October 9, 2008

Osallistuvaa ja itsensä altistavaa tutkimusta ihmis- ja naistieteissä vuonna 2008

Kuvassa itsensä koehenkilöksi altistanut, ihmistieteiden osallistuvaa - laadullista havaintometodia soveltava, Priscilla-instituutin päivystävä kenttätutkija, testaamassa miesten (miksei myös naisten), mahdollisia, seksi-atrapiksi naamioituneeseen naiseen kohdistuvien, primitiivi- ynnä muiden reaktioiden, ilmenemismuotoja:

1) sadistis-seksuaalisia, 2) empaattis-auttavia, 3) suvaitsevais-välinpitämättömiä sekä 4) moralistis-tuomitsevia. Epätodennäköiseksi reaktiovaihtoehdoksi on tilanne huomioon ottaen luokiteltu 5) empaattis-seksuaalinen.

'Tutkimuslaboratorio' sijaitsee erään tunnetun helsinkiläisen lähiöravintolan, tätä tutkimusta varten lanseeratun, puolijulkiseksi tarkoitetun kabinetin tiloissa.
*
Ihmistieteellisten koejärjestelyjen huolellinen suunnittelu takaa osaltaan, että tutkimuksen validiteetti ja siten myös sen tulosten reliabiliteetti toteutuvat mahdollisimman optimaalisessa määrin, ja lienee varmaa, että juuri tämän kokeen 'design' ilmentää suorastaan vastaansanomattomalla tavalla paljastavan ja emansipoivan tutkimussuuntauksen parasta innovaatio-ideointia.
*
Kyseinen, estetiikan, kulttuuriantropologian ja feminismi- sekä queer-tutkimuksen alaan kuuluva, osallistuvan, survey and suffer-kenttäanalyysin loppuraportti julkaistaan keväällä 2010 (muistaakseni 6-7. toukokuuta).

Tutkimus kuuluu laajempaan kansainväliseen projektiin, joka on nimeltään The Philosophy of Love and Hate in the Age of Post-Masculine Hegemony.

3 comments:

ninni said...

ei sukupuolta jumlan kirje sinulle, lokk those retardgirrrl.blogspot.com

Homo Garrulus said...

HYVÄ ETTÄ ON.

ninni said...

mita silla teet