felt they could not live in the same residence' - [hehheh - noinhan mekin S:n kanssa asuttiin eräässä vaiheessa vaikkei sentään ihan seinänaapureina].
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helena_Bonham_Carter
http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Bonham_Carter
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_in_Wonderland_(2010_film)
http://www.celebrity-parenting.com/2010/03/08/helena-bonham-carter-lives-in-fantasy-world/

January 29, 2011

Evoluutio etenee, mutta kehittyykö Richard Dawkins?

Tämä sormi sai kaikki muut oliot paitsi kreationistin ja Richard Dawkinsin kehittymään korkeammalle tasolle.

1
'On absurdia, että evolutionisti valittaa, että on uskomatonta, että uskomaton Jumala loi kaiken tyhjästä ja kuvittelee sitten, että on uskottavampaa, että ei-mikään muuntaa itsensä kaikeksi olevaksi.' [Gilbert Keith Chesterton]

2
Mr. D. B. Hart silittää tässä kirja-arvostelussaan Richard Dawkinsia sekä myötä- että vastakarvaan.

Ironista [ja ehkä jopa hieman säälittävää ainakin tiedemies-Dawkinsin kannalta] on kuitenkin se, että sekä Dawkins ja hänen kreationisti-vastustajansa käyttävät molemmat hyvin samankaltaista retoriikkaa yrittäessään pitää kiinni omista kannoistaan ja vakuuttaa toinen. - He nimittäin pelkästään toistamalla toistavat omaa 'mantraansa' kykenemättä siirtymään loogis-filosofisesti toisen kertaluvun [meta-]tasolle, jotta voisivat pätevämmin oivaltaa ja analysoida käyttämiensä argumenttien perimmäisiä eroja - viime kädessä myös metaforisten analogien intuitiivisella tasolla, joka on lopultakin kaikkien perimmäisten meta-makro-teoreettisten hypoteesien [erotuksena tieteen tekoon teknisenä prosessina] 'kätilöopisto, hautausmaa ja taivas'.

Mutta Dawkins ei [kuten ei kreationistikaan] kehity, sillä hän on fundamentalisti, joka julistaa gradualistisen evoluution tiukan kirjaimellista ilosanomaa ja joka on kritisoinut esim. kolleegansa Stephen Jay Gouldin 'punktualismia' älylliseen suunnittelijaan [Jumalaan] uskoville tarjoutuvana mahdollisuutena.

3
Huom! - Harhaopin määrittely perustui alkukristillisessä teologiassa Raamatun tekstien mahdollistaman/vaatiman historiallis-hermeneuttis-fenomenologisen itseymmärryksen ja siitä muokatun koherentin loogisen esityksen [ei kokeellis-empiirisen näytön] mahdollisimman laajaan hyväksyntään/konsensukseen kirkolliskokouksissa, kun taas luonnontieteessä riidellään lähinnä havainto-evidenssin määrästä, vakuuttavuudesta ja paremmuudesta tilastollis-kausaalisen teoria-vertailun puitteissa, jolloin tiedeyhteisö toimii ikäänkuin patenttivirastona, kun taas kirkkoa voisi nimittää empatia-, kasvatus- ja mielenylennys-laitokseksi.

Koska luonnontieteellä ei ole [eikä voi olla] laadullista itseymmärrystä - eikä siis myöskään heresioita, vain kaikkein paavillisimmilla tiedeguruilla [kuten Dawkinsilla] on kutsumus julistaa 'oikeaa oppia' jopa niitä vastaan, jotka esittävät vähänkin eriäviä kantoja heidän omista näkemyksistään [em. Stephen Jay Gould].

4
Muistutan tässä kohtaa, että David Bentley Hart'lle on loogisesti eri asia [muistakaamme nyt Humen laki] puhua kristinuskon totuudesta kuin sen hyvyydestä [Hart ei väittele niinkään uskon totuudesta kuin sen hyvyydestä historiallisessa kontekstissa], minkä jaottelun vuoksi hänet luultavasti leimataan skeptikoksi ja relativistiksi varsinkin niissä protestanttis-reformatorisen perinteen piireissä, jotka ovat käytännöllisesti katsoen fundamentalistisia [ne muut reformaation piirit ovat sekulaaris-tapakristillisiä tai ateistisia] joko Intellectual Designer'n suhteen tai jopa kreationismi-aapiskukkoon/joulupukkiin uskovia [myös tähän aiheeseen palaan vielä].

5
The Dawkins Evolution [David B. Hart]

The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution by Richard Dawkins
*
The first lesson to be learned from Richard Dawkins’ new book is a purely practical maxim: One should always do what one does best, while scrupulously avoiding those tasks for which neither nature nor tuition has equipped one. This is not, obviously, what one could call a moral counsel; it is merely a counsel of prudence. Another way of saying it would be, try not to make a fool of yourself. Of course, folly is something of a relative judgment. It is often the case, especially in the world of publishing, that the most lucrative course is to do things very, very badly.

The richest novelists tend to be those who cannot write; and the more poorly they write, the richer they are likely to become. The most successful purveyors of popular history, popular political polemic, popular religion, popular philosophy, popular atheism—and so on—are those who know only as much about their subjects as is necessary to make a stir and absolutely nothing more. And one has to concede that no other book by Richard Dawkins has sold nearly as well as The God Delusion, his majestically maladroit adventure in the realm of abstract ideas. So, weighing things solely in the balances of financial gain, one should perhaps not be too captious regarding his recent publications on the God question.

Still, there was a time when Dawkins enjoyed a deserved reputation for his contributions to the popular exposition of evolutionary science and theory without yet having acquired his entirely undeserved reputation as a powerful advocate for atheism.

The Selfish Gene, despite occasional propositions of an almost metaphysical variety, is, for the most part, an excellent introduction to one of the more fascinating areas of modern biological science and speculation. And, generally, whenever Dawkins has confined himself to topics within his field of expertise, he has produced well-organized, lucidly written guidebooks to the current scene in the life sciences.

With The Greatest Show on Earth, Dawkins has returned to what he does best. He makes occasional mention of subjects he ought not to touch on—Plato, for instance, or the “great chain of being,” or God—with predictable imprecision; but these are only momentary deviations. The purpose of the book is simply to lay out, as clearly as possible, the evidence for the truth of special evolution. It recently occurred to him, he says, that over the years he has written about evolutionary theory but never taken the time to provide his reasons for believing in it for those who have not had the benefit of his training.

And this is what he does here, very well, proceeding by discrete steps: the observable plasticity of plant and animal species, the verifiability of macro-evolution, the geological record of the earth’s age, the fossil evidence (including the wealth of fossil remains of intermediate special forms), observable and experimental mutation, morphology, genetics, and so forth. In short, The Greatest Show on Earth is an ideal précis of the evolutionary sciences and the current state of evolutionary theory that can be recommended for the convinced and the unconvinced alike.

Dawkins’ special reason for having written this book, as perhaps need not be said, is his own frustration over the sheer number of persons in the world today who continue to refuse to believe either in special evolution or in its entirely immanent causal mechanisms. Although the book is, for the most part, wholly “positive” in its argument, it is nonetheless explicitly directed toward two targets: young-earth creationists and the intelligent design movement. In regard to the former, of course, he does not really need to expend much energy. After all, ranged against their beliefs is nothing less than the entire universe and every physical datum it comprises. In regard to the latter, however, he does feel the need to exert himself; and, while some of his arguments are solvent enough, others are no more sophisticated than the positions they are meant to refute.

