November 26, 2010

Ei synny oikeutta ilman taistelua, ei taistelua ilman yhteistä ahneutta

Viimeistään G. W Bushin tässä kuvatekstissä käyttämät perustelut tekivät hänestä muun muassa rasistin - viis siitä miten hän oikeutti tappamisen ja keitä hän tapatti. - - Periaatteessa kaikki suvereenit johtajat ovat automaattisesti [jo viran puolesta] jonkin asteen rasisteja - niin Osama bin Laden kuin aikoinaan Margaret Thatcher - jopa Barack Obama [ainakin niin kauan kuin hän sotii Afganistanissa].

Rasismi on imeytynyt ihmisluontoon samalla tavalla kuin kaikki muukin itsekkyys ja vainoharhainen syyllistämisen tarve. Se on osa perittyä pahuuttamme - perisyntiä.
*
Kantin moraalifilosofia kaatuu (jos on kaatuakseen) perisyntiin, jota autonomisen järjen postuloinut Immanuel ei tietenkään voinut hyväksyä. Mutta jos moraalia ylipäätään on olemassa, se konstituoituu Kantin universaalin velvollisuusetiikan periaatteille/a.

Utilitarismi/seurausetiikka sen sijaan on pelkkä väliaikaisen pragmaattisen sopimisen prosessi - sopimusten teon ja purkamisen loputon suo, jossa moraali perustuu lähinnä rangaistuksen pelkoon ja hyödyn tavoitteluun [poliisi kontrolloimassa ahneita paskiaisia] eikä itsenäisesti [yksilöllinen harkinta] ja rationaalisesti [universaali praktinen tieto] saavutettuun vakaumukselliseen päätökseen siitä, mikä on oikein [ehdoton maksiimi].

1
Kommentteja ruukinmatruunan kommentteihin päreessään Päivän mietelmä [23.11].
*
Siteeraan kohtaa Ironmistressin Tomille kirjoittamasta kommentista, koska siitä käy hyvin ilmi se naivi yksinkertaisuus, jolla utilitaristit/seuraamuseetikot luulevat rasismin ja oikeutetun syrjinnän olevan eroteltavissa toisistaan. Päreeni on kriittinen kommentti etenkin kyseiseen sitaattiin.

Mutta kuten todettu, nuivinta hankittujen ominaisuuksien, kuten elämäntavan, osalta ei ole rasismia. Se, kuinka oikeutettua tällainen diskriminaatio on, puolestaan ei ratkea perinteisen etiikan eikä ennakkoluulojen kautta. Voimme soveltaa siihen ainoastaan seuraamusetiikkaa, t.s. määritellä, onko kyseinen diskriminaatio oikeutettua vai epäoikeutettua, vain tarkastelemalla kyseisen diskriminaation kohteena olevan ryhmän aikaansaannoksia. Esimerkiksi kielteinen suhtautuminen koulukiusaajiin ei ole rasismia, sillä koulukiusaaminen on elämäntapa ja koulukiusaamisen seuraukset ovat tuhoisia.

2
Kommenttiketju alkoi seuraavasti. Ironmistress kirjoitti minulle vastauksena nöyrään pyyntööni, saisinko vihata häntä [mutta-ei-kovin-karkeasti] myös tulevaisuudessa:

Rauno, toki saat vihata. Itsellesi sillä vain karmaa keräät.
*
RR kommentoi:

Minä en kerää mitään karmaa vaan pelkästään sinun taikauskomuksesi väittävät minun keräävän.

Uskonnollisuutesi on pelagiolaisuuden ja animismin sekoitusta - kalvinistis-buddhalaista. Selkokielellä sanottuna kyse on nihilismiin perustuvasta egoismista [ihminen on paska, elämä turhaa ja kauheaa; esim. Veblen] ja evoluutioteoriaan [survival of the fittest] tukeutuvasta xenofobisesta rasismista.

