August 5, 2005

Kateus, sääli ja moraali

ARTHUR SCHOPENHAUER


Seuraava lainaus on ote linkistä Moraalifilosofian historiasta. (Kappalejaot, kursivointi ja linkit RR - kuvat 8.8)

"KATEUS MORAALIN SANELIJANA

Arthur Schopenhauerin (v. 1788-1860) mukaan ihmisen yhteisenä lähtökohtana ja yhdistävänä tekijänä on tuska ja kärsimys. Se tekee meistä yhdenvertaisia.

Hänen mukaansa ”se piste, jossa ihmisen moraaliset hyveet ja paheet ensi kerran eriävät toisistaan, on tuo toisiin kohdistuvan mielialan kaksinaisuus: se näet saa joko kateuden tai säälin luonteen.
Jokainen ihminen kantaa sisimmässään näitä kahta vastakohtaisuutta vastakkaissuuntaista ominaisuutta, sillä ne juontavat juurensa oman aseman vertailusta toisiin, mistä ihminen ei pääse.
Aina sen mukaan miten vertailun tulos vaikuttaa hänen yksilölliseen luonteeseensa, tulee jommasta kummasta hänelle vallitseva mielensuunta ja toiminnanlähde.”


Tämän teorian mukaan luokkaristiriidat eivät aiheuta törmäyksiä yhteiskunnassa, vaan sen tekevät ihmisissä olevien perusominaisuuksien vallitsevuus - oma valinta.
Tämän logiikan mukaan kateus tekee ihmisestä kommunistin.
Schopenhauerin mukaan jokaisen ihmisen sydämessä asuu villi eläin, joka vaanii odottamassa tilaisuutta tehdäkseen toisille pahaa. Sodat ja muut julmuudet johtuvat hänen mukaansa vain ihmisen eläimellisyydestä."

Arthur Schopenhauer - Wikipedia, vapaa tietosanakirja
Arthur Schopenhauer - Wikipedia, the free encyclopedia

No comments: