April 30, 2011

Setä Monika

Hän pystyy neuvottelemaan hallituspaikasta jopa silloin, kun vaaditaan kääntämään myös alushousut väärinpäin. Jälleen kerran opimme, että politiikassa ehdottomimmatkin periaatteen miehet ja naiset [ja varsinkin he] ovat opportunisteja eli taitavia ja vallanhaluisia valehtelijoita jokaikinen. 

1
On meillä hauska setä,
tuo Timo Jytkylä.
Kun hän menee Jyrkille,
on näky hytkyvä.
Kas noin kääntyy takki
ja takki kääntyy noin.
Kas noin kääntyy takki
ja takki kääntyy noin.

2
Timo Soinin mukaan Portugalin tukeminen voi hyödyttää Suomea

Maailmalla tiedetään, että Perussuomalaiset olivat "kritisoineet" tukipaketteja vaalikampanjassaan. Mutta nyt Soini on antanut "ensimmäisen selvän merkin" siitä, että Portugalin tukipaketti voidaan hyväksyä. http://aeiou.visao.pt/ajuda-externa-apoiar-plano-de-resgate-a-portugal-p...

Soinilla ei ole enää mitään neuvoteltavaa. Taisi sittenkin olla niin, että hän yritti istua liian kovien pelimiesten pöytään. Persut kynittiin jo ennen kuin peli ehti alkaa.

Voi tietysti olla, että Soini tiesi koko ajan käyvän näin. Siinä tapauksessa hän on uskomattoman lahjakas valehtelemaan.

3
http://www.youtube.com/watch?v=SqliDi1V_uk
Täti Monika
*
http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/71535-timo-soinin-mukaan-portugalin-tukeminen-voi-hyodyttaa-suomea
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/04/1321003/soini-ylelle-portugalista-voidaan-neuvotella
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/04/30/soini-ylelle-portugalin-pelastaminen-voi-olla-suomen-etu/20116137/12
http://yle.fi/uutiset/teemat/vaalit_2011/2011/04/soini_lieventanyt_kantaansa_portugalin_tukemiseen_2553485.html
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=4624714
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=6610748
http://naurunappula.com/z/660411/

Käytännön metafysiikkaa 2

Epistemologiset oikeutusteoreetikot ovat tiedon suhteen passiivisia realisteja tai empiristejä, jotka olettavat, että ihmisen kognitiivinen aktiivisuus ja/tai havainto-olosuhteet eivät vaikuta ratkaisevasti havaitun/koetun tiedon perimmäiseen luonteeseen, joka voidaan siis pätevästi oikeuttaa luotettavilla mittareilla ja kriteereillä. Konventionalistit kritisoivat tätä kantaa ja edustavat [hyvin yleisesti ottaen] päinvastaista näkemystä.
*
[Kielimafian lisäyksiä viimeksi osaan II 30.4]
*
Pari vastausta Tomille hänen edellisessä päreessäni esittämiin kommentti-kysymyksiin.

I
1
Tomi kysyi: 'Miten suhtautuisit, jos osoitettaisiin, että meillä ei ole oikeata vapaata tahtoa, vaan pelkkä illuusio siitä.'

Jo itse todistamisyritys tai ylipäätään väite, että vapaa tahto voidaan kumota tai että se todistetusti on kumottu, on itsessään aina osoitus vapaan tahdon olemassaolosta ja vaikutuksesta. Eläimille ei tulisi [niiden oletettuun] mieleenkään pohtia moista asiaa, koska niillä ei ole vapaata tahtoa.

Kytken vapaan tahdon välittömästi tietoisuuden näkökulmaan ja olen episteeminen antirealisti tässä asiassa. Vapaa tahto ei voi olla havainnon kohde tai ominaisuus kuten ei tietoisuuskaan [paitsi introspektiona, joka ei ole tieteellistä havainnointia vaan pikemminkin esteettistä kokemusta].

Jos nimittäin tietoisuutta tutkitaan havaintokohteena, silloin ei nimenomaan tutkita tietoisuutta vaan jotain aivan muuta, joka on reifikoitu, rajattu ja strukturoitu tietoisuudeksi. Tällaista lähtökohtaa tutkimukselle voi kuitenkin kärjistetysti sanottuna [paitsi että se siis jo alunperin on kategorisesti pielessä] pitää yhtä hatarana kuin, jos tutkittaisiin muutamaa rannalta löytynyttä jalanjälkeä ja yritettäisiin niistä päätellä, mihin tämä jäljet jättänyt yksittäinen ihminen oli lopulta menossa.

Silmä [perimmäinen ymmärrys], joka havainnoi maailmaa on itsessään väistämättä havainnon ulkopuolella. Tieto, jota maailmasta saamme, on 'silmän' mahdollistamaa tietoa, jolloin havaintoa ei voi pätevästi erottaa havaitsijasta. Silti saamamme 'silmän' tieto on riittävässä määrin oikeaa ['splendid fiction'] kyetäksemme elämään maailmassa [olemme 'harjaantuneet' tiedon käytön suhteen; miksi ja miten - siihen en tässä ala vastaamaan ;\].

Vakuuttavin [joskin tietysti ad absurdum-] todistus vapaan tahdon kumoamisen ja siten myös minuuden ja tietoisuuden olemassaolon kumoamisen puolesta on se, että kyseisen väitteen kannattaja vaikenee lopullisesti. Vedän siis tässä Wittgensteinin Tractatuksen loppusanojen tulkinnan äärimmäisyyksiin.

W. ei kuitenkaan Tractatus-vaiheessa ollut vielä selkeästi antirealisti, mutta [piilo-]kantilainen empiristi kylläkin. 'Filosofisissa tutkimuksissa' hän sen sijaan ei ole enää kiinnostunut havaintojen semanttisesta verifikaatiosta [kuten Carnap ja loogiset empiristit vielä -30-luvulla], koska tajusi, ettei sitä voi toteuttaa ajautumatta metafyysisiin esioletuksiin tiedon [annetun myytti] ja kielen suhteen [analyyttisten ja synteettisten lauseitten/tiedon välisen erottelun perimmäinen mahdottomuus], vaan korosti tiedon riippuvaisuutta havaintojen tekemisen [ja kokemisen] säännöistä - kielipeleistä.

Kielipeli-idea on antirealistista pluralismia - postmodernin konstruktivismin varhainen lähtökohta ja näkökulma.

Silti W. yritti aivan lopuksi [Varmuudesta] välttää pluralisminsa ajautumisen relativismiin hahmottelemalla ns. ei-propositionaalista foundationalismia. Tässä näkemyksessä varmuus ja usko eivät ole enää selkeästi erotettavissa toisistaan, koska kyseessä on ikäänkuin itsestään selvä ['common sense'] tieto [eräänlainen fideismi].

2
Et Tomi luultavasti pysty ymmärtämään [ja koska et ymmärrä, et myöskään voi väittää vastaan - haha], mitä tarkoitan, joten tästä ei kannata enää [tälläkään kertaa] jatkaa keskustelua. Kyseessä on täydellinen aksiomaattinen blokki näkemystemme välillä. Sitä ei voi sovitella argumenteilla tai ylipäätään todistuksilla. Jatka siis rauhassa matemaattisia harjoituksiasi.

II
1
Tomi kirjoitti: 'Et ottanut edelleenkään kantaa siihe, että useat uskontojen väitteistä ovat luonnotieteellisiä ja siten periaatteessa testattavissa.'

Uskontojen äärimmäisimpiä väitteitä ei pidä edes yrittää ymmärtää ehdottoman realistisesti ja vain luonnontieteeseen täysin itsekritiikittömästi hurahtanut idiootti lähtisi testaamaan niitä empiirisesti.

Jo ensimmäinen systemaattinen eksegeetti Origenes [n. 200 jkr.] painotti allegorista Raamatun tulkintaa [joittenkin mielestä aivan liikaa, koska eihän Raamattu voinut olla pelkkää runoutta - mitä se tietenkään ei ole]. Tämän asian kanssa eksegetiikka on taistellut alusta lähtien, mutta olen ilman mitään varauksia sitä mieltä, ettei realistinen tulkinta esim. ylösnousemuksesta ole mahdollinen, joskin väitän vielä enemmän: se ei ole edes tarpeellinen.

Kuitenkin juuri kyseisen epäuskon takia olen ateisti, Ajattelen nimittäin, että 'aidon ja oikean' uskovaisen täytyy välttämättä uskoa todeksi persoonallisen Jumalan olemassaolo ym. intuition vastaiset kontrafaktuaalit. Minä en usko ja muuta tapaa uskoa aidosti ei mielestäni ole.

Ja silti uskonnollisten ääriväitteitten metaforis-praktinen tulkinta on mielestäni mahdollista ja jopa välttämätöntä moraalisen, esteettisen ja psykologis-antropologisen [itse-]ymmärryksemme kannalta.

Moraalitajumme ja moraalisääntömme nimittäin perustuvat aina luonnollisina ja realistisina pitämiimme moraaliasenteisiin, joita ei kuitenkaan voi perustella lopulta kuin praktisen metaforistiikan ja allegorian kielellä - ja sitähän uskonnollinen kieli juuri on.

[Evoluutio-psykologien moraalitunne-oletukset eivät puhu moraalista vaan primitiivisistä emootioista [vaistoista ja vieteistä], joista on yhtä paljon matkaa vakavasti otettaviin moraaliperiaatteisiin kuin äidinrakkaudesta lähimmäisenrakkauteen eli siihen, että kaikki ihmiset ovat perimmältään eksistentiaalisesti samanarvoisia [mitä ei tule sekoittaa oikeudellisen tasa-arvon ristiriitaisiin pykäläviidakoihin].

Toimiva moraali voi perustua vain uskontoon, joskin kantilaisittain meidän on syytä käyttää autonomista järkeämme tässä asiassa niin pitkälle kuin vain pystymme välttämään akuutin ristiriidan uskonnollisen käskyn/auktoriteetin ja vapaan järkemme välillä.

'Taistelu' tai rajanveto moraalisen auktoriteetin ja itsenäisen moraalisen valinnan välillä on kieltämättä vaikea ongelma eikä vain minulle, mutta en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että ihminen pelkästään ja yksinomaan vapaata järkeään käyttämällä - ilman mitään sisällöllistä [siten myös yhteisöllistä] kontekstia ja viiteryhmää pystyisi ikäänkuin ex nihilo - oikeaa rationaalista proseduuria noudattaen päätymään oikeaan eli moraalisesti hyvään valintaan moraalisesti pahan sijasta.

Markiisi de Sade'nkin sadistisessa budoaarissa noudatettiin tarkasti ja 'tieteellisesti' sovittuja sääntöjä, jotka orgioihin osallistuvat olivat kukin kohdallaan hyväksyneet, mutta huolimatta muodollisesta kantilaisuudestaan de Saden nautintojen käytännöt olivat yleisen käsityksen mukaan moraalittomampia kuin, mitä sen ajan ranskalainen yhteisö/yhteiskunta pystyi itselleen tunnustamaan tai suostui 'virallisesti' edes kuvittelemaan.
Ergo: Ei vapaan järjenkäytön varassa tehty valinta eikä [kuten hyvin tiedetään] sofistikoiduinkaan oikeus voi taata, että se, mitä valitaan ja se, mikä on oikeuden päätös, ilmaisisivat tai heijastelisivat varmuudella hyvää ja oikeudenmukaista moraali-asennetta.

