June 12, 2013

Tekniikka vie, ihminen vikisee

Dostoevsky once wrote that “in the end they will lay their freedom at our feet and say to us, ‘make us your slaves, but feed us.’” His prophecy is relevant when examining the modern information age — a dark, corporate-controlled society [....]
*
[....] Koen huolestuttavaksi sen, että tekniikkametafora leviää nopeasti alalta toiselle naamioituna hyödyn, tehokkuuden ja paremman osaamisen valeasuun. Tuon asun alta näkyy metafora, joka kantaa mukanaan Heideggerin tekniikan filosofian mainostamaa kuolettavaa vaaraa. Kaikki muuttuu tehokkuudeksi ja sen mukana välineelliseksi. Itseisarvo katoaa ja sen mukana  mahdollisuus autonomiseen haluamiseen ja toimintaan. Ihmisen halu alistetaan tekniikan hengelle tavalla, jolle ei ole vaihtoehtoa. Sikäli kuin puhutaan hyödystä ja tehokkuudesta, puhutaan tekniikasta, eikä mitään muuta ole olemassa. Samalla menetetään itseisarvot, kuten taide ja kauneus, ja niiden tilalle saadaan teknisen kehityksen normi. Normi ei johda mihinkään muuhun kuin tekniikan kehittämiseen. Tekniikka kehittää itseään itseään varten. Tekniikka on suljettu systeemi, koska sen tulokset ovat tekniikkaa. Tekniikka tuottaa lisää tekniikkaa. Tanssijan ainoa tarkoitus on tanssia paremmin kuin ennen. Taiteen tehtävän ilmaisuna ajatus on masentava. [....]
. 
Sitaatti on Timo Airaksisen kirjasta ‘Ihmiskoneen tulevaisuus’ [Tekniikka ja ihmisen autonomia-luvun viimeinen kappale].
*

No comments: