April 8, 2011

Abortti on aikamme laillistetuin murha

Kuvassa 10 viikkoa vanha abortoitu sikiö. Terapeuttinen abortti tehtiin äidin syövän takia.

1
Kirjoitettu kommentiksi Sammalkielen päreeseen Kannanotto [olen tehnyt joitain tarkentavia lisäyksiä ja muutoksia SK:n päreessä julkaisemaani versioon]

Motto:
Sikiöllä ei ole oikeuksia [eikä velvollisuuksia], mutta ihmisellä on yksipuolisia [asymmetrisiä eli ei-perusteltavissa olevia] ja suhteellisen ehdottomia velvollisuuksia sitä kohtaan [vrt. Wittgensteinin ei-propositionaalinen foundationalismi; Varmuudesta].

2
Päreesi kannanotto, SK, sisältää todella rankkoja väitteitä. Ne ovat sinänsä perusteltuja sekä yksipuolisesta perspektiivistä katsottuna ristiriidattomia, mutta eivät mene läpi kuin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa toisen ihmisen väkivaltainen pakottaminen yhdyntään on pelkkä pikku 'vastoinkäyminen' tälle ihmiselle.

Mistä sellaisia yhteiskuntia löytyy nykyään?

Jos nainen tulee raskaaksi raiskauksesta, abortissa ei rangaista viatonta ihmistä, koska sikiö - olkoonkin potentiaali ihminen - ei tiedä siinä vaiheessa mitään viattomuudesta tai syyllisyydestä.

Ja koska sikiö on kognitiivisesti moraalin ja ylipäätään tietoisuuden ulkopuolella, sillä ei voi olla oikeuksia [irrallaan äidistään].

Näin ollen ei myöskään abortti [kuolemanrangaistus] retribuutiona voi aidosti koskea sikiöitä [rankkaa on tämäkin teksti ;/], joskaan kyseistä oikeuksien puutetta ei voi missään tapauksessa käyttää riittävänä perusteena abortin puolustamiseksi.

Syitä abortin kieltämiseen tai sallimiseen ei siis oikeastaan ole edes mahdollista etsiä sikiöstä, koska sikiö ei voi elää ilman äitiään [joka väistämättä joutuu aina puhumaan 'sikiön puolesta - tai sitä vastaan'].

Tämä yksipuolinen symbioosi takaa naiselle päätösvallan varsinkin silloin, kun hän on tullut raskaaksi pakotetun yhdynnän jälkeen [en puutu nyt siihen, että raiskaus voi joskus olla vaikea todistaa raiskaukseksi].

On sitten toinen juttu, kun puhutaan abortista etenkin ehkäisyn korvikkeena [joita suuri osa sosiaalisista syistä tehdyistä aborteista on], mitä en voi hyväksyä.

Tällöin kyseessä on silkka murha, sillä vaikka sikiöllä ei olekaan varsinaisia oikeuksia, niin äidillä ja abortista päättävillä henkilöillä on silti [kuten sanottu] ehdottomia velvollisuuksia sikiötä kohtaan [kyseessä on ns. asymmetrinen velvollisuus].

Kaikkein itsestään selvin abortin puolustus on tietenkin se, että raskaus vaarantaa naisen hengen.
*
http://sammalkieli.blogspot.com/2011/04/kannanotto.html
http://www.filosofia.fi/node/4304
http://fi.wikipedia.org/wiki/Abortti

2 comments:

Anonymous said...

Täysin järjettömiä vastauksia. Joilla ei vastata oikeisiin kysymyksiin. Pelkkää kumiankkaleluilla leikkimistä, ts. kieltä jossa äly on laskettu pihalle jo ajat sitten.

Ennen kuin ite sinne on ehtinyt.

Anonymous said...

Kysymys on varmasti retorinen, mutta vastaan silti. Afrikastahan niitä löytyy, erityisesti mantereen eteläisestä osasta. Siellä raiskaukset ovat niin yleisiä, että kyseessä ei voi enää edes olla samalla tapaa traumatisoiva kokemus kuin lännessä. [Jos siis pysymme siinä arkijärjen mukaisessa ajatuksessa, jonka mukaan raiskauksessa on muutakin ongelmallista kuin aiheutettu kipu.]