Miten siis yhdistää moraalisesti 'oikea' sisältö/konteksti ja autonomisen järjen vapaa ja juuri vapaudessaan ehdottoman oikea valinta [Kantin kategorinen imperatiivi]?

Väitän edelleen, että vapaasti omaksuttu uskonnollinen kanta on tähän tarkoitukseen erinomaisen toimiva ratkaisu, vaikkei silloin mitä ilmeisimmin pystytäkään täysin välttämään kulttuurirelativismia.

2
Yhteenvetona Tomille vielä, että jos uskonnollisten ajatusjärjestelmien merkillisimmätkin väitteet pitäisi välttämättä testata luonnontieteen menetelmillä ennenkuin niistä olisi muka edes mahdollista löytää järkeä, niin ilman muuta kaikki uskonnot romahtaisivat silloin välittömästi omaan absurdisuuteensa [ja niinhän sinä Tomi ajatteletkin].

Mutta uskontojen kieli kuten sanottu ei ole ensisijaisesti luonnontieteellistä vaan se palvelee hyvin monenlaisia sekä yksilön että ihmisyhteisön kannalta integroivia tarkoitusperiä [ei tietenkään täydellisesti].

Kummallista silti, että tämäkin itsestäänselvyys jää sinun ymmärryksellesi Tomi täysin vieraaksi. Taidat olla kone etkä ihminen. Matruunakin, joka [kuten sinä] palvoo numeroitaan ja kaavojaan, sentään tajuaa, miksi minä tässä päreeni kakkos-osassa olen kirjoittanut uskonnoista niinkuin kirjoitan.
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Antirealismi
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-realism
http://www.philosophyprofessor.com/philosophies/anti-realism.php
http://fi.wikipedia.org/wiki/Origenes
http://www.personalityresearch.org/metatheory/antirealism.html

April 29, 2011

Käytännön metafysiikkaa

Yläkuvasta havaitaan, mitä Jumalan alakuvassa tekemästä 'virheestä' mm. seurasi [kysyjä joko heittäytyy tahallaan tyhmäksi tai sitten hän on aidosti hämmentynyt - ellei peräti molempia ;\].

Ketään ei voi käskeä [mikä on eri asia kuin pakottaminen], ellei hänellä ole mahdollisuutta olla tottelematta. Se, joka ei tottele vapaasta tahdostaan, on orja tai kone. - Mutta juuri sitä, jolla on vapaa tahto, myös pitää käskeä, jottei hän harhautuisi vaihtoehtojen suunnattomuudessa [ei suuntaa].
*
Kommentti Tomille hänen edellisessä päreessäni esittämäänsä kommenttiin.

I
Tomi kirjoitti: Ihmettelen kuinka ateistissa (joka väitä olevasi) herää apologeetikko, joka kerta kuin kristinuskoa dissataan.
*
Jos et sitä vielä tiennyt Tomi, niin minä edustan metodista [ellei peräti panteistista] solipsismia. Maailma on minun mielteeni, eikä mielteillä ole rajaa tai määrää. Näin ollen uskonnot ovat täysin relevantteja [ellei jopa relevanteimpia] diskursseja todellisuudesta siinä missä luonnontiedekin, joka kuitenkin ollakseen tiedettä joutuu rajoittamaan maailman tajuamisen matematiikkaan.

Henkilökohtaisesti kieltäydyn ehdottomasti olemasta numero [katso, minä en ole numero! ;\] ja pelkästään tämä kieltäytymiseni todistaa, etten ole numero, sillä numeroilla ei ole tahtoa, joka voisi kääntyä jopa niitä itseään vastaan.

By the way - edellisestä voidaan johtaa/tehdä ehkä hieman yllättävä rinnastus.

Kun sinunkaltaisesi ateistit saivartelevat muka syvääkin älykkyyttä osoittaen kysymällä, voiko kaikkivaltias Jumala luoda kiven, jota hän ei pysty nostamaan, niin pitää muistuttaa, että loihan Jumala ateistinkin, jota hän ei välttämättä voi [eikä välttämättä halua ;\] enää käännyttää uskovaiseksi. Sama logiikka kummassakin tapauksessa.

Tahtoo sanoa, että Jumala loi ihmisen tietoisuuden vapaaksi [tietoisuus irtoaa absoluuttisesta kausaatiosta], mutta fysikaalinen maailma ymmärretään aina kausaalisten ja luotettavasti laskettavien lakien todellisuudeksi, jossa ei voi esiintyä vapaata tahtoa tietoisuutena. - Ja silti juuri tuo vapaa tahto mahdollistaa kognitiivisesti merkityksellisen ymmärryksen. Kone ei ymmärrä mitään vaan täydellisen orjan tai sotilaan tavoin tekee mitä käsketään - eihän se muuten kone oliskaan.

Teidän luonnotieteilijöitten jumala ei ole ihmisen vaan numeron jumala. Te olette siis numero-idolin/epäjumalan palvelijoita - ja samalla ristiriidassa oman luontonne kanssa - aina todistamassa maailmaa sellaiseksi, ettei siellä lopultakaan voi olla ketään todistajaa - ikäänkuin näin sanomalla taikoisitte samalla itsenne näkymättömiksi/olemattomiksi.

Tämä syvääkin syvempi ajattelun/päättelyn perusteiden väärinkäsitys ja inkoherenssi ihmetyttää minua syvästi ja kysyn jälleen kuten monesti aiemminkin: jos ihminen on pelkkä numero - jos todellisuus on pelkkä laskennallinen koordinaatti - eikö silloin olisi parempi häipyä vähin äänin tästä maailmasta, koska se, joka ko. kausaalipakon loppuun asti tunnustaa, ei kuulu olettamaansa järjestelmään, jossa kyky tarkkailla universumia omassa itsetietoisuudessaan [ikuisuutena nykyhetkessä], on a) jotain liikaa tai b) jotain jumalallista, mitä kumpaakaan vaihtoehtoa luonnontieteilijä ei voi hyväksyä kumoamatta metodisten ennakko-oletustensa loogisia perusteita - siten omaa intellektuaalista uskottavuuttaan - jopa olemassaoloaan ihmisenä [ilman vapaata tahtoa/tietoisuutta].

Formaali-logiikan puitteissa ja kielenkäytössä edellä kuvattu ongelma tunnetaan etenkin Russellin paradoksin nimellä.
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Solipsismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Panteistinen_solipsismi
http://en.wikipedia.org/wiki/Barber_paradox
http://blog.atmajyoti.org/2007/11/the-question-of-free-will/
http://pastorpatrick.wordpress.com/2007/09/

April 28, 2011

Ilta-Päreen kulttuurikulma

Ylimmässä kuvassa erilainen joskin oikeaoppinen ateisti [minä RR itse]. - Keskellä yllärilahja Tomille ja Tiedemiehelle [noille arkki-atheisteille], mutta olen varannut yhden ateisti-Barbien myös Ironmistressille. - Alakuvassa parittomat kaverukset: Dawkins ja epätodennäköinen Jumala [etsi kuvasta jompi kumpi, sillä interferenssi-säännön vuoksi molempia ei voi nähdä yhtäaikaisesti ainakaan juuri nyt].
*
[Kielimafia korjaili ja lisäili viimeksi 29.4]
*
Kirjoitettu Ironmistressin päreeseen Viimeinen rock ennen aivokuolemaa.

1
Tomi kirjoitti: Kyllä kristinusko neitseestä syntyvine jumalan poikineen, jotka nousevat kuolleista, on suurempaa hölynpölyä kuin mikään pakanauskonto.
*
Tomi on kuin robotti, jolta puuttuu tykkänään taju pyhästä ja uskonnollisen kielen luonteesta. Hän ei tule koskaan oivaltamaan, että kristinusko on sekä intuitiivis-kokemuksellisesti inspiroitunut että äärimmäisen pitkälle mietitty uskonnollinen diskurssi ja praksis [sama pätee toki juutalaisuuteen ja buddhalaisuuteen, mutta ei niin rationaalisesti kuin kristinuskoon].

Toisin sanoen kristillisyyttä - sen historiallisia lähtökohtia ja teoreettisia perusteita todellakin voi ymmärtää - ja niistä ihan oikeasti löytyy [myös] järkeä ja viisautta. On sitten eri asia uskooko ihminen koko sielullaan ylösnousemukseen [jonka mukana tämä usko kaatuu tai pysyy pystyssä; siksi ääri-alakristologinen luterilaisuus on tavallaan jo ateismia] ja ryhtyykö hän tätä uskoa harjoittamaan.

En ymmärrä, miksi Tomi ylipäätään kommentoi näitä asioita, joilla ei ole hänelle niin mitään merkitystä. Pitäisi mieluummin sordiinoa päällä ja keskittyisi siihen, minkä ymmärtää. Jäisi fiksumpi vaikutelma. Jos sillä nyt mitään väliä hänelle on.

2
Tomi kysyy: RM pidätkö sinä sitten kristinuskon opinkappaleita järkevinä ja hyvin perusteltuina? IM vastaa: Sillä ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on vain niillä tuloksilla, mitä kristinusko tuottaa.
*
Nonniin. Siitä vaan taskulaskin kouraan ja mittailemaan [niinhän tekee tyhmyyksissään myös Dawkins Jumalaa epätodistaessaan]. - Ironmistress ei ymmärrä perusteita, mutta tajuaa kyllä seuraukset. Hahhah. Aika vänkä tapa väistää aito älyllinen pohdinta kristillisen ajattelun ja opin perimmäisestä luonteesta. Mutta mikäs siinä. En minäkään lue Talmudia. Tarvitsen korkeampaa ajattelua pelkän tapausluetteloinnin sijaan ;/]

3
IM kirjoitti: Tuo kyseinen laulu [Pagan Baby/CCR] on wiccan ja asatrun harjoittajien keskuudessa yksi suosituimmista lauluista häämusiikkina.
*
Olenkin IM joskus kuullut tuosta Pagan Babyn käytöstä, kun sen nyt manitsit. Törkeää CCR:n väärinkäyttöä sanon minä. Ja jos minulta kysytään, niin wiccat sun muut gootti-sekopäät voi lähettää joko esiintymään sirkukseen tai töihin hautausmaille. Löydän kyllä parempaakin huumoria kuin nämä roolipellet [esim. oman absurdiuteni].

4
IM kirjoitti. Ei ole kristinuskon vihaajaa, joka ei samalla olisi antisemitisti. Suvaitsevaistolle juutalaiset kelpaavat kuolleina mutta eivät elävinä.
*
Tuo on peräti outo väite ja esitänkin sen käänteisessä muodossa, jonka olet IM muistaakseni myös esittänyt joskus aiemmin: Ei ole kristittyä, joka ei samalla olisi antisemitisti.