The best argument against ID theory, when all is said and done, is that it rests on a premise—“irreducible complexity”—that may seem compelling at the purely intuitive level but that can never logically be demonstrated. At the end of the day, it is—as Francis Collins rightly remarks—an argument from personal incredulity. While it is true that very suggestive metaphysical arguments can be drawn from the reality of form, the intelligibility of the universe, consciousness, the laws of physics, or (most importantly) ontological contingency, the mere biological complexity of this or that organism can never amount to an irrefutable proof of anything other than the incalculable complexity of that organism’s phylogenic antecedents.

Dawkins does not really make the logical argument, though. Instead, he makes something much more like a deistic argument, although in reverse. He merely inverts the ID equation and confesses his own personal incredulity at the idea that nature—containing so much that is inefficient, ungainly, brutal, wasteful, abortive, and ill-formed—could be the product of a designing intelligence. But this is silly. He starts from an entirely anthropomorphic concept of a designer, presumes the set of values pertinent to such a concept, and then fails to find those values reflected in nature as he perceives it. But that, of course, is not the issue. In any event, I suppose, this is a small complaint.

I should confess, although quite gratuitously, that I derive a certain malicious delight from Dawkins’ consternation at the persistence of young-earth fundamentalism in even the most educated of societies. At one point in The Greatest Show on Earth, he records—at somewhat tedious length—the transcript of an interview he gave to a not very well-informed antievolutionist by the name of Wendy Wright.

Again and again, Wright asserts that there is no fossil evidence of intermediate forms between earlier primates and human beings; and, again and again, Dawkins attempts to disabuse her of this vacuous “mantra” (as he calls it) by pointing out that there certainly is such evidence and by directing her to it, but all to no avail. His answers fly past her without any discernible effect, and she simply repeats her question, over and over. The reason this amuses me, to be honest, is that, whenever he himself turns to philosophical issues, Richard Dawkins is Wendy Wright—or, at least, her temperamental twin.

After all, what makes The God Delusion so frustrating to any reader who has a shred of decent philosophical training and who knows the history of ideas is its special combination of encyclopedic ignorance and thuggish bluster. Repeatedly, Dawkins discusses such issues as Thomas’ “five ways” (which he, as many do, mistakes for Thomas’ chief “proofs” for the “existence” of God); but he never bothers to consult anyone who could explain these issues to him. And he is desperately in need of such explanations, given how utterly bewildered he is on every significant point.

He cannot distinguish questions regarding the existence of the universe from questions regarding its physical origin; he does not grasp how assertions regarding the absolute must logically differ from assertions regarding contingent beings; he does not know the differences between truths of reason and empirical facts; he has no concept of ontology, in contradistinction to, say, physics or evolutionary biology; he does not understand how assertions regarding transcendental perfections differ from assertions regarding maximum magnitude; he clumsily imagines that the idea of God is susceptible to the same argument from infinite regress traditionally advanced against materialism; he does not understand what the metaphysical concept of simplicity entails; and on and on.

His own pet proof of “why there almost certainly is no God” (a proof in which he takes much evident pride) is one that a usually mild-spoken friend of mine (a friend who has devoted too much of his life to teaching undergraduates the basic rules of logic and the elementary language of philosophy) has described as “possibly the single most incompetent logical argument ever made for or against anything in the whole history of the human race.”

That may be an exaggeration. My friend has spent little time among theologians. But that is neither here nor there. All of these failings would be pardonable if Dawkins were capable of correction. But his habitual response to any concept whose meaning he has not taken the time to learn is to dismiss it as meaningless, with the sort of truculent affectation of contempt that suggests he really knows, at some level, that he is out of his depth.

Anecdotally, I know for a fact that numerous attempts have been made, not to convince him that there is a God, but merely to apprise him of the elementary errors that throng his arguments. Like poor Wendy, he simply does not grasp what he is being told, so engaged is he in repeating over and over the little “mantras” he has devised for himself.

Which only brings me back to where I began. For the most part, The Greatest Show on Earth is an admirable piece of work, one that provides a necessary service as well as—and perhaps better than—any rival text. It is precisely the sort of thing Dawkins does best, and so the sort of thing that is—when he does it—a pleasure to read [kursivointi RR].

http://www.firstthings.com/article/2009/12/the-dawkins-evolution
*
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://bwanajoe.blogspot.com/2008/06/g-k-chesterton-kristitty-kirjailija.html
http://en.wikipedia.org/wiki/G._K._Chesterton
http://fi.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould#Punctuated_equilibrium
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jaksoittaisen_tasapainon_malli
http://www.evolutionoftruth.com/hum/evolution.htm

January 28, 2011

Taistelkaatte!, sillä The Times They Are a-Changin' [?]

Laske läpitte perkele! Hautaa pystyyn, että maata säästyy! [Anton Laurila valkoisten teloitusryhmälle keväällä 1918]

1
http://www.youtube.com/watch?v=wTLScFjXZXE&feature=related
KOM-teatteri - Taistojen tiellä

Eespäin, eespäin tiellä taistojen rinta rinnan astukaamme, siskot, veikot. Soipi laulu meidän joukkojen, teitä taistoon kutsuen.

Eespäin, eespäin alta sorron yön kaikki puutteen raskaan alle ahdistetut. Niille, niille soipi laulu tää, jotka huokaa alla työn.

Me käymme taisteluun puolesta ihmisoikeuden ja kansan kärsineen me viemme onneen yhteiseen. Jo kuivuu kyyneleet, soi suuret huomensävelet. Kun hetki lyö, niin poistuu yö ja kunniassa on kansa ja työ.

Niin monta, niin monta on tielle uupunut, niin monta, niin monta on taistoissa kaatunut. Vaan lannistaa meitä ei mahti mainen saa. Me rauhan lujan luomme, mi riidat karkoittaa.

Siis veljiksi tulkaa nyt kansat kaikkein maan, niin onnemme tiellä käy ruusutkin kukkimaan. Pois puute, pois kurjuus, pois kaikki silloin jää. Onnen orpo kansa jo nosta pystyyn pää!

2
http://www.youtube.com/watch?v=LdH5vUqK8Ug
Kadettikuoro - Taistelkaatte

"Taistelkaatte, taistelkaatte eestä ikitotuuden!
Taistelkaatte vastaan yötä, vastaan valtaa vääryyden!
Taistelkaatte eestä lain, eestä oikeuden vain!
Taistelkaatte, taistelkaatte eestä ikitotuuden!

Seisokaatte, seisokaatte rivissä nyt joka mies,
että rauhass' aina palaa saisi pyhä kotilies!
Vapautta puoltakaa! Teitä siunaa kansa, maa.
Seisokaatte, seisokaatte rivissä nyt joka mies!"

3
http://www.youtube.com/watch?v=6Ix1Vc-rRAU&feature=related
Hiski Salomaa - Vapauden kaiho

Meill' vapauden kaiho soi,
Rinnassamme toveri hoi,
Siks' yhteistyöhön rintamahan käy
Pelastusta köyhille ei ennen näy.

Viha vaino pois, rauha parempi ois
Sopusointu keskenämme vallitkoon
Kai aamu armas sarastaa
Ja aurinkoinen heijastaa
Nuo synkät pilvet varjostavat viel'
Jylhät vuoret ompi vapauden tiel'

refrain:

Oi vapaus, kuule kutsuas,
Sua itkevät orvot kaipaa.
Oot köyhän kansan pelastus,
Siks' vapauslaulut raikaa.

Kai aamu armas sarastaa
Ja aurinkoinen heijastaa
mut synkät pilvet varjostaapi viel'
ja Jylhät vuoret ompi vapauden tiel'
vaik' musta syöös veljen kättä kun lyö,
niin pilvet haihtuu, kylmyys vaihtuu meilt tänne pois.

4
http://www.youtube.com/watch?v=MRe3poYjo_0&feature=related
The Times They Are a-Changin' - [New version: This powerful acappella rendition of the timeless Dylan lyrics combines with inspiring images, focusing on the need for change and how we can all make a difference].

