June 17, 2013

Politiikkaa

Arvoisa väki. Myös te – ja juuri te - olette kuin tuo musta poika, jolle ei ole annettu mahdollisuutta puolustautua eikä edes syödä. Mitä se merkitsee? Sitä, että juuri te olette politiikka! Niinpä kukaan ei voi paeta teitä, jos te kieltäydytte tottelemasta ja vaaditte häntä tunnustamaan teidän arvonne ja oikeutenne. Ja sen te tulette tekemään – politiikkaa, joka muuttaa teidän oman elämänne ja samalla koko maailman!
. 
Pari kommenttia Valkealle Ironmistressin päreessä ‘Jos liberaalit ovat älykkäitä, niin miksi he ovat niin typeriä?’.
.
RR kirjoitti [alkuun sitaatti Valkean kommentista]: 'Älykkyyteen liittyvä tieto hyödyttää suomalaisia yksilöitä kansainvälisten suurpankkiirien ja johtavien byrokraattien kansainvälisten valtatavoitteiden kustannuksella.' - - Miten? Jospa esittäisit edes yhden konkreettisen esimerkin.
*
Valkea kirjoitti: Rauno, hyvien asuinalueiden ja koulujen valinnasta puolison valintaan ja endogamiaan, ja kaikkeen siltä väliltä. Kaikki mikä hyödyttää suomalaisia on hyväksi. Se, että se samalla hajottaa suurpankkiirien ja johtavien byrokraattien kansainvälisiä tavoitteita on ylimääräinen bonus. Motiivini suomalaisten auttamiselle ovat altruistia.- - Huomioi myös, että kun sinut on manipuloitu ja huijattu kannattamaan maahanmuuttopolitiikkaa epäitsekkäistä syistä omaksi ja muiden vahingoksi, miljardöörit ja muut rikkaat kannattavat sitä itsekkäistä syistä. Juuri heiltä on lähtöisin se manipulointi, jolla maahanmuutto kaupataan tavallisille kansalaisille inhimillisillä, humanitaarisilla ja ihmisoikeuksiin liittyvillä valheellisilla syillä (rikkaimmasta prosentista rikkain sadasosa on saanut suhteellisesti ylivoimaisesti suurimman hyödyn maahanmuutosta; heihin kuuluvat mm. suurpankkiirit).
.
1 
Ehkä kuulun ‘manipuloituihin/manipuloituneisiin’, mutta en näe selvää yhteyttä tai korrelaatiota ‘älykkyysosamäärä-endogamian’ suosimisen ja laillistettua ‘pankkitoimintarikollisuutta’ vähentävän vaikutuksen/poliittisen toiminnan välillä.
. 
Ymmärrän kyllä, mihin ilmiöön viittaat, mutta konkreettiset syy-seuraussuhteet jäävät silti erittäin epäselviksi. Miten maahanmuuton rajoittaminen ja esim. älykkyysosamäärillä perustellut naimiskaupat[?!] voisivat edesauttaa etenkin finanssi-pankkiirien mielivallan vähentämistä ja kontrollointia?
.
Väitänkin edelleen, että olet korvaamassa liberaalin demokratian, joka kyvyttömyyttään on päästänyt pankkiperkeleet ja bisnes-juristit herroiksemme, toisella äärimmäisyydellä eli konservatiivis-väestöpoliittisilla ratkaisuilla, joita kutsun ras---siksi [tätä sanaahan ei saa ääneen lausua, koska se loukkaa teitä isänmaallisia patriootti-kristittyjä eli suomalaisugrilaisen heimokulttuurin puolustajia].
. 
Linja on siis periaatteessa hyvin samankaltainen kuin Vladimir Putinilla ja ylipäätään kaikilla nationalistis-ras---lla poliitikoilla [vrt. 1990-luvun Serbia]. Myös USAn tiukkapipoisimmat republikaanit [nuo etnisiin eroihin perustuvan eriarvoisen yhteiskunnan kannattajat] ajavat samaa asiaa kuin älykkyysosamäärillä ‘keinottelijat’.
