July 5, 2012

Päivän huikkanen

Onko Torinon käärinliina kristinuskon Higgsin hiukkanen?
*
Pärettä on alettu alunperin kirjoittaa kommentiksi Ironmistressin päreen Päivän sarkasmi kommentteihin.
*
[Tekstiä editoitu luvussa 3 klo: 00.55]
1
Ironmistressin ja Tomin väittely Torinon käärinliinan aitoudesta on kuin skolastis-teologista pilkunviilausta. Panoksena heillä on oman uskon [tieteeksi nimetyn ajatusjärjestelmän] tulkinnan autuaaksitekevyys [sekä subjektiivinen omahyväisyys että 'objektiivinen pelastus/totuus'].
Kyseessä on malliesimerkki siitä, ettei tiede ole riippumaton metodiensa tulkintoihin sisältyvästä/projisodusta [tietoisesta tai tiedostamattomasta] metafysiikasta eli ihmiskäsityksestä ja maailmankatsomuksesta, jotka ilmentävät sitä ymmärrystä, mikä uskovalla/tieteilevällä ihmisellä järjestä ja järjenkäytöstä viime kädessä on.
Kyseinen järjen itseymmärrys määrittää kehämäisesti [itseymmärrys todistaa siis itse itsestään; ei ole olemassa ulkopuolista kriteeriä, josta käsin arvioida sen pätevyyttä] näkemystämme siitä, onko järki tietoisuutena suhteessa maailmaan ja itseensä realistinen vai antirealistinen vai ymmärryshorisonttien erilaisuudesta riippuen molempia, jolloin on kysyttävä: millä tavalla ja missä mielessä järjen perusta [mikä on fundamentaalimpi asia kuin logiikka] on alkuperältään ja siten väistämättä myös järjenkäyttö [ellemme pakota ja kapeuta järkeä universaaliin teknis-loogis-mekanistiseen sapluunaan] dialektis-ristiriitainen prosessi [kuten logiikan ja matematiikankin filosofia näyttää osoittavan; ks. Pauli Pylkkö, 2009], joka on vain hyväksyttävä ja jonka kanssa pitää elää paikallista ja vaatimatonta elämää.
2
Mikään ei ole dogmaattisempaa kuin sanoa, että se, joka epäilee 'totuutta' on dogmaattinen eli ideologinen demagogi.  - -
Ensin pitäisikin selvittää, mitä totuudella ja epäilyllä paitsi yleensä myös kyseessä olevassa tapauksessa tarkoitetaan - ja vielä enemmän: miten kumpikin väittelijä nämä termit lopulta tulkitsee.
3
Mitä Torinon käärinliinaan tulee, sen aitoudesta olisi kristinuskon synnyn selittämiselle ja ymmärtämiselle yhtä vähän käytännöllistä ja eksegeettistä merkitystä kuin Higgsin hiukkasen löytymisestä on ihmisten arkielämälle ja varsinkaan heidän eksistentiaaliselle itseymmärrykselleen eli  käsitykselleen maailmassa olemisensa perimmäisesta luonteesta.
Kari Enqvist tosin väittää, että Higgsin hiukkanen päinvastoin selventää myös sitä, mitä me ihmiset tässä maailmassa olemme - samaan tapaan kuin DNA:n löytäminen muka muutti ymmärrystämme po. ihmisenä olemisen asiassa.
Joko Enqvist ei ole lukenut filosofian ja tieteen historiaa tai sitten hän ei ole ymmärtänyt lukemaansa. Hän käyttää samoja termejä kuin minä, mutta vastaa lopulta eri kysymykseen kuin minä - [ks. Uusateististen skientistien älyllinen tilanne on huolestuttava].
Ihmisenä olemisen ongelma osoittautui mahdottomaksi selittää ilman myyttejä [mikä pyrkimys synnytti filosofian] jo yli 2000 vuotta sitten ja tiede, joka sitä yrittää, astuu väistämättä aina ulos omalta modernilta pätevyysalueeltaan metafysiikan eli rationalisoidun myytin ja magian imaginaariseen maailmaan, jonka se kuitenkin yrittää verifioida tai ainakin oikeuttaa matemaattisilla hypoteeseilla [olemassaolon tarkoitusko on matemaattinen hypoteesi?].