Ei ole väliä sillä, miten sinä rasismin juridisesti [ikäänkuin tilastollis-standardisoivasti] määrittelet, koska eiväthän määritelmät poista tunnustamaasi ihmisen [myös sinun] paskiaismaisuutta, vaan sillä miten sinun omaksumasi uskonnollisuus [yritys elää nihilismin kanssa] tukee nihilismin turruttamaa egoismiasi eli antaa sinulle voimaa elää vain omassa varassasi [suoraa ateismia kun et näytä kestävän].

Ja karman laki jos mikä on helppo kääntää kapitalistisen itsepyhityksen eli soteriologisen pelagiolaisuuden puhetorveksi.

Tämä on sinun rasismisi ydin.
*
Ironmistress vastasi:
Rauno, tähän mennessä rasismi on tarkoittanut rotudiskriminaatiota ja rotuvihaa eli ihmisen syntyperään ja perinnöllisiin ominaisuuksiin, kuten ihonväriin, kohdistuvaa antipatiaa ja vihamielisyyttä.

On vielä näyttämättä, miten se ruukinmatruunassa ilmenisi. Ruukinmatruuna päinvastoin on sanoutunut useammassakin tekstissään jyrkästi irti rasismista.

Diskriminaatio hankittujen ominaisuuksien, kuten antisosiaalisen tai rikollisen elämäntavan, perusteella ei ole rasismia. Ihminen ei ole rasisti jos hän vaikkapa inhoaa koulukiusaajia.

3
RR jatkaa:

Joopa joo. Sama vanha laulu, mutta minä menen syvemmälle kuin nuo määritelmät - olkoonkin, että taidan niputtaa sillä tavoin kaikki ihmiset rasisteiksi.

Toisin sanoen kannatan eräänlaista perisyntioppia siinä missä sinäkin [mikäli ihmisen paskamaisuus ja perisyntisyys voidaan samaistaa].

Mutta toisin kuin sinä, joka määrittelet moraalin vain tekojen ja niiden seurausten perusteella, minä tulkitsen ihmisen perimmäisen pahuuden kaiken rasismin perimmäiseksi syyksi ja lähtökohdaksi. Siksi en tee selkeää erottelua sen suhteen, mikä diskriminointi on rasismia ja mikä ei.

Tässä törmätään jälleen liberaalin ja universaalin oikeusmoraalin [jollaiseksi velvollisuusetiikka on kapitalismissa vääristynyt] yhteen perimmäiseen ongelmaan.

Miten pelkkä yksittäisiin oikeuksiin ja tekojen seurauksiin kiinnittyvä juridiikka muka pystyy tekemään kategorisen eron a) rasistisen diskriminaation ja b] pelkästään antisosiaaliseksi luokitellun käyttäytymisen tai vain somaleihin muslimeina kohdistuvan inhon välillä, jos lähtökohta aina jo kuitenkin piilee siinä, että meillä on taipumus tehdä noita diskriminoivia erotteluja luontaisesti - ihmiseläin-luontomme itsesäilytystarpeen, seksuaalisen rivaliteetin ja reviirihakuisuuden takia?

Kun yritämme turvata reviirimme juridisesti [muodollisesti perustelut a) ja b) eivät eroa tässä toisistaan], niin eikö olekin melko kaksinaismoralistista väittää, että vain ja juuri me olemme oikeassa, vaikka nuo toiset, joita karsastamme, luultavasti ajattelevat oikeuksistaan aivan samalla tavoin - samoista lähtökohdista ja saman motivaation ajamana?

Mistä me sitten olemme saaneet 'esikoisoikeutemme' tähän maahan? Emme alunperin mistään muusta kuin maan ekspansiivisesta valtauksesta [ajamalla lappalaiset vähitellen Jäämeren rannoille] ja sen jälkeen automaattisesti perittyyn reviiriin lokeroituneesta itsesäilysvaistostamme [nimitimme sen sittemmin oikeudeksemme], mikä vaisto on kuitenkin jälleen yhteinen [ja globaali, siis ei-lokaali] kaikille eläville olennoille.

Maan valtaus, sen omistukseen ja hallinnoimiseen keksityt 'luonnollisen' oikeuden perustelut eivät kuitenkaan vielä riitä universaaliksi oikeutukseksi/perusteluksi omistusoikeutemme loukkaamattomuudelle muualla kuin lakitekstiin kirjoitetussa julistuksen omaisessa eli vallankaappauksen oikeuttavassa aksioomassa.

