June 24, 2008

Ja ihme tapahtui. Rasismi hävisi!

Kirjoitettu takkiraudalle ja vasarahammerille tämän päreessä "Puoliksi raskaana".
(Kyseinen pitkä versio julkaistaan vain tässä blogissa).

ironmistress kirjoitti:
'Jos kaikki kulttuurit ovat yhtä hyviä, silloin kannibalismi on pelkkä makuasia.'

Kommentoin matruunaa kysymyksellä:

Jos joku kulttuuri on parempi kuin toiset, niin miksi sen pitäisi olla juuri länsimainen kulttuuri? Sen piirissä asuu sitäpaitsi selkeä vähemmistö maailman ihmisistä. Ovatko he jollakin tavalla parempia ihmisiä kuin suurin osa ihmiskuntaa?

Korkeampi elintaso ja kehittyneempi teknologia eivät riitä perusteluksi, koska niillä oikeutetaan samalla globaalinen oligarkia - elleivät sitten hammer ja matruuna pidä oligarkiaa 'luonnollisena' seurauksena lännen paremmuudesta?

Mutta eivät riitä paremmuuden evidenssiksi myöskään kulttuurisaavutukset, koska länsimaat ovat perineet kaikki kulttuurinsa perusvaikutteet Lähi-Idästä, Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta.
*
Ajaudumme sotiin lähinnä kahdesta syystä:

1) Joku valtio legitimoi yksipuolisesti pyrkimyksensä ylivaltaan tarkoituksena rosvota esimerkiksi luonnonvaroja joltain maalta ja saada lisää 'elintilaa' (Hitlerin Lebensraum-periaate).

2) Fantasmaattinen pelko (joka rationalisoidaan poliittisen filosofian jargoniin/vokabulaariin ikäänkuin asia olisi puhtaasti kansainvälis-oikeudellinen) vieraita kulttuureja sekä niiden oletettua uhkaa kohtaan kasvaa niin suureksi, että ainut keino torjua tuo pelko, on yrittää tuhota ja alistaa kyseiset kulttuurit kokonaan tai ainakin niitten oma, sisäinen, historian ja traditioiden myötä omaksuttu identiteetti.

Tällaista - 'kulttuurihygienistä puhdistusta' esimerkiksi G.W. Bush on oikeastaan tehnyt jo muutaman vuoden ajan Irakissa.

Tosin Bush ei rosvoilunhalussaan, fantasmaattisessa ja torjutun pelon sekaisessa ylemmyydentunteessaan eli asenteissaan, jotka ovat silkkaa rasismia, vaikka takkirauta miten 'todistaisi' toisin, ole ilmeisesti vieläkään tullut oivaltaneeksi, että aliarvioimalla ja halveksimalla jonkun kulttuurin ja kansan historiallisia traditioita - toisin sanoen tuon kansakunnan identiteettiä ja siten sen ihmisten itseymmärrystä ja itsetuntoa kulttuurinsa jäseninä - halveksija joutuu väistämättä leppymättömän vihan kohteeksi näissä maissa.

Onhan selvää, että irakilaiset vihaavat Amerikkaa tänään enemmän kuin koskaan!

Mutta juuri tämä fakta lienee hammerille ja matruunalle itse asiassa loogisesti pätevä todiste siitä, että nuo likaiset arabimuslimit ovat hirviöitä, jotka pitää sulkea reservaatteihinsa haisemaan ja harjoittamaan siellä - eristettyinä kuin vangit tai mielisairaat - kuvottavia rituaalejaan.

Voi V. mitä logiikkaa! Ei syty heillä lamppu päässä oivaltamaan sitä asiaa, että toisen sofistikoitunutkin halveksuminen ja alistaminen johtaa melko varmasti fataaliin konfliktiin hänen kanssaan.

Vai onko syy sotaan sittenkin aina siinä, joka konfliktin ja väkivallan konkreettisesti aloittaa tai vain reagoi halveksuntaan ja painostukseen?

Olisiko tuon halveksitun pitänyt esimerkiksi Amerikan alkuperäisasukkaana, intiaanina, kiittää nöyrästi, kun valistunut valkoinen mies ryöstää hänen maansa, tappaa hänen kansaansa legitimoiden rosvoamisensa lockelaisen oikeudenmukaisuus- ja omistusoikeus-käsityksen dogmilla?