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'.
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.
*
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Egyptin+kaupungeissa+kaaosmainen+tilanne+armeijan+tankit+kaduille/1135263362960
http://www.phpoint.fi/ulrikaj/bookshelf/koululauluja2.htm
http://fi.wikisource.org/wiki/Taistelkaatte
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times_They_Are_a-Changin'

ÖHÖ ÖHÖ!

Asia vilipitön. Aattelepa ite omille kohille.
*
http://www.youtube.com/watch?v=osiGX5sSU8Q
Läpiveto - Puhutaan Jopea - Anonyymit Jopet

http://www.youtube.com/watch?v=8e6ApKZzWWA&feature=related
Läpiveto - Paritellen keittiössä
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4piveto
http://urbaanisanakirja.com/word/jopetus/
http://keskustelu.jatkoaika.com/showthread.php?t=5333&page=38
[vitsi vitsi]
http://www.acecampaign.com/videoshare/Jopet/

January 26, 2011

Where Was God?

Kuvatekstinä toimikoon osan I tiivistelmä

[K-mafian perustavan tärkeä tarkennus ja lisäys 'kuvatekstiin' - klo:12.05]

I
David B. Hart on the Problem of Evil

Hart is reacting to this apologetic: Evil is permitted, yes, even designed by God so that those who suffer under it can benefit from character transformation. - Hart rejects this explanation and others like it as ultimately describing a God unworthy of worship and a world in which he’d rather not inhabit. He sees this world rather as a place where God has allowed Satan and his powers to run rampant and dominate us (for a time). Thus, there is no “grand purpose” behind suffering – no eternal scheme – and therefore looking for “reasons” and asking “Why?” are pointless. This world is under the control of an evil power and that’s that. Until Satan’s dominion is overthrown, this is what we are going to experience.

Apologetics Review'n [Christian/Atheist] tylyhkön lakoninen mutta ehkä sittenkin osuva tiivistelmä Hart'in teologisesta suhtautumisesta kärsimyksen ja pahan ongelmaan. Olennainen pähkinänkuoressa joskin yksipuolisesti korostettuna [Kyseessä ei ole kattava referaatti linkin videosta (eikä Hartin teologisesta mentaliteetista yleensäkään) vaan yleisempi linjaus]. 

Hart'in teologian ytimessä ovat hyvin yleisesti ottaen luonnon ja ylipäätään luomisen perimmäinen hyvyys/positiivisuus sekä modernin maailman vieraantuneisuus luonnosta jopa antiikin pakanallista kulttuuria [josta löytyy myös hyvät puolensa] nihilistisempään tilaan, jossa ihminen palvoo vain omaa - loppumatonta ja tarkoituksetonta vapauttaan valita vapaasti mitä vain.

Toisin sanoen: 'ihminen tahtoo mieluummin ei-mitään kuin on tahtomatta' [Nietzsche]. Mutta juuri tämä on se nihilistinen katastrofi, jonka modernismi nominalistisen voluntarismin pohjalta legitimoi: ihmisen tahto palvomassa pelkästään omaa itseään - oman, luodusta 'olemuksestaan' irtautuneen, loputtoman vapautensa ahdistavaa tyhjyyttä [vrt. lacanin reaalinen ja joussaince/nautinto].

Ei ihme, että tällaisessa addiktio-maailmassa kukaan ei löydä eikä tule koskaan löytämään minkäänlaista rauhaa tai tyydytystä mielelleen. Sitäpatsi paluu pakanallisten jumalien pariin on tekopyhää ja teennäistä pinnallisuutta [kuten koko lattea, pornoistunut ja väkivaltainen populaarikulttuuri] jo senkin vuoksi, että kristinusko tuhosi niiden uskottavuuden lopullisesti - [tässä mielessä kristinusko toimi epäsuorasti ja paradoksaalisesti, siihen tietoisesti pyrkimättä, nihilismin synnyn yhtenä peruslähtökohtana (palaan ko. perustavaan teemaan myöhemmin)] 
*
'Nature is good, I readily affirm, and is itself the first gift of grace. But [...]: modernity is profoundly unnatural' [In the Aftermath, Christ and Nothing (No other God)]. 
*
http://www.apologeticsreview.com/2010/05/07/david-bentley-hart-on-the-problem-of-evil-one-perspective/ 

II
1
Kaikesta kärsimyksestä huolimatta saattaa olla lohduttavaa ajatella, että elämä olemassaolona annetaan ihmiselle lahjaksi [eikä vain taakaksi, jonka painona on kuolema] äärettömän ja ikuisen luomisprosessin moninaisuudessa, joten kuolema ei ole kaiken loppu [ikäänkuin ihmis-materia olisi kaikki] vaan elämän jatkumista ikuisuudessa, jota voimme kutsua Jumalaksi - joka on Actus Purus - olemassa olevan olemisen puhdasta liikettä - josta me kaikki olemme osallisia - [tämä oli RR:n melko 'itämainen' ellei peräti 'hereettinen' tulkinta rajoitetusti lukemiensa Hart'in tekstien pohjalta].

2
Tässä tekstissä Hart tiivistää monta oleellista ajatustaan lyhyesti ja selkeästi [hän osaa myös tiivistyksen taidon suvereenisti niin tahtoessaan] kuten haastatteluissa pitääkin. - Esimerkiksi kannanotto kalvinismiin puhuu karua kieltä tämän 'lahkon' hereettisestä kristillisyydestä [sadistiseen jumalaan uskovat ovat tietysti itsekin perimmältään sadisteja/rr].

Kysymyksen siitä, mahtaako universaalin pelastuksen idea olla ikäänkuin korollaari hänen vankkumattomaan asenteeseensa jonka mukaan, paha on jotain absurdia, Hart tavallaan ovelastí väistää joskin Gregorios Nyssalaisella aihetta vahvasti sivuten: helvetti on rakkauden kieltämistä itseltään ja muilta.

Tiivistyksistä huolimatta Hart ei kuitenkaan malta lopuksi olla heittämästä peliin nerokkuutta hipovaa retorista taitoaan vastatessaan viimeiseen kysymykseen So where was God in the tsunami? - Kyyneleet kihosivat silmiin lukiessani kahta viimeistä kappaletta - niin vaikuttavaa on Hart'in grand style-pateettisuus - sekä retorisesti että itse esimerkin osuvuuden ja elävyyden suhteen.

Luulenpa, että vain kaikkein kaavamaisimmin ja/tai tunteettomimmin ajattelevat eivät pysty ainakin hetkellisesti tajuamaan, mitä Hart - keskellä äärimmäistä kurjuutta ryysyissään tanssivaan, esimerkkikuvansa iloiseen ja onnelliseen pikkutyttöön viitaten - tarkoittaa kirjoittaessaan:

To me that was a heartbreaking picture, of course, but it was also an image of something amazing and glorious: the sheer ecstasy of innocence, the happiness of a child who can dance amid despair and desolation because her joy came with her into the world and prompts her to dance as if she were in the midst of paradise. - - - That child’s dance is nothing less than the eternal dance of divine Wisdom before God’s throne, the dance of David and the angels and saints before his glory; it is the true face of creation, which God came to restore and which he will not suffer to see corruption.

Hart ei romantisoi, vaikka joku näin saattaakin nenäänsä nyrpistäen tuhahtaa. Hän kuvaa meille sitä kaikkein perimmäisintä elämisen iloa, jota me kristillisen uskon sisäistäneinä saatamme viattoman lapsen tavoin kokea ikuisen luomisen tapahtumisessa jopa keskellä Saatanan vallassa olevaa langennutta maailmaa, jonka Jumala on kuitenkin luvannut palauttaa ennalleen: ... [J]a hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.- Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet' [Ilm. 21.4-5].