. 
Altruismia [siis mitä?]. Miksi minun pitäisi kannattaa sinun linjaasi, mikäli se tulee loogisella väistämättömyydellä johtamaan 1930-luvun alun kaltaiseen Suomeen joku fasistis-tyyppinen IKL johtotähtenään? Ennemmin liittoudun [väliaikaisesti] vaikka inhoamieni anarkistien kanssa, huolimatta siitä, että tiedän, etteivät he kykene laajamittaiseen poliittisesti organisoituun toimintaan vaan kuvittelevat yhteiskunnan muuttuvan paikallistasolla liberaalis-altruistisesti: siis ihmisten ‘polyamoristen’ rakkauden töitten vaikutuksesta/seurauksena eli ilman konkreettista soluttautumista instituutioiden sisälle vallan kaappaamiseksi ahneelta pankkikartellilta.
. 
Konservatiivitkin toki osaavat tuon soluttautumisen taidon [esim. USAn senaatti, joka de facto toimii sekä liberaalien että konservatiivien rahalobbauksella ja konsulttitoiminnalla], mutta he rakentavat yhteiskuntaa, jossa minä en halua elää. Pankkien valtaa ei pidä murtaa demokratian kustannuksella kuin väliaikaisesti eli äärimmäisissä tilanteissa: silloin kun muut ratkaisut eivät enää kerta kaikkiaan toimi [kas siinä harkittu porsaanreikä minun demokratia-uskossani: tiedän joutuvani siitä tilille kaikkien muiden kuin fasistien ja kommunistien leireissä].
. 
2
Lue Tony Judt’n ‘Huonosti käy maan’ niin löydät minua miellyttävän yhteiskunnallisen ajattelutavan – lukuun ottamatta tietysti tiettyä ‘terrorismihenkisyyttäni’ [joka on kuitenkin enemmän retorista kuin aktiivista].
.
Retoriikkaa tai ei - en välttämättä usko, että saamme Wall Streetin perverssiä finanssi-pelikulttuuria kuriin pelkästään parlamentaarisin konstein vaan kuritoimenpiteet täytyy, jos on pakko [‘pakko’ toteutuu ikään kuin väistämättä (jos on toteutuakseen), olipa sitten kyseessä bolsevistinen vallankaappaus tai kommunismin romahtaminen], panna käytäntöön Ranskan vallankumouksen periaatteella: ‘päitä on pudottava’ ennen kuin oikeudenmukaisuus toteutuu, kuulostipa tämä sitten miten kauhealta tahansa [hyvää kun ei saisi tavoitella pahan avulla]. - - Tai sitten jatkamme elämäämme kuten ennenkin viimeksi kuluneitten 20n vuoden aikana arvokonservatiivien yrittäessä lobata omat edustajansa finanssi-liberaalien ylimpään johtoportaaseen, mikä vallan siirtymä ei merkitse muuta kuin yhteiskunnallisen eriarvoistumisen legitimointia myös etnisin eikä vain teknokraattis-meritokraattis-plutokraattisin perustein.
.
Seurauksena on joko fasistis-rasistisen oligarkian pakkovalta tai lisääntyneen eriarvoisuuden synnyttämien kriisien eskaloituminen eli yhteiskuntien ajautuminen päättymättömään sisäiseen konfliktiin [sisällissodan ‘status quo’]. Luonteva rauhanomainen ja ratkaisu voi löytyä vain maltillisen liberaalista ja yhteisöllisestä demokratiasta, jossa luottamus syntyy eriarvoisuuden vähenemisestä eikä suinkaan sen lisääntymisestä.
. 