Olisiko hänen pitänyt intialaisena nuolla englantilaisen kolonialisti-isäntänsä saappaita loputtomiin, vaikka tämä ei tee muuta kuin ylenkatsoo häntä, raiskaa hänen kulttuurinsa ja varastaa hänen maansa luonnonvaroja häikälemättömästi ja häpeilemättömästi hänen silmiensä edessä - ja mikä 'kristillisintä': hyvällä omallatunnolla, koska kokee olevansa Jumalan asialla valistamassa pakanallista, primitiivistä ja epäoikeudenmukaista(!) sivilisaatiota omilla oikeudenmukaisuuskäsityksillään, jotka tosin sallivat elleivät jopa oikeuta kolonisoidun maan ja sen ihmisten avoimen riiston (!?)

Joskus minusta todellakin tuntuu siltä, että tuo 1800-luvun amerikkalainen frontier-fasismi ja eurooppalainen kolonialismi-imperialismi olisi suorastaan puhjennut uudestaan kukkaansa ja kukoistukseensa hammerin ja matruunan 'asiantuntevissa' blogeissa.

Mutta lukijan ei tulisi hämääntyä siitä, että kyseessä on kaksi varsin fiksua tyyppiä, joiden tietomäärä on laaja sekä joskus jopa syvällinen, sillä heidän perimmäiset motiivinsa perustuvat projektiiviseen identifikaatioon: he siirtävät omat arvonsa ja uskomuksensa likaisiin arabimuslimeihin ja pyrkivät kontrolloimaan niitä sitten siellä.

Ja koska he eivät ole selvillä fantasmaattisten projektioittensa traumaattisesta luonteesta, heidän on jopa luontevaa langeta splittaamiseen ikäänkuin se olisi mitä perustelluin ja rationaalisin tapa suhtautua muslimeihin - noihin pahoihin otuksiin, jotka uhkaavat pilata meidän hyvien ihmisten lintukodon rauhan.

Tiedän kyllä, että heti kun pääsen sanomasta tämän, matruuna ja hammer väittävät minun käyttävän ad hominem-argumentaatiota, jota pitää kuulemma kammoksua aina, koska se sekoittaa keskenään asiat ja ihmiset, sillä nehän eivät koskaan ole tekemisissä toistensa kanssa.

Nyt vain on niin, että minulle juuri tämä heidän ehdottomuutensa ad hominem-argumentin suhteen kavaltaa heidät itsensä. Heidän lävitseen ei saa kukaan nähdä. Siksipä he niin pakkoneuroottisella tavalla verhoavat sanottavansa loputtomiin rationaalisiin jaarituksiin tosiasioista ja käytännöistä, jotka he tulkitsevat itselleen parhain päin - ikäänkuin tämä ei jo itsessään merkitsisi, että he eivät perimmältään väittele faktojen ja asiakysymysten tasolla (mikä on sitäpaitsi mahdotonta loppuun asti) vaan nimenomaan omien fantasmaattisten pelkojensa, traumojensa ja subjektiivisten intressiensä tasolla.
###
Alla lisää purtavaa aiheen itsekriittiseen käsittelyyn kolmen sitaattipäreeni muodossa, mikäli älliä piisaa enemmän kuin tarvetta ja taipumusta narsistiseen ja pakkoneuroottiseen oikeassaolemiseen.
*
Annan teille hammer ja matruuna ystävällisen vinkin, jotta pystyisitte sijoittamaan minut 'yhteiskuntaopilliselle' kartallenne: minä olen anarkisti-kommunitaristien Seppo Lehto: räävääsuu ja abnormaali intellektuelli.

Sillä täytyyhän teidänkin, omahyväisten ja umpikonservatiivisten kansallisvaltiopragmatistien, jotka väittävät olevansa puhtaita kuin pulmuset, mitä rasistisiin asenteisiin tulee, saada kuulla kunnianne 'intellektuaaliselta sarjasolvaajalta.'

Olen teidän käänteinen peilikuvanne: ehdoton, varma, omahyväinen ja oikeassa oleva kaikissa mielipiteissäni - ja perustellusti (joskaan ei teille helpolla tavalla).

*
PS.
'Reaalipoliittinen jälkikirjoitus'

Tiedostan kyllä, että Bushin perimmäinen syy olla lähtemättä Irakista on tällä hetkellä mitä luultavimmin Iran, jonka ydinaseen uhkaa pelätään tosissaan - ja luultavasti täysin oikeutetusti.
Mutta miksi emme pelkää sitä tosiasiaa, että amerikkalaisilla ja useilla muillakin mailla on ydinase? Tiukan paikan tullen nämäkin maat tulevat ainakin uhkaamaan sillä aivan varmasti.

Nyt on tietysti niin, että Iranin vaikutus Lähi-Idässä on vahva, ja jos Iran pystyisi rakentamaan ydinaseen, sen valta ympäröivillä arabialueilla kasvaa eksponentiaalisesti. Siten islamilaisesta maailmasta tulisi öljyntuotannon lisäksi globaali poliittinen hegemonia, mikä puolestaan merkitsisi poliittista ja taloudellista katastrofia varsinkin amerikkalaiselle imperiumille.