Toisin sanoen - mikään sofistikoitunut perustelu tässä tuskin riittää, sillä oikeudet eivät ole jumalallisia tai luonnollisia [ne ovat pelkkää retoriikkaa] - tai sitten on the contrary omistuksen oikeuttamiseen riittää mikä tahansa rikollinen riisto kuten Yhdysvaltojenkin synty raadollisesti opettaa.

Väestötieteellisesti asioita tarkastellen ihmisten ja valtioitten lait ovat pelkkää pintakuohua, jonka alla kytee ekspansiivinen ja vastustuksen tuhoamiseen pyrkivä saatanallinen voima - - .

Yritys poistaa rasismi lakisääteisesti on tietysti täysin välttämätöntä, mutta koska lait eivät pysty muuttamaan ihmisen perisyntiluonnetta miksikään - ainoastaan kontrolloimaan sitä ja rankaisemaan lain rikkomisesta eli lopulta kanavoimaan pahuuttamme sosialisaatioprosessiksi, jonka kulttuurin ja kapitalismin kesyttämä ihminen viime kädessä itse tuottaa [biovalta], päädymme kehään, joka produsoi yhä uudestaan joskin tietysti uusissa muodoissa [fantasiat ovat väkevä voima] sitä samaa diskriminaatiota, jonka lähde voidaan siis ad inf. identifioida ihmisen perisyntisyyteen.

Yhteenvedon omaisesti sanottuna - en halua vetää niin tiukkaa rajaa rasismin eli perinnöllisiin ominaisuuksiin ja 'oikeutetun' diskriminaation eli hankittuihin ominaisuuksiin [miten sinä hankitut ominaisuudet eksaktisti muka määrittelet?] kohdistuvan diskriminaation välillä kuin sinä, koska molemmat kumpuavat samasta juuresta, jolloin esimerkiksi sinun yrityksesi tehdä laadullinen ero muslimi-mamu-inhosi ja rodullisiin ominaisuuksiin kohdistuvan inhon välillä ei vakuuta ainakaan minua.

Kyseessä on keinotekoinen jako ad hoc, joka vain uusintaa ja modifioi sinun omaa pahuuttasi [perisyntiä] uudessa - sinulle paremmin soveltuvassa muodossa.

4
Huomaan ajautuneeni reduktionismiin perisyntiin vedotessani [minä - paraskin profeetta - -;\].

Ongelmakseni nousee nyt se, että mikäli en halua tehdä selkeää eroa rasismin ja muunlaisen syrjinnän välillä, syytökseni myös sinua kohtaan matruuna tavallaan raukeaa - siltä putoaa pohja pois, koska minulla ei ole enää kriteeriä, jolla tuon eron voi tunnistaa. Perisynti tekee meistä kaikista syyllisiä, mutta samalla se paradoksaalisesti myös vapauttaa meidät syyllisyydestä jonkin yksittäisen synnin suhteen.

Mutta kuten edellä totesin, tarvitsemme tietysti välttämättä lakeja rasistista syrjintää estämään ja kontrolloimaan.

Silti luottamukseni näiden lakien tehokkuuteen ei ole kovin suurta, koska rasistista syrjintää ei ole saatu lopetettua maailmasta - se vain on [kuten totesin] muuntunut ja saanut uusia ilmenemismuotoja, joita on hyvin hankala erottaa hankittuihin ominaisuuksiin [onko tietyn väkivaltaisena pidetyn uskonnon harjoittaminen hankittu ominaísuus?] kohdistuvasta syrjinnästä.

Esimerkiksi USA on käytännössä edelleenkin rasistinen valtio. Akerlof ja Shiller [2009] sivuavat aihetta hienosti luvussa Miksi köyhyys on poikkeuksellisen yleistä vähemmistöjen keskuudessa? He eivät kuitenkaan löydä syytä köyhyyteen siitä, että vähemmistöjen älykkyysosamäärät ovat alhaisempia kuin valkoisen enemmistön, kuten sinä matruuna luultavasti väittäisit.

