November 29, 2007

Survival of the Fittest Games, kasvatus, internet, media ja Nietzsche

Tämä sitaattikommentti on napattu äskettäin perustetun filosofian nettipalstan http://www.filosofia.fi/ kommenttiosastolta, jossa mm. käsiteltiin Jokelan tapahtumiin liittyen Nietzscheä, joka kuului niiden ajattelijoiden joukkoon, joita surmatöiden tekijä P-E Auvinen oli lukenut, ja joilta hän muka oli saanut vaikutteita tekoonsa - http://www.filosofia.fi/verkkoloki/#3180 ja http://www.filosofia.fi/node/3180#comment.

Julkaisen kommentin blogissani, koska on tärkeää, että Nietzscheä koskeva keskustelu saataisiin edes jollain tavalla sellaisiin uomiin, että hänen ajatteluaan olisi mahdollista käsitellä kiihkottomammin ja tosiasioihin perustuen, eikä kuten nyt näyttää tapahtuneen, pelkkien irrallisten käsitteitten ja konteksteista irroitettujen sloganien tasolla, joista kaikilla kommentaattoreilla näyttää olevan 'selkeä sekä oikea' mielipide ja kannaotto - ja vieläpä niin, että mitä vähemmän Nietzscheä ja hänestä kirjoitettuja referatteja tai tutkimuksia henkilö on lukenut, sitä varmempia ja itsetyytyväisempiä ovat olleet myös tämän Nietzschestä esittämät mielipiteet ja niiden 'perustelut (mitkä perustelut?); - ja mikä surkeinta - esitetynkaltainen argumentaatiovarmuus suhteessa siihen 'mitä Nietzsche todella sanoi', näyttäisi pätevän jopa myös erittäin lukeneisiin ja sivistyneisiin kommentaattoreihin.
*
Leevi Lehto otti Jokelan tapahtumiin kantaa kotisivuillaan, ja kommentaattori tere (jota siis tässä lainaan) lainaa Leevin kommentista pätkän, jossa sivutaan myös Nietzsheä.

Lehdon mukaan Auvisen ihannoima vahvemman yksilön ihannointi ja heikkojen alistaminen on bullshittia, joka ei tule nimenomaan internetistä (eikä myöskään suoraan Nietzschen antamana 'toimintaohjeistuksena'/RR) vaan ylipäätään median loputtomista Survival of the Fittest Game Shows - ohjelmista, jotka ovat saaneet liki 'paradigmaattisen'/RR aseman globaalin median ja television ohjelmapolitiittisena valtasuuntauksena.

Olennaista Leevin tekstissä on myös se, että kasvattajien tulisi ymmärtää ja opiskella paremmin internetin maailmaa, eikä suunnitella sen (laajamittaista) kontrollointia.

Netti on kuitenkin se maailma, jossa nuoret yhä enenevässä määrin väistämättä elävät ja joutuvat elämään, ja koska netti on globaali sekä koko ajan leviävä verkosto, sen kontrolloiminen ylipäätään on käytännössä mahdotonta, ellei nyt sitten parental-estojen kautta.

Mutta vaikka parental-estojen asentamiselle on varmasti olemassa täysin päteviä ja ymmärrettäviä syitä, ne eivät voi päästää kasvattajia vastuusta yrittää ymmärtää jälkeläistensä ja kasvatettaviensa maailmankuvaa, joka saa nykyään suurimmat vaikutteensa netistä.

Jos näin luullaan, ollaan tavallaan pistämässä päätä pensaaseen olettaen, että kaikki on silloin hyvin, eikä kasvatettavien kanssa sen kummemmin tarvitse asiasta keskustella. Tällä tavoin valitettavasti sekä netti että nuorison suhde siihen jää kasvattajille varsin tuntemattomaksi.

Sama pätee kommentaattorin mielestä Nietzscheen. Joka hänestä jotain relevanttia haluaa väittää, tutustukoon häneen perusteellisemmin eikä pelkästään hatarien ennakkoluulojen ja pintatiedon pohjalta.
*
tere
21.11.2007

Mun mielestä yks parhaita blogikirjoituksia aiheesta on ollut Leevi Lehdolla. Meneepi näin:

At the same time, I cannot help thinking of reports about the now deceased perpetrator - a severely misguided amateur Nietzschean-Darwinist megalomaniac, it seems - having suffered from "heavy harassment" from his pals at school. And of his (sublimated - but I admit this is amateur psychology from my part) proclamations about the need to stand up for the rights of the stronger, the cleverer. (The stupid ones should serve as slaves to the clever ones, not vice versa, he wrote.) In my eyes, it is not "the Internet" that this bullshit comes from, much more the current dream world of all the mainstream media with their endless Survival of the Fittest Game Shows and sort of generalized atmosphere of mobbing.
[...]
Should this, or something like it, be the case, what we'd need would not be more control on the use of the Net by youngsters, but instead NEW MEASURES TO BETTER EXPOSE THE EDUCATORS TO THE SAME. After all, as indicated, this may be the only perspective that - if endorsed - might have helped to prevent the tragedy that hit us in Jokela at noon yesterday.

Sama koskee Nietzscheä, tarvitaan "NEW MEASURES TO BETTER EXPOSE THE EDUCATORS TO N"

1 comment:

a-m said...

Heipä hei, etsiskelen Nietzschestä elämäkertaa, ja mieleen tuli, että sinä olisit ehkä juuri henkilö, joka osaisit vinkata hyvään sellaiseen. Ehkäpä?

Kiittäen a-m!