No jo oli aikakin, sanoisi joku. Sen jonkun tulee tietenkin muistaa, että elleivät ydinaseet ole järkevissä käsissä, seurauksena on paljon pahempi 'pelon maantiede' kuin kylmän sodan aikana. Ja tämän vuoksi tuntuu arveluttavalta, että ääriliikkeet ovat saaneet (tai niille on myös annettu) niin paljon toimintavaltaa islamilaisen maailman sisällä.

Ääriliikkeiden ja terroristien kontrollointi on kuitenkin viime kädessä arabivaltioiden sisäinen asia, koska ulkoiset pakotteet ainakin saarron ja sodan muodossa hajottavat valloitetun maan (tässä siis Irakin) poliittisen infrastuktuurin palasiksi, mistä ei voi seurata muuta kuin lisää terroritekoja.

USA:n - siis Bushin hallituksen motiivien ymmärtäjinä meidän tulee tietysti nyt bona fide olla sitä mieltä, että Irak on matkalla - joskin pitkällä sellaisella - kohti länsimaista demokratiaa. Ensin totalitarismi ja diktatuuri piti kuitenkin murskata.

Se on kova hinta demokratiasta, mutta tässä asiassa länsimaat - siis USA - tietää paremmin. Joutuihan sekin sentään käymään monta vuotta omaa sisällisotaansa, jotta orjuus ja rasismi saataisiin kitkettyä pois amerikkalaisten asenteista. Ja ihme tapahtui. Rasismi hävisi!
*
Ennenkuin uskot sitä, mitä viimeisessä lauseessa väitettiin, käy läpi nämä kolme linkkiä:

http://actuspurunen.blogspot.com/2008/06/vapaus-ja-suvaitsevaisuus-nuo.html http://actuspurunen.blogspot.com/2008/06/rasismin-fantasmaattinen-konstituutio.html (alaotsikosta The Window of Fantasy lähtien käydään konkreettisemmin läpi itse rasismiasiaa)
http://actuspurunen.blogspot.com/2008/04/sitaatteja-zizekilt-6-jota-voi-kytt.html

8 comments:

Anonymous said...

Aikamoista pölinää pidät. (Köh.) Tai onhan tää sun tatamis, "sit kenpä kieltää vois".

Esittelisitkö itsesi?

Homo Garrulus said...

Niin, esittele itsesi darling

Rauno Rasanen said...

'Esittelisitkö itsesi?'

Okei anonyymi - ainakin minä uskallan esitellä itseni:

Päivää. Ajallisten ilmiöitten dosentti, fil.nih. (filosofian nihilisti) Räsänen.
Harrastan itseni ja muiden ihmisten julkista nöyryyttämistä ja häpäisemistä.

*
'Kärsimystä pitää pitää rakastaa. Se, joka ei rakasta kärsimystä, on eläin.'
(Lausutaan Jouko Turkan äänellä.)

Homo Garrulus said...

Minäkin harrastan haukkumista ja muiden ihmisten nöyryyttämistä ja sen lisäksi harrastan itseni pelleksi tekemistä: pell pell I am just a poor boy..(Dylan) sillä taidat haastaa ajan:
http://www.ebbemunk.dk/dylan/dylan_gottago.html

IDA said...

"Voi V. mitä logiikkaa! "

Todellakin. Sulla on taas ymmärrys täysin hukassa. Jos sinulle islamin vastustaminen on Bushin sotaretkien kannattamista, niin eihän se sitä merkitse, että se olisi sitä myös muille.

Meinaan vaan, että jos luet ja kommentoit länsimaista filosofiaa yhtä huolellisesti, kuin muita kirjoittajia joita kommentoit, niin on todellakin parasta, että jokainen lukee sen itse alusta aloittaen ;)

Rauno Rasanen said...

ida

En minä oikeastaan kommentoi, minä kirjoitan ikäänkuin monologia tai itsenäistä polemiikkia, mutta minulla on siihen selvät syyni.

Mitä filosofian arvosanoihini tulee, niin siinä vaiheessa, kun keskeytin/jouduin keskeyttämään laudaturvaiheen lopulla opintoviikkojen suorittamisen Hesan valtiotieteellisessä, niitten keskiarvo filosofian osalta oli erinomaisten tietojen paremmalla puolella.

*
Bloggerissa on joku käyttökatkos, mutta onneksi talletin pitkään väsäämäni päreen, johon olin varsin tyytyväinen. Sen alkuosa tulee vastaukseksi kumitontulle vasarahammerissa.

