April 9, 2007

Ylösnousemuksen "yllätys"

(Lisäys klo: 21.00 - PPS.)

Jeesuksen sukuhauta on kuulemma löydetty.

Alunperin hauta paljastui rakennustöissä Jerusalemissa Talpiotista jo vuonna 1980, mutta tarkkojen tutkimusten jälkeen se suljettiin ja haudan sisällä olleet ossuaarit eli luuarkut vietiin säilöön amerikkalaisen museon varastoihin ilman, että arkuissa olleet nimet olisivat herättäneet tutkijoissa suurempaa mielenkiintoa.
Olihan esimerkiksi Jeesus hyvin yleinen miehen nimi tuohon aikaan.

Pari kolme vuotta sitten luuarkkuja ryhtyi tutkimaan juutalainen toimittaja, joka halusi todistaa oikeaksi esitetyn vaihtoehtoisen teorian, jonka mukaan hauta oli todella ollut Jeesuksen sukuhauta, mikä asia olisi ollut paitsi arkeologis-historiallinen huippusensaatio myös varsin ongelmallinen fakta kristillisen uskonopin kannalta.

Haudasta nimittäin oletettiin löytyneen myös Maria Magdaleenan ossuaari, ei ainoastaan Jeesuksen äidin ja veljien arkut.

Simcha Jacobovici näki valtavasti vaivaa tuon kyseenalaisen teorian todistamisessa, mutta käytetyt todistusmenetelmät ovat sekä arkeologisessa konkreettisuudessaan, todennäköisyyslaskelmissaan että viimein DNA- ja elektroniikkamikroskooppitutkimuksissaan niin vakuuttavia, että ainakin maallikolle jää vahvasti se vaikutelma, ettei tässä yritetty huijata ketään.

Tällaisia hautoja on tietysti löydetty paljon, mutta 10:stä ossuaarista löytyvien nimien yhdessäesiintymisen todennäköisyys oli lopulta niinkin vähäinen kuin 1/600, eli vain yhdessä tapauksessa 600:sta hauta ei olisi Jeesuksen sukuhauta (kts. PPS).

Ossuaareista yksi oli kadonnut, mutta se (Jaakob, Jeesuksen veli) löydettiin ja pystyttiin - osoittamalla elektronimikroskoopilla patinanäytteiden identtisyys - todistamaan kuuluvan samaan hautaholviin kuin muut Talpiotin arkut.

Oletetun Maria Magdaleenan ja Jeesuksen luiden DNA osoitti, että koska kyseessä eivät olleet verisukulaiset, heitä voitiin pitää avioparina, sillä muut olivat sukulaissuhteessa keskenään äidin kautta.
Juutalaiseen tapaan avioparit haudattiin samaan sukuhautaan muiden sukulaisten kanssa.
Holvista löydettiin myös lapsen ossuaari (sic).

Lisäksi Jacobovici työryhmineen paikansi uudelleen peitetyn haudan ja löysi sen toisella yrittämällä!

*
En mene arvioimaan sen paremmin tutkimuksen tieteellistä arvoa - enhän siihen kykenisikään - vaan totean, että tässä sivutaan vanhaa teemaa, jonka mukaan Jeesus olisi ollut naimisissa Maria Magdaleenan kanssa ja heillä olisi myös ollut yhteinen lapsi.

Miten tämä asia ja haudan löytyminen ylipäätään sitten muuttaisi ja murtaisi kristillisen opin perusteita?
Ainakaan ruumiillista ylösnousemusta ei voitaisi enää pitää lopullisesti kuin mytologiana, mikä lienee kaikkein kovin isku Jeesuksen oletettua jumalallisuutta kohtaan.

Tuolta jumalallisuudelta vietäisiin lisää uskottavuutta, mikäli avioliitto Maria Magdaleenan kanssa on totta - samoin että heillä oli yhteinen lapsi - poika.

Nyt voidaan tietysti väittää, että vaikka Raamattu (Paavali) puhuukin ruumillisesta ylösnousemuksesta, niin tuo ruumis ei ole sama kuin maanpäällinen ruumis, varsinkin koska sielu ja henki ovat ikuisia, ei materia.

Sielun pre-eksistenssi on kuitenkin ongelmallinen oppi, ja vaatii argumentatiivis-käsitteellisiä "silmänkääntötemppuja" ennekuin se voidaan sovittaa Uuden Testamentin kirjoituksiin - jos sittenkään.