Mitä väitteeseen kristinuskon antisemiittisyydestä tulee, niin siinä on kieltämättä perää, mutta asialle ei kai voi mitään, koska kristillisyys syntyi juutalaisuuden lahkona ja on sitä tietyssä mielessä pysyvästi.

Toisaalta Vuorisaarna mitä ilmeisimmin on irtiotto sekä juutalaisuuden lakikultista että kreikkalaisen pakanakulttuurin välinpitämättömästä muka-suvaitsevaitsevaisuudesta [ks. kuitenkin (*)]. Joten antisemitismiä voi pitää kristinuskoon sisältyvänä ellei jopa sen syntymän aiheuttaneena traumana, joka ei näin ollen edes voi parantua.

[Johanneksen gnostilaisuuteen päin kallistuvassa [hyvä-paha-dualismi] evankeliumissa suhtaudutaan juutalaisiin oudon kahtiajakoisesti: [ks. linkki]: 'Pelastus on juutalaisista' [Jeesus samarialaiselle naiselle], - 'Te olette Isästä, Saatanasta' [Jeesus juutalaisille vastustajilleen]. - Synoptisissa eli arkisemman juutalaisen perinteen keskeltä kumpuavissa evankeliumeissa vastakkainasettelua ja kahnausta löytyy myös jatkuvasti, muttei noin räikeästi kuin ambivalentin Johanneksen tekstissä, jonka kirjoittaja/t hahmottaa (Paavalin ohella) ensimmäisenä teologista linjaa kristillisyyden itseymmärryksestä/een].

Mutta so what - niinpä vihaavat juutalaisetkin kristittyjä - juutalaiset vihaavat kaikkia heitä uhkaavia voimia [ja niitä on paaaljon], mutta luultavasti kyseessä on pelkkä itsesuojelureaktio, vaikka Vanhasta Testamentista voi kyllä lukea, miten peräti raadollista, riitelevää ja irstasta porukkaa nämä seemiläiset keskenäänkin saattoivat olla.

Ja jos missä on osattu kirota vihollinen niin juutalaisuudessa. Olen [Puntarpään kanssa] suorastaan ihastuksesta ymmyrkäisenä heidän luovuudestaan tässä asiassa.

Buddhalaisudessa sen sijaan vain hymyillään, ja tuskin mikään voisi olla epäillyttävämpää kuin täysin hyväntahtoinen ihminen - -. Avoin positiivisuus ei ole biologisen luontomme mukaista [savannilla kun ei pärjännyt olemalla suvaitsevainen] - paitsi ehkä naisille, joiden ressentimenttisessä luonnossa vihan ja rakkauden välillä ei ole kuin aste-ero [mutta sekin on luonnonmukaista, sillä nainenhan on aina joutunut biologisesti haavoittuvammassa roolissa olevana varmistamaan turvallisuutensa].

(*) Toisaalta juuri edellä mainitun hyväntahtoisuus-epäilyni vuoksi olen jo pitkään suhtautunut kriittisesti myös Jeesuksen agape-julistukseen. Mitä aitoa ja suoraa tunnetta lopulta on siinä, ettei ainoastaan suvaitse vaan pitäisi peräti rakastaa kaikkia muka-lähimmäisiä? Pikemminkin kysessä saattaa olla hirvittävän juutalaisen ihmisvihan ja/tai kreikkalais-stoalaisen välinpitämättömyyden [apatian] kieroutunein muoto, koska vihan tunteita samoin kuin seksuaalisuutta on mahdoton tukahduttaa täysin.

Sitäpaitsi ainuttakaan yhteiskuntaa ei ole rakennettu pelkän lähimmäisenrakkauden varaan - ei edes taivasta.

Silti Jeesus [eli juutalaisuuden ja kreikkalaisuuden 'katastrofaalinen synteesi'] kiinnostaa minua sata kertaa enemmän kuin puunhalaajien paganapelleilyt. - Sitten tulee Zen - tuo ajattelun ja olemisen nerokkaasti yhdistävä miekkailutaito. - Kolmantena on Buddha - hymyilevä pessimisti, joka kaikesta elämän kärsimyksestä huolimatta pystyi nousemaan kyynisyyden yläpuolelle ehkä paremmin kuin stoalaiset, joita pidän pahimmilllaan joko ylirationalistisina teeskentelijöinä tai pelkureina.

5
Tiedemiehen ja kump. oikeaoppiseen ellei peräti fundamentalistiseen liberalismiin otan ainakin epäsuorasti kantaa myöhemmissä kommenteissa. Kyseessä on paljastava polemiikki, joka tulee syvältä, koska siinä mennään henkilökohtaisuuksiin. Iholle. En armahda edes itseäni. Lue, kauhistu ja kiihotu [kyseessä muuten ei ole huumoripäre].
*
http://korean-atheist.blogspot.com/
http://www.comicbookreligion.com/?c=6483&alternative_Atheist
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=806432114443054696&postID=799456987939108861
http://www.helsinki.fi/teol/hyel_vanha/opiskelu/kl20/kamu/taustat/Pelastus%20on%20Saatanasta,%20Vartija.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/4159715/Atheist-bus-Sleep-in-on-Sunday-morning-adverts-banned.html

Wild grannies are here to stay [so let's play with them - all night long]

Onko kuvan mummo seksuaalisesti ja moraalisesti vapautunut polyamorikko, sairastaako hän Alzheimerin tautia vai onko hänen tapauksessaan kyse jostain aivan uudesta psyko-sosiaalisen ja/tai sosio-seksuaalisen trendi-oireyhtymän [kukkaan] puhkeamisesta?
*

Perussuomalaiset, suomalaiset, rupusakki

Maahanmuuttoministeri Jussi on tuomassa salaista listaa. Jännityksellä jäänkin odottamaan tiedonantoa siitä, kuka noista alakuvan lapsista on virallisesti arvokkaampi suomalainen, koska ihan kaikki eivät taida olla natiiveja vaan alunperin ties mistä geenistä kotoisin.
*
Pohjois-Helsingin kaupunkilehti Vartti kirjoittaa 27.4 viikottaisella kaupunkikyttä-palstallaan, jonne valitaan lukijoiden lähettämiä 'kuulokuvia' kaupungilta:

'Maahanmuuttajataustaiset pojat keskustelivat Myyrmannissa. Toiselle pojista joku oli sanonut, että heidät tultaisiin ajamaan pois maasta 'persujytkyn' seurauksena. - Tähän toinen poika: - 'Eihän meitä voi ajaa pois Suomesta, koska mehän olemme perussuomalaisia!'
*
http://www3.vartti.fi/yhteystiedot/
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Halla-aho+maahanmuuttolaeista+vastaavan+valiokunnan+johtoon/1135265680669
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011042813627705_uu.shtml
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Yle+Soini+otti+Hakkaraisen+puhutteluun/1135265725653
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Sadat+osoittivat+mielt%C3%A4%C3%A4n+perussuomalaisuutta+vastaan+/1135265724143
http://www.hameenlinna.fi/Lapsiperheiden-palvelut/Varhaiskasvatuspalvelut/Varhaiskasvatuskeskukset/Itainen-alue/Katuman-varhaiskasvatuskeskus/Katuman--paivakoti/Toiminnastamme/Maahanmuuttajat/

April 26, 2011

Murha vai ei?

Sarjassamme oikeusopillisia pähkinöitä. 1) Miten todistaa, että yläkuvan mies murhasi puolisonsa? 2) Entä oliko alakuvan mummon teko tuottamuksellinen vai tahallinen?
*
http://miteshasher.blogspot.com/2008_12_01_archive.html

April 25, 2011

Kumpi ajautuu ajattelujärjestelmänsä metodisissa esioletuksissa helpommin kosmiseen hybrikseen: tekno-empiristi vai käsite-rationalisti?

Ylimmässä kuvassa Anaksimandroksen aikainen maailmankartta [n. 600 ekr]. - Alemmassa kuvassa sodan jumalalar ja huorahtava riidankylväjä Ištar, joka oli Mesopotamian tärkein jumalatar läpi Mesopotamian historian. - Keskellä tönöttää maireasti hymyillen[?] Esi-Matruuna, joka löydettiin aikoinaan[?] ison laakean kiven takaa[?] eräästä Siinain vuoren salaisesta[?] luolasta. - Alakuvan kalanpyrstöinen Dagon oli seemiläisessä mytologiassa keskeinen jumala, jonka foinikialaiset bysanttilaisen ensyklopedian mukaan identifioivat Kronokseksi eli Saturnukseksi.
*
[Kielimafian viimeisimmät lisäykset ja korjaukset evoluution itsetuhoisuuteen klo: 14.15]
*
Kysymyksiä eli motto:
Tarvitaanko kristinuskon ytimen ymmärtämiseen historiallis-empiirinen suurennuslasi vai intuitiivis-intellektuaalinen oivallus? Entä kumpi lankeaa helpommin hybrikseen: empiristi vai rationalisti - siis se, joka luulee löytävänsä tosiasiat annettuina vai se, joka tietää saavuttavansa vain käsitteellistetyn struktuurin maailmasta?
*
Tämä päre on epäsuora kommentti Ironmistressin päreeseen Seemiläisten julmat jumalat.

I
Kristillistä teologiaa eli oppia Jumalasta ei voi ymmärtää pelkästään historiallis-empiirisiä yksityiskohtia keräilemällä vaan a) ymmärtämällä ensin intuitiivisesti, mikä on evankeliumien ydinsanoma ja b) tajuamalla sitten, ettei mikään määrä yksityiskohtia eikä edes mikään intuitio [emotionaalisista rakkauden huumauksista nyt puhumattakaan] voi pitää käsitteellisesti kasassa sitä sanomaa, joka Uuteen Testamenttiin sisältyy.

Tarvitaan teoria eli dogmatiikka antamaan kristilliselle itseymmärrykselle pätevä ja pitävä kehys, jonka puitteissa uskonnollisista erimielisyyksistä voidaan intellektuaalisella tasolla keskustella järkevästi eikä vain joko hokea samaa ikuista agapeta [joka ei itse asiassa ole rakkautta vaan stoalaisen apatian sosiaalinen muoto] kuin tyhjää mantraa tai saivarrella loputtomiin juridis-tyyppistä terminologiaa älylliseen korruptioon [periaatteettomuuteen] asti toistaen.

Esimerkiksi juutalaisten Talmud on loputon sarja yksittäistä kasuistiikkaa - eräänlainen ennakkotapauksista johdettu juridínen tapaustraditio, jonka teoreettis-filosofisen älyn taso ei nouse korkeammalle kuin, minkä lakiuskonnollisen kultin praktinen luonne sallii ja edellyttää. Sama pätee islamiin. Itämaiset horoskooppi-uskonnot jätän omaan arvoonsa. Ne eivät puhu ihmisestä [ja siten yksilöllisestä tahdosta] lainkaan, koska eihän niille mitään minää ole edes olemassa.

II
1
Taas on matruuna popularisoimassa Grimbergin satusetää. Pitäisi saada vaihteeksi jo muitakin näkökulmia, vaikkei minulla mitään Grimbergia vastaan sinänsä olekaan. Hän on hyvä kertomaan juttuja, joista historioitsijat sitten riitelevät verissä päin löydettyään uutta ja mahdollisesti kumoavaa evidenssiä.