Luulenpa, että kun saan tuon päreen julkaistua, saat sinäkin hieman vastinetta ihmettelyysi sekä nykyisen kirjoittamiseni motiiveista ja ymmärrykseni 'tilasta' että huolellisesta filosofian kommentoinnistani.

Ironmistress said...

Jos joku kulttuuri on parempi kuin toiset, niin miksi sen pitäisi olla juuri länsimainen kulttuuri?

Yllättävä vastaus: Ei sen tarvitsekaan olla!

Ei ruukinmatruuna ole kulttuurisubjektivisti. Hän on kulttuuriobjektivisti. Eli hän lähtee siitä, että kaikki kulttuurit ovat kulttuurievoluution tuotteita - syntyneet vapaasta memeettisestä kilpailusta ja toimivat kulttuurievolutiivisessa lamarckistisessa olemassaolon taistelussa aivan kuin elolliset organismit biologisessa evoluutiossa, missä lamarckismin sijaan pätee darwinismin pelisäännöt.

Objektivismi tarkoittaa sitä, että on olemassa objektiivisia, kaikille kulttuureille yhteisiä, ei-kulttuurisidonnaisia mittareita, joiden kautta eri kulttuurit voidaan panna paremmuusjärjestykseen. Ja mitä korkeammalla kulttuuri on tässä paremmuusjärjestyksessä, sitä paremmin se myös on pärjännyt kulttuurievoluution lamarckistisessa olemassaolon taistelussa ja kykenee vastaamaan parhaimmin ympäristön sille asettamiin vaatimuksiin.

Tällaisia mittareita ovat mm. elintaso, tulonjaon tasaisuus, ravitsemustilanne, infrastruktuuri, yhteiskuntarauha, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, oikeusvaltion toteutuminen, korruptoitumattomuus, työllisyysaste, sukupuolten tasa-arvo, naisten vapaus, ihmisoikeuksien toteutuminen, kansalaisyhteiskunnan toteutuminen, markkinatalouden toteutuminen, lukutaitoprosentti jne. Nämä mittarit ovat kaikille kulttuureille yhteisiä ja riippumattomia ihmisten arvostuksista.

Sen piirissä asuu sitäpaitsi selkeä vähemmistö maailman ihmisistä.

Entä sitten?

Ovatko he jollakin tavalla parempia ihmisiä kuin suurin osa ihmiskuntaa?

Pitäisikö heidän olla?

Korkeampi elintaso ja kehittyneempi teknologia eivät riitä perusteluksi, koska niillä oikeutetaan samalla globaalinen oligarkia - elleivät sitten hammer ja matruuna pidä oligarkiaa 'luonnollisena' seurauksena lännen paremmuudesta?

Millä tavoin "oikeutetaan globaalinen oligarkia?" Kautta historian joka ainoa kulttuuri on pyrkinyt, ei suinkaan oligarkiaan, vaan hegemoniaan, ja tähän mennessä mongolien kulttuuri on ollut lähinnä globaalia hegemoniaa. On vaikeaa ymmärtää puhetta "globaalista oligarkiasta", sillä maailma on nykypäivänä paljon vähemmän oligarkkinen kuin vaikkapa toisen maailmansodan jälkeen.

Jos länsimainen kulttuuri kykenee edellä mainituilla objektiivisilla, kaikille kulttuureille yhteisillä, mittareilla saavuttamaan parhaimmat tulokset, silloin se on paras kulttuuri maapallolla ceteris paribus. Onko se hyvä vai paha asia, siitä emme voi tehdä arvolauselmia. Niin vain on, ja sen kanssa on tultava toimeen.

Mutta eivät riitä paremmuuden evidenssiksi myöskään kulttuurisaavutukset, koska länsimaat ovat perineet kaikki kulttuurinsa perusvaikutteet Lähi-Idästä, Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta.

Sitä sanotaan kulttuurievoluutioksi. Meemivaihto on luonnollinen osa kulttuurievoluutiota. Vain länsimainen kulttuuri on kyennyt luomaan tuosta sekametelisopasta todella menestyksellisiä tuloksia - ne toiset kulttuurit, jotka ovat imeneet täsmälleen samat perusmeemit, eivät ole kyenneet samaan.

Ajaudumme sotiin lähinnä kahdesta syystä:

Emme ajaudu. Sota on politiikkaa fyysisen väkivallan keinoin (Clausewitz) ja kyse on täsmälleen ja vain ainoastaan politiikasta.

Luonnonvarojen takia sotiminen on harvinaisen typerää näin globalisaation aikakaudella. Luonnonvarat saa aina paljon helpommin maailmanmarkkinoilta päivän hintaan kuin sotimalla. Joku sen alkutuotannon joutuu joka tapauksessa maksamaan, ja luonnonvarojen omistaminen on harvinaisen huonoa bisnestä - niinkuin alkutuotanto yleensäkin. Omassa blogissaan ruukinmatruuna on selittänyt, miksi luonnonvarat eivät ole siunaus vaan kirous.

