August 21, 2005

Michel Onfray - kapinallinen vaan ei terroristi

Sallikaa minun esitellä: kapitalistista liberalismia vastustava nietzsheläinen hedonisti! (?)

Yliopisto on paikka, jossa”ei ajatella.”
KUKA ON MICHEL ONFRAY?

Michel Onfray syntyi Argentanissa (Orne) tammikuun ensimmäisenä 1959. Hänen isänsä oli maatyöläinen ja äitinsä siivooja.
Onfray löysi filosofian teini-ikäisenä ostaessaan käytettyjä kirjoja torilta; hän huomasi, että Nietzsche, Freud ja Marx käsittelivät häntä kiinostavia kysymyksiä.

Ylioppilaaksi valmistuttuaan Onfray alkoi opiskella filosofiaa Caenin yliopistossa, missä häneen vaikutti etenkin antiikin tuntija Lucien Jerphagnon. Onfray ei kuitenkaan halunnut yliopistouralle, sillä hänen omien sanojensa mukaan yliopisto on paikka, jossa "ei ajatella": vuonna 1983 hän ryhtyi opettamaan filosofiaa Caenin teknisessä lukiossa.

Loppuvuodesta 1987 hän sai yllättäen sydäninfarktin ja oivalsi kuoleman läheisyyden. Hän päätti omistautua nautintojen metsästämiselle ja hedonistisen filosofian kehittämiselle.

Onfrayn väitöskirja käsitteli negatiivista ajattelua Schopenhauerista Spengleriin, mutta julkaisu-uransa hän aloitti monografialla Georges Palante: essai sur un nietzschéen de gauche (1989).
Suuren yleisön tietoisuuteen Onfray nousi maineikkaiden filosofien ruokailutottumusten ja ajatusten yhteyksiä käsittelevällä kirjalla Le Ventre de philosophes: critique de la raison dietététique.

Onfray on julkaissut parikymmentä kirjaa.

Kapinallisen politiikka, Suomentajan jälkisanat (ote kirjailijaesittelyn alusta)

***
Michel Onfray
KAPINALLISEN POLITIIKKA
TUTKIELMA VASTARINNASTA
JA TAIPUMATTOMUUDESTA
Suomentanut Tapani Kilpeläinen

Michel Onfray (s. 1959) on tärkeimpiä ranskalaisia
nykyfilosofeja. Vain 27-vuotiaana saamansa sydän-
kohtauksen jälkeen hän on pyrkinyt kehittelemään
johdonmukaisen nautinnon filosofian, ja hänen
teoksensa koskettelevat mm. politiikkaa, estetiikkaa,
erotiikkaa ja gastronomiaa. Akateemista filosofiaa
Onfray on tunnustanut vierastavansa,sillä filosofeilla
ei hänen mukaansa ole oikeutta turvautua hämärään
oppisanastoon.

Kapinallisen politiikka – tutkielma vastarinnasta
ja taipumattomuudesta (Politique du rebelle, 1997) on
ensimmäinen Onfrayn laajasta tuotannosta suomen-
nettu teos. Onfrayn mukaan kapitalismi estää useim-
pia ihmisiä nauttimasta elämästään muuttamalla
yksilöt pelkiksi tuotantojärjestelmän sätkynukeik-
si, joiden elämää hallitsevat talouden imperatiivit.

Onfray kehottaa ihmisiä taistelemaan elämisen ar-
voisen elämän puolesta kaikin ajateltavissa olevin
keinoin: hänen mukaansa ainoastaan yleinen kan-
salaistottelemattomuus voi palauttaa nautinnon ih-
miselämään ja alistaa talouden ihmisten palvelijaksi.

Onfray ei tyydy neuvottelemaan vähäpätöisiä etuja
vallitsevan järjestelmän sisällä, vaan vaatii liberalis-
min murskaamista tässä ja nyt.
2. painos, 2005.
370 sivua

Michel Onfray - Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite

***
www.netn.fi
niin & näin -lehden filosofinen julkaisusarja

23°45 on niin & näin -lehden kir-
jasarja, jossa julkaistaan filosofiaa
monessa eri tyylilajissa: suomennoksia
vanhoilta ja uusilta klassikoilta, filoso-
fisia esseitä, keskusteluita, pamfletteja,
analyyseja sekä laajempia tutkimuksia.
niin & näin on Suomen suurilevikki-
sin filosofinen aikakauslehti, joka on
yhdeksän ilmestymisvuotensa aikana
vakiinnuttanut asemansa merkittävänä
ja monipuolisena filosofisena julkaisu-
foorumina. Lehden tasaisesti kasvava
tilaajakanta ei koostu pelkästään filoso-
fian ammattilaisista vaan myös filo-
sofista kysymyksistä kiinnostuneista
ihmisistä elämän eri alueilta. Lehteä
julkaistaan neljä tukevaa numeroa
vuodessa.
23°45

No comments: