July 26, 2012

Kasvot larppaajan peilissä

Demoni Lilith ja Black Sabbath: Evil Woman
*
Kirjoitettu kommentiksi Ironmistressin päreeseen Uusi vitsaus hautausmailla.
1
Minun mielestäni live-rooli-pelaajat eli larppaajat ajautuvat ennemmin tai myöhemmin palvomaan Saatanaa, koska he aina taistelevat peleissään jotain Pahaa vastaan absoluuttisesta joko-tai-asetelmasta käsin. Heidän elämänsä on pelkkää metsästystä ja vihollisen uhkaan valmistautumista. Itse asiassa heistä itsestään tulee tällä tavoin  uuden uljaan Saatanan edustajia.
2
Larppaus on manikealainen visio eli ikuinen taistelu hyvän ja pahan välillä. Myös larppaajien isähahmon J. R. R. Tolkienin maailmassa vallitsee sama hyvisten ja pahisten perusantagonismi. Mutta onko Saatana joku ihminen tai ihmisen kaltainen olio, joka tahtoo pahaa vai onko se meissä tahtova ‘tahto’ itsessään?
Tolstoille [joka oli schopenhauerinsa lukenut] seksuaalisuus oli [uskonnottoman rationalismin ohella] suurin Saatana. Dostojevskillakin rakastuminen ja seksuaalisuus sekoittavat miehen pään täysin [esim. Dmitri Karamazov, joka tosin muutenkin on affektiensa vietävissä], mutta itse Saatanan apokalypsi koetaan Dostojevskin mukaan ennen kaikkea eurooppalaisen [universaalin] liberalistis-ateistisen valistuksen arvonihilisminä eli positivistisen rationalismin moraalia ja kansallista identiteettiä rapauttavina vaikutuksina.
Monista vastakohta-asetteluistaan [esim. herra- ja orjamoraali] huolimatta Nietzschen todellisuus ei kuitenkaan ollut dualistinen vaan täynnä suurempia ja pienempiä paholaisia. Tosin sekaan mahtuu myös merkillisiä pyhimyksiä. Entä kuka sitten on ‘aito’ paholainen ja kuka ‘puhdas’ enkeli-pyhimys, siitä on nietzscheläisittäin ajatellen vaikea saada selvää. Emmehän voi tietää sitäkään, rakastammeko jotain ihmistä ikuisesti vai tuleeko hänestä jossain vaiheessa elämämme suurin pettymys, uhka ja jopa vihollinen. 
En väitä, etteikö todellista pahuutta olisi olemassa pahoina tekoina [murha, kidutus, petos], mutta väitän, että meidän on ajoittain lähes mahdoton erottaa omaa perspektiivistä ja dispositionaalista asennettamme pahuuteen siitä, mitä me pahoina tekoina erityisesti ja pahuutena yleensä pidämme – toisten tekeminä. Näin siis pahuus on aina jo valmiina meissä itsessämme ikään kuin odottamassa, että me sen tuomitsemme – jossain toisessa ihmisessä tai aatteessa. 
Mutta mitä kärkkäämmin ja systemaattisemmin me pahat ihmiset ja pahuuden tuomitsemme, sitä pahempia, itsekkäämpiä ja välinpitämättömämpiä meistä omassa oikeamielisyydessämme tulee. Tällainen noidankehä on yhtä kuin moraalin romahdus farisealaiseksi tekopyhyydeksi ja juuri tämän Jeesus [ja Buddha] niin syvästi tajusi. Tämän vuoksi myös Camus’n Putoamisen entinen tuomari Jean-Babtiste Clamence päätyi piinakoppiinsa tekemään katumusrippiä tuntemattomille Amsterdamin kulkijoille. Kun tuomitsemme muita, tuomitsemme väistämättä myös itsemme.
3
Päättelyni ajautuu jälleen paradoksiin, joskin paradoksit sisältävät yhtä aikaa sekä umpikujan että ulospääsyn. Tällä kertaa kyseessä lienee lähes mahdoton kehä, jota ei voi purkaa. Slavoj Zizekiltä saamme kuitenkin esimerkin, josta päättelemme, että ratkaisuja voisi olla jopa kaksi tai ainakin '1½'. Vastustaessaan liberaalia moraalia Zizek mielestäni kiteyttää em. paradoksin anekdoottiin, jonka mukaan voisimme [ellemme ole arvokonservatiiveja] tietyllä hyvin luterilaistyyppisellä tai pikemminkin kalvinistisella ehdolla tehdä mitä tahansa' hyvällä omallatunnolla'. Se onnistuu, jos pystymme tuntemaan syyllisyyttä aivan kaikesta, mitä teemme.
4
Palatakseni siihen mistä aloitin, sanottakoon vielä, että toisin kuin väität, Ironmistress. sinä et ole mikään buddhalainen säälimoralisti [elleivät sitten sääli ja ressentimentti ole saman asian eri puolia] vaan kaunainen [juutalainen] perheenäiti, joka ei ainoastaan henkeen ja vereen halua naarastiikerin tavoin puolustaa omaa perhettään, klaaniaan ja elinreviiriään vaan myös kostaa sekä niille, jotka ovat rikkoneet sinua ja sinun fantasioitasi vastaan että niille, jotka mahdollisesti tulevat sinua ja sinun fantasioitasi vastaan rikkomaan. Katso peiliin. Etkö näe, miten itse naisdemoineista suurin, Lilith, siellä hymyilee ja nyökkäilee sinulle hyväksyvästi.
*