Kristillisen dogmatiikan on kuitenkin lähes mahdoton (mikä minun mielestäni on lopultakin omituista) hyväksyä Jeesuksen avioliittoa Magdalan Marian kanssa.
Mutta koska mitään sellaista (Maria oli "vain" Jeesuksen "läheinen") ei lue pyhissä kirjoituksissa, niin ei se sitten voi olla totta(?)

....
Totta ja totta! Mikä on totuus? Kuka sen "lahjoitti" opetuslapsille? Kuka ja ketkä siitä puhuivat ja lopulta kirjoittivat? Kuka teki siihen "tarpeellisia" (ja "tarpeettomia") lisäyksiä tai vähennyksiä?

Emmekö me ole aivan hukassa tällaisten kysymysten historiallis-kriittisen analyysin edessä?

Emmehän näytä tietävän Jeesuksen elämästä muuta kuin rahtusen empiiristä faktaa, josta olemme kuitenkin uskomattoman nerokkaan mielikuvituksemme kautta rakentaneet suorastaan valtaisan näyn, jonka pitäisi pelastaa meidät tyhjyydeltä, kadotukselta ja olemattomuudelta...
....

Ylösnousemus on yllätyksien yllätys. Se on varmasti maailman suurin yllätys.

Että me emme olekaan täällä turhaan vaan, että materian katoavaisuudessa piilee jumalallinen "kipinä", että me olemme makrokosmoksen mikrokosmoksia - emme itse Jumala vaan Jumalan kuvia ja kaltaisuuksia.

Aikojen lopussa tulemme kaikki olemaan erillisinä persoonina yhtä Jumalassa niinkuin Jeesus Kristus.
....

Tällaisen dogmin minäkin saattaisin jo uskoa, joskin ehkä lähinnä sen vuoksi, että se on abstraktiotasoltaan ja -muodoltaan sellainen, että pystyn jollain tapaa yhdistämään siinä sekä psykologisen, fysikaalisen että uskonnollisen todellisuuden.

Tiedettähän se ei tietenkään ole, koska ei tiede ainakaan periaatteessa kerro meille mitään sellaista, mitä ei voi havaita eikä aistia.

Tieteelle mikään tapahtuma ei ole yllätys siinä merkityksessä kuin ylösnousemus on yllätys. Tiede ei "siedä" yllätyksiä ja muun muassa tämän vuoksi se ilmenee meikäläiselle joskus ikävystyttävänä kuin helvetti (boring as hell).

Tiede ehkä pystyy kuvailemaan todellisuutta/-den, mutta taide ja uskonto antavat todellisuudelle sisällön.

Tämän vuoksi Jeesuksen, hänen sukulaisiensa ja Maria Magdaleenan haudan löytyminen ei minun mielestäni sittenkään muuttaisi kristinopin perimmäistä - erityistä ilmoitusta - yhtään miksikään.

Pelastus on lupaus, jonka Jumala osoitti ja mahdollisti Kristuksessa, mutta vaikka Jeesus olisikin meidän "johtotähtemme", niin silti tuo lupaus on annettu meille henkilökohtaisesti - ei ainoastaan välittäjän (mediator) ja pelkästään uskonnon kautta.

Sitäpaitsi mukavat yllätykset eivät koskaan ole pahitteeksi...

*
PS. Huomataan, etten langennut päättelemään (uhka-)peliteoreetikkojen odotusarvoilla, koska yllätys on lopultakin yhtä suuri kaikilla panoksilla ja riskeillä, kun päävoittona pidetään ylösnousemusta - vai mitä Blaise..?
(Blaise on tietysti Pascal.)

Lisäys

PPS. Vaihtoehtoinen tieteellisesti uskottava oletus ja kristillisten tekstien historiallisen aitouden "pelastus" ennenkaikkea Marian ja Jeesuksen ossuaareista löydettyjen DNA-näytteiden ongelmaan (eli siihen, että kyseessä eivät ole verisukulaiset) on, että Israelista löytyisi toinen, lähes täysin identtinen sukuhauta, josta ei kuitenkaan löydy oletetun Magdalan Marian jäännöksiä.

*
www.kotiposti.net/ahonenjo/nauttelu.html.

12 comments:

jarvelainen said...

