August 24, 2007

Tieteen Kuvalehden älykkyystestin tulosraportti


(Lisäyksiä klo: 22:50 - Via Ikkunaiines älykkyystesti; - tsekatkaa kommentteja Iineksen päreestä. Ne selventävät tätä pistevouhotusta ehkä hiukan järkevämmällä tavalla kuin olen tässä tehnyt.)

*
Kokonaispistemäärä:
127 Tuloksen luokitustaso:
Erittäin hyvä

Pistemääräsi oli korkeampi kuin
96 %:lla väestöstä keskimäärin.

*
Kielellisten osioiden pistemäärä:
144.5

Suoritusosioiden pistemäärä:
103.6

*
Abstrakti päättelykyky: Kokonaistuloksesi mukainen

Kielellinen muistamiskyky: Vahvuus

Symbolien muistamiskyky: Heikkous

Kielellinen päättelykyky: Vahvuus

Matemaattinen ajattelukyky: Kokonaistuloksesi mukainen

*

Hiukan paremmalla keskittymisellä suoritusosio olisi luultavasti parantunut, mutta näin lonkalta heitetyksi 'dagen efter-suoritukseksi' tulos tyydyttää kyllä, ja vaikken älykkyystestejä noteeraakaan, niin yleislinja (en puhu nyt pistemääristä) pitänee tässä kutinsa - ainakin, mitä tulee meikäläisen kielellisyyden erinomaiseen ja symbolien muistamisen (ymmärtämisen?), keskittymis- ja havaintokyvyn paljon huonompaan tulokseen.

Olen havainnut näiden ominaisuuksien/kykyjen välisen kompetenssieron taipumuksissani hyvin selvästi tähänastisen elämäni aikana - ja ilman mitään testejä!

*

Kielellis-retorinen ja symbolis-havainnollinen ymmärrys/muisti ovat siis kognitiivisesti varsin eri tyyppisiä kykyjä...

*

Huom!

'Tieteen Kuvalehden älykkyystestin osiot jaetaan kahteen pääluokkaan, kielelliseen osaan ja suoritusosaan.

Kieliosa mittaa kielellisten ulottuvuuksien ymmärtämistä ja työmuistia, kun taas suoritusosa pyrkii mittamaan käsittelynopeutta ja kykyä tehdä havaintoja.

Suuri ero kielellisen osan ja suoritusosan tuloksen välillä on psykologisesti merkittävä.'

(Hmm...;/ - Mitähän tuo 'psykologisesti merkittävä' tarkoitti:..viittaa varmaan 'psykopatiaan'...)

1 comment:

A-K.H said...

Älykkyys on sitä mitä älykkyystesti mittaa.