14 comments:

Ironmistress said...

Juutalaiset kelpaavat vasemmistolle kuolleina mutta eivät elävinä. on turhaa syyttää ruukinmatruunaa rasismista kun itse syyllistyt antisemitismiin.

[Lilithin tarina on varsin tuttu.]

Sammalkieli said...

Juutalaiset intellektuellit eivät kelpaa Ironmistressille edes kuolleina :(

Rauno Rasanen said...

Sorry nyt vaan. Olen kyllä tietoinen siitä, ettei sanavalintani ollut paras mahdollinen. Mutta kun kirjoittaa tiiviisti, on pakko valita ja keksiä sellaisia sanoja/käsitteitä, joilla voi viitata mahdollisimman 'taloudellisesti’ siihen, mitä tietyssä asiayhteydessä kulloinkin yrittää tarkoittaa.

Juutalaisuus merkitsee minulle etenkin sinun tapauksessasi etnis-nationalistis-konservatiivis-defensiivistä etiikkaa, perhearvoja, sukurakkautta, lokaalisuutta, turvallisuuden maksimointia jne. Kyseessä ei siis ole jokin rotumääritys [et kai sentään ihan niin ajatellut?] vaan viittaus tiettyyn kulttuuritraditioon olettaen, että moni lukija jo tuntee osittain juutalaista syntyperää olevan blogi-nimimerkki Ironmistressin aatemaailmaa hänen tekstiensä perusteella.

Minulle ihmiset eivät kuitenkaan ole sisimmältään juutalaisia, kreikkalaisia, mustia, valkoisia, kristittyjä, ateisteja tai muhametin-uskoisia.

Nämä piirteet ja ominaisuudet kyllä määrittävät ihmistä, mutta häntä ei voi selittää ja ymmärtää pelkästään niillä, mikä ei tarkoita, ettenkö voisi aidosti vihata jotain ihmistä myös siitä syystä, että hänen käytöksensä uhkaa minua osittain myös sen vuoksi, ettei hän aatteellis-kulttuurisesti katso olevansa velvoitettu noudattamaan sen maan lakeja, jossa asuu.

Mutta tällainen viha, jos se alkaa vaikuttaa, ei siis kohdistu esim. johonkin uskonnolliseen ryhmään vaan ensisijaisesti tiettyyn yksilöön ja vasta sitten hänen kulttuuriseen taustaansa ja hänen mahdollisiin ajatuksiinsa tekojensa motiiveista. Tämä periaate ja lähtökohta pätee myös sinuun.

Rauno Rasanen said...

Nämä blogi-ärinät ovat eräs fantasioinnin laji, koska me emme tunne toisiamme vaan ainoastaan toistemme lauseita ja virkkeitä, joista syntyy käsitys siitä, mitä me muka ajattelemme asioista ja ihmisistä. Se ei ole vielä paljon se. Mutta ainahan voi yrittää ladata emootioita tekstiin, jotta saisi enemmän autenttisuutta sanomisiinsa. Ainakin minä teen niin, vaikkei sekään vielä paljasta sitä, mitä minä todella ajattelen asioista ja ihmisistä [esim. Ironmistressistä tai Finnsanitystä] ja minkälainen ihminen minä itse todella olen. Sitä ei taida tietää edes S., joka sentään on tuntenut minut myös fyysisen ‘metafysiikan’ ajallisessa ulottuvuudessa.

Ironmistress said...

Juutalaisuus merkitsee minulle etenkin sinun tapauksessasi etnis-nationalistis-konservatiivis-defensiivistä etiikkaa, perhearvoja, sukurakkautta, lokaalisuutta, turvallisuuden maksimointia jne.

Ja onko mainitsemissasi asioissa sitten mielestäsi jotain pahaa?

Sinulla ei itselläsi taida olla lapsia. Kyllä olemme omituisiin aikoihin tulleet, jos nuo asiat ovat saaneet negatiivisen sävyn.

Ironmistress said...

SK, kyllä kelpaavat. Kaikki Jesajasta Jeesuksen kautta Rambamiin ja myös Spinozaan. Mutta Derrida on sitten oma lukunsa-

Rauno Rasanen said...

‘Ja onko mainitsemissasi asioissa sitten mielestäsi jotain pahaa?’

Ne ovat minulle pikemminkin käsitteitä ja sellaisenaan aika neutraaleja. Asioiksi, joilla on praktista merkitystä, ne muuttuvat siinä vaiheessa, kun ihminen, joka niitä sanoo edustavansa, tuo julki yksittäisiä poliittisia kantojaan niiden nimissä. Konservatismi ja nationalismi eivät siis diskursseina ole vielä mitään ‘pahaa’ vaan pelkkiä ymmärryksen välineitä. Ei edes kapitalismi [jota voi tarkastella myös kiihkottomasti - vai? ; \ - - hmm - -?].

Mutta kuten sanottu, me keskustelemme täällä blogi-maailmassakin kielen sisällä eli stipulatiivisten [diskursiivisesti sovittujen] ‘todellisuus-‘fantasioiden’ [termien ja käsitteiden] varassa tulkiten ja leimaten toisiamme niihin vedoten.

Minkäs teet. En tunne sinua. Voit olla ihan hyvä tyyppi livenä tai sitten ihan paska, mutta täällä blogo-sfäärissä reagoin sinuun ja tulkitsen sinua käyttämiesi käsitteiden mukaan. Korostan vielä kerran sanaa käyttämiesi, koska asiayhteys, konteksti, jossa käsitteesi ‘toimivat’ ja/tai joilla yksittäisiä tapauksia ja aatteita, uskontoja tai kulttuureja arvioit, tekee niistä minulle ‘hyvä tai pahoja’, jos nyt ylipäätään on pakko käyttää näin retorisia termejä tekstissä, joka vaatii relevantimpia ja/eli tarkempia kuvauksia ja määritelmiä ollakseen informatiivisesti ymmärrettävää [eikä vain retorisesti vaikuttavaa].

En mitenkään halua [enkä voisikaan] antaa edellisellä selvityksellä sellaista kuvaa, etten muka itse lankeaisi polemisoimaan ja retorisoimaan epärelevanteilla yleistyksillä. Sitähän minä nimenomaan teen. Haluan vain muistuttaa, että olen tietoinen verbaliikkani anarkistisesta [rohkenenko sanoa:’luovasta’] joustavuudesta eli intentiostani käyttää teksteissäni [jopa samassa tekstissä] kahta tai jopa kolmea eri tyyli- , ‘totuus’- tai ylipäätään kielipelitasoa. Tämä intentio tunnetaan tietysti paremmin nimillä essee-tyyppinen satiiri ja parodia [aforistinen tyyli on likaa sanottu, mutta Nietzschen yhteydessä se kyllä pätee].