Esimerkiksi noitavainoista kirjoitettiin aikamoista puppua valistusaikana jo 1700-luvun lopulla, kun taas 1900-luvun lopun lähdekritiikki on paljastanut, että ei se nyt aivan niin hirveää ja oikeudellisesti mielivaltaista  lahtausta ollutkaan [kyse on mm. valtavista liioitteluista uhrien määrissä; ei ainoastaan naisia vaan myös miehiä tuomittiin ajoittain].

En voi olla kysymättä, tietääkö rouva, mitä, mistä, miten ja miksi Nikea I:ssä [325/26] ja Khalkedonissa [451] päätettiin? Onko rouva lukenut ainuttakaan todella kattavaa kristinuskon yleistä historiaa? Entä kristinuskon teologisen dogmatiikan historiaa?

Tämä seemiläisiin jämähtänyt historiavouhotus ei nimittäin ratkaise esim. kristinuskon kolminaisuuus-oppiin [Nikea I] ja kristologiaan [Khalkedon] sisältyvää polyteismi-monoteismi-kiistaa, koska kyseessä ei [taas kerran] ole suoraan empiriasta nouseva induktiivinen ongelma vaan ikäänkuin toisen kertaluvun logiikka, jolla hahmotetaan kristillistä itseymmärrystä evankeliumien sanomasta.

Tehtiin teologis-filosofinen päätös ja perustelu ja sillä päätöksellä sitten mentiin kirkkopoliittisesti ja dogmaattisesti eteenpäin - joskin hiukan ontuen [ks. III], mutta kun ajattelee varsinkin Khalkedonin kristologista loppuyhteenvetoa, niin yllättävän hyvin se on kestänyt teologisesti jo yli 1500 vuotta.

Arkeologia, historia ja filologia ovat kyllä mainioita apuvälineitä tämänkin asian ja ajattelujärjestelmän lähteiden sekä juonteiden tarkistamisessa, mutta eivät ne koskaan selitä pätevästi sitä, miksi päädyttiin juuri tiettyyn teologiseen ratkaisuun, joka pyrkii ilmaisemaan evankeliumeista omaksutun kristinuskon perimmäisen sanoman teoreettisessa ['toisen kertaluvun'] muodossa.

Silti kyseessä on aina poliittinen ja tiettyä filosofista antropologiaa heijasteleva päätös, joka on väistämättä dialogissa myös historiallis-empiiristen edellytystensä kanssa [mutta ei siis kausaalisesti seuraa niistä (toisin sanoen juutalaisuudesta), kuten matruuna insinöörimäisellä metodillaan yrittää lukijan yksipuolisesti vakuuttaa].

2
Rationalistisen [teologia] ja empiristisen [kristinuskon historia] lähestymistavan perimmäistä eroa voi kuvata myös seuraavan sitaatin puitteissa, vaikkeivät taloustieteellinen formalismi ja substantivismi itsessään edustakaan jyrkkää metafyysista jakoa nimenomaan rationaaliseen ja empiiriseen vaan tarkastelevat empiiristä erilaisten sisällöllisten lähtökohtaoletusten ja -painotusten perustalta.

'Voikin olla, että kiista on luonteeltaan niin perustava, ettei empiirinen tutkimus voi sanoa sen suhteen viimeistä sanaa. Kysymys näyttää nimittäin olevan sen peruskäsitteistön valinnasta, jonka varassa empiiriset ilmiöt konstruoidaan tutkimuksen kohteeksi ja tulkitaan. - Näin valinta lähestymistapojen välillä muodostuu tutkimusohjelmavalinnaksi, joka on niin perustava, ettei sitä voida argumentatiivisesti ratkaista, koska kumpikin tutkimusohjelma kykenee konstruoimaan todellisuuden omasta perspektiivistään kattavasti. Toisaalta voidaan etsiä myös välittäviä kantoja.'

[Sitaatti löytyy Risto Heiskalan esipuheesta Karl Polanyin klassikkoon 'Suuri murros'].

PS.
Kommentoijista Kumitontun näkökulma on itselleni tuttu, joskin ilman muuta esim. Vanhan Testamentin spesialisti prof. Martti Nissisellä ja juutalaisuuden tuntijalla sekä eksegeetti-kuuluisuudellamme Heikki 'goodbye to faith' Räisäsellä saattaa painotusero aiheeseen olla hieman toisenlainen.

III
Subordinationistisella platonismilla [areiolaisuuden looginen lähtökohta] ja alakristologis-adoptionistisella, maallis-messiaanisesta juutalaisuudesta juontuneella koulukunnalla, oli kannattajansa Nikean ja Khalkedonin jälkeenkin [tosín monofysitismin eri muodot eivät koskaan ole kuolleet].

Areiolaisuudessa nämä kaksi lähtökohtaa nimittäin olivat paradoksaalisesti samassa linjassa [alakristologia], vaikka ne juontuvat teoreettisesti sekä praktisesti erityyppisestä aatehistoriallisesta viitekehtyksestä/kontekstista.

Sekä yhdistävä että ehdottomasti erottava tekijä löytyy Platonin rationalistisesta ideaopista ja juutalaisuuden dynaamisesta heno-monoteismista.

Platonilla ihminen on ikuisten ja täydellisten ideoiden epätäydellinen, materiaalinen varjo. Juutalaisuudessa ihminen on ehdottoman alisteinen hänet luoneelle Jumalalle, joka kuitenkin nosti hänet luomakunnan kruunuksi.

Platonilla materia on siis jotain vähempiarvoista ja huonompaa kuin ideat. Materiaan sitoutuneena ihminen on ikäänkuin pahan vallassa, mutta hänen järkensä sisältää mahdollisuuden vapautua materiaalisen kontingenssin ja ideoita harhaisen epätäydellisesti imitoivan luontonsa kahleista [miten buddhalaista ;\].

Juutalaisuudessa sen sijaan ihmisen materiaalisuus kuten koko luomakunta sinänsä on hyvä asia. Ihminen ei kuitenkaan ole hyvä eikä paha vaan hänellä on taipumus kumpaankin.

Platonin ideoita malleinaan käyttänyt töppäilevä ja pahantatoinen demiurgi ei [kuten helposti huomataan] ollut sama luoja kuin juutalaisuuden kaikkivaltias Jahve, joka loi ex nihilo ja omasta hyvästä tahdostaan. Siten Platonilla jo itse luominen oli syynä ihmisen epätäydellisyyteen ja vajavuuteen.

Vanhassa Testamentissa ihmisen vieraantuminen Jumalasta seurasi kuitenkin vasta tottelemattomuudesta lankeemuksessa [neutraalin vapaan tahdon paholaisen houkutuksesta tekemä väärä valinta eli Jumalan asettaman kiellon rikkominen], mikä johti syyllisyyteen ja syntiin, kun taas varsinkin Aristoteleen hyve-etiikassa ihmisen heikkous [erotuksena mytologian hybriksestä] ei ollut syntiä/syyllisyyttä uskonnollisessa mielessä, koska heikkoutta ei voinut pitää ihmisen oman tahdon tekona jotain absoluuttista/jumalallista kieltoa vastaan.

Platonin ajattelun [ja Dionysos Pseudo-Areopagitan uusplatonismin] yleisvaikutus kristinuskoon on vahvinta ortodoksisessa teologiassa [mutta myös Augustinuksella] samalla kun sen liturginen praksis on lähellä juutalaista kultti-traditiota, sillä ortodoksisessa kristinuskossa tunnetaan mahdollisuus jumaloitumiseen, joka on analoginen Platonin anamnesiksen ja hyve-etiikan kanssa. Siinä ihmisellä on mahdollisuus palata alkuperänsä [korkeimpien ideoiden; vrt uusplatonismin Yksi/Hen] lähteille - Platonilla järjen käytön [theoria hyveenä], kristillisyydessä uskon tekojen [kultti-praksis hyveenä] kautta.

Alkuperän rationaalisen muistelemisen pyrkimyksenä on päästä ikuisten ideoiden katselemisen [kreik./ theoria; vrt. Tuomaan mystinen visio beata] tilaan. Kultti-praksis sen sijaan on kirjaimellisesti Jumalan palvelemista eli synergiaa/liturgiaa - työtä Jumalan kanssa Jumalan [ja siten myös ihmisen pelastuksen] hyväksi.

IV
1
Myös kreikkalaisen mytologian mukaan ihmiselle oli ehdottoman kiellettyä yrittää huijata ja uhmata [hybris] jumalten auktoriteettia tai päästä jopa heidän asemaansa [mm. Tantalos, Sisyfos ja Prometheus yrittivät saaden hirvittävät rangaistukset].

Kreikkalainen polis tunsi tietysti sekin käsitteen hybris, joskin paljon maallisemmassa merkityksessä kuin mytologia. Hybriksellä ei enää filosofiassa [sen ajan tieteessä, joka pyrki jos ei aina kumoamaan niin vahvasti korjaamaan myyttisten selitysten virheet] eikä sosiaalisessa elämässä ollut uskonnollista merkitystä puhumattakaan jumalten kostosta.

Hybris tarkoitti ylimielisyydestä eli röyhkeyden itsensä [ei koston] vuoksi aiheutettua järjestyksen ja yhteisöllisen tasapainon [roolietiketin] häiritsemistä. Ateenassa tällainen hybris oli rikos.

Lainaan luvuissa 2, 3 ja 4 wikipediaa hybris-teeman esittelytarkoituksessa. Sitaattienkin pohjalta voi sitten jatkaa jossain myöhemmässä päreessä pohtimalla, mitä hybris saattaisi merkitä modernissa teknologis-kapitalistisessa maailmassa ihmisen kohtalon kannalta - ei pelkästään yksilöllisenä [patologisena?] luonteenpiirteenä sosiaalis-oikeudellisessa kontekstissa.

Alustan em. pohdintoja viittaamalla ns. kosmiseen hybris-nemesis-ideaan luonnonfilosofi Anaksimandroksen kuuluisalla ajatuksella, jonka mukaan [tämä on tulkittu selitys] se [yleisesti ihminen], joka rikkoo ennalta säädetyn määrän ja rajan ylittämällä tämän rajan [peiron], lankeaa hyrikseen ja tulee siten saamaan ankaran rangaistuksen eli koston [nemesis], jonka kosmiset voimat [luonto] hänelle langettavat.

Eikö juuri teknologinen kapitalismi ole astunut lopullisesti viimeisten 200 vuoden aikana tuon rajan yli saattaen väestöräjähdyksen ja sivilisaationsa tekno-urbanisoitumisen [ja ghettoutumisen] myötä itsensä tilaan, jossa luonto iskee takaisin koston tavoin aiheuttaen ihmiselle lajina jopa konkreettisen tuhoutumisen uhan [mm. ilmaston muutos, uusiutumattomien luonnonvarojen loppuminen ja jo nyt monilla alueilla niukan makean veden väheneminen aina katastrofiin asti].