III
1
David Hart’s reflections are expanded in a book: The Doors of the Sea: Where was God in the Tsunami? In 2007 he will be visiting professor at Providence College. This article appeared in The Christian Century, (January 10, 2006, pp. 26-29.) Copyright by The Christian Century Foundation: used by permission. Current articles and subscription information can be found at http://www.christiancentury.org/. This material was prepared for Religion Online by Ted and Winnie Brock.

David Hart’s 2003 book The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth (Eerdmans) was widely touted as a theological tour de force. He offers in that book a powerful and deeply learned statement of Christian truth that draws on the Eastern Orthodox tradition while engaging modern and postmodern critics of Christianity. After the tsunami in 2004 he wrote several commentaries in response to what he regarded as unhelpful attempts to understand that catastrophe theologically. His reflections were expanded in a book, The Doors of the Sea: Where Was God in the Tsunami? (Eerdmans). Hart, who next year will be a visiting professor at Providence College, spoke with us about evil and its place in the world that God created and loves.

2
Where Was God? [The Christian Century: An Interview with David Bentley Hart]

It’s often said that three claims of the Christian tradition -- "God is omnipotent," "God is love" and "Evil exists" -- present a logical contradiction. One of the claims has to be revised. Do you agree?

If by "evil exists" you mean that evil possesses a real substance of its own, and that it therefore exists in the way goodness exists (or, for that matter, a tree, a rabbit, an idea or a dream exists), in point of fact Christian tradition has usually denied this quite forcibly. Patristic and medieval thought (drawing, admittedly, on Platonic precedent) defined evil as a privation of the good: a purely parasitic and shadowy reality, a contamination or disease or absence, but not a real thing in itself. This, incidentally, is a logically necessary claim if one understands goodness and being as flowing alike from the very nature of God and coinciding in him as one infinite life.

That said, there surely is no contradiction between God’s omnipotent goodness and the reality of evil. It may seem somewhat trite to invoke the freedom of creation as part of the works and ends of divine love, or to argue that the highest good of the creature -- divinizing union with God in love -- requires a realm of "secondary causality" in which the rational wills of God’s creatures are at liberty; nonetheless, whether the traditional explanations of how sin and death have been set loose in the world satisfy one or not, they certainly render the claim that an omnipotent and good God would never allow unjust suffering simply vacuous. By what criterion could one render such a judgment? For Christians, one must look to the cross of Christ to take the measure of God’s love, and of its worth in comparison to the sufferings of a fallen world. And one must look to the risen Christ to grasp the glory for which we are intended, and take one’s understanding of the majesty and tragedy of creation’s freedom from that.

In Dostoevsky’s novel The Brothers Karamazov, Ivan Karamazov famously points to the brutal killing of children and proclaims that he refuses to believe in any God who has arranged the world in such a way that it entails such suffering -- regardless of what "meaning" can be attached to it. What does a Christian say to Karamazov’s protest?

Actually, what Ivan ultimately refuses is not belief but consent: he will not acknowledge that there is any justice, any glory, any truth that is worth the suffering of a child. If he were merely a truculent atheist, he would he a boring figure. Instead, he is a rebel against the divine order, and intends to remain a rebel even if that order should -- in some way transcending his finite understanding -- prove to be perfectly just. One might very well read his protest not as a brief for atheism, but as a kind of demythologized Gnostic manifesto, an accusation flung in the face of the demiurge.

Still, the pathos of his protest is, to my mind, exquisitely Christian -- though he himself seems not to be aware of this: a rage against explanation, a refusal to grant that the cruelty or brute natural misfortune or evil of any variety can ever be justified by some "happy ending" that makes sense of all our misery and mischance.

In a sense the whole of The Doors of the Sea was a response to Ivan’s "rebellion" -- and indeed a kind of endorsement of it. What I would say here is that it is important to understand the terms of the argument clearly: Ivan assumes -- in good late-l9th-century fashion -- that the eschatological horizon of history and nature is, in a very direct way, the consummation of a process wherein all the apparent contingencies of history and nature have an indispensable part to play. For him, the Christian promise of the kingdom of God is the promise, as well, of a final justification not only of those who have suffered, hut of their suffering, and of the part suffering plays in bringing the final kingdom of love and knowledge to pass. This is what he finds intolerable: the notion that the suffering of children will prove to have been meaningful, to have had a purpose, to have been in some sense a good and necessary thing; for him, the suffering of children is an infinite scandal, and his conscience could never allow it to sink to the level of some provisional passage through darkness on the way to some radiant future.

My contention is that this places Ivan’s sensibility much nearer to the authentic vision of the New Testament than are many of the more pious and conventional forms of Christian conviction today The gospel of the ancient church was always one of rebellion against those principalities and powers -- death chief among them -- that enslave and torment creation; nowhere does the New Testament rationalize evil or accord it necessity or treat it as part of the necessary fabric of God’s world. All that Christian scripture asserts is that evil cannot defeat God’s purposes or thwart the coming of his kingdom. Divine providence, of course, will always bring about God’s good ends despite -- and in a sense through -- the evils of this world; but that is not the same thing as saying that evil has a necessary part to play in God’s plans, and that God required evil to bring about the kingdom. As the empty tomb of Christ above all reveals, the verdict of God that rescues and redeems creation also overturns the order of the fallen world, and shatters the powers of historical and natural necessity that the fallen world comprises.

Christians often try to distinguish between what God wills and what God permits or allows. But does this distinction really help? If God allows something, or creates a world in which evil is allowed, then in some sense isn’t it part of God’s will?

Unless one thinks that God’s act of creation is purely arbitrary -- and it would be incoherent to attribute arbitrariness of any kind to a God of infinite goodness (an argument for another time) -- then one must understand creation as a direct expression of God’s own Logos. God does not create like an omnipotent consumer choosing one world out of an infinity of possibilities that somehow stand outside of and apart from his own nature. Here’s one without cancer, there’s one without Bach, over there’s one with a higher infant mortality rate, and so on; this is the worst sort of anthropomorphism.

God creates the world of Jesus, the world conformed to his infinite love for his Son in the joy and light of the Spirit; he thereby also wills his goodness in all his creatures infinitely, which is to say he wills this world for eternal union with him in love, and he wills that we should become partakers of the divine nature.

There is no other world that God might have created, not because he is bound by necessity, but because he is infinitely free, and so nothing can hinder him from expressing his essential and infinite goodness perfectly, in and through the freedom of creatures created to be the fellows of his eternal Son.

That may seem obscurely phrased -- it is, I know -- but if one thinks through what it means to understand God as the transcendent source of all being, one must abandon the notion that God chooses to create in the way that I choose to buy blue drapes rather than red. God creates a realm of rational freedom that allows for a union between Creator and creature that is properly analogous to the Trinity’s eternal union of love; or, stated otherwise, God creates his own image in his creatures, with all that that may entail.

Followers of Calvin have been particularly concerned to defend God’s sovereignty. Do you think that tradition presents a particular problem for Christian thinking today?

Yes -- and not only today. I quite explicitly admit in my writing that I think the traditional Calvinist understanding of divine sovereignty to be deeply defective, and destructively so. One cannot, as with Luther, trace out a direct genealogy from late medieval voluntarism to the Calvinist understanding of divine freedom; nevertheless, the way in which Calvin himself describes divine sovereignty is profoundly modern: it frequently seems to require an element of pure arbitrariness, of pure spontaneity, and this alone separates it from more traditional (and I would say more coherent) understandings of freedom, whether divine or human.