Blogi-päreet tosin antavat mahdollisuuksia laajentaa sisällöllistä ilmaisua kollaasimaiseen ja montaasimaiseen suuntaan [hyvänä esimerkkinä Finnsanity]. Kuvien sekä videoiden yhdistäminen tekstiin on paitsi hauskaa myös kätevä tyylikeino sanottavansa tehostamiseksi ja joskus se tuottaa itsellekin uusia assosiaatioita aiheesta.

Voisin jatkaa, mutta siinä tapauksessa pitäisi päättää, josko teen tekstistä päreen. No – joku toinen kerta sitten. Tulkoon nyt kuitenkin naivisti kärjistäen selväksi, että jos minä jotain pidän todella pahana tai oikeasti vihaan, niin en suinkaan käsitteitä ja aatteita vaan ihmisiä, jotka noita aatteita edustavat.

Tarkennuksena ja poikkeuksena [sekä jonkinlaisena vastauksena ensimmäisen kappaleen kysymysmerkkiin] sanottakoon välittömästi [Kantin kielikuvia ja utilitaristi-määritelmää soveltaen], että committed-kapitalisti saattaa kyllä olla fiksu, demokraattinen ja mukava, mutta sisimmältään hänestä ei kapitalisminsa vuoksi koskaan tule hyvin kasvatettua saatanaa parempi ----.

Ironmistress said...

Ja todettakoon vielä yksi asia, jonka ruukinmatruuna on toistanut ziljoona kertaa:

Buddhalaisuus on hyvin suvaitseva uskonto - jokainen, joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Ruukinmatruunalla ei ole mitään siksi kristittyjä, juutalaisia, baha'ita, hinduja, taolaisia, kungfutselaisia tai zarathustralaisia vastaan. Hindulaisuus hiukan arveluttaa kastijärjestelmän sekä väkivallan vuoksi - hindut eivät ole aina olleet niin suvaitsevaisia kuin annetaan olettaa. Uuspakanallisuus arveluttaa sen arvaamattomuuden vuoksi, ja ateismi siksi, että ateismi on nihilismiä joka on buddhalaisuuden mukaisesti harhaoppi.

Miksi sitten islam? Siksi, että se on selkeästi asettunut meitä vastaan. Islam on kulttuurievolutiivisessa katsannossa valloittajameemipleksi - se pyrkii tuhoamaan kaikki muut kilpailevat meemipleksit tieltään. Se on meitä vastaan - islam on sekä sanoillaan että teoillaan asettautunut buddhalaisuuden viholliseksi. Siksi ruukinmatruunalla ei ole mitään velvollisuutta rakastaa eikä edes suvaita sitä, sillä kyse on fyysisestä olemassaolosta.

Mietipä, miksi niin kovin monet kamppailulajit ovat peräisin luostareista? Munkit eivät saa kantaa asetta eivätkä tappaa. Mutta mikään mahti ei velvoita heitä tulemaan tapetuksi tuosta vain. Siksi nuo itsepuolustuslajit.

Islam on sotinut pyhää sotaansa länsimaita vastaan 1400 vuoden ajan, buddhalaisuutta 1200 vuoden ajan ja hindulaisuutta 900 vuoden ajan. Islamilla on veriset rajat ja veriset sisälmykset. Nämä ovat tosiasioita,joita et voi kiistää.

Sanoessasi Minulle ihmiset eivät kuitenkaan ole sisimmältään juutalaisia, kreikkalaisia, mustia, valkoisia, kristittyjä, ateisteja tai muhametin-uskoisia. et ymmärrä kulttuurievoluutiosta yhtään mitään. Kulttuurievoluutio määrittää ihmisen ja populaation paljon voimakkaammin kuin syntyperä, rotu tai biologiset tosiseikat. Kulttuurievoluutio ei ole mitään kivaa riemumarssia pimeydestä huikaisevaan kirkkauteen. Se on julmaa olemassaolon taistelua aivan siinä missä biologinenkin. Veri voi olla vettä sakeampaa, mutta vesi on verta makeampaa.