Tällaista - 'kulttuurihygienistä puhdistusta' esimerkiksi G.W. Bush on oikeastaan tehnyt jo muutaman vuoden ajan Irakissa.

Elämä on kovaa ja sitten sinä kuolet. Sitä sanotaan meemipleksikonfliktiksi, ja se on osa kulttuurievoluutiota. On mielekästä viedä sota vihollisen maa-alueelle, niin se pysyy poissa omalta alueelta. Jollei GWB sitä sotaa kävisi, niin muslimit kävisivät joka tapauksessa.

Tosin Bush ei rosvoilunhalussaan, fantasmaattisessa ja torjutun pelon sekaisessa ylemmyydentunteessaan eli asenteissaan, jotka ovat silkkaa rasismia, vaikka takkirauta miten 'todistaisi' toisin,

Rasismi on rotusyrjintää. Rasismi kohdistuu aina johonkin fyysiseen, synnynnäiseen ominaisuuteen, yleensä ihonväriin. Kulttuurien välisessä nuivinnassa ei ole kyse rasismista, sillä kulttuuri on hankittu ominaisuus. Hankittuihin ominaisuuksiin kohdistuva nuivinta ei ole rasismia. Ero on tärkeä, sillä ihminen ei voi synnynnäisille ominaisuuksilleen mitään, mutta hankituille voi.

ole ilmeisesti vieläkään tullut oivaltaneeksi, että aliarvioimalla ja halveksimalla jonkun kulttuurin ja kansan historiallisia traditioita

Itsepähän sen aloittivat.

USA on ollut islamilaisen aggression mielikohde, Suuri Saatana, aina 1796 sodasta lähtien. Kun liian moni amerikkalaislaiva oli rosvottu ja liian moni amerikkalaismerimies joutunut orjaksi arabimaihin, USA julisti Tripolitanialle sodan 1814. USA:n merijalkaväki iski Tripolitaniaan, ja USA:n merijalkaväen marssi, "From the Halls of Montezuma", on tästä sodasta peräisin. Tripolin valtauksen jälkeen barbareskivaltiot oppivat, ettei tähtilipullista laivaa ole hyvä rosvota.

Nykyisen sodan julistivat islamistit 11.9. 2001. GWB vain siirsi tuon sodan vihollisen maa-alueelle. Islamistit halveksuivat USA:n kansakunnan identiteettiä, itseymmärrystä, itsetuntoa ja kulttuuria, aivan samalla tavoin kuin japanilaiset ennen Pearl Harbouria 7.12. 1941 - ja japanilaiset maksoivat hirvittävän hinnan tuosta virhearviostaan.

Onhan selvää, että irakilaiset vihaavat Amerikkaa tänään enemmän kuin koskaan!

Voi voi. Varmasti saksalaisetkin vihasivat Amerikkaa 1945 enemmän kuin koskaan, Britanniasta puhumattakaan, kun RAF oli pommittanut tuusannuuskaksi kaikki Saksan kaupungit päättömillä terroripommituksilla. Elämä vain on sellaista.

Mutta juuri tämä fakta lienee hammerille ja matruunalle itse asiassa loogisesti pätevä todiste siitä, että nuo likaiset arabimuslimit ovat hirviöitä, jotka pitää sulkea reservaatteihinsa haisemaan ja harjoittamaan siellä - eristettyinä kuin vangit tai mielisairaat - kuvottavia rituaalejaan.

SINÄ ET OLE NAINEN ETKÄ TIEDÄ, MITÄ ISLAM MERKITSEE NAISILLE!!!. Ruukinmatruuna on, ja hän on lukenut historiansa, ja hän on muodostanut viholliskuvan itselleen. Ja jokaisen konfliktin A ja O on, että tunne vihollisesi. Ruukinmatruuna on lukenut Koraaninsa, ja hän tietää, mikä häntä odottaa muslimien käsissä, ja jos joku aikuinen ihminen ihan oikeasti julistaa vihaa, pyhää sotaa ja kuolemaa vääräuskoisille, hän mitä suurimmalla todennäköisyydellä on ihan tosissaan.

Muslimit ovat julistaneet sodan ruukinmatruunan molemmille viiteryhmille - buddhalaisille sekä naisille - joten muodollisuudet on hoidettu tältäosin. Nyt on pelkkää itsepetosta enää kuvitella muuta. Puheet on pidetty ja nyt puhuvat aivan toiset aseet kuin äly ja filosofointi. Nyt ei enää pyritä kompromissiin eikä yhteisymmärrykseen, vaan vihollisen nujertamiseen ja sen pakottamiseen omaan tahtoon. Joko fyysisellä väkivallalla tai muilla keinoin.