Mutta kuten jo monesti aiemmin olen vihjannut - eikö toisaalta itse luonto biologisen evoluution sokeana lisääntymispakkona ole vaarassa tuhota itsensä lopullisesti, jos jonkin lajin kehittymiselle ei löydy elinolosuhteisiin sisältyvää estettä, joka radikaalisti rajoittaisi tämä lajin leviämistä? Evoluutio itsessäänhän ei mitään rajoja tunne. Se on kuten sanottu sokea voima.

Toki evoluution sokea lisääntymispakko on biologisen elämän historian aikana ajanut lukemattomat lajit tuhoon niiden ajauduttua sukupuuttoon ilman ihmisen vaikutustakin, mutta ihmisessä evoluutio on ottamassa kohtalokkaan askeleen itseään vastaan, sillä lisääntymisräjähdyksen mahdollistuessa itsesäilytyskeinojen valtaisan kehittymisen vuoksi [teknologinen kapitalismi] maapallon biosfäärin ennakoimattoman nopea ja totaali tuhoutuminen ei ole enää pelkkää scifiä - tiedefantasiaa vaan vakavasti otettava ellei jopa konkreettinen tulevaisuudennäkymä.

Arvoituksellinen Anaksimandros kirjoittaa n. 600 ekr..: 'Mistä olioilla on syntynsä, siihen tapahtuu myös niiden häviäminen velvoitteen mukaan: ne näet korvaavat ja kostavat toisilleen oikeudenloukkauksen aikajärjestyksen mukaan'.

2
Filosofian ensimmäinen lause

Thales ei tiettävästi kirjoittanut mitään. Anaksimandros kirjoitti, mutta hänen ajatuksiinsa on enimmäkseen tutustuttava myöhempien filosofien — varsinkin peripateetikkojen ja näiden kommentaattorien — selostusten perusteella. Vaikka näissä selostuksissa usein vedetäänkin kotiinpäin, ovat ne yhtä kaikki arvokkaita todistuksia (testimonia) sekä Anaksimandroksen olemassaolosta että hänen ajattelustaan. Periaatteessa vieläkin arvokkaampi todistus on tietysti filosofin omasanainen esitys.

Anaksimandrokselta on säilynyt vain yksi autenttinen tekstiote, jota on tapana kutsua filosofian ensimmäiseksi lauseeksi. Kyseessä on alkuaan Theofrastoksen teksti, jota Simplikios Aristoteles-kommentaarissaan siteeraa. Aluksi sitaatti on epäsuora: "Anaksimandros ... sanoi olioiden alkulähdettä ja elementtiä äärettömäksi." Diels & Kranz (DK) ja moni muu pitää sanoja "alkulähde" (ἀρχή, arkhē) ja "ääretön" (ἄπειρον, apeiron) Anaksimandroksen omina ilmaisuina, jos kohta edellinen on myös usein kyseenalaistettu ja katsottu Aristoteleen käyttämäksi termiksi. Sitten seuraa suoraksi sitaatiksi katsottu jakso:

»Mistä olioilla on syntynsä, siihen tapahtuu myös niiden häviäminen velvoitteen mukaan: ne näet korvaavat ja kostavat toisilleen oikeudenloukkauksen aikajärjestyksen mukaan.»

»ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν.»

Tässä Anaksimandros puhuu "varsin runollisin sanakääntein", kuten Theofrastos Simplikioksen välityksellä tekstifragmenttia luonnehtii. Kysehän on periaatteessa luonnontieteellisistä ilmiöistä, joita kuitenkin kuvaillaan juridisin termein. On todellakin hieman outoa luonnehtia luonnonilmiöitä näin moralisoivasti, luonnossa kun ei ole oikeaa tai väärää. Anaksimandroksen kuvasto tulee kuitenkin ymmärrettävämmäksi, kun otamme huomioon kaksi näkökohtaa.

Ensiksikin dike (δίκη) ei vielä Anaksimandroksen aikaan ollut yhtä yksiselitteisesti juridinen termi ('oikeus') kuin Platonilla parisensataa vuotta myöhemmin. Kielenparreltaan Anaksimandros mieluumminkin vertautuu Homerokseen, jolla dike enimmäkseen viittaa siihen, mikä itse kullekin kuuluu ja mitä jokainen näin ollen on oikeutettu itselleen vaatimaan. Taustalla on käsitys, että jokaisella on jumalan (Zeuksen) osoittama ja takaama oma tilansa, jolle tunkeutuminen on adikia eli oikeudenloukkaus, sekä oma arvonsa, joka takaa esimerkiksi kestiystävyyden jopa kerjäläiselle.

Toiseksi, on esitetty syitä ajatella, että Anaksimandros olisi ottanut kosmologiansa malliksi kreikkalaisen kaupunkirakenteen ja sen heijastaman poliittisen ideologian, johon kuului aristokraattisesti ymmärretty tasapuolisuus (ἰσονομία, isonomia): kaikilla väestöryhmillä on oma elämänpiirinsä, jonka ylläpito perustuu harmoniaan ja järjestykseen. Jos Anaksimandroksen kosmologia heijastelee isonomian eli sosiaalisen tasapainon ihannetta, on selvää että oppositiossa olevien elementtien, kuten esimerkiksi kuuman ja kylmän aineen, tunkeutuminen toistensa tilaan vertautuu oikeudenloukkaukseen. Tätä taustaa vasten Anaksimandroksen metafora on varsin luonteva.

Anaksimandros tuntuu sanovan, että luontomaailman elementit maksavat samalla mitalla toisilleen individuaatioonsa kohdistuvat loukkaukset. Tästä herää kysymys, miten apeiron liittyy tähän kokonaisuuteen.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Anaksimandros

3
'In the commentary of Simplicius on Aristotle's Physics the following fragment is attributed direct to Anaximander:

Whence things have their origin, there their destruction happens as it is ordained (Greek: kata to chreon = according to the debt). For they give justice and compensation to one another for their injustice according to the ordering of time.

This fragment remains a mystery because it can be translated in different ways. Simplicius comments that Anaximander noticed the mutual changes between the four elements (earth, air, water, fire), therefore he did not choose one of them as an origin, but something else which generates the opposites without experiencing any decay. He mentions also that Anaximander said all these in poetic terms, meaning that he used the old mythical language. The Goddess Justice (Dike), appears to keep the order.The quotation is close to the original meanings of the relevant Greek words. The word dike (justice) was probably originally derived from the boundaries of a man's land and transmits metaphorically the notion that somebody must remain into his own sphere, respecting the one of his neighbour The word adikia (injustice) means that someone has operated outside of his own sphere, something that could disturb "law and order" (eunomia). In Homer's Odyssey eunomia is contrasted with hybris (arrogance). Arrogance was considered very dangerous because it could break the balance and lead to political instability and finally to the destruction of a city-state.'

http://en.wikipedia.org/wiki/Apeiron_(cosmology)#Interpretations

4
HYBRIS [wiki]

'Hybris (muinaiskreikaksi ὕβρις, ”loukkaus”) tarkoittaa nykyaikana liioiteltua itsevarmuutta ja -luottamusta, joka lopulta usein johtaa ansaittuun rangaistukseen. Antiikin Kreikassa hybris tarkoitti toimia, jotka niiden tekijä suoritti häpäistäkseen uhriaan tarkoituksenaan siten ylentää itseään.

Hybris oli antiikin Ateenassa rikos. Rikkomuksina tätä lakia vastaan pidettiin kaikkea aina pahoinpitelystä seksuaalisen väkivaltaan ja siitä julkisen tai pyhitetyn omaisuuden varkauteen saakka.

Antiikin kreikkalaisessa kirjallisuudessa esimerkki hybriksestä ovat Homeroksen Odysseiassa Penelopen kosijat. He joutuvat lopulta maksamaan julkeasta käyttäytymisestään Odysseuksen perhekuntaa kohtaan.

Hybriksen vastakohdiksi on mainittu itsekritiikki ja itseironia.
*
Hybristä jumalia vastaan on usein sanottu kreikkalaisen mytologian henkilöhahmojen traagiseksi virheeksi, joka on johtanut näiden hahmojen päälle langetettavaan "nemesikseen" ja tuhoon. Tämä kuitenkin edustaa vain pientä osaa kreikkalaisessa kirjallisuudessa esiintyvästä hybriksestä suurimman osan hybriksen kuvauksista koskiessa kuolevaisten keskinäisiä rikkomuksia. Siksi nykyisin on hyväksytty väite, etteivät kreikkalaiset niinkään ajatelleet hybristä uskonnollisena kysymyksenä; vielä vähemmän, että sitä olisi pidetty normaalisti jumalien rankaisemana rikoksena.

[Vanha kuiva Aristoteles antaa [jälleen] nerokkaan osoituksen filosofisen ajattelunsa luonteesta määritellessään hybriksen/rr]:

'[...] loukkaus (ὕβρις) on sellaisen asian tekemistä ja sanomista, josta aiheutuu kohteena olevalle ihmiselle häpeää, eikä loukkausta tehdä jonkin muun asian saamiseksi itselle tai siksi että jotakin on tapahtunut, vaan loukkauksen antaman nautinnon takia; sillä hyvitystä tavoittelevat eivät loukkaa vaan kostavat. Loukkaajien saama nautinto aiheutuu siitä, että he uskovat itse olevansa parempia, kun tekevät toisille pahaa.'

Keskeistä määritelmässä ovat antiikin Kreikan käsitteet kunniasta (kreik. timē) ja häpeästä. Käsite timē ei sisällä ainoastaan kunniaa saaneiden korottamista, vaan myös tekojensa vuoksi hybriksen nujertamien häpeämistä. Tämä käsite kunniasta on tavallaan nollasummapelin kaltainen.

Rush Rehm yksinkertaistaa hybriksen määritelmän aikalaisten käsitteeksi "röyhkeys, halveksunta ja kohtuuton väkivalta".
*
Nykyään sanaa hybris käytettäessä tarkoitetaan ylimielisyyttä ja rajatonta luottamusta ja ylpeyttä omiin kykyihinsä; siihen usein liittyy myös piittaamattomuus ja tiedon puute menneisyyden kokemuksista yhdistettynä nöyryyden puutteeseen. Hybrikseen viittaamiseen liittyy edelleen usein myös vihjaus seuraamuksista rangaistuksen tai kärsimyksen muodossa, – samalla tavoin kuin hybris ja nemesis liitettiin satunnaisesti yhteen kreikkalaisessa maailmankuvassa. Raamatun Sananlaskujen kirjassa esiintyvän, nykyäänkin yleisen sanonnan "ylpeys käy lankeemuksen edellä" on ajateltu olevan yhteenveto nykyajan hybris-käsityksestä.'
*
http://takkirauta.blogspot.com/2011/04/seemilaisten-julmat-jumalat.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Risto_Heiskala
http://fi.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monofysitismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Platon
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Dionysius_the_Areopagite
http://fi.wikipedia.org/wiki/Juutalaisuus
http://en.wikipedia.org/wiki/Apeiron_(cosmology)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hybris
http://fi.wikipedia.org/wiki/Martti_Nissinen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_R%C3%A4is%C3%A4nen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_antiikin_Kreikan_jumalista
http://fi.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1tar
http://saturnuskultti.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://nord.blogit.fi/luokka/luokittelematon/page/23/
http://pakana.greatnow.com/merlin_stone.htm
http://www.turkcebilgi.com/anaksimandros/resimleri/anaximander-world-map-tr

April 24, 2011

Satiirikko ylösnoussutta Jeesusta etsimässä

Ostakaa nyt pelastaja! 50 senttiä kappale. Ostakaa nyt halpa pelastaja! Vain ½ dollaria. Ostakaa nyt oma pelastaja! Jeesus on parempi, varmempi ja luotettavampi jumala kuin kotitonttu, hevosenkenkä tai mikään pakanallinen taikakalu. Rouva siellä hoi! Ostakaa nyt Jumalan Poika! 50 senttiä kappale ja kaupan päälle kolme ylimääräistä dollarilla. Kaikille perheenjäsenille oma Jesse. Sitä on kiva katsella, se kuuntelee puhetta, se täyttää toiveita ja ennenkaikkea - - se pelastaa!
*
http://www.amazon.com/Jesus-Died-This-Satirists-Search/dp/0310292891#_
http://radicalliving.wordpress.com/2010/08/04/jesus-died-for-this/

April 23, 2011

Orthodox Christian Byzantine Easter hymn: Η ζωή εν τάφω - I Zoi en Tafo

Kuollut hän on kuin kivi. Mutta mitä sitten tapahtuikaan? Sitä ei tiedä kuin Jumala. Ihmiset 'vain' uskovat tai ovat uskomatta.