[Kehotan sinua RM jälleen lukemaan ko. kirjan. Sieltä kyllä löytyy myös nippelitietoa sinulle - ei pelkästään niiden 'inhimillisten tekijöiden' analyysia, joita kirjan otsikko Animal Spirits-nimikkeellä pohtii, joten et välttämättä ikävysty sitä lukiessa ;?\].
*
http://takkirauta.blogspot.com/2010/11/paivan-mietelma_23.html
http://www.serendipity.li/impeachment.htm

10 comments:

ninni said...

ihmisten ja valtioitten lait ovat pelkkää pintakuohua hmmm yees. inhimillisyys tulee. en tiedä onko se ristiriidassa satanasi kanssa . .:D

Ironmistress said...

Koko kysymys tiivistyy yhteen ydinkohtaan: minkä sortin rasisti olet itse?

Ironmistress said...

Sitten asiaan.

Siteeraan kohtaa Ironmistressin Tomille kirjoittamasta kommentista, koska siitä käy hyvin ilmi se naivi yksinkertaisuus, jolla utilitaristit/seuraamuseetikot luulevat rasismin ja oikeutetun syrjinnän olevan eroteltavissa toisistaan. Päreeni on kriittinen kommentti etenkin kyseiseen sitaattiin.

Niin. Ongelma siinä, kun annetaan kaikkien kukkien kukkia, rikkaruohot valtaavat nopeasti koko kukkapenkin.

Rasismi on sama asia kuin rotusyrjintä. Rotu taas puolestaan on synnynnäinen ominaisuus, johon yhdistyy toisaalta Cavalli-Sforza -suurklusteri, toisaalta etninen syntyperä ja toisaalta ihonväri. Nämä ovat asioita, joille ihminen ei itse voi mitään. Ihminen ei voi valita genetiikkaansa. Rasismi siis on diskriminaatiota ihmisen synnynnäisten ominaisuuksien vuoksi - asioiden, joille ihminen ei mahda mitään. Ihminen ei ole vastuussa ihonväristään.

Hankitut ominaisuudet puolestaan ovat ominaisuuksia, joille ihminen voi jotain, joita hän kykenee muuttamaan, ja joista hän on vastuussa. Ne ovat valintoja. Sosialisaatio koskee juurikin hankittuja ominaisuuksia, ja sosialisaation keinoina ovat toisaalta palkitseminen toivottavasta ja rankaisu ei-toivottavasta käytöksestä. Siihen kuuluu myös olennaisena asiana diskriminaatio ei-toivottujen hankittujen ominaisuuksien pohjalta.

Yksi näistä diskriminaation muodoista on ekskluusio eli ulossulkeminen. Ihmisyhteisö sulkee ulkopuolelleen ne ihmiset, jotka rikkovat sen käyttäytymisnormeja vastaan. Yksikään ihmisyhteisö ei voi toimia ilman ekskluusiota. Tätä on tutkinut mm. taloustieteen nobelisti Elinor Ostrom.

Ironmistress said...

Rauno, toki saat vihata. Itsellesi sillä vain karmaa keräät.
*
RR kommentoi:

Minä en kerää mitään karmaa vaan pelkästään sinun taikauskomuksesi väittävät minun keräävän.


Niin. Koska sinä tykkäät samanlaisesta musiikista kuin ruukinmatruunakin, lienee parasta siteerata Freukkareita:

Voi tuijottaa tyhjää, voi raivosta juopua,
huutaa: "Mitä sillä on väliä?" ja luopua
mut' se ei hyödytä, sen tiedän jos muuta en
Sillä viha heikentää sydämistä voimakkaimmankin,
ja ennenkuin huomaat, olet itsesi vankina
murheittesi kahleilla kytkettynä katkeruuteen
.

Tästä on kyse.

Uskonnollisuutesi on pelagiolaisuuden ja animismin sekoitusta - kalvinistis-buddhalaista.