Modernin tieteen, demokratian, teknologian ja kapitalismin katastrofaalisen nopea ja hallitsematon eteneminen viimeisten 200 vuoden aikana ei ole lisännyt antiikin aikojen käsitteellis-rationaalisiin perusratkaisuihin mitään sellaista uutuutta, joka ei metafyysisesti olisi ollut valmiiksi pohdittuna jo 2000 vuotta sitten.
DNA ja Higgsin hiukkanen ovat 'vain' matemaattisia hypoteeseja, joille löytyi empiirinen vastine. Kaikki muut [ja kaikkein oleellisimmat] ongelmat tulevat matematiikan ja empirian ulkopuolelta. Ne ovat eettisiä ja poliittisia. Niiden ratkaisemiseksi ei löydy kaavaa eikä empiriaa vaan globaalisti vaikuttavien päätösten [ja päättämättä jättämisten] taustalla vaikuttaa ihmisen enemmän tai vähemmän kohtalokas kykenemättömyys hillitä kulttuurievoluutionsa kehitystä.  Esim. ekologiset ongelmat eivät ratkea uudella tekniikalla vaan täysin uudella eettisellä ajattelutavalla, joka vaatii [liian] sietämättömiä uhrauksia.
Mutta ymmärrän kyllä oikein hyvin, että fyysikoille ja ylipäätään luonnontieteellis-teknologis-kapitalistis-animistiselle 'keräilijä-heimolle' Higgsin hiukkanen on lähes uskonnollisen palvonnan kohde. Ja onhan se mukava, kun tuhansia miljardeja maksavien laitteiden avulla löydetään pitkän uurastuksen jälkeen jokin hiukkanen, jolla saatamme ajaa ihmiskunnan paljon nopeampaan ja samalla armollisempaan tuhoon [vrt. eutanasia], kuin jos emme olisi sitä löytäneet.
4
Itse asiassa toivon juuri nyt, että Torinon käärinliina olisi aito, koska silloin nekin umpipositivistiset historioitsijat ja tiedemiehet, jotka pitävät sitä jonkinlaisena läpimurto-evidenssinä joko kristinuskon aitouden tai valheellisuuden puolesta, joutuisivat ainakin pienen hetken aikaa konkreettisen semanttisesti eli ilman mitään kaiken maailman loputonta fakta-informaatiota pohtimaan, mitä tuo käärinliina lopulta tulee todistaneeksi kristinuskosta - jos mitään.
Tiedän toivovani liikaa, sillä esim. nimimerkki Valkean kaltaiset tiedeselittäjät eivät hämmenny semanttisesta 'kairos-hetkestä' vaan alkavat jälleen heittää ruudulle loputtomiin lähdeviitteitä osoittaen, ettei ainakaan empiirisestä faktasta ole pulaa, kun kristinuskoa puolustellaan.
Samaa menetelmää noudattaa 'fundamentalistinen' ateisti Tomi kristinuskoa vastaan. Ironmistressin motiiveja en tässä asiassa kuitenkaan ymmärrä. Miksi buddhalaiseksi altruisti-nihilistiksi itsensä väärinkäsittänyt kovan linjan juutalainen konservatiivi-nationalisti olisi kiinnostunut yksilöllisyyttä moneudessa [singulaarinen pluraalisuus] korostavan uskonnon eli kristinuskon perustajaksi oletettua miestä kuvaavan käärinliinan aitoudesta? Sanokaapa se minulle, sillä minä en todellakaan ymmärrä - - .
5
On toki olemassa paradoksaalinen ja [varauksin] dialektinen asenne, joka epäilee myös itse epäilyä. Siitä ei kuitenkaan seuraa välttämättä mitään positiivista muttei myöskään mitään dogmaattista - ei edes mitään suhteellista [pikemminkin päinvastoin: jotain 'suhteetonta']. Sitä kutsutaan solipsistiseksi nihilismiksi [vrt. ns. 'jumalallinen perspektiivi'].
*