[Eräs mielenkiintoinen kritiikki psykohistorioitsija deMausea kohtaan voisi olla siinä, että tietyn stigmatisoivan teon aiheuttama trauma on ainakin osittain kulttuurinen konstruktio. Jos esimerkiksi pedofilia ei ole jonkin ryhmän parissa tabu, pedofilian tosiasialliset haitat lähes katoavat. Yksilö ei traumatisoidu, koska pedofiliaan ei liitetä stigmaa.

Toisaalta tämä tulkinta itse asiassa vahvistaa deMausen pointtia islamilaiseen maailmaan liittyen - tarkoitan nyt muslimimiesten suhdetta homoseksuaalisuuteen.]

[Afrikassa raiskaukset motivoituvat ainakin osittain tietyistä virheellisistä uskomuksista käsin. Samalla raiskaukset myös ovat tuon tietyn kielipelin sisällä täysin rationaalinen toimintamalli: Miehellä oli AIDS ja hän halusi parantua vaivastaan..]

-------

1. Sikiön riippuvuuden ja "aikuisen ihmisen" riippuvuuden välillä on minun mielestäni pikemminkin aste-ero kuin aito laadullinen ero. Erämaahan vasten tahtoaan joutunut jokamies on kuoleman oma, hänen kamppailunsa on yhtä turhaa ja toivotonta kuin kohdusta irti revityn sikiön kamppailu.

Hyvin suotuisissa olosuhteissa saattavat molemmat toki selvitä.

En niele argumenttejasi. Ei tietoa viattomuudesta tai syyllisyydestä? Mitäs väliä sillä on? Alat kuulostamaan ihan vähän joltain John Lockelta, joka oikeutti intiaanien maiden varastamisen sillä, että näiltä puuttuu yksityisomaisuuden käsite. Parhaimmillaankin tuo pointtisi on pelkkä sofismi. Mutta juuri tiedon puutteeseen vedoten on aina viety alistettujen oikeudet.

Nykyaikana sikiöt ovat osattomia. Sikiöillä ei oikeastaan ole juuri minkäänlaista juridista suojaa. Silti sikiöllä on ainakin tietyn rajan jälkeen aivotoimintaa. Kognition taso taitaa nykyään olla ainakin periaatteessa tutkittavissa.

[Juuri moderni tiede ja solubiologia oikeuttaa minun näkemystäni: geneettisessä mielessä erillinen entiteetti on todella olemassa hedelmöittymishetkestä lähtien. Tästä entiteetistä kehittyy ihmisyksilö, jollei kehitystä väkivaltaisesti katkaista.

Abortin oikeutuksen onkin oltava sikiössä itsessään. Mieleen tulevat lähinnä erityisen pahat kehitysvammat. Ongelmaksi jää se, että näitä harvemmin voidaan diagnosoida etukäteen. Jokin downin syndrooma taas ei ole mikään "hyvän elämän" este eikä siten myöskään oikeutus abortille.

Jälkiehkäisypillerin hyväksyn. Se on korkeintaan pelkkä omissio, eräänlainen hyvin karkea heitteillejättö.]


2.

Raiskaus ja siitä seuraava raskaus pysyvät ilmeisestä syy-seuraus -suhteestaan huolimatta silti käsitteellisesti erillisinä tapahtumina.

En hyväksy ajatustasi siitä, että retribuutio ei voisi kohdistua kuin kognitiivisesti kompetentteihin yksilöihin. Jo naisen motiivi tekee teosta retribuution. Nainen todella vihaa sisällään kasvavaa "siementä".

Voi silti myös olla niin, ettei abortissa varsinaisesti ole kysymys retribuutiosta. Mutta silloin kysymys on pikemminkin eräänlaisesta pahuuden arkipäiväisyydestä. Nainen ei edes vihaa sikiötä, ei halua millään tavoin rangaista tätä. Nainen haluaa vain hoitaa asian "pois päiväjärjestyksestä". Jotta välttyisi raskauden haitoilta.

Joko siis nainen vihaa sikiötä, jolloin kyse todella on rangaistuksesta [täysin riippumatta sikiön ominaisuuksista!] tai sitten nainen ei vihaa sikiötä, jolloin kyse on pahan arkipäiväisyydestä.

Adolf Eichmann teki vain velvollisuutensa. Samalla tavoin ei kuluttajakansalainenkaan tee aborttiklinikalla sen enempää tai vähempää kuin "velvollisuutensa" hedonistina. Oli abortoitava, jotta elämä voisi jatkua mahdollisimman mukavana.