Jätä siitä tuo animismi eli luonnon sieluttaminen pois. Tottakai buddhalaisuus on pelagiolaista, sillä se ei tunnusta predestinaatio-oppia, toisin kuin dzainalaisuus tai islam.

Selkokielellä sanottuna kyse on nihilismiin perustuvasta egoismista [ihminen on paska, elämä turhaa ja kauheaa; esim. Veblen] ja evoluutioteoriaan [survival of the fittest]

Argumentin totuusarvo ei riipu sen miellyttävyydestä.

tukeutuvasta xenofobisesta rasismista.

Saat perustella tuon ksenofobian ja rasismin aika vahvasti, sillä ruukinmatruuna kiistää molemmat hyvin painokkaasti. Meillä jokaisella on buddha-dhatu - myös niillä, jotka vihaavat buddhismia ja dharmaa.

Ja karman laki jos mikä on helppo kääntää kapitalistisen itsepyhityksen eli soteriologisen pelagiolaisuuden puhetorveksi.

Buddhalaisuuteen ei kuulu monergismi. Dzódó Shinshu kyllä tunnustaa synergismin, mutta theravada hylkää senkin ja theravadassa pelastuminen on aivan puhdasta autergiaa - ainoastaan ihminen itse kykenee pelastamaan itsensä, koska mitään jumaluuksia ei theravadassa ole.

Ironmistress said...

Toisin sanoen kannatan eräänlaista perisyntioppia siinä missä sinäkin [mikäli ihmisen paskamaisuus ja perisyntisyys voidaan samaistaa].

Mutta toisin kuin sinä, joka määrittelet moraalin vain tekojen ja niiden seurausten perusteella, minä tulkitsen ihmisen perimmäisen pahuuden kaiken rasismin perimmäiseksi syyksi ja lähtökohdaksi.


...mistä päästäänkin mainiosti jananan filosofiaan. "Kaikki on rasismia" (joskin Rosenbaum määritteli, että "kaikki on terrorismia".)

Siksi en tee selkeää erottelua sen suhteen, mikä diskriminointi on rasismia ja mikä ei.

Ja siksi vajoat epämääräiskäsitteiden hyllyvään suohon. Jotta lähtökohtasi olisi hedelmällinen, ensin pitäisi määritellä, että mitä rasismi on ja mitä se ei ole, ja toisaalta mikä on rasismia ja mikä ei ole.

Miten pelkkä yksittäisiin oikeuksiin ja tekojen seurauksiin kiinnittyvä juridiikka muka pystyy tekemään kategorisen eron a) rasistisen diskriminaation ja b] pelkästään antisosiaaliseksi luokitellun käyttäytymisen tai vain somaleihin muslimeina kohdistuvan inhon välillä,

a) Rasistinen diskriminaatio kohdistuu rotuun. Suomessa muut afro-niloottisen CSSK:n edustajat, kuten kenialaiset, tansanialaiset tai nigerialaiset, eivät juurikaan kohtaa diskriminaatiota, ellei jotain nutipää-ääliöitä oteta huomioon.

b) Metsällä on paha taipumus vastata kuten sinne huudetaan. Suomalaiset hyväksyvät varsin hyvin ihmiset aivan ihonväristä riippumatta, jotka hyväksyvät suomalaiset käyttäytymisnormit ja suomalaiset pelisäännöt. Mietitäänpä vaikkapa vietnamilaisiamme. Somaleilla on ollut paha taipumus hankkiutua jatkuvasti konflikteihin ja käyttäytyä törkeäksi tulkittavalla tavalla. Metsä on vastannut kuten sinne on huudettu.

Mitä islamiin tulee, niin kyseessä on maailmanvalloitukseen pyrkivä totalitaristinen ideologia - aivan samalla tavoin kuin natsismi tai kommunismi, ja ikävä kyllä buddhalaisuus on islamille samaa kuin juutalaiset natseille tai kulakit kommunisteille.