Voi V. mitä logiikkaa! Ei syty heillä lamppu päässä oivaltamaan sitä asiaa, että toisen sofistikoitunutkin halveksuminen ja alistaminen johtaa melko varmasti fataaliin konfliktiin hänen kanssaan.

Se on jo sitä. Heikäläiset ovat todella sofistikoituneesti halveksuneet ja alistaneet sekä toisuskoisia että naisia - ja länsimainen kulttuuripiiri on ollut fataalissa konfliktissa jo 1400 vuoden ajan. Puheet on pidetty ja nyt aseet puhuvat. Jos konflikti on fataali, niin sitten taistellaan kuolemaan saakka. Simple as that.

Sinä et ole buddhalainen etkä ole lukenut Hagakurea. Samurai, sekä mies että nainen, elää niin että hän on valmis kuolemaan minä päivänä tahansa. Oletko sinä?

Vai onko syy sotaan sittenkin aina siinä, joka konfliktin ja väkivallan konkreettisesti aloittaa tai vain reagoi halveksuntaan ja painostukseen?

No ei kai aggressori ikinä haluakaan, että aggression kohde puolustautuu! Sota syttyy siitä, että aggression kohde puolustautuu ja lyö takaisin. Aggressori haluaa aina, että aggression kohde alistuu suosiolla eikä lyö takaisin.

Islamistit aloittivat sodan 11.9. 2001 tapahtumilla, aivan samoin kuin japanilaiset aloittivat sodan 7.12. 1941 hyökkäämällä Pearl Harbouriin. Siviilit maksavat nyt poliitikkojen typeryydestä, kun USA ei ollutkaan se paperitiikeri eikä savijalkainen jättiläinen, mitä nuo shintolaiset ja islamilaiset sekopäät kuvittelivat.

Olisiko tuon halveksitun pitänyt esimerkiksi Amerikan alkuperäisasukkaana, intiaanina, kiittää nöyrästi, kun valistunut valkoinen mies ryöstää hänen maansa, tappaa hänen kansaansa legitimoiden rosvoamisensa lockelaisen oikeudenmukaisuus- ja omistusoikeus-käsityksen dogmilla?

Tiedätkö sinä, mitä "reaalipolitiikka" tarkoittaa?

Amerikassa käytiin jatkuvaa endeemistä sotaa jo kauan ennen valkoisen miehen tulemista. Heimot ja kansakunnat sotivat jatkuvasti keskenään - aivan kuten hämäläiset, varsinaissuomalaiset ja karjalaiset sotivat keskenään ja järjestivät ryöstöretkiä naapuriensa keskuuteen, ennenkuin ruotsalaiset tulivat ja valloittivat Suomen 1249.

Mikä oikeus Ruotsilla oli valloittaa Suomi tuolloin - ja Suomi oli sentään paavin protektoraatti jo Innocentius IV:n bullasta 1229 asti? Oikeus on täsmälleen sama kuin valkoisella miehellä Amerikassa tai arabeilla Afrikassa - väkivallan ja voiman oikeus. Muuta oikeutta ei tarvitakaan.

Valkoinen mies oli siinä endeemisessä sodassa vain yksi tekijä. Ennemmin tai myöhemmin joku heimo olisi joka tapauksessa noussut hegemoniaan, aivan kuten zulut Shakan johdolla Etelä-Afrikassa. Onko natiiviamerikkalainen imperialisti jotenkin moraalisesti oikeutetumpi imperialisti kuin eurooppalainen?
'
Olisiko hänen pitänyt intialaisena nuolla englantilaisen kolonialisti-isäntänsä saappaita loputtomiin,

No mitä suomalaiset sitten tekivät vuosivälillä 1249-1809?

Jos joudut käymään helvetin läpi, niin ota edes pyyhe mukaan. Ei sitä ikinä tiedä, jos se onkin paras sauna missä on ikinä ollut löylyissä.

Reaalipoliittinen lähtökohta on oppia tuntemaan vihollinen läpikotaisin: hänen kulttuurinsa, hänen kielensä, hänen uskontonsa - kaikki - ja oppia tuntemaan hänen kaikki heikot kohtansa, ja sen jälkeen miettiä strategiaa. Toisinaan se saappaannuoleminen voi olla mielekkäämpi strategia kuin toivoton sota.