10 comments:

Tomi said...

Rauno käsität väärin. Kaikki todistusaineisto viittaa liinan keskiaikaisuuteen.

Puolustan vain todisteita.

Rauno Rasanen said...

Käsitän väärin? Minkä?

Tomi said...

Sen, että jollain Torinon käärinliinalla olisi merkitystä maailmankuvalleni.

Rauno Rasanen said...

Hehheh. Älä viitsi venkoilla Tomi. Sinäkö tarkastelisit Torinon käärinliinan aitoutta pelkästään tieteellinen intressi insentiivinä?

Jos asialla ei ole sinulle kertakaikkiaan mitään maailmankuvallista merkitystä, niin miksi sitten tuhlaat ruutia Ironmistressin väitteisiin, jotka minunkaan mielestäni eivät empiirisesti päde?

Vastaus. Olet sen verran 'fundamentalistisen' ateistinen luonnontieteilijä, että jahtaat 'vääräuskoisia' niin kauan kuin ne myöntävät, että uskovat 'väärään' jumalaan.

Fundamentalisti. Sitä sinä olet. Kuten on Ironmistresskin. Kuten on myös Finnsanity, joka tosin ei ole tiedemies vaan gnostilainen vulgaari-psykoanalyytikko.

Kuittisen soppaan en koske kolmen metrin kepilläkään, vaikka hän aina joskus osuukin melkein asian ytimeen - kuin vahingossa.
.....
No. Ehkä myös minä olen fundamentalisti. Ja vieläpä kaikkein pahinta laatua. Nihilisti-fundamentalisti. Jahtaan kaikkea, mikä vain haiskahtaakin fundamentalismilta - -;\].

Sammalkieli said...

Minä en oikein ymmärrä koko keskustelua. Eihän Jeesuksen historiallisuus ole tästä käärinliinasta kiinni. Toisaalta Jeesuksen historiallisuudesta sinänsä taas ei seuraa mitään sen enempää.

Kyllähän profeettoja maailmaan riittää.

Mutta onhan tuo erikoista, että kasvot ovat noin selkeästi jättäneet muiston itsestään.

Tässä onkin nyt tärkeintä ymmärtää se, että kysymyksessä on aito pyhäinjäännös [substanssi], vaikka itse artefakti [forma] olisikin [tylsän positivistisessa mielessä] esimerkiksi keskiaikainen väärennös.

Pyhäinjäännösten tai ikonien kunnioittaminen on aina fetisismia, missä ihmiskäden omat tuotteet asettuvat ikään kuin itsenäisiin suhteisiin ihmisen ja Jumalan väliin. Kuitenkin kaiken esineellisen "pyhyys" on ihmisten oman toiminnan ["uskon"] seurausta eikä toisinpäin.

Tomin ateismi on varmasti jonkinlaista isäkapinaa [-Jumalaa kohtaan?]. Mutta miksi kapinoida jos ei kerran usko?

Ironmistressin "kelaa" en ymmärrä ollenkaan. Karman laki ja Kristuksen evankeliumi eivät voi molemmat olla tosia samaan aikaan.

Ironmistress said...

Itse asiassa kaikki todistusaineisto viittaa siihen suuntaan, että liina on aito.

Vanilliinianalyysi, verianalyysi, siitepölyanalyysi, rikostekninen analyysi, mineraalianalyysi ja aihetodisteet viittaavat liinan aitouteen. Ainoa, mikä viittaa keskiaikaisuuteen, on väärin tehty radiohiiliajoitus.

Mielenkiintoisinta asiassa on, että jos verestä saadaan erotettua DNA:ta, voidaan tutkia että kenen verta se on. Tarvitaan enää juutalainen, joka on Daavidin sukua, jonka jälkeen voidaan tutkia että onko kyseessä Jeesuksen vaiko jonkun muun käärinliina. Sen jälkeen voidaan tutkia, ovatko Menelikin suku (Etiopiassa) ja Bagrationin suku (Armenia ja Georgia) todella Daavidin suvun sivuhaaroja, kuten perimätieto väittää...

Ironmistress said...

SK, kyse on henkilön historiallisuudesta ja sen lopullisesta varmentamisesta. Ruukinmatruuna pitää Jeesusta 98% todennäköisyydellä historiallisena henkilönä.