1
http://www.youtube.com/watch?v=2yW39rHxW2c&feature=related
Nikos Xylouris, Manolis Mitsias - I zoi en tafo (1977) - Classic Holy Week hymn by the great Byzantine hymnographer Romanos Melodos (Romanos the Melodist, 6th century).
*
Christ, you, who are Life itself,
were placed in a sepulcher,
and legions of angels were astonished
by your condescendence.

How is it possible for you who is Life itself to die?
To abide in a grave? You,
who has dissolved the rule of Death
and resurrects Hades dead?

The ruler of all is beheld dead;
and in a new sepulcher is placed
he who has emptied all sepulchers of their dead.

Christ, you, who are Life itself,
were placed in a sepulcher,
and through your death you conquered Death
and sprung forth life into the world.

Strangest of paradoxes, and of inexplicable things!
the provider of my breath is carried breathless
by Joseph for burial.

Christ, you, who are Life itself,
were placed in a sepulcher,
and legions of angels were astonished
by your condescendence.

2
http://www.youtube.com/watch?v=9_D1QBCJ2E8
Orthodox Christian Byzantine Easter hymn: Η ζωή εν τάφω - I Zoi en Tafo
*
What happened to Jesus' body from the time it was taken from the cross until his tomb was found empty two days later? National Geographic Channel examines one of the Bible's greatest mysteries - Read more: http://channel.nationalgeographic.com/series/mysteries-of-the-bible/2309/Overview#ixzz1KNYHh7XR
http://channel.nationalgeographic.com/series/mysteries-of-the-bible/2309/Overview
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Romanos_Melodos
http://www.ortodoksi.net/index.php/Romanos_Melodos

Lankalauantaina pahuuden voimat pääsevät hetkeksi aikaa valloilleen


Alakuvassa Kristuksen hautaaminen, minkä jälkeen yläkuvan pakana-noita lähtee lennolleen siihen asti, kunnes - - Bang!
*
Lankalauantain aiheena on Kristus haudassa ja tuonelassa. Kansanperinteen mukaan kaikki pahat voimat olivat liikkeellä lankalauantaina, noidat ahdistelivat ihmisiä. Lankalauantaina värjättiin talven aikana kehrätyt langat, ja Pohjanmaalla on ollut tapana polttaa rovioita, pääsiäiskokkoja, joiden on alun perin kansanuskon mukaan ajateltu karkottavan pahoja henkiä.
*
http://www.peda.net/veraja/mantsala/ohkola/linkit/juhlat/huhtikuu/paasiainen/lankalauantai
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_viikko
http://www.ortodoksi.net/index.php/Suuri_lauantai
http://vuotuisjuhla.blogit.fi/tag/lankalauantai/
http://mari-p.vuodatus.net/blog/1198666/paasiaisnoita-ikkunaan/

April 22, 2011

Puuhamaa on iloisten ihmisten laiva'Puuhamaa on paras paikka, Puuhamaa on iloinen. Puuhamaassa vietät vaikka parit viikot keväiset. Sellainen on Puuhamaa!'
*
Taistelevan viihteen uusin formaatti miinalaiva Puuhamaa järjestää Intian valtamerellä ja etenkin Adenin lahden liepeillä jännittäviä kahden viikon sosiaali-survival-matkoja paikallisille kalastajille, jotka ovat vähävaraisina joutuneet oman käden oikeudella etsimään henkensä pitimiksi ruokaa jopa suurista rahtialuksista.

Puuhamaa-projekti tarjoaa neekeri-rosvo-roopeille viihteellis-inhimillisen mahdollisuuden tehdä irtiotto rikoksen tieltä, mikä palauttaa heidät humaanilla tavalla länsimaisen oikeustajun kaidalle tielle.

Ruokaa ja huumeita [henkiseen hätäänsä] omavaltaisesti etsivien nälkäisten kalastaja-yrittäjien kiinniotto, vangitseminen, heidän vanhan vuotavan ja kunnostettavaksi kelpaamattoman paattinsa ilmainen räjäytys, kahden viikon täysihoito ja kansainvälinen kuuluisuus odottavat näitä kansainvälisen yhteisön tarjoamalle survival-matkalle osallistujia.

Luxus-risteilyn moninaiseen tarjontaan sisältyvien reality-tv-kuvausten jälkeen kalastaja-idols-tähdet siirretään uusiin perämoottori-veneisiin, joilla he saavat jatkaa kohti auringonlaskua eli YK:n rakentamaan suojelusaareen, jossa voivat elää elämänsä loppuun saakka turvassa mm. vihamielisten valtioiden kuolemantuomiouhkalta.

Huvipaketista onkin tullut erittäin suosittu ja jopa itse Suomen virallisen hammastahnamainoks - eh - kokoomuslaisen ulkoministerin A. Stubbhuvudin suojelema poliittisen viihteen vientituote.

Puuhamaa on nykyaikaista entertainment-ulkopolitiikkaa innovatiivisimmillaan - kansainvälisen kontrolli-humanismin harjoittamaa catch and release-ihmiskalastusta parhaimmillaan ja esimerkillisimmillään.

Sellainen on Puuhamaa! Ota sinäkin osaa Puuhamaa-reality-tv:n rosvo-roope-jahtiin [tarkempia ohjeita saa armeijan tiedotus-upseeri Anders Backböle'ltä].
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Miinalaiva_Pohjanmaa
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/04/1316679/ts-neuvottelut-merirosvoista-umpikujaan---miinalaiva-pohjanmaa-vapautti-somalimiehet
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011040613499698_uu.shtml
http://www.jimtv.fi/?vt=video_episode&vid=298106
http://linkit.mtv3.fi/taistelulaivat

April 21, 2011

Varokaa kääpiöitä!

Jussi Halla-aho arvelee hysteeristen vihreitten saattavan aiheuttaa levottomuuksia Suomeen.

I
1
Aloitan päivän mauttomimmalla mielipiteellä, joka tulee Portugalin ex-presidentti Mario Soaresin suusta. Soares haukkuu Suomen Persuja [kääpiöiksi] esittäen argumentteinaan heitä vastaan anakronismeja, jotka paljastavat hänet nostalgikoksi, joka on paennut realiteetteja maansa historian kolonialistiseen nationalismiin.

Soaresin sosialismi sisältääkin outoja, miltei itsensä kumoavia jännitteitä, sillä jalomielisen humanistinen hienoperse-vasemmistolaisuus ei meitä kovin pitkälle auta sellaisessa maailmassa, jota hallitsee kasvoton valta eli Pääoman Molok.

Soaresin lausunto on katkeruudessaan epätoivoinen ja jopa naurettava. Mitä tekemistä Portugalin muinaisella merivalta-asemalla muka on EU:n nykyisen rahapelin kanssa? Ei niin kerrassaan yhtään mitään.

2
Talousvaikeuksissa painivassa Portugalissa Suomen eduskuntavaalitulos herättää yhä tunteita. Portugalin ex-presidentti Mario Soares kirjoitti katkeraa tekstiä, jossa totesi Suomen muuttuneen äärikonservatiiviksi maaksi, kertoo Yle.

Portugalissa pelätään, että vaalituloksen myötä Suomi voi kaataa EU:n ohjelman Portugalin talouden pelastamiseksi.

Soaresin mukaan solidaarisuuden puute leimaa nyt EU:ssa vahvoja, "sekä ei niin vahvoja - kuten Suomea, joka tänään on äärikonservatiivinen".

Sosialisti Soares muisteli sen sijaan lämmöllä Suomen edesmennyttä pääministeriä Kalevi Sorsaa (sd).

- Vertailen keskenään hänen jalomielisyyttään ja niitä kääpiöitä, jotka tänään haluavat hallita Suomea, heidän eettisiä arvojaan ja vihamielisyyttä Portugalia kohtaan - mikä valtava ero! Soares jyrisi.

- Tänään suomalaiset uskovat, että spekulatiiviset markkinat ja rikolliset luottoluokituslaitokset voivat tuhota kansakuntia, joilla on yhdeksän vuosisadan itsenäinen historia. Se on hirmuinen harha, Mario Soares kirjoitti Ylen mukaan.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=497267

II
1
Jussi Halla-aho väittää, ettei Tanskassa ole syntynyt vastakkainasetteluja nationalistisen kansanpuolueen saatua siellä poliittisen vaa'ankieliaseman. Mutta jotain mätää Tanskan maassa silti nyt on. Ilmapiiri on kireämpi ja ahdistavampi kuin ennen syytettinpä siitä sitten ketä tahansa.

Tulkitsen niin, että Halla-ahon mukaan syy maahanmuuttokysymyksen tiimoilta käytäviin/käytyihin levottomuuksiin lankeaa [ilmeisesti aina ja missä tahansa] vihreiden ja ylipäätään liberaalien kontolle, ja että Persut [konservatiivit] olisivat tässä asiassa puhtaita kuin pulmuset.

Hehheh. Pestessään Persujen kädet Jussi-Pilatus syöttää tuossa kohdassa rankempaa pajunköyttä kuin, mihin minä agitaattori Räsäpäänä ikinä pystyisin ;\]

Nyky-konservativismi on [täysin ymmärrettävä] jarru-reaktio liberalismin globaaliin arvonihilismiin [liberaalit arvot ovat muodollisia eli vailla muuta tosiasiallista substanssia kuin talous-hedonismi], joten ei tässä asiassa ole syyttömiä tai puolueettomia.

Politiikasta eli arvojen sodastahan näissä kiistoissa on siis kyse - ja politiikassa kaikki on - jos ei ihan luvallista niin ainakin mahdollista.

Mutta mikäli Jussi Halla-ahon asenne leviää, se ilman muuta provosoi Suomen kansaa jakautumaan entistä jyrkemmin nationalistis-fundamentalistisiin arvokonservatiiveihin [fasistien ja rasistien esiaste] sekä pehmo-demokraattisiin hienoperse-humanisteihin [liberaali-idealisteihin].