Pienen kansan voima on kulttuurissa sen jälkeen kun aseet ovat epäonnistuneet. Irlannin esimerkki on tästä kaikkein parhain esimerkki. Ja cherokeet ovat tässä suhteessa todellinen menestystarina. He kehittivät oman kulttuurin, oman kielensä ja oman kirjoitusjärjestelmänsä ottamalla mallia valkoihoisista. Tällä hetkellä Amerikassa on enemmän cherokee-kansaa kuin ennen valkoisten tuloa.

vaikka tämä ei tee muuta kuin ylenkatsoo häntä, raiskaa hänen kulttuurinsa

...ja rakentaa infrastruktuuria, kiinteää asutusta, tuo mukanaan kehittyneet maatalouden ja teollisuuden menetelmät, kirjallisen kulttuurin ja lukutaidon.

Sitä sanotaan kulttuurievoluutioksi. Se kulttuuri, kumpi kykenee paremmin vastaamaan ympäristön sille asettamiin haasteisiin ja tuottamaan tehokkaimman tuloksen, syrjäyttää heikomman. Se on toki inhimillinen tragedia, mutta näin on aina ollut ja näin on aina oleva. Tällöin altavastaajan ainoa mahdollisuus on tarttua kulttuurievolutiiviseen haasteeseen ja kehittyä itse kykeneväksi vastaamaan tähän - jos ei muutoin, niin emuloimalla tätä valloittajaa.

ja varastaa hänen maansa luonnonvaroja häikälemättömästi ja häpeilemättömästi hänen silmiensä edessä

No miksi he eivät itse hyödyntäneet niitä luonnonvaroja?

Eikö kaupan käyminen ole aina kannattavampaa kuin sotiminen - ja typeräähän se on pitää luonnonvaroja tyhjän panttina hyödyntämättä.

- ja mikä 'kristillisintä': hyvällä omallatunnolla, koska kokee olevansa Jumalan asialla valistamassa pakanallista, primitiivistä ja epäoikeudenmukaista(!) sivilisaatiota omilla oikeudenmukaisuuskäsityksillään, jotka tosin sallivat elleivät jopa oikeuta kolonisoidun maan ja sen ihmisten avoimen riiston (!?)

Sitä sanotaan edelleenkin kulttuurievoluutioksi. Samaan hengenvetoon voit kysyä, mikä oikeus islamilaisilla mailla on käydä pyhää sotaansa toisia valtioita vastaan vain siksi, että heillä sattuu olemaan eri uskonto, pahimmillaan polyteistinen.

Joskus minusta todellakin tuntuu siltä, että tuo 1800-luvun amerikkalainen frontier-fasismi ja eurooppalainen kolonialismi-imperialismi olisi suorastaan puhjennut uudestaan kukkaansa ja kukoistukseensa hammerin ja matruunan 'asiantuntevissa' blogeissa.

Kun lähdet miettimään 1800-luvun viitekehystä, niin mietipä sitten samantien muita maailman kulttuureja - miten barbareskivaltioiden arabit kävivät ryöstämässä Välimeren maista kristittyjä asukkaita orjiksi, miten he kävivät orjakauppaa, miten Intiassa muslimit ja hindut kävivät jatkuvasti pyhää sotaansa keskenään, miten Japani imperialistisesti lähti valloittamaan Koreaa ja sotimaan Kiinassa - ja miten Shaka yhdisti eteläisen Afrikan omaksi zuluimperiumikseen verellä ja raudalla.

Kolonialismi-imperialismi ei ole mitenkään eurooppalainen eikä valkoihoinen ilmiö. Se on yleisinhimillinen ilmiö, ja kuuluu osana luonnolliseen kulttuurievolutiiviseen olemassaolotaisteluun. Me voimme moralisoida sitä näin jälkeenpäin, mutta ihmisluonne on mitä on.

Nyt vain on niin, että minulle juuri tämä heidän ehdottomuutensa ad hominem-argumentin suhteen kavaltaa heidät itsensä.

Ad hominem on ollut argumentointivirhe jo 1100-luvulta ja skolastikoista lähtien, eikä se muuksi muutu vaikka kuinka yrittäisit psykologisoida. Jospa vain pysyttelisimme edelleenkin vain faktoissa - kylmissä, tunteettomissa ja arvoneutraaleissa faktoissa.

Tiedostan kyllä, että Bushin perimmäinen syy olla lähtemättä Irakista on tällä hetkellä mitä luultavimmin Iran, jonka ydinaseen uhkaa pelätään tosissaan - ja luultavasti täysin oikeutetusti.

Niin - entä sitten?

Tuossa korttipakassa on vielä jokeri, ja se on Israel. Miten arvelet Israelin reagoivan, jos USA ei ole Irakissa poliisina pitämässä Irania herrojen nuhteessa?