Kun aikuinen ihminen päristää partaa ja julistaa kuolemaa vääräuskoisille, hän mitä suurimmassa määrin on tosissaan ja hänet kannattaa ottaa vakavasti. Kauniit puheet on siinä vaiheessa jo pidetty, ja suvaitsevaisuus saa vain aikaan vahinkoa - paljon enemmän kuin vastarinta. Tästä on kyse - sen tajuamisesta, mitä kulttuurievoluutio tosiasiallisesti on.

Mitä juutalaisuuteen tulee, niin sellainen käsite kuin jubu tunnetaan.

Rauno Rasanen said...

1
Kävin viimeksi eilen paikallisessa ravitsemusliikkeessä tiukan keskustelun buddhalaisesta perusmetafysiikasta ystäväni H.:n kanssa, joka toimii myös uuden tietokoneeni johtavana assistenttina.

Sanonpahan vain lyhyesti: jos hän on buddhalainen [ja ainakin aktiivisuudesta päätellen hän on], niin sinä et ole - tai päinvastoin. Niin erilaisia te ihmisinä olette. Pidän sinua pikemminkin islamin kääntöpuolena kuin buddhalaisena pasifistina.

Olet jo niin monesti tunnustautunut huntingtonilaiseksi kulttuurien sodan kannattajaksi ja nationalistiseksi etno-militaristiksi, että sinun on yhtä mahdoton päästä eroon näistä ‘pantteripilkuistasi’ kuin Halla-ahon rasismileimastaan.

Juutalaista buddhismia pidän pop- ja muoti-ilmiönä samaan tapaan kuin new age-hörhöilyäkin. Kun ei ymmärretä kognitiivisesti, mitä ja mistä puhutaan, voidaan sekoittaa päätä mielin märin vaikka minkälaisilla uskontojen sekoituksilla. Ylipäätään kaikki uskonnot ovat tavalla tai toisella eräänlaisia päihteiden väärinkäytön ja narkomanian ‘henkisiä’ korvikkeita.

2
Minun ei tarvitse ymmärtää kulttuurievoluutiosta yhtään mitään. Fanaattiset ennustajaeukot ymmärtäköön. Eikös se ole heidät ‘tehtävänsäkin’. Minä olen maailmaa ja todellisuutta kohtaa yhtä indifferentti kuin se on minua kohtaan. Tasoissa ollaan.

3
Mutta ei – en kieltäydy taistelusta. Lähden siihen, joskin Hamletin tavoin [ks. linkit]. Kuolen itsekin, mutta joudun sitä ennen tappamaan muutaman ihmisen. En kuitenkaan enää kostoksi vaan sen vuoksi, etten siinä tilanteessa muutakaan voinut.

http://www.youtube.com/watch?v=EHUZ1_cxdyw

http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/there-special-providence-fall-sparrow

Ironmistress said...

Olet jo niin monesti tunnustautunut huntingtonilaiseksi kulttuurien sodan kannattajaksi

Truismeja ei kannateta. Ne käsitetään itsestäänselvyyksiksi - samalla tavalla kuin vaikkapa gravitaatio.

Kulttuurien konflikti on se perusvoima, joka ylipäänsä pyörittää kulttuurievoluutiota. Ilman sitä ei olisi kulttuurievoluutiotakaan - aivan samalla tavoin kuin ilman olemassaolon taistelua ei olisi biologistakaan evoluutiota.

Tästä on turhaa ryhtyä sinunkaan kiukuttelemaan. Joko panet pääsi puskaan kulttuurievoluution todellisen luonteen osalta, tai otat lusikan kauniiseen käteen ja tunnustat tosiasiat - on turhaa alkaa nimittelemään ketään sen nojalla rasistiksi tai fasistiksi, jos hän vain toteaa miten asiat ns. aikuisen oikeasti ovat.

Rauno Rasanen said...

Jo en ole puolellasi, olen sinua vastaan. Sitäkö sinä nyt taas uhoat? Gravitaation antamalla varmuudella.