Kuitenkin perimmältään arvokyyninen Kokoomus-rahavalta juoksuttaa näitä molempia kuin pässejä narussa. Koska kumpikaan osapuoli ei kritisoi pääoman kasvotonta mafiaa vastaan vaan riitelee omien idealististen dogmiensa legitimaatiosta, voi pragmaattisen röyhkeä rahavalta kävellä vihellellen pankkiin ja vahingoniloisesti hiukan hymyilläkin mennessään.

Tilannetta voisi nimittää aatteellis-poliittiseksi noidankehäksi, joka hyödyttää siis lopulta [jälleen kerran] vain kapitalismia. Entä onko tällaisesta neoliberaali-teknokraattien ja uskonnollis-konservatiivisten fundamentalistien syklisestä umpikujasta enää ulospääsyä? Ainakin Slavoj Zizek haluaa uskoa niin - [ks. 2].

2
Slavoj Zizek emphasized that social mobilization and the emergence of European solidarity among workers is the only way to break out of the vicious cycle that neoliberal technocrats and religious fundamentalists are driving the continent.

GLR: Today we’re witnessing in Britain the largest march since the Iraqi war. After a year of unrest in many European countries an image of possible solidarity appears. Is there anything to be gained by European solidarity and is this solidarity even possible? What is the European project about today?

SZ. ?? paraphrase this quote from May 68: It’s not possible, but it’s necessary. If by saying Europe we mean what is worth fighting for like egalitarian legacy, the idea of solidarity, welfare state and so on, then, maybe it’s the only thing that can give us, some hope. Europe, not only, cannot realize its project but it cannot even see what this project is. What makes me happy in this protest today is that it gives me the pleasure to correct my previous analysis which was that today in Europe you only have two choices: On the one hand the pro-capitalist liberal parties which can at the same time be progressive in issues like human rights, abortion and so on and on the other – the only moment of true passionate politics – right-wing anti-immigrant formations. My claim is that this would be a dead end if these were the only choices. It’s a great hope for Europe that some kind of radical or authentic left is awakening.

[Excerpted from an interesting conversation of the Greek Left Review with Slavoj Zizek and prof. Costas Douzinas. - The second quote refers to Zizek’s critique of both localist and Negrian optimism as regard to social change opportunities - ks. jatko linkistä].

III
Jussi Halla-aho (ps) sai eduskuntavaaleissa 14 884 ääntä. Halla-aho on helsinkiläinen kansallismielinen poliitikko, joka on saavuttanut maineensa erityisesti nettikirjoituksillaan.

Perinteisen median kanssa Halla-aho toimii eri tavalla kuin muut poliitikot: hän ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta selittää haastattelujensa taustoja nettifoorumillaan sitäkin laveammin ja omasta näkökulmastaan.

Vaalien jälkeen Facebookissa on levitetty Halla-ahon vuonna 2005 kirjoittamaa ihmisarvoa koskevaa tekstiä, jossa hän perustelee, miksi kaikki ihmiset eivät hänen mielestään ole samanarvoisia.

HS yritti haastatella Halla-ahoa aiheesta keskiviikkona.

Tekstissä Halla-aho sanoo, että "yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä".

Hän kirjoittaa myös, että ihmisten yhtäläinen arvokkuus on samanlainen ajalle tyypillinen julistus samaan tapaan kuin aiemmilla vuosisadoilla on julistettu, että "aurinko kiertää maata", "paavi on erehtymätön", "naisella ei ole sielua" tai "itsetyydytys aiheuttaa likinäköisyyttä".
Netissä on alettu levittää vanhoja tekstejäsi esimerkiksi ihmisarvosta, seisotko sen takana edelleen?

"Mitä tarkoittaa seistä niiden takana?"

Allekirjoitatko ne?

"En rupea kommentoimaan vanhoja kirjoituksia. On aika naurettavaa kaivella vanhoja kirjoituksia, keskittyisin mieluummin asioista keskustelemiseen."

Oletko sitä mieltä, että kaikilla on sama ihmisarvo?

"En aio vastata tähän. Yrittäkää te Hesarissa keksiä jotain vähän parempaa kirjoitettavaa."

Ymmärrät varmaan, että tämä kiinnostaa, kun olet nyt kansanedustaja?

"Ihmiset voivat käydä lukemassa niitä, en ala kommentoimaan yksittäisiä lauseenpuolikkaita."

Onko kaikilla ihmisillä samanlainen ihmisarvo?

"Naurettava kysymys."

Miten niin?

"Siten niin. Mennäänkö me eteenpäin vai lopetetaanko puhelu."

Voisitko kuitenkin vastata siihen, että kun olet kirjoittanut, että tasa-arvo ja suvaitsevaisuus . . .

"Ihan turha jankuttaa, kun tiedän justiinsa miten aiot sitä juttua käsitellä."

Onko tasa-arvo ja suvaitsevaisuus menneen maailman älyttömyyksiä samaan tapaan kuin . . .

"Suljen tämän puhelimen nyt, jos et sä lopeta tuota jankutusta."

Myöhemmin iltapäivällä Halla-aho kommentoi nettikirjoitustaan Homma-foorumilla: "Eihän minun kirjoituksessani ole kyse muusta kuin siitä, että koska ihmisarvon olemassaoloa (ja määrää) ei voida objektiivisin keinoin todentaa tai mitata, 'ihmisarvo', samoin kuin 'yhtäläinen ihmisarvo', ovat kulttuurisia konstruktioita ja aikaan sidottuja."

Hän kirjoitti myös: "Hanna Kaarto Hesarista tuossa juuri soitteli, että seisonko todella näiden 'Facebookissa leviävien' ihmisarvonäkemysteni takana. Hänellä oli myös pitkä lista lauseita ja lauseenpuolikkaita, joihin hän kaipasi kommenttiani. En kommentoinut."

Lauseita tai lauseenpuolikkaita ei esitetty kommentoitavaksi, vaan Halla-aholle ainoastaan kerrottiin, että muitakin esimerkkejä kirjoituksista olisi paljon.

Aiemmin haastattelussa Halla-aho kertoi olevansa valmis ministeriksi, ja eniten häntä kiinnostaisi sisäministerille kuuluvat asiat kuten maahanmuutto ja aselaki. Myös eurooppalaisista aatetovereista hän oli valmis puhumaan.

Hän sanoo toivovansa, että perussuomalaisten voitto johtaa Suomen "Tanskan tielle". Tanskassa nationalistinen kansanpuolue on vaa'ankieliasemassa.

"Pitäisin toivottavana Tanskan tietä, jossa ei ole syntynyt voimakasta vastakkainasettelua, vaan maahanmuuttokriittinen ajattelu on levinnyt muihinkin puolueisiin vähän niin kuin vihreä ajattelu Suomessa", Halla-aho sanoi.

Muissa maissa, joissa nationalistiset puolueet ovat ottaneet suuria voittoja, on nähty myös katumellakointia maahanmuuttokysymysten tiimoilta. Halla-ahon mukaan mahdollinen mellakointi Suomessa ei riipu perussuomalaisista.

"Vihreät ovat onnistuneet viime kunnallisvaaleista lähtien myrkyttämään suomalaisen poliittisen ilmapiiriä aika pahasti. Voi olla, että osa porukasta saa itsensä lietsottua sellaiseen hysteriaan, että alkavat kivet lennellä kadulla, mutta toivottavasti ei."
*
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Halla-aho+ei+suostu+selitt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n+ihmisarvokirjoituksiaan/1135265572953
http://blog.p2pfoundation.net/zizek-on-the-awakening-of-a-new-authentic-left-in-europe/2011/04/12
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jussi_Halla-aho
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
http://tuuritapio.blogspot.com/2008_10_01_archive.html

April 18, 2011

Agitaattori Räsäpään iltarukous

Yläkuvassa kristitty. Alakuvassa Der Sozialist.
*
'Vastaus' Sammalkielen kommenttiin edellisessä päreessäni.
*
Minä rukoilen halvan kynttiläni ääressä, että Kardinaali-Timo löytäisi oikean tien eikä antaisi liikaa periksi Jyrki-Perkeleelle - tuolle savolaista vale-näennäis-herätystä edustavalle Pääoman Antikristukselle - tuolle kadun eurokraattista puolta kävelevälle Jumalan pilkan hereettiselle kiiltokuvalle - tuolle kestohymyä vuodattavalle Siinain vuoren rahavuohipukille, joka syö köyhältä vaikka peltikaton, jos tältä on jäänyt viime kuun korkorästi maksamatta lapsillensa lääkkeitä, ruokaa ja muita hengenpitimiä viime hädässä ostettuaan - tuolle salaperäisillä talousmatemaattisilla rajahyöty-kaavoillaan, joista ei itsekään mitään ymmärrä, loputtomiin saivartelevalle, yksinkertaista kansaa huijaavalle ennustajaeukolle ja talousnoidalle, jonka elämän ainoa tarkoitus on imeä köyhästä juuri niin paljon verta, että se vielä työtänsä pystyy tekemään ja kapitalistille kaiken maailman kertakulutustuotteista ylihintaa maksamaan - juuri sen verran, ettei kurja enää yhtään enempään kykenisi, kuten puoli-henkitoreissaan pyytämään edes sitä yhtä ainoaa asiaa eli huutamaan ääneen polttavan tulista tuskaa, joka häntä koko elämän ajan on finanssi-pörssikoneen riiston alla kalvanut - viimeisillä voimillaan huohottaen kysymään totuutta, joka sattuisi myös tuon pankkeja palvovan valekristityn ja maireahymyisen savolais-vampyyrinkin sisällä sykkivän sydämen arimpaan kohtaan:

Miksi oi miksi tämä riivaus ja riisto - miksi tämä EU-rahapukin ja loputtomiin pidennettyjen työurien jatkuva kalvaus?! Auta minua Taivaan ja Prekariaatin Herra. Päästä minut pois tästä pelistä. En halua olla pelkkä Pääoman biljardipallo. Aamen.

Edes tätä ei saa köyhä kurja sanoa ja pyytää, koska se pistävän piikin lailla herättäisi Jyrki-Perkeleessä eloon pisaran sääliä ja saattaisi näin saada hänet höllentämään oligarkisia EU-euro-ehtojaan, jotta Kardinaali-Timo voisi ne hyväksyä ja suostua hänen kanssaan hallitusta käymään ja kansan parasta ajamaan.

Mutta minä siis rukoilen kynttiläni ääressä, että Jyrki-Paholaisen sydän sulaisi edes 32,1 Fahrenheitia, mikä on paljon, kun tietää, että tämä porvari-lepakko asuu Kokoomuksen muiden mahtimiesten ja -naisten kanssa juuri siellä, mihin he kuuluvatkin eli Danten Helvetin alimmassa kerroksessa - jäätyneen Saatanan vieressä - mieleltään pakastuneina teknokraatteina - rajahyötynsä raja-arvojen digitaalisessa kvanttiavaruudessa, jossa päiv' ei paista eikä kuu kumota - jossa vain ykköset ja nollat vilisevät kuin virukset, jotka imevät köyhän tietokoneesta itselleen käyttöenergiaa niin kauan kuin kukaan ei niitä pysty paikallistamaan. Siis ikuisesti.