This idea of a God who can be called omnipotent only if his will is the direct efficient cause of every aspect of created reality immediately makes all the inept cavils of the village atheist seem profound: one still should not ask if God could create a stone he could not lift, perhaps, but one might legitimately ask if a God of infinite voluntaristic sovereignty and power could create a creature free to resist the divine will. The question is no cruder than the conception of God it is meant to mock, and the paradox thus produced merely reflects the deficiencies of that conception.

Frankly, any understanding of divine sovereignty so unsubtle that it requires the theologian to assert (as Calvin did) that God foreordained the fall of humanity so that his glory might be revealed in the predestined damnation of the derelict is obviously problematic, and probably far more blasphemous than anything represented by the heresies that the ancient ecumenical councils confronted.

Is universal salvation a corollary of your view of the absurdity of evil?

Probably not; but Gregory of Nyssa would say otherwise. The preferred Eastern Orthodox understanding of hell, one with profound patristic pedigrees, defines hell as something self-imposed, a condition of the soul that freely refuses to open itself in love to God and neighbor, and that thereby seals itself against the deifying love of God, thereby experiencing divine glory as an external chastisement. That hell I believe in, inasmuch as all of us from time to time have tasted it in this world. The refusal of love makes love a torment to us.

Does your understanding of evil have implications for pastoral practice in the face of evil?

I honestly don’t know. I haven’t a pastoral bone in my body. But I would implore pastors never to utter banal consolations concerning God’s "greater plan" or the mystery of his will. The first proclamation of the gospel is that death is God’s ancient enemy, whom God has defeated and will ultimately destroy. I would hope that no Christian pastor would fail to recognize that that completely shameless triumphalism -- and with it an utterly sincere and unrestrained hatred of suffering and death -- is the surest foundation of Christian hope, and the proper Christian response to grief.

So where was God in the tsunami?

Where was God? In and beyond all things, nearer to the essence of every creature than that creature itself, and infinitely outside the grasp of all finite things.

Almost all the reviews of The Doors of the Sea that I have read have recognized that, at the heart of the book, is a resolute insistence upon and adoration of the imperishable goodness of creation, an almost willfully naive assertion that it is the beauty and peace of the created world that truly reveal its original and ultimate nature, while the suffering and alienation and horror of mortal existence are, in an ultimate sense, fictions of fallen time, chains and veils and shadows and distortions, but no part of God’s will for his creatures. This is why, at one point in the book, I grant the Gnostics of old the validity of their questions, though I go on to revile the answers at which they arrived.

To see the world in the Christian way -- which, as I say in the book, requires the eye of charity and a faith in Easter -- is in some sense to venture everything upon an absurd impracticality (I almost sound Kierkegaardian when I say it that way). But, as I was writing the book, I found myself thinking again and again of a photograph I had seen in the Baltimore Sun. The story concerned the Akhdam, the lowest social caste in Yemen, supposedly descended from Ethiopians left behind when the ancient Ethiopian empire was driven out of Arabia in the sixth century, who live in the most unimaginable squalor. In the background of the photo was a scattering of huts constructed from crates and shreds of canvas, and on all sides barren earth; but in the foreground was a little girl, extremely pretty, dressed in tatters, but with her arms outspread, a look of delight upon her face, dancing. To me that was a heartbreaking picture, of course, but it was also an image of something amazing and glorious: the sheer ecstasy of innocence, the happiness of a child who can dance amid despair and desolation because her joy came with her into the world and prompts her to dance as if she were in the midst of paradise.

She became for me the perfect image of the deep indwelling truth of creation, the divine Wisdom or Sophia who resides in the very heart of the world, the stainless image of God, the unfallen. I’m waxing quite Eastern here, I know, But that, I would say, is the nature of God’s presence in the fallen world: his image, his bride, the deep joy and longing of creation, called from nothingness to be joined to him. That child’s dance is nothing less than the eternal dance of divine Wisdom before God’s throne, the dance of David and the angels and saints before his glory; it is the true face of creation, which God came to restore and which he will not suffer to see corruption.
*
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=3301
http://www.apologeticsreview.com/2010/05/07/david-bentley-hart-on-the-problem-of-evil-one-perspective/
http://smgallthingsnew.wordpress.com/category/uncategorized/
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://en.wikipedia.org/wiki/Actus_purus
http://jariiivanainen.net/vaikeudet7.html

January 25, 2011

Miten puolustaa Jumalan hyvyyttä pahan olemassaolosta huolimatta?

Tästä kaavakuvasta puuttuu yksi ja kakkein olennaisin 'kaava' [ja sen mukana kaikki muu], joka ilmaisee, mitä D.B Hart tarkoittaa kristillisen näkemyksen perustalla kirjoittaessaan: The Christian vision of the world, however, is not some rational deduction from empirical experience, but it is a moral and spiritual aptitude – or, rather, a moral and spiritual labor. The Christian eyes see (or should see) a deeper truth in the world than mere “nature”, and it is a truth that gives rise not to optimism but to joy. - - Hmm. - - Kyseessä taitaakin olla jotain, mitä ei noin vain kaavalla pystytä ilmaisemaan - ei ainakaan kadottamatta sitä, mitä haluttiin kuvata ja määrittää [tämä on deskription, logiikan ja matematiikan paradoksi suhteessa subjektiiviseen luottamuksen kokemukseen uskona, toivona ja rakkautena].

I
Miksi perinteisen teodikean ongelman ratkaisuyritykset puhuvat kristinuskon kannalta ikäänkuin ongelman vierestä eivätkä siten kosketa itse evankeliumin sanoman ydintä. Lainaus on David Bentley Hart'in kirjasta: The Doors of the Sea: Where Was God in the Tsunami?

'A sound ‘natural theology’ is by definition sober and (ideally) mildly depressing: since it cannot assert anything more about the world than that it possesses a marvelous complexity of design, nor anything more about God than that he is an immersurably wise and powerful engineer, it has far more room in its arguments for the economy of life and death (in all its brutality) than it has for “paradise.” In fact, the principal task of theodicy is to explain why paradise is not a logical possibility. The Christian vision of the world, however, is not some rational deduction from empirical experience, but it is a moral and spiritual aptitude – or, rather, a moral and spiritual labor. The Christian eyes see (or should see) a deeper truth in the world than mere “nature”, and it is a truth that gives rise not to optimism but to joy' (pp. 57-58).

http://www.amazon.com/Doors-Sea-Where-Was-Tsunami/dp/0802829767#_

II
1
Lukija voi nyt varsin konkreettisesti pohtia, miten ja miksi D.B.Hart'in patristiikasta ammentavat näkemykset kristillisen uskonnonfilosofian ehkä tärkeimmässä kysymyksessä: miksi kaikkivaltias ja hyvä Jumala sallii viattomien kärsimyksen, eroavat reformatorisen perinteen, etenkin kalvinismin laki-skolastisista saivarteluista, jotka tekevät Jumalasta hirviön, jolla on syynsä ja oikeutuksensa sallia paha ja jopa aiheuttaa sitä.

Tällainen - ihmisen syntisyyden [ja kaiken muunkin] ennalta määrännyt sekä harvojen pelastettujen että lukemattomien kadotukseen tuomittujen kanssa kissa-hiiri-leikkiä pelaava sadisti-Jumala toimii tietenkin myös kalvinistisen soteriologian perverssinä mallina, jonka piilo-pelagiolainen ihmiskäsitys oikeuttaa asettumisen muiden ihmisten yläpuolelle esimerkiksi älykkyysosammäärän ['parempien' geenien], taloudellisen menestyksen tai ylipäätään [sosiaali-]darwinistis-memeettisen [pseudo-normatiivisen] paremmuuden nimissä.

Poleeminen mutta hienostunutta kieltä käyttävä Hart ei kirjoita sentään aivan niin karkeasti kuin minä, mutta me jaamme yhteisen inhon kalvinismin egoistista moraali-nihilismiä kohtaan, joka implikoi mm. erään seikan, josta olen itsekin kirjoittanut: kalvinismi ja karman kerääminen ovat pelastusopillisesti ja moraaliperiaatteena hyvin samantyyppisiä asenteita.

Toistan, että Hart ei kirjoita juuri näin [vaan minä], mutta luvusta II 2 löytyvän sitaatin kolme esimerkki-'kristittyä' ovat mielestäni kaikki saman kalvinistis-reformatoris-sadistisen Jumalan/ihmisen edustaman pelastusoikeuden ilmentymiä.

Olen täysin vakuuttunut, että Hartin edustama kristillisyys sen sijaan näkee pahuuden ongelman juutalaistyyppiseen laki-kalvinismiin verrattuna paljon aidomman kristillisen perinteen pohjalta, jonka ytimessä on armo, toivo ja ilo eikä abstrakti argumentein oikeutettu tekopyhä optimismi suhteessa Jumalaan, joka kuitenkin [oikeutetusti?] käyttää pahaa saavuttaakseen omat [hyvät?] päämääränsä, juridinen [joskin ennalta määrätty] tuomio sekä episteemis-antropomorfistinen moraali-saivartelu, joka mielestäni ilmentää pohjimmiltaan 'uskovan' narsistisen ylemmyydentunteen oikeutukseen/legitimointiin pyrkivää fundamentalismia - eikä siis lopulta kristillisyyttä lainkaan - paitsi ehkä lahkolaisena harhaoppina.

2
'Mildly instructive to me were some remarks sent to Christian websites discussing a Wall Street Journal column of mine from the Friday following the earthquake. A stern if somewhat excitable Calvinist, intoxicated with God’s sovereignty, asserted that in the—let us grant this chimera a moment’s life—“Augustinian-Thomistic-Calvinist tradition,” and particularly in Reformed thought, suffering and death possess “epistemic significance” insofar as they manifest divine attributes that “might not otherwise be displayed.” A scholar whose work I admire contributed an eloquent expostulation invoking the Holy Innocents, praising our glorious privilege (not shared by the angels) of bearing scars like those of Christ, and advancing the venerable heresy that our salvation from sin will result in a greater good than could have evolved from an innocence untouched by death. A man manifestly good and devout, but unable to distuingish providence from karma, argued that all are guilty through original sin but some more than others, that our “sense of justice” requires us to believe that “punishments and rewards [are] distributed according to our just desserts,” that God is the “balancer of accounts,” and that we must suppose that the suffering of these innocents will bear “spiritual fruit for themselves and for all mankind.'[tekstin muokkaus/rr]

[Kappaleeseen on tehty pieniä sanamuutoksia In the Aftermath-essee-kokoelmassa 2008 ilmestyneen viimeisimmän version mukaan. Muuten teksti on kopioitu The D.B. Hart Appreciation Blog'ista].

III
Tsunami and Theodicy [David B. Hart]

This is the companion piece to the Wall Street editorial 'Tremors of Doubt' and the book 'The Doors of the Sea.'

No one, no matter how great the scope of his imagination, should be able easily to absorb the immensity of the catastrophe that struck the Asian rim of the Indian Ocean and the coast of Somalia on the second day of Christmas this past year; nor would it be quite human to fail, in its wake, to feel some measure of spontaneous resentment towards God, fate, natura naturans, or whatever other force one imagines governs the intricate web of cosmic causality. But, once one’s indignation at the callousness of the universe begins to subside, it is worth recalling that nothing that occurred that day or in the days that followed told us anything about the nature of finite existence of which we were not already entirely aware.

Not that one should be cavalier in the face of misery on so gigantic a scale, or should dismiss the spiritual perplexity it occasions. But, at least for those of us who are Christians, it is prudent to prepare ourselves as quickly and decorously as we may for the mixed choir of secular moralists whose clamor will soon—inevitably—swell about our ears, gravely informing us that here at last our faith must surely founder upon the rocks of empirical horrors too vast to be reconciled with any system of belief in a God of justice or mercy. It is of course somewhat petty to care overly much about captious atheists at such a time, but it is difficult not to be annoyed when a zealous skeptic, eager to be the first to deliver God His long overdue coup de grâce, begins confidently to speak as if believers have never until this moment considered the problem of evil or confronted despair or suffering or death. Perhaps we did not notice the Black Death, the Great War, the Holocaust, or every instance of famine, pestilence, flood, fire, or earthquake in the whole of the human past; perhaps every Christian who has ever had to bury a child has somehow remained insensible to the depth of his own bereavement.

For sheer fatuity, on this score, it would be difficult to surpass Martin Kettle’s pompous and platitudinous reflections in the Guardian, appearing two days after the earthquake: certainly, he argues, the arbitrariness of the destruction visited upon so many and such diverse victims must pose an insoluble conundrum for “creationists” everywhere—although he wonders, in concluding, whether his contemporaries are “too cowed” even to ask “if the God can exist that can do such things” (as if a public avowal of unbelief required any great reserves of fortitude in modern Britain). It would have at least been courteous, one would think, if he had made more than a perfunctory effort to ascertain what religious persons actually do believe before presuming to instruct them on what they cannot believe.

In truth, though, confronted by such enormous suffering, Christians have less to fear from the piercing dialectic of the village atheist than they do from the earnestness of certain believers, and from the clouds of cloying incense wafting upward from the open thuribles of their hearts. As irksome as Kettle’s argument is, it is merely insipid; more troubling are the attempts of some Christians to rationalize this catastrophe in ways that, however inadvertently, make that argument all at once seem profound. And these attempts can span almost the entire spectrum of religious sensibility: they can be cold with Stoical austerity, moist with lachrymose piety, wanly roseate with sickly metaphysical optimism.

Mildly instructive to me were some remarks sent to Christian websites discussing a Wall Street Journal column of mine from the Friday following the earthquake. A stern if somewhat excitable Calvinist, intoxicated with God’s sovereignty, asserted that in the—let us grant this chimera a moment’s life—“Augustinian-Thomistic-Calvinist tradition,” and particularly in Reformed thought, suffering and death possess “epistemic significance” insofar as they manifest divine attributes that “might not otherwise be displayed.” A scholar whose work I admire contributed an eloquent expostulation invoking the Holy Innocents, praising our glorious privilege (not shared by the angels) of bearing scars like those of Christ, and advancing the venerable heresy that our salvation from sin will result in a greater good than could have evolved from an innocence untouched by death. A man manifestly good and devout, but unable to distuingish providence from karma, argued that all are guilty through original sin but some more than others, that our “sense of justice” requires us to believe that “punishments and rewards [are] distributed according to our just desserts,” that God is the “balancer of accounts,” and that we must suppose that the suffering of these innocents will bear “spiritual fruit for themselves and for all mankind.”

All three wished to justify the ways of God to man, to affirm God’s benevolence, to see meaning in the seemingly monstrous randomness of nature’s violence, and to find solace in God’s guiding hand. None seemed to worry that others might think him to be making a fine case for a rejection of God, or of faith in divine goodness. Simply said, there is no more liberating knowledge given us by the gospel—and none in which we should find more comfort—than the knowledge that suffering and death, considered in themselves, have no ultimate meaning at all.

The locus classicus of modern disenchantment with “nature’s God” is probably Voltaire’s Poème sur le désastre de Lisbonne, written in response to the great earthquake that—on All Saints’ Day, 1755—struck just offshore of what was then the resplendent capital of the Portuguese empire. Lisbon was home to a quarter million, at least 60,000 of whom perished, both from the initial tremor (reckoned now, like the Sumatran earthquake, at a Richter force of around 9.0) and from the tsunami that it cast up on shore half an hour later (especially murderous to those who had retreated to boats in the mouth of the river Tagus to escape the destruction on land). An enormous fire soon began to consume the ruined city. Tens of thousands were drowned along the coasts of the Algarve, southern Spain, and Morocco.