Arvon militaristi ottaa nyt huomioon, etteivät kaikki ihmiset suinkaan ‘aikuisen oikeasti’ tartu aseisiin heti, kun he näkevät ensimmäiset muhamettilaiset paikallisen ostoskeskuksen kassalla. He soittavat ensin poliisin. Tietenkin. Lakia pitää aina noudattaa.

Rauno Rasanen said...

Sanon sinulle Rauta-Golem yhden asian. Ihan näin [hyvin etäisellä] ystävyydellä. Kun tosi paikka tulee, niin minä menen taatusti siihen porukkaan, jossa vaikuttaa muun muassa Kemppinen. Arvaapa piruuttasi, näkyykö sinua siellä? Minä vastaan: ei näy.

Ironmistress said...

Jos en ole puolellasi, olen sinua vastaan.

Ei, vaan jos et ole vastaan niin olet puolella.

Arvon militaristi ottaa nyt huomioon, etteivät kaikki ihmiset suinkaan ‘aikuisen oikeasti’ tartu aseisiin heti, kun he näkevät ensimmäiset muhamettilaiset paikallisen ostoskeskuksen kassalla. He soittavat ensin poliisin. Tietenkin. Lakia pitää aina noudattaa.

Entäpä siinä vaiheessa, kun tilanne alkaa mennä sellaiseksi kuin vaikkapa Thaimaassa tai Filippiineillä taikka Libanonissa? Entä, jos poliisi on voimaton siinä vaiheessa?

Olet todella naiivi, jos kuvittelet erilaisia kulttuureita ja keskenään vastakkaisia arvomaailmoita edustavien ihmisten kykenevän tulemaan keskenään toimeen tuosta vain. Samoin ole todella naiivi, jos kuvittelet kaikkien ihmisryhmien, varsinkin meille vieraista kulttuureista tulevien, tottelevan sellaista poliisia ja noudattavan sellaista lakia, jonka he kokevat itselleen uskontonsa ja kulttuurinsa sekä arvomaailmansa vastaiseksi ja jonka he haluavat korvata uskonnollisella poliisilla ja uskonnollisella lailla.

Kemppisen ongelma on se täsmälleen sama naiivius, joka vaivaa norsunluutorneissa eläviä ihmisiä. Ohessa luettavaa ja ajattelemisen aihetta.

Ironmistress said...

Tässäpä vielä ajattelemisen aihetta tuosta siteeratusta esseestä:

"I learned how Islam was particularly unkind and brutal to Buddhists, because to Moslems the Buddhist represented the most reprehensible type of human personality: the "atheist" holding no monotheistic God image as their object of worship and veneration. We were worse even than the far more numerous Hindus, with their vast pantheon of multiple gods. The Buddhists, to the Muslims, only worshipped the image of a man, and no God higher.

Apparently they did not bother to look into the philosophies of Buddhism any more deeply. That was enough for the sword to come down and the fire to be applied. And so they have over the centuries until today."

Tämä täsmälleen sama suhtautuminen leimaa myös islamin suhtautumista kristinuskoon. Heille riittää se, että kristityt ovat vihollisia ja heidät pitää tappaa tai alistaa. He eivät vaivaudu tutustumaan viholliseensa. Islamilainen käsitys esimerkiksi Pyhästä Kolminaisuudesta tarjoittaa Jeesusta, Mariaa ja Joosefia. Heille on aivan turhaa selittää, mitä se tosiasiallisesti merkitsee. Ei kuunnella vihollisen komentoja.

Sanotaan tämä vielä yhden kerran: Et tunne viholistasi. Et tiedä, ketä sinulla on vastassasi ja miten hän ajattelee. Tietysti uskonnot ovat tavalla tai toisella eräänlaisia päihteiden väärinkäytön ja narkomanian ‘henkisiä’ korvikkeita. Mene se kertomaan sellaiselle parranpäristäjälle, jota elähdyttää henkinen amfetamiini. Krsistinusko voi olla oopiumia kansalle ja buddhalaisuus dullaa sekä ateismi halpaa ja huonoa vodkaa, mutta islam on amfetamiinia - kaikista huumeista kaikkein viheliäisintä.