Aivan oikein, Israel lähettää pommikoneet asialle ja ne tuhoavat Iranin ydinohjelman. Mutta iranilaiset ovat paljon fiksumpia kuin arabit, ja hepä ovat rakentaneet backup-järjestelmänsä ja saavat ydinaseensa valmiiksi aika nopeaan. Ja arvaapa huviksesi, onko heillä intoa sitten käyttää sitä?

Kautta historian juutalaiset ovat omanneet valtavan määrän älykkyyttä ja hyvin vähän viisautta. Ja Israel on niin arvaamaton pelaaja, että sen kanssa voi käydä miten tahansa.

Mutta miksi emme pelkää sitä tosiasiaa, että amerikkalaisilla ja useilla muillakin mailla on ydinase? Tiukan paikan tullen nämäkin maat tulevat ainakin uhkaamaan sillä aivan varmasti.

Koska sekulaareilla, nimikristityillä amerikkalaisilla on paljon enemmän tolkkua ja viisautta kuin muslimeilla, ja he eivät päristä partaa vaan osaavat laskelmoida. He ovat lukeneet niin Clausewitzinsa, Sun Tzunsa, Liddel Hartinsa, Macchiavellinsä kuin Maurikioksensa, ja tietävät, mitä tarkoittaa reaalipolitiikka ja voimankäytön ekonomia. Eli voidaan olettaa, etteivät nuo läntiset demokraattiset markkinatalousmaat ala nukettamaan ketään täysin irrationaalisesti eivätkä käyttämään nukettamista minkään pyhän sodan tehokeinona.

Vastaus kysymykseesi on, että länsimaat ovat rationaalisia toimijoita, muslimimaat puolestaan irrationaalisia. Länsimaat ovat ennustettavissa, muslimimaat puolestaan eivät.

Nyt on tietysti niin, että Iranin vaikutus Lähi-Idässä on vahva, ja jos Iran pystyisi rakentamaan ydinaseen, sen valta ympäröivillä arabialueilla kasvaa eksponentiaalisesti.

Ja miten luulet seemiläisten arabien suhtautuvan indoeurooppalaisiin iranilaisiin? Kun eivät arabit tykkää indoeurooppalaisista pakistanilaisistakaan - inho on molemminpuolista.

Ja jälleen kerran pakassa on se jokeri, Israel - ja Israelilla on ydinase. Pahimmillaan voi käydä, että Israel ja Iran alkavat nukettamaan toisiaan.

Siten islamilaisesta maailmasta tulisi öljyntuotannon lisäksi globaali poliittinen hegemonia, mikä puolestaan merkitsisi poliittista ja taloudellista katastrofia varsinkin amerikkalaiselle imperiumille.

Ja ihanko oikeasti haluat sitä islamin pyhää sotaa Eurooppaa vastaan? Se kuule olisi ihan oikea shooting war, missä ihmisiä kuolee ihan oikeasti. Veikkaanpa, ettei sinusta olisi tarttumaan aseeseen sen puolesta, minkä koet oikeaksi. Ruukinmatruunalla olisi, sillä hänelle islamin voitto merkitsisi kuolemaa - selkä seinää vasten on aika hyvä motivaattori. Sinä olet mies, voit aina ryhtyä dhimmiksi.

kuin kylmän sodan aikana. Ja tämän vuoksi tuntuu arveluttavalta, että ääriliikkeet ovat saaneet (tai niille on myös annettu) niin paljon toimintavaltaa islamilaisen maailman sisällä.

Vaan kun nuo eivät ole ääriliikkeitä! Ne päinvastoin edustavat islamin mainstreamia, päälinjaa - islamin yksi pääperiaatteita on se pyhä sota, ja sitä pyhää sotaa on käyty 1400 vuoden ajan kristittyjä (ja juutalaisia) vastaan, 1200 vuoden ajan buddhalaisia ja 1100 vuoden ajan hinduja vastaan. Se, mitä sinä nimität "ääriliikkeiksi", on islamin historiassa aivan luonnollista mainstreamia.

USA:n - siis Bushin hallituksen motiivien ymmärtäjinä meidän tulee tietysti nyt bona fide olla sitä mieltä, että Irak on matkalla - joskin pitkällä sellaisella - kohti länsimaista demokratiaa. Ensin totalitarismi ja diktatuuri piti kuitenkin murskata.

Aivan kuten Natsi-Saksan ja Italiankin osalta, ja Japanin.

Ehkäpä viisainta olisi vain pakkokäännyttää koko islamilainen maailma johonkin toiseen uskontoon, mielellään hindulaisuuteen, wiccaan tai buddhalaisuuteen. Ne ovat rauhanomaisia uskontoja, eivätkä käy pyhää sotaa toisuskoisia vastaan.

Rauno Rasanen said...

Kirjoitin vastauksestani lyhyen päreen.