Koska ruukinmatruuna ei tykkää tulla itse tapetuksi ja koska muslimit pitävät häntä by default vihollisenaan ja haluavat tuhota hänet (aivan kuten natsit halusivat tuhota juutalaiset), niin ruukinmatruuna vastaa kohteliaisuuteen vastavuoroisesti.

jos lähtökohta aina jo kuitenkin piilee siinä, että meillä on taipumus tehdä noita diskriminoivia erotteluja luontaisesti - ihmiseläin-luontomme itsesäilytystarpeen, seksuaalisen rivaliteetin ja reviirihakuisuuden takia?

Niin. Minkä sortin rasisti olet tällöin itse?

Ironmistress said...

Kun yritämme turvata reviirimme juridisesti [muodollisesti perustelut a) ja b) eivät eroa tässä toisistaan], niin eikö olekin melko kaksinaismoralistista väittää, että vain ja juuri me olemme oikeassa, vaikka nuo toiset, joita karsastamme, luultavasti ajattelevat oikeuksistaan aivan samalla tavoin - samoista lähtökohdista ja saman motivaation ajamana?

Näin ajatellen päädytään lopulta vahvimman oikeuteen, ja se on oikeassa, kummalla on enemmän väkivaltapotentiaalia. Ja ihmisyyden tuntien sitä väkivaltaa myös tullaan käyttämään.

Todettakoon, että Jumala on sillä puolella, kummalla on isommat tykit ja Piru on sillä puolella, jolla on isommat reservit.

Mistä me sitten olemme saaneet 'esikoisoikeutemme' tähän maahan?

Vahvemman oikeudella.

1) Onko ateistisessa maailmassa mitään muuta oikeutta olemassa kuin vahvemman oikeus?

2) Tarvitseeko ylipäänsä muuta oikeutta olla olemassakaan kuin vahvemman oikeus?

Maan valtaus, sen omistukseen ja hallinnoimiseen keksityt 'luonnollisen' oikeuden perustelut eivät kuitenkaan vielä riitä universaaliksi oikeutukseksi/perusteluksi omistusoikeutemme loukkaamattomuudelle muualla kuin lakitekstiin kirjoitetussa julistuksen omaisessa eli vallankaappauksen oikeuttavassa aksioomassa.

Sitä varten meillä on kaksi väkivaltakoneistoa - armeija ja poliisi - että tälle vahvemman oikeudelle olisi tulivoimaa muuallakin kuin lakitekstissä.

Mitä muuta valtiot ovat kuin rikollisorganisaatioita, joilla on oma maa-alue?

Toisin sanoen - mikään sofistikoitunut perustelu tässä tuskin riittää, sillä oikeudet eivät ole jumalallisia tai luonnollisia [ne ovat pelkkää retoriikkaa] - tai sitten on the contrary omistuksen oikeuttamiseen riittää mikä tahansa rikollinen riisto kuten Yhdysvaltojenkin synty raadollisesti opettaa.

Elämä on kovaa ja sitten sinä kuolet. Sellaista se vain on. Maailmassa, jossa ei ole jumalia, ei luojaa, ei transkendenttia etiikkaa, ei ole mitään muuta oikeutta kuin väkivallan oikeus. Kaikki lait, oikeudet, oikeusperiaatteet ja etiikka on olemassa vain, jos niiden taakse on olemassa tulivoimaa. Siksi joka ainoalla valtiolla on kaksi väkivaltakoneistoa - armeija ulkoisia ja poliisi sisäisiä vihollisia vastaan, sillä väkivalta tai sen uhka on ainoa keino saada oikeutta.

Ironmistress said...

Väestötieteellisesti asioita tarkastellen ihmisten ja valtioitten lait ovat pelkkää pintakuohua, jonka alla kytee ekspansiivinen ja vastustuksen tuhoamiseen pyrkivä saatanallinen voima - - .

Me ihmiset vain olemme sellaisia.

Olemme elukoita. Olemme pohjimmiltamme pahoja. Pahuus on koodattu syvälle genetiikkaamme, ja biologiamme ansiosta olemme pohjattoman itsekkäitä. Koko ihmisyys voidaan tiivistää neljään sanaan: ahneus, irstaus, laiskuus ja typeryys. Ja sitten me kuolemme.