For Voltaire, a catastrophe of such indiscriminate vastness was incontrovertible evidence against the bland optimism of popular theodicy. His poem—for all the mellifluousness of its alexandrines—was a lacerating attack upon the proposition that “tout est bien.” Would you dare argue, he asks, that you see the necessary effect of eternal laws decreed by a God both free and just as you contemplate

Ces femmes, ces enfants l’un sur l’autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres dispersés

“These women, these infants heaped one upon the other, these limbs scattered beneath shattered marbles”? Or would you argue that all of this is but God’s just vengeance upon human iniquity?

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants
Sur le sein maternel écrasés et sanglants?

“What crime and what sin have been committed by these infants crushed and bleeding on their mothers’ breasts?” Or would you comfort those dying in torment on desolate shores by assuring them that others will profit from their demise and that they are discharging the parts assigned them by universal law? Do not, says Voltaire, speak of the great chain of being, for that chain is held in the hand of a God who is Himself enchained by nothing.

For all its power, however, Voltaire’s poem is a very feeble thing compared to the case for “rebellion” against “the will of God” in human suffering placed in the mouth of Ivan Karamazov by that fervently Christian novelist Dostoevsky; for, while the evils Ivan recounts to his brother Alexey are acts not of impersonal nature but of men, Dostoevsky’s treatment of innocent suffering possesses a profundity of which Voltaire was never even remotely capable. Famously, Dostoevsky supplied Ivan with true accounts of children tortured and murdered: Turks tearing babies from their mothers’ wombs, impaling infants on bayonets, firing pistols into their mouths; parents savagely flogging their children; a five-year- old-girl tortured by her mother and father, her mouth filled with excrement, locked at night in an outhouse, weeping her supplications to “dear kind God” in the darkness; an eight-year-old serf child torn to pieces by his master’s dogs for a small accidental transgression.

But what makes Ivan’s argument so disturbing is not that he accuses God of failing to save the innocent; rather, he rejects salvation itself, insofar as he understands it, and on moral grounds. He grants that one day there may be an eternal harmony established, one that we will discover somehow necessitated the suffering of children, and perhaps mothers will forgive the murderers of their babies, and all will praise God’s justice; but Ivan wants neither harmony—“for love of man I reject it,” “it is not worth the tears of that one tortured child”—nor forgiveness; and so, not denying there is a God, he simply chooses to return his ticket of entrance to God’s Kingdom. After all, Ivan asks, if you could bring about a universal and final beatitude for all beings by torturing one small child to death, would you think the price acceptable?

Voltaire’s poem is not a challenge to Christian faith; it inveighs against a variant of the “deist” God, one who has simply ordered the world exactly as it now is, and who balances out all its eventualities in a precise equilibrium between felicity and morality. Nowhere does it address the Christian belief in an ancient alienation from God that has wounded creation in its uttermost depths, and reduced cosmic time to a shadowy remnant of the world God intends, and enslaved creation to spiritual and terrestrial powers hostile to God. But Ivan’s rebellion is something altogether different. Voltaire sees only the terrible truth that the actual history of suffering and death is not morally intelligible. Dostoevsky sees—and this bespeaks both his moral genius and his Christian view of reality—that it would be far more terrible if it were.

Christians often find it hard to adopt the spiritual idiom of the New Testament—to think in terms, that is, of a cosmic struggle between good and evil, of Christ’s triumph over the principalities of this world, of the overthrow of hell. All Christians know, of course, that it is through God’s self-outpouring upon the cross that we are saved, and that we are made able by grace to participate in Christ’s suffering; but this should not obscure that other truth revealed at Easter: that the incarnate God enters “this cosmos” not simply to disclose its immanent rationality, but to break the boundaries of fallen nature asunder, and to refashion creation after its ancient beauty—wherein neither sin nor death had any place. Christian thought has traditionally, of necessity, defined evil as a privation of the good, possessing no essence or nature of its own, a purely parasitic corruption of reality; hence it can have no positive role to play in God’s determination of Himself or purpose for His creatures (even if by economy God can bring good from evil); it can in no way supply any imagined deficiency in God’s or creation’s goodness. Being infinitely sufficient in Himself, God had no need of a passage through sin and death to manifest His glory in His creatures or to join them perfectly to Himself. This is why it is misleading (however soothing it may be) to say that the drama of fall and redemption will make the final state of things more glorious than it might otherwise have been. No less metaphysically incoherent—though immeasurably more vile—is the suggestion that God requires suffering and death to reveal certain of his attributes (capricious cruelty, perhaps? morbid indifference? a twisted sense of humor?). It is precisely sin, suffering, and death that blind us to God’s true nature.

There is, of course, some comfort to be derived from the thought that everything that occurs at the level of what Aquinas calls secondary causality—in nature or history—is governed not only by a transcendent providence, but by a universal teleology that makes every instance of pain and loss an indispensable moment in a grand scheme whose ultimate synthesis will justify all things. But consider the price at which that comfort is purchased: it requires us to believe in and love a God whose good ends will be realized not only in spite of—but entirely by way of—every cruelty, every fortuitous misery, every catastrophe, every betrayal, every sin the world has ever known; it requires us to believe in the eternal spiritual necessity of a child dying an agonizing death from diphtheria, of a young mother ravaged by cancer, of tens of thousands of Asians swallowed in an instant by the sea, of millions murdered in death camps and gulags and forced famines. It seems a strange thing to find peace in a universe rendered morally intelligible at the cost of a God rendered morally loathsome. Better, it seems to me, the view of the ancient Gnostics: however ludicrous their beliefs, they at least, when they concluded that suffering and death were essential aspects of the creator’s design, had the good sense to yearn to know a higher God.

I do not believe we Christians are obliged—or even allowed—to look upon the devastation visited upon the coasts of the Indian Ocean and to console ourselves with vacuous cant about the mysterious course taken by God’s goodness in this world, or to assure others that some ultimate meaning or purpose resides in so much misery. Ours is, after all, a religion of salvation; our faith is in a God who has come to rescue His creation from the absurdity of sin and the emptiness of death, and so we are permitted to hate these things with a perfect hatred. For while Christ takes the suffering of his creatures up into his own, it is not because he or they had need of suffering, but because he would not abandon his creatures to the grave. And while we know that the victory over evil and death has been won, we know also that it is a victory yet to come, and that creation therefore, as Paul says, groans in expectation of the glory that will one day be revealed. Until then, the world remains a place of struggle between light and darkness, truth and falsehood, life and death; and, in such a world, our portion is charity.

As for comfort, when we seek it, I can imagine none greater than the happy knowledge that when I see the death of a child I do not see the face of God, but the face of His enemy. It is not a faith that would necessarily satisfy Ivan Karamazov, but neither is it one that his arguments can defeat: for it has set us free from optimism, and taught us hope instead. We can rejoice that we are saved not through the immanent mechanisms of history and nature, but by grace; that God will not unite all of history’s many strands in one great synthesis, but will judge much of history false and damnable; that He will not simply reveal the sublime logic of fallen nature, but will strike off the fetters in which creation languishes; and that, rather than showing us how the tears of a small girl suffering in the dark were necessary for the building of the Kingdom, He will instead raise her up and wipe away all tears from her eyes—and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, nor any more pain, for the former things will have passed away, and He that sits upon the throne will say, 'Behold, I make all things new'.