Luin jostakin, että sukuhaudan nimet ovat epäselviä ja että niiden aitouden kanssa on niin ja näin. Sinänsä kiinnostavaa, että erilaisia hautateorioita on alettu esittämään viime vuosikymmeninä. Itseäni mietityttää Maria Magdalenan esitteleminen Jeesuksen vaimona. Satuin lukemaan taannoin Anselm Canterburyläisen (1000-luku) "rukouksen Maria Magdalenalle", jossa hän nimittää tätä Kristuksen morsiameksi. Samantapaisia feminiinejä ideoita, joihin liittyy myös puhe Jumalan äitiydestä, esiintyy Bernhard Clairvauxlaisella ja Juliana Norwichlaisella (1300-luku). Taustalla on Laulujen Laulun selitysperinne, jossa tämä eroottinen kirja tulkitaan sielun ja Jumalan avioliitoksi. Tuli hypoteesina mieleen, että ei kai vaan tämä Maria Magdalenan tulkitseminen Jeesuksen vaimoksi, joka käsitykseni mukaan periytyy keskiajan legendoihin, olisi syntynyt morsiusmystiikan populaaritulkintojen piirissä. Sinänsä en tunne asiaa tarkemmin, teologien piirissä se on esitetty yleensä jonkinlaisena vitsinä kuten myös monet muut sellaisista kryptotulkinnoista, joita tarjotaan parempana ja todempana tietona "totuutta vartioivat" "pappispimityksen" sijaan.

Anonymous said...

Wasa-laivasta löydettiin Paavo Nurmen patsas; tämä todisti että... Antakaa argeologien, voi hyvänen Aika, kaivaa maata, ja myyrien, he ovat siellä kotonaan. Jeesuksen luut ovat missä ovat, ja mystiikka muualla, kuten usko(nto)mme(kin).
(Minä uskon kvantteihin.)
Jeesuksen ja Marian parisuhe ei kuulu mulle muuten kuin mietin että mikä heidän lapsensa olisi ollut "periytymisjärjestyksessä...", öh, kolmas Jumalasta vasemmalla?
Kuolemalla pelottelu on yksi tapa levittää uskoa - tai kitkeä "epäusko" pois. Mutta vaikka pääni käännettäisiin ympäri, en käsitä mikä kuolemassa pelottaa? Sehän on lohdullisinta mitä eläessään voi kohdata.

kafkaesque said...

rauno:

"tiede ehkä pystyy kuvailemaan todellisuutta/-den, mutta taide ja uskonto antavat todellisuudelle sisällön."

taide, filosofia, uskonto ja tiede ovat suhteessa toisiinsa ja suhteessa olevaan, suhteessa todellisuuteen. ne kaikki ovat ihmisen tietoisuuden muotoa siitä, mitä on ja ennen kaikkea ihmisen suhdetta siihen mitä on. näin ollen ei ole kovin mielekästä kinastella, onko filosofia parempi kuin taide 'heijastamaan' todellisuutta. eihän tämä ole ongelma vaan se, miten syvällisesti ymmärrämme olevaa. ja tässä ymmärtämisessä, hahmottamisessa kukin tietoisuuden muoto on itsenäinen ja käyttää 'omia välineitään'. omista edellytyksistään käsin ne 'haltuunottavat' todellisuutta. tällöin tietenkin voi sattua, että jokin tietoisuuden muoto on 'edellä' muita tai jokin jää auttamattomasti 'jälkeen' muista ja 'jälkeen ajastaan'.

minulle taide on tärkein. se on johdatusta filosofiaan. se ON filosofiaa. sen avulla minulla on shakkilauta, jolla maailmaa pelataan. ilman sitä minulta puuttuvat sekä shakkilauta että nappulat. siinä missä valmiit uskonnolliset ja filosofiset liikkeet tuntuvat konttorisoiduilta, tulee taide apuun ja armahtaa minut. se pitää minut maan pinnan tuntumassa kaikista sisäavaruuden seikkailuista huolimatta.

jarvelainen said...

Sukuhaudasta tuli muuten mieleen, että niitähän on lähinnä Etelä-Pohjanmaalla. Kun tunnetusti lapsenlapset ovat aina isovanhempiensa kanssa parempaa pataa kuin omien vanhempiensa, niin seuraava uutinen voisi olla se, että Jumalan pojanpoika kertoi isänsä olleen ihan tavallinen eteläpohjalaisnuorukainen, joka sekosi Helsingissä.

Rauno Rasanen said...

Milloin aiot julkistaa tämän tiedon? ;)
Kevään luennoillasi?

Simcha Jacobovici tulee varmaan kateudesta vihreäksi...

jarvelainen said...

Lienee varminta odottaa, että Kemppinen palaa palmun päästä niin saadaan päiväkohtaista tietoa Kauhavan tilanteesta.

mattitaneli said...

Hei Rauno, Petri el,

Kiitos viisaista jutuistanne.
Tuohon aikaan Maria ja Jeesus
olivat yleisiä nimiä.


Ystävällisesti Matti

A-K.H said...

Hei Rauski! Vaikka räävittömänä oliona katoatkin, niin materiasi pysyy, muodossa tai toisessa. Kylläiselle suon paikan Taivaan eteisvahtimestarina, mutta sinusta en tiedä. Jumala ei meinannut ottaa Brezhneviä Taivaaseen, mutta otti kuitenkin Pyhän Pietarin pyynnöstä kokeeksi. Herra sitten kerran kysyi Pietarilta, että miten Brezhnev menestyy, mihin Pietari, että oikein hyvin, toveri jumala.

vainaa said...

ai akhkin on alkanut valvoa

jarvelainen said...

A.K-H. Kuulin tuon jutun Venäjällä sillä lisäyksellä, että Stalinin lähettämisen jälkeen Piru oli tullut höyryten kolkuttamaan ovea ja pyytänyt taivaasta poliittista turvapaikkaa. Toinen juttu on seuraava: Poliittisen vapautumisen jälkeen naapurit huomasivat, että molemmat ovat uskovaisia. Tästä riemastuttiin, mutta pian meni riidoiksi: toinen osoittautui helluntailaiseksi ja toinen juutalaiseksi. Riidan sovittamiseksi helluntailainen päätti tehdä laupeuden teon. Hän pesi juutalaisen naapurinsa Ladan. Naapuri tästä loukkaantui ajaessaan aamulla töihin. Tullessaan kotiin hän otti rautasahan ja sahasi helluntailaisen Ladasta pakoputken. Tämä parvekkeelta ihmettelemään. Juutalainen vastasi, että koska kastoit minun Ladan niin minä ympärileikkaan sun.

Rauno Rasanen said...

pj

Ladajuttu oli hyvä! Täytyy kierrättää...

Juhani said...

Asiantuntijoiden lausuntoja

Timo Eskola. Suomalainen Uuden Testamentin tutkija Timo Eskola, joka työskentelee Helsingin yliopistossa ja Suomen Teologisessa Instituutissa on sanonut, että Jerusalemista on löytynyt paljon aiemmin hauta, josta löytyivät nimet Jeesus, Maria, Joosef, Juuda, Johannes ja Martta. Eli hyvinkin samanlaisia nimiä löytyy siis muistakin löydöistä! Eskolan mukaan länsimaiset ihmiset eivät ole tottuneet siihen ajatukseen, että monilla muillakin oli nimi Jeesus, eikä se ollut ainoastaan Kristuksen nimi.

Amos Kloner. Professori Klonerin mukaan Jeesuksen aikalaisten haudoista on löydetty 71 kertaa Jeesuksen nimi.

Paul Maier. Hän on historian professori (Western Michigan University). Maier muistuttaa, että ensimmäisellä vuosisadalla vaikutti 21 Jeshuaa (Jeesusta), jotka olivat niin kuuluisia, että juutalainen Josephus mainitsee heidät teoksissaan.
Stephen Pfann. Stephen sanoi, että dokumentissa esitetyt laskelmat sisältävät useita virheitä ja perustuvat tilastotieteen väärinkäyttöön. Stephenin mukaan Mariamene e Maran teksti on tulkittu väärin, jonka kuuluu olla Mariame ja Martta, eikä Maria tunnettu mestarina(opettaja).

Ben Witherington. Ben Witherington on Asburyn teologisen seminaarin raamatuntutkija. Ben esitti viisaan lausunnon sanomalla, että DNA-todisteet voivat kertoa sen, että ihmiset ovat sukua toisilleen vain silloin kun löydettäisiin jonkun Jeesuksen perheenjäsenen jäännökset, mutta tällaista näytettä ei ole olemassa.

Kansanlähetyksen julkaisu Uusi Tie: Kaikkien vanhojen käsikirjoituslähteiden mukaan Jeesuksen hauta oli tyhjä - jopa juutalaiset ja roomalaiset auktoriteetit tunnustavat tämän. Kesti noin vuoden, ennen kuin liha tuhoutui, ja sen jälkeen miehen luut pantiin kiviarkkuun. Mutta Jeesuksen ruumis oli kadonnut Joosef Arimatialaisen haudasta jo kolmantena päivänä. Pitäisikö meidän uskoa, että Jeesuksen opetuslapset tai omaiset siirsivät hänet toiseen hautaan vuodeksi ja sen jälkeen salakuljettivat hänet Jerusalemista kalliisti hankkimaansa hautaan, ja, että he lisäksi alkoivat saarnata, että hän on noussut kuolleista, vaikka tiesivät, missä hän oli? Lisäksi he maksoivat väitteistään kuolemallaan!

Lähde: http://koti.phnet.fi/petripaavola/Jeesuksenkadonnuthauta.html