Tämän tajuaminen ja tiedostaminen on useimmille ihmisille liian vaikeaa. Mutta kun sen tajuaa, katsoo kuiluun. Ja kuilu katsoo sinuun.

Ymmärrätkö nyt, miksi ruukinmatruuna etsii totuutta dharmasta - tämän maailman tuolta puolen? Tämä maailma ei tarjoa mitään muuta totuutta ja oikeuden kuin väkivallan totuuden ja vahvemman oikeuden.

Yritys poistaa rasismi lakisääteisesti on tietysti täysin välttämätöntä, mutta koska lait eivät pysty muuttamaan ihmisen perisyntiluonnetta miksikään - ainoastaan kontrolloimaan sitä ja rankaisemaan lain rikkomisesta eli lopulta kanavoimaan pahuuttamme sosialisaatioprosessiksi, jonka kulttuurin ja kapitalismin kesyttämä ihminen viime kädessä itse tuottaa [biovalta],

Elämä on sellaista.

päädymme kehään, joka produsoi yhä uudestaan joskin tietysti uusissa muodoissa [fantasiat ovat väkevä voima] sitä samaa diskriminaatiota, jonka lähde voidaan siis ad inf. identifioida ihmisen perisyntisyyteen.

Mutta ilman perisyntisyyttä ja ilman pahuutta me emme kertakaikkiaan kykenisi elämään täällä maapallolla. Meitä ilkeämpi ja pahempi instanssi tuhoaisi meidät. Pahuuteen voi tässä maailmassa vastata vain väkivallalla. Paradoksaalisesti me olemme kertakaikkiaan sidottuja pahuuteen.

Yhteenvedon omaisesti sanottuna - en halua vetää niin tiukkaa rajaa rasismin eli perinnöllisiin ominaisuuksiin ja 'oikeutetun' diskriminaation eli hankittuihin ominaisuuksiin [miten sinä hankitut ominaisuudet eksaktisti muka määrittelet?]

Ei-geneettiset ominaisuudet ovat hankittuja ominaisuuksia.

Yksikään ihmisyhteisö ei kuitenkaan kykene toimimaan ilman ekskluusiota eli ulossulkemista. Miten Sinä sen organisoisit?

Ironmistress said...

kohdistuvan diskriminaation välillä kuin sinä, koska molemmat kumpuavat samasta juuresta, jolloin esimerkiksi sinun yrityksesi tehdä laadullinen ero muslimi-mamu-inhosi ja rodullisiin ominaisuuksiin kohdistuvan inhon välillä ei vakuuta ainakaan minua.

Pätkä I-palkkia:

Islamin ideologiaan kuuluu tappaa tai pakkokäännyttää vääräuskoiset. Tästä voit vakuuttua lukemalla Koraania ja lukemalla sitä abrogaatioperiaatteen mukaisesti.

Ruukinmatruuna on buddhalainen. Hän siis on vääräuskoinen.

Ergo: Muslimit yrittävät tappaa ruukinmatruunan tai pakkokäännyttää hänet.

Muslimeilla on tarjottavanaan ruukinmatruunalle joko kuula kalloon tai burkha.

Vihollinen on se, joka yrittää saada sinut hengiltä.

Koska muslimit yrittävät saada ruukinmatruunan hengiltä, he ovat julistautuneet ruukinmatruunan vihollisiksi.

Kuka sitä omaa tappamistaan jää vartoamaan tumput suorina?

Siksi ruukinmatruuna vain maksaa kohteliaisuuden kohteliaisuutena.

Mitä maahanmuuttoon tulee, on olemassa konstruktiivista maahanmuuttoa ja destruktiivista maahanmuuttoa. Ruukinmatruunan molemmat isoisät olivat torjumassa tätä destruktiivista maahanmuuttoa 1939-1944. Olivatko he rasisteja?

Ironmistress said...

Silti luottamukseni näiden lakien tehokkuuteen ei ole kovin suurta, koska rasistista syrjintää ei ole saatu lopetettua maailmasta

Annetaan riittävästi aikaa. Tippa kerrallaan se stalagmiittikin muodostuu.