Mutta minä rukoilen, että Kardinaali-Timo - - poikki - - [[to be continued].
*
Kirjoitti agitaattori Räsäpää.
*
http://www.flickr.com/photos/mamluke/4506544504/
http://blogs.pioneerlocal.com/religion/prayer/

'Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle' [Luukas 2: 10] - Mutta sitä iloa ei anneta ilmaiseksi. Sen merkiksi teidän kaikkien on vedettävä punainen viiva äänestyslippuun.

Oi niitä aikoja, kun demareillakin oli vielä aatteen ja hengen paloa sielussaan.
*
Timo Soinin nationalistinen impivaaralaisuus ei kasva agitaattori Puntarpään vasemmistolais-hengellisen paatoksen universaaleihin mittoihin. Soini on tuulipukukansan sanavalmis ja hassunhauska Fatman. Puntarpäästä sen sijaan löytyy luovaa 'demonisuutta', jota jokainen aito ideologi tarvitsee sanomansa perillemenon varmistamiseksi.

Soinista ei ole konkreettista uhkaa Kokoomukselle. Puntarpäästä sen sijaan oli, vaikka näin jälkiviisaasti, poliittisen [pakko-]korrektiuden ja itseään vastaan kääntyvän [kaksois-sidos-]suvaitsevaisuuden aikana hän näyttäytyykin meille miltei psykopaattina.

Silti juuri arvo- ja talousliberalismi [joita ryydittää internetin liiankin totaali sananvapaus anonyymeine loanheittäjineen] sekä tökerösti integroitu/organisoitu monikulttuurisuus ovat olleet synnyttämässä vihapuhetta/vihakulttuuria [viha/aggressio on kuitenkin ihmisen eräs perusaffekti, jonka kanssa pitää oppia elämään - ei tukahduttaen vaan hilliten].

Ajat muuttuvat yhä latteamiksi ja kesymmiksi. Suuret persoonallisuudet diagnosoidaan joko hulluiksi tai sitten he omaksuvat pellen roolin: heistä tulee iloisesti itseään myyviä/häpäiseviä populistisen markkina- ja mainosviihteen mannekiineja. Soini kuuluu tietysti tähän jälkimmäiseen puppet-kategoriaan - tosin perinteisempiin arvoihin samalla nurkkakuntaisesti vedoten.

Suuren EU:n vastustaminen ei vielä tee pienestä Timo-taviksesta ja hänen poliittiselta sekä elämänkatsomukseltaan kovin häilyvistä kannattajistaan radikaaleja pääoman kritiikkoja [ei läheltäkään!].

Jos ihmisen elämänarvot kiinnittyvät yhä vain kulutusnautinnon typerryttävän turruttavaan orvanpyörään sekä typerien lööppien ja lottovoitto-uskonnon houkuttelevaan mutta valheellisen imaginaariseen - onnen oikoteitä infantiilisti hamuavaan viihdemaailmaan, niin tuskinpa hänen poliittinen tietoisuutensa ja yhteiskunta-eettinen näkemyksensä voi olla sen syvällisempi - [tosin Timo S. itse on katolinen, joten häntä voinee arvofilosofisessa mielessä pitää poikkeuksena po. persu-pintaliitäjien elämäntapaan verrattuna].

1
http://www.youtube.com/watch?v=wFwp2vvrdy0
Punainen viiva (1959) - sos.dem agitaattori Puntarpään palopuhe osa 1/2

2
http://www.youtube.com/watch?v=nYk5Hb9h0BE
Punainen viiva (1959) - sos.dem agitaattori Puntarpään palopuhe osa 2/2
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Punainen_viiva
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jussi_Jurkka
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1493
http://www.ts.fi/online/kulttuuri/102760.html

Kansan eli herra-konservatiivien orjakapina

Tämä[kään] voittaja ei usko sattumaan vaan Jumalaan ja Suomen kansaan.
*
[Kielimafian lisäys - osa IV - klo: 23.20]
*
Pari kommenttia Ironmistressille. Pistin toisen kommenttini lopun hieman läskiksi, mutta so what - läskissäkin on hiven totuutta.

I
Jos Timo Soini ei anna periksi EU-kuplan puhaltelijoille, niin hallituksen tekevät Kokoomus, Sdp ja Keskusta.

Tämä on se peukaloruuvi, jolla vanha kaarti voi boikotoida Persut ja heidän plebeijisen populisminsa.

Odotankin mielenkiinnolla, haluaako Soini olla mieluummin vallankahvassa kuin pitää ehdottomasti kiinni EU-periaatteistaan.

Jos hän haluaa valtaa, Suomi saattaa saada jopa laajapohjaisen enemmistöhallituksen.

Kolmas joskin erittäin epätodennäköinen vaihtoehto on Sdp:n, Persujen ja Kristillisten vähemmistöhallitus [haha].

Vihreät, Vasemmistoliitto ja Ruåtsalaiset eivät nimittäin koske Persuihin kolmen metrin kepilläkään.

Neljäs vaihtoehto on pitää uudet vaalit.

PS.
Kepun häilyvyys EU-asioissa[kin] on tietysti jokeri, joka voi muuttaa asetelmat täysin.

II
Ironmistress kirjoitti:

Rauno, puhut plebeijeistä halveksien.

Kuka pitää suomalaisen plebeijin puolta? Vihreät ovat patriisien puolue, ja vasemmistopuolueet ovat pettäneet perinteisen kannattajakuntansa - suomalaiset työläiset.

Keskusta ei ole tulossa hallitukseen. Ruukinmatruuna pitää todennäköisimpänä hallituspohjana joko punaniskahallitusta - SDP, Persut ja Kridet. Tai mahdollisesti Kokoomus, SDP ja Persut.

Kaikki on nyt mahdollista.

III
1
Hallitusneuvotteluissa kaikki on kiinni siitä, kääntääkö Soini takkinsa EU-asiassa vai ei [tai jos kääntää, niin miten paljon].

2
Olet oikeassa, mitä vasemmistoon tulee. Siksi minulla ei ollut oikeastaan ketään/mitään, jota äänestää. Silti äänestin.

Mutta sen verran on varmaa, että kahta en äänestä ikinä: Kokoomusta ja Persuja [populisteja], sillä Kokoomus on pääoman kaksinaismoralistinen lakeija, kun taas Persut eivät tiedosta kunnolla edes, mitä he todella haluavat tai vastustavat [ja miksi].

Pyrkimys pitää oma kansallinen 'reviiri puhtaana' muukalaisvihamielisyyttä lietsomalla on varsin kapea-alainen poliittinen ideologia - pikemminkin rasismin kasvualusta kuin poliittisesti rakentava aate.

Ja jos Persut tietäisivätkin, mitä he haluavat, niin heiltä puuttuu puolueena [ja kansalaisliikkeenä] kyky toimia organisoidusti sen saavuttamiseksi [suurimmalla osalla puolueen uusista edustajista ei ole mitään kokemusta parlamentaarisesta työstä].

Persujen ensimmäinen kova kriisi on jo ovella hallitusneuvottelujen muodossa. Se tulee olemaan yhtä aikaa sekä kiista että valtataistelu puolueen [makro-]poliittisesta linjasta, ja siinä punnitaan Timo Soinin taidot lopullisesti [Soini on toki taitava - ehkä yksi tämän hetken taitavimmista poliitikoista].

3
Ennustan kuitenkin, että jo neljän vuoden kuluttua persu-porukka on hajonnut, kuten hajosi vennamolainen edeltäjänsäkin pariin kolmeen kertaan, sillä uudet persulaiset eivät ole tottuneet käsittelemään ja tottelemaan valtaa, elämään sen kanssa ja jopa käskemään sitä.

Vertaisin persulaisia talvella navetassa syntyneisiin hiehoihin, jotka on nyt päästetty kevätlaitumelle. Paljon on vielä opittavaa, jotteivat he omasta vapaudestaan ja vallastaan päihtyneinä juoksisi suoraan päin puuta [kuten esi-isänsä ja -äitinsä].

Pahimmassa tapauksessa käy niin [Ilmestyskirjan ennustusten mukaisesti ;(], että Suomeen syntyy ihan oikeasti ääripopulistinen ja natsihenkinen kansalaiseetos [uusi Lapuan liike] Göbbelsinään eräs tuttu, kirjallisesti sivistynyt Persu [kuten oli em. propaganda-ministerikin].

[ennustukset jatkuvat seuraavassa numerossa]

PS.
Entä jos Kokoomus kääntää takkinsa? Hmm. Niinkin saattaa käydä, jos Saksa päättää toimia tukirahastojen suhteen toisin kuin muut eurokraatit. Silloin Soinia naurattaa.

IV
Persut hajoaa yhdistävän linjan ja ryhmäkurin puutteeseen kuten aikoinaan vennamolaiset ja sen jälkeisetkin.

Vaikka Persujen nousulle on tottakai ollut sosiaalinen tilaus [meemille ei tässäkään ole mitään muuta kuin ehkä retorista käyttöä], niin puolue on silti suureksi osaksi Timo Soinin karisman mahdollistama luomus [tai pikemminkin epäluoma] ja Soinin mukana se myös kaatuu tai pysyy pystyssä - niin kauan kuin ryhmäkuria riittää eli niin kauan kuin villit vasikat eivät lähde hyppimään aitojen yli.

Jossain vaiheessa ne kuitenkin lähtevät, ja tätä pelkää syystäkin myös Soini, koska vennamolaisten puoluehistoriasta voi kyllä oppia jotain ko. asiassa.

Soinilla on kuitenkin myös aukkoja yhteiskunnallisessa tietoisuudessaan. Häneltä mm. puuttuu selkeästi artikuloitu käsitys prekariaatin [suurin luokkamme] ongelmista, joissa muuten vikasuuntaan liberali-soutaneet vihreät ovat erittäin tiedostavia [esim. Jukka Relander, joka jäi taaskin edustajan paikasta vain parikolmesataa ääntä].

Olen kaksi kertaa elämässäni vastahakoisesti äänestänyt vihreitä, ja nyt ääneni olisi saattanut mennä J. Relanderille, mutta Sinnemäen ja Laturin teennäisen karnevalistinen, urbaanis-liberaalis-androgynistinen ja kaiken lisäksi pääomaa kumartava eurokraattinen tekno-viihde-vihreys kerta kaikkiaan esti tämän aikeen.

Niinpä äänestin toista kohtuullista ehdokasta, jonka arvoliberalismiin suhtaudun myös varauksin, mutta jonka poliittinen suunta ja tietoisuus on muuten kohdallaan. Arvataan kai, että kyseessä on Paavo Arhinmäki.

Kun todella hyviä ei ole, täytyy valita se kuuluisa vähiten paha - kuten Ironmistress niii-in viiisaaasti ja loputtomiin toistaen jaksaa opettaa.
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Master-slave_morality
http://takkirauta.blogspot.com/2011/04/vaalivalvojaiset.html
http://naurunappula.com/z/689343