IV
Responses to 'Tsunami and Theodicy'

Here is a letter in response to 'Tsunami and Theodicy', followed by David B. Hart's response.

http://davidbhart.blogspot.com/2006/03/responses-to-tsunami-and-theodicy.html
*
http://davidbhart.blogspot.com/2006/03/david-b-harts-tsunami-and-theodicy.html
http://pentecostalworker.wordpress.com/2010/04/22/book-review-d-b-hart-the-doors-of-the-sea/
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pahan_ongelma
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodicy
http://www.ortodoksi.net/index.php/Teodikea
http://www.deeperstudy.com/link/issue009.html

'God speaks God, and creation occurs within that speaking, as a rhetorical embellishment, a needless ornament' - [luominen kauneutena ja retoriikkana - David Bentley Hart kalvinistien pahennuksena]

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala [...] Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

1
'God is, so to speak, infinite discourse, full of the perfect utterance of his Word and the limitless variety of the Spirit’s ‘reply.’ Here, in the most elementary terms, is Christian metaphysics: God speaks God, and creation occurs within that speaking, as a rhetorical embellishment, a needless ornament'.
*
Hart positively detests Calvin’s picture of God as 'the omnipotent despot … who not only ordains the destiny of souls, but in fact predestines the first sin and so brings the whole drama of creation and redemption to pass (including the eternal perdition of the vast majority of humanity) as a display of his own dread sovereignty'.

2
If you are not familiar with Hart, you should be. Why? Well consider that his first book [The Beauty of the Infinite, 2003] received the following commendations: “David Hart is already the best living American systematic theologian” – John Milbank; “A remarkable work…This magnificent and demanding volume should establish David Bentley Hart, around the world no less than in North America, as one of his generation’s leading theologians” – Geoffrey Wainwright; “I can think of no more brilliant work by an American theologian in the past ten years” – William Placher.

3
The Beauty of the Infinite is a splendid extended essay in “theological aesthetics.” David Bentley Hart here meditates on the power of a Christian understanding of beauty and sublimity to rise above the violence — both philosophical and literal — characteristic of the postmodern world.

The book begins by tracing the shifting use and nature of metaphysics in the thought of Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Lyotard, Derrida, Deleuze, Nancy, Levinas, and others. Hart pays special attention to Nietzsche’s famous narrative of the “will to power” — a narrative largely adopted by the world today — and he offers an engaging revision (though not rejection) of the genealogy of nihilism, thereby highlighting the significant “interruption” that Christian thought introduced into the history of metaphysics.

This discussion sets the stage for a retrieval of the classic Christian account of beauty and sublimity, and of the relation of both to the question of being. Written in the form of a dogmatica minora, this main section of the book offers a pointed reading of the Christian story in four moments, or parts: Trinity, creation, salvation, and eschaton. Through a combination of narrative and argument throughout, Hart ends up demonstrating the power of Christian metaphysics not only to withstand the critiques of modern and postmodern thought but also to move well beyond them.

Strikingly original and deeply rewarding, The Beauty of the Infinite is both a constructively critical account of the history of metaphysics and a compelling contribution to it.

4
D. B. Hartin teologia on haastavaa luettavaa ainakin reformoidun kristinuskon perillisille - kuten nyt tälle Laura Smit'ille, joka on Assistant Professor of Theology at Calvin College - http://www.laurasmit.com/

http://www.laurasmit.com/downloads/Hart%20Review.pdf

5
The Beauty Of The Infinite: The Aesthetics Of Christian Truth

God’s impassibility [apatheia]is the utter fullness of an intimate dynamism, the absolutely complete and replete generation of the Son and procession of the Spirit from the Father, the infinite “drama” of God’s joyous act of self-outpouring – which is his being as God.

Within the plenitude of this motion, no contrary motion can fabricate an interval of negation, because it is the infinite possibility of every creaturely motion or act; no pathos is possible for God because a pathos is, by definition, a finite instance of change visited upon a passive subject, actualizing some potential, whereas God’s love is pure positivity and pure activity.

His love is an infinite peace and so needs no violence to shape it, no death over which to triumph: if it did, it would never be ontological peace but only metaphysical armistice (p. 167).
*
Creation’s “series,” its [akolouthia] (vide infra), is at an infinite distance from the “order” and “succession” of the divine taxis, but that distance is born of God’s boundlessness: the Trinity’s perfect act of difference also opens the possibility of the “ontico-ontological difference,” as the space of the gift of analogous being, imparted to contingent beings who, then, receive this gift as the movement of an ontic deferral.

God’s transcendence is not absence, that is, but an actual excessiveness; it is, from the side of the contingent, the impossibility of the finite ever coming to contain or exhaust the infinite; the soul must participate in it successively or endlessly traverse it, “outstretched” by a desire without sucrease, an “infinition” of love; but God pervades all things, and all is present to his infinite life. Because the difference between God and creation is not simple metaphysical distinction between reality and appearance, but the analogical distance between two ways of apprehending the infinite – God being the infinite, creatures embracing it in an endless sequence of finite instances – the soul’s ascent to God is not a departure from, but an endless venture into, difference.

The distance between God and creation is not alienation, nor the Platonic chorismos or scale of being, but the original ontological act of distance by which every ontic interval subsists, given to be crossed but not overcome, at once God’s utter transcendence and utter proximity; for while the finite belongs to the infinite, the converse cannot be so, except through an epektasis toward more of the good, which can be possessed only ecstatically; possessed, that is, in dispossession (pp. 193-194).

Similarly:

God’s transcendence is the supereminent fullness of all blessings, which gives analogical expression to itself in creation: God sets it at a distance – and so it is created – but is himself the infinite distance that measures out all its differences within the abundant harmony of trinitarian peace.

As Trinity, his is always somehow a determinate infinity, so that each thing’s determinateness is actually an advance “quantitatively” toward the fullness of the infinite he is; but each thing is also always at that qualitative distance that makes it free, determinate, finite, pleasure, and gift. Indeed, the infinite qualitative difference is, in a sense, an effect of the infinite quantitative distance: not, that is, because God is simply the coincidence of every series (in a pantheistic sense), but because he is the infinite in which every series moves, and lives, and has its being.

For Gregory [of Nyssa], therefore, the always remaining infinity is not simply the interval between created and divine natures (statically conceived), but is the ever new infinity of the ever present God in distance, and the infinite dynamism of one nature being transformed toward another. This is so because divine infinity is that infinity, full of form, that belongs to the Trinity, whose unity is also a differentiating love (p. 210, emphasis added).

http://www.amazon.com/Beauty-Infinite-Aesthetics-Christian-Truth/dp/080282921X
*
http://www.godisbeautiful.com/Hart.htm
http://faith-theology.blogspot.com/2006/08/david-bentley-harts-beautiful-theology.html
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
http://theologyforum.wordpress.com/2008/07/25/david-bentley-hart-on-trinitarian-infinity/
http://theologyforum.wordpress.com/2008/07/11/david-bentley-hart-on-the-trinity/
http://www.amazon.co.uk/Beauty-Infinite-Aesthetics-Christian-Truth/dp/080282921X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1295780536&sr=8-3
http://fi.wikipedia.org/wiki/Gregorios_Nyssalainen
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nyssa
[Gregorios Nyssalainen on Hartin ehkä tärkein teologinen lähde ja innoittaja]
http://faith-theology.blogspot.com/2006/11/analogia-entis-makes-comeback-david.html
http://www.biblicist.org/bible/terms.shtml
http://www.michaelramseyprize.org.uk/titles.php#dbh
http://www.michaelramseyprize.org.uk/titles.php
http://cruciality.wordpress.com/category/david-bentley-hart/
http://theovertonsalon.com/2010/07/14/review-david-b-harts-the-beauty-of-the-infinite/
http://www.artloversnewyork.com/zine/the-bomb/2009/06/06/casey-jex-smithlaviola-bank-opens-to-nite/