[onko tietyn väkivaltaisena pidetyn uskonnon harjoittaminen hankittu ominaísuus?]

On. Uskontoaan voi vaihtaa, rotuaan ei. Uskonnosta voi myös luopua.

Esimerkiksi USA on käytännössä edelleenkin rasistinen valtio. Akerlof ja Shiller [2009] sivuavat aihetta hienosti luvussa Miksi köyhyys on poikkeuksellisen yleistä vähemmistöjen keskuudessa?

Miksi toiset vähemmistöt ovat puolestaan yliedustettuja yhteiskunnan yläkerroksissa?

He eivät kuitenkaan löydä syytä köyhyyteen siitä, että vähemmistöjen älykkyysosamäärät ovat alhaisempia kuin valkoisen enemmistön, kuten sinä matruuna luultavasti väittäisit.

Niin. Syitä on monia, mutta alhaisella ÄO:lla on usein korrelaatio r-strategian kanssa. Voidaan myös kysyä, onko alhaiseen sosioekonomiseen asemaan syynä alhainen ÄO vai aiheuttaako alhainen sosioekonominen asema alhaisen ÄO:n. ÄO ei kuitenkaan ole pelkkää genetiikkaa.

Rauno Rasanen said...

Vastaan kuten Tuomari Nurmio, joka sanoi sen, mitä itse hain, mutten ollut vielä löytänyt.

'Kyynisyys on liian helppo tapa elää tässä maailmassa - ikään kuin itsensä hemmottelemista' [vapaasti ulkomuistista].

Tämänkään vuoksi en aio allekirjoittaa väitteitäsi.

Saatan kyllä esittää [ajatus-]kokeeksi samantapaisia näkemyksiä, mutta sitä kyynisyyttä, jonka sinä kaiken maailman kvantitatiivisilla mittareillasi perustelet ja legitimoit, en osta ikinä. Siitä voit olla varma ikuisesti.

Ikäänkuin nuo esittämäsi mittarit toisivat mitään lisää jatkuvasti toistamaasi kyyniseen väitteeseen, jonka mukaan elämä nyt vain on sellaista [eli eräänlainen helvetti - mitä se tietysti onkin - so what?! ;\].

Ei ei. Jos ajattelisin kuin sinä, ampuisin kuulan kallooni välittömästi!

Jos haluaa elää, on pakko taistella, ja se merkitsee ennenkaikkea myös taistelua tuon kaltaista kyynisyyttä vastaan.

Kutsun kyseistä asennetta paradoksaalisesti ja ristiriitaisesti taistelevaksi kyynisyydeksi.

Kieltämättä sille voisi sopia osuvammin nimi romanttinen kyynisyys, mutta en tarkoita nyt samaa kuin Nurmio sinänsä osuvasti, että 'kyynisyys on romantiikan laji' [todella hienosti sanottu].

Pitää korostaen muistaa, että minun 'taistelevan romanttisen kyynisyyteni' intentio on nimenomaan yrittää vastustaa a) 'ihmiset ovat ahneita paskaisia-vakaumuksen' älyllisesti liian helppoa ja laiskaa mantraa, b) kyynisyyden emotionaalisesti lamauttavaa vaikutusta [millään ei ole mitään väliä] sekä c) kynisismistä askeleen päässä olevan nihilistis-voluntaristinen paatoksen [esim. psykologinen egoismi, fasismi, natsismi] houkutusta.

Nietzschen nihilistisestä voluntarismista kumpuava dionyysinen estetismi ei sekään ylipaatoksellisuudessaan erityisemmin miellytä [enää]. Vetihän se sitäpaitsi natseja puoleensa kuin kärpäsiä, ja ymmärrän kyllä miksi, joskin Nietzschen intentio oli puhtaasti esteettis-eksistentialistis-individualistinen - ei ideologis-nationalistinen.

Ehkä minun pitäisi nimittää asenteeni 'taistelevaksi romanttiseksi satiiriksi'. Hieman kökkö määritelmä, mutta olkoon nyt väliaikaisesti noin, koska kyynisyyden konnotaatiot ovat niin selkeästi sitä, mitä ne ovat.