January 24, 2006

Kun valhe täytyy purkaa auki ja analysoida

Huomatkaa seuraavassa erityisesti se seikka, että Niinistö ei esittele tutkimuksen niin sanottuja parametreja eli esimerkiksi sitä, millä arvomuuttujilla se on tehty.
Kaikki vastaukset annetaan positiivisina ja epäpropblemaattisina, ikäänkuin Niinistö itse olisi niiden alkuperäinen Pelle Peloton.

Kun tarkkaan luette, huomaatte, että tästä "tutkimustuloksesta" ei voi löytää mitään sellaista sisältöä, joka liittyisi välittömästi joihonkin Niinistön ohjelman "sisältöihin". Tämä johtuu siitä, että hänellä ei sellaisia edes ole.

Tämä tutkimussiteeraus ja sen lopettava retorinen höpinä pyrkivät vain yhteen päämäärään: siihen että kokisimme tuon rullaluistelevan, narsistisen marakatti-paapattajan ulkoaopetellut klisheet turvallisiksi ja äänestäisimmme häntä.

Mistään muusta ei ole kysymys. Siten myös oppineitten (?) valtiotieteilijöitten "analyysit" diplomaattisesta retoriikasta ovat yhtä tyhjän kanssa silloin, kun tyhjästä pitäisi löytyä sisältöä.

Toki valtiotieteilijät kykenevät löytämään tyhjästäkin merkityksiä. Siihenhän heidät on koulutettu - aivan samoin kuin finanssipankkiiri Niinistökin...valheeseen, jos sanomme asian selkokielisesti.

Mutta tämän valheen tyhjyys on jokaisen kyettävä oivaltamaan henkilökohtaisesti. Se ei ole helppoa ja toisaalta se on miltei liian myöhäistä, kun kokoomuslainen "yhteishenkisyys", joka on työläiselle kuin kuoleman syleily, asettaa ehtonsa työvoimapoliittisissa neuvotteluissa.

Tämän vuoksi kaikki alla oleva yhtenäisyyden korostus on törkeä ja sisimmältään petokseen verrattava yritys saada prekariaatti eli pätkätyöläiset kokoomuksen leiriin.

Mitään sitovaa yhteiskuntasopimusta työnantajan kanssa ei kuitenkaan pidä tehdä.
Täysin sopimuksettomaan tilaan ajautuminen taas merkitsee, että pitää olla jatkuvasti valmistautunut pitkäaikaiseen ja totaaliin lakkoon.
Siinä perusohjeet "niinistöläisten" kanssa kommunikoimiseen.

Sillä toki "tiedämme", että jos antaa pirulle pikkusormen, se vie koko käden! Työläisen ei siis pidä antaa pirulle edes yhtä kynsivallia!

Hyvä/huono esimerkki tästä kehityksestä on ollut Suomen yliopistomaailman muuttuminen sivistysyliopistosta putki-/tehdasopistoksi, joka ei opeta enää sivistystä vaan valmistaa yksipuolisia tutkintoja, joiden haltija saattaa noin yleisesti ottaen olla "tyhmä kuin saapas" (eli typerä/"uusavuton" kansalainen), vaikka tuottaisikin robottimaisesti työnantajalleen tämän vaatiman voiton.

Mutta sehän sopii Niinistölle, jonka sivistys ja sosiaaliset intentiot rajoittuvat lähinnä rullaluistimien säätöjen sekä juridisten "monetaari-kataloogien" tuntemukseen...

Ne ovat molemmat hyvin samankaltaisia diskursseja: "säädöt pitää sopia omaan - ei jonkun toisen jalkaan...ja tämänhän me kaikki toki myönnämme ja ymmärrämme..?

*
Sauli Niinistön kampanjaohjelmasta

Yhdessä tekemisen aika

Yhdessä tekemisen aika on alkanut

On mielenkiintoista huomata, että suomalaiset naiset ja miehet ajattelevat lähes samoin presidentin roolista työn ja hyvinvoinnin yhteydestä. Lisäksi niin pääkaupunkiseudulla kuin maaseutukunnissakin asuvat ihmiset pitävät tärkeänä, että Suomessa tehdään nykyistä enemmän töitä uusien työpaikkojen lisäämiseksi. Opiskelijat ja eläkeläiset taas jakavat huolen Suomen työllisyystilanteesta ja sitä kautta koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia naisista ja 79 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että presidentin tulisi tehdä nykyistä enemmän työn ja hyvinvoinnin yhteyden korostamiseksi. Samaisen tutkimuksen mukaan 77 prosenttia opiskelijoista ja 76 prosenttia eläkeläisistä haluaa presidentin tekevän nykyistä enemmän työllisyyden parantamiseksi.
Lisäksi 74 prosenttia pääkaupunkiseudulla asuvista ja 77 prosenttia maaseutukunnissa asuvista on sitä mieltä, että presidentin pitäisi tehdä nykyistä enemmän uusien työpaikkojen lisäämiseksi Suomeen. Tutkimuksen otos on 1280 henkeä ja se toteutettiin 12.­-13.1.2006.

Yhdessä tekemisen aika on alkanut.

Aloitetaan tulevaisuuden tekeminen vaikkapa näistä.

Kolme ratkaisua siihen, kuinka Suomeen saadaan lisää työpaikkoja vuoteen 2012 mennessä:
Suomeen voidaan luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja erityisesti palvelusektorille. Tämän vuoksi matalapalkka-aloja on tuettava porrastamalla työnantajamaksuja palkkatason perusteella kaikissa ikäluokissa.

Perheyritykset luovat merkittävän osan suomalaisten uusista työpaikoista. Tämän vuoksi perheyrittäjyyttä on vahvistettava luomalla nykyistä paremmat edellytykset sukupolvenvaihdoksille. Yritystoimintaan tulevasta omaisuudesta ei pidä periä lahja- ja perintöveroa.

Tutkimusta ja tuotekehitystä on tuettava. Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia saada riskirahoitusta on vahvistettava.
Kolme ratkaisua siihen, miten presidentti voi vaikuttaa uusien työpaikkojen luomiseen ja tuomiseen Suomeen:
Suomalaiset ovat tunnettuja uutteruudesta, osaamisesta ja luovuudesta. Presidentin tehtävä on vahvistaa tätä mainetta maailmalla. Erinomaisesti tämä onnistuu järjestämällä riittävän usein suomalaista työtä tukevia vienninedistämismatkoja.

Presidentin on kuultava suomalaisia työntekijöitä ja työnantajia. He tietävät, miten suomalaista työtä voidaan edistää.

Presidentin on oltava mukana luomassa Suomeen sellainen ilmapiiri, että onnistuminen yrittämisessä ja työnteossa on hyve.

1 comment:

a-kh said...

Ketkä muut olisivat mukana? Noin ylipäätään: haasteletpa viisaita. Minulle alkavat presidentivaalit vähin erin olla suoraa viivaa.