Mitä evankeliumiin tulee, niin olennaisempaa on henkilön historiallisuus kuin se, onko hänen agendansa totta.

Muistanette, että ennen Heinrich Schliemannia Troijan sotaa pidettiin pelkkänä taruna.

Mitä taas itse artefaktiin tulee, niin sen ansiosta tiedämme roomalaisesta ristiinnaulitsemisesta enemmän kuin minkään toisen lähteen ansiosta - se on kriminologinen evidenssi.

Tomi said...

Liina kiinnostaa minua myös sen takia, että se on harvinaisen taidokkaasti tehty.

RM, vaniliinianalyysin on tehnyt Rogers kotonaan heikossa laboratoriossa. Vaniliini hajoaa korkeissa lämpötiloissa, ja liina on joutunut lämpötiloihin, joissa hopea sulaa. On epätodennäköistä, että vaniliinia olisi säilynyt.

Ironmistress said...

Tomi, sen vuoksi vanilliinianalyysistä saatiinkin niin valtava aikahaarukka, eli että se olisi 1600-3000 vuoden ikäinen. Siihen on lämpötila vaikuttanut.

Vielä on selvittämättä, miksi liinassa on jäämiä Juudean travertiinikalkkikivestä ja miksi siinä on siitepölyä sekä jälkiä kasveista, joita on ainoastaan Juudean alueella ja Jerusalemin ympäristössä.

Ei ole epäilystäkään, etteikö liina olisi ollut kuolleen ihmisen päällä - tämä on varmistettu. Samoin veritahrat ovat todella verta, eivät maalia. Mutta miten kankaaseen on muodostunut 3D-kuva ja miten se on syntynyt? Kas siinäpä pähkinä purtavaksi.

Keskiajalla ei tunnettu ristiinnaulitsemista, ja kaikissa keskiaikaisissa ristiinnaulitunkuvissa naulat on lyöty väärin, eli kämmenten ja jalkapöydän läpi. Liinassa ne on tehty anatomisesti oikein. Jos liina on väärennetty, niin mitä sellaista tietoa väärentäjillä on ollut, mikä selvisi lopullisesti vasta 1960-luvulla ristiinnaulitsemisesta? Ja mistä he ovat saaneet roomalaisen flagrumin, sotilasruoskan? Entä Tiberiuksen aikaisia kolikoita, jollaisilla silmät on peitetty?

Kun liinasta on renderöity 3D-malli, siitä todella tulee ihminen. Ja aivan uskomattoman rumalla tavalla murjottu - sellainen, joka on joutunut julman ja epätavallisen rangaistuksen kohteeksi.

Ironmistress said...

Miksi liina kiinnostaa? Siksi, että se on historiallinen artefakti. Se on corpus delicti, rikoksesta (maailman kuuluisimmasta oikeusmurhasta) jälkeen jäänyt todistuskappale.

Sillä, onko kristinusko tosi vai epätosi uskonto asian valossa, ei ole merkitystä. Merkitystä on vain sillä, että se osoittaa historian tapahtuneen täsmälleen sillä tavoin kuin se on kirjoitettu.

Samalla sen kautta kykenemme ymmärtämään historiaa paljon paremmin kuin ennen. Emme ainoastaan julmaa ja epätavallista rangaistusta nimeltä crucifixio, vaan millaisia ihmiset tosiasiallisesti tuolloin olivat.

Myös juutalaisen kansan sangen mielenkiintoinen historia valottuu jälleen. Verestä kyettäneen tekemään DNA-analyysi, ja koska Raamatun mukaan Jeesus oli Daavidin jälkeläinen, juutalaisten sukupuuta kyetään näin valottamaan ja tekemään sukuselvitystä. Tuolta ajalta ei muuta juutalaista DNA:ta ole jäljellä.

Sen jälkeen voidaan alkaa miettimään Snorri Sturlusonin teoriaa siitä, että viikinkijumaluudet - Tor, Odin, Freyr jne - olivatkin tosiasiallisesti muinaisuuden sankareita, joita on myöhemmin alettu palvomaan jumalina. Vähän turhankin usein myyttien takana on aivan aktuaalinen historia - kuten Heinrich Schliemann ja Troija osoittavat.