Mutta jos kerran sosiaalidemokratiakin on menettänyt parlamentaaris-poliittiset ‘hampaansa’, niin mikä meitä sitten voi enää auttaa? Valta ei koskaan ole täysin oikeudenmukaista, mutta silti juuri hyvinvointivaltiota ajavien keynes’läisten demarien edustama poliittinen linja pystyi 30 vuoden ajan [1945-1975] takaamaan talouskasvun ohella/myötä laajan sosiaaliturvan, tasa-arvon ja ylipäätään oikeudenmukaisemman yhteiskunnan edistämisen – siis hyvinvointivaltion synnyn.
. 
1980/-90-luvuilla Thatcher, Reagan sekä muut kansainvälisen rahaliikenteen vapauttaneet ja luonnolliset kartellit [esim. rautatiet ja postit] niiden laadun ja toimivuuden kustannuksella [laadukas tehokkuus ei siis ole pelkästään kustannustehokkuutta] yksityistäneet plutokraatit horjuttivat maittensa yhteiskunnallista koheesiota ja perustaa vakavasti alle 20:ssä vuodessa [ks. 1].
. 
Kommunismi romahti tämän yksityistämisharhan vanavedessä ajautuen välittömästi riistokapitalismiin [kuten muutkin valtiot, joissa demokraattinen päätöksenteko kuitenkin jarrutti uusliberaalien ahneuden politiikkaa], kunnes KGP-nationalisti Putin ryhtyi ajamaan ‘Venäjän kansan asiaa’ ja’ pani maan järjestykseen’ [= toimitti toisinajattelijat Siperiaan tai mullan alle].
. 
Nyt sekä hyvinvointivaltio että demokratia ovat olleet vakavasti uhattuna jo yli 20 vuotta. Ensin uusliberaalisten pankkihyeenojen ahneuden ja sitten [vastareaktiona paitsi parlamentaarisesti legitimoidulle pankkirosvoukselle samalla myös liberaali-kapitalistien arvopluralismille] konservatiivisten etnopoliitikkojen bio- ja sosiaalihygienia-teoretisointien/-projektien vuoksi. Elämme poliittisesti uutta 1930-lukua[?]
. 
Voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko suurkapitalisti lopulta koskaan antanut työläisille tai edes noille Perussuomalaisten fiktiivisille ‘duunareille’ mitään aidosti oikeudenmukaista ‘tasoitusta’ omasta vapaasta tahdostaan - siis ilman duunarien poliittis-yhteiskunnallista taistelua?
.
Vastaus: ei ole - eikä sitä pitemmän päälle anna myöskään Perussuomalaisten preferoima älykkyysosamäärien ja etnisten taustojen eroihin rakentuva yhteiskunnallinen hierarkia. Vai hyväksyykö ‘duunari’ sen, että jos hänen elämäänsä aiemmin sääteli ‘liberaali-demokraattinen’ globaali finanssi-pankki, niin nyt sitä arvioi konservatiivis-hierarkisoiva paikallinen ‘etno-kassa’, joka antaa lainaa edullisimmilla ehdolla vain optimaalisen geneettisen [‘bio-hygieenisen’] etäisyyden parisuhteessaan toteuttavalle ja täyttävälle patriootille, joka kaiken lisäksi on joko kristitty tai buddhalainen?
. 
Liberaalin ja konservatiivisen politiikan pattitilanteesta [jossa ei tehdä enää poliittisia päätöksiä vaan teknokraattisesti hallinnoituja kompromisseja] ei ylipäätään voi seurata kuin poliittinen umpikuja, joka synnyttää poliittisen tyhjiön. Poliittisilla tyhjiöillä [kuten tyhjiöillä ylipäätään] on taipumus täyttyä ja juuri tuossa kohdassa piilee usein sekä edistyksellisen [integroijat] että taantumuksellisen [eriarvoistajat] poliittisen muutoksen historiallisesti ainutlaatuinen mahdollisuus.
. 
Lopulta vain pankkeja hyödyttävä päättämättömyys voisi ratketa yleisen edun hyväksi, jos perinteinen vasemmisto ja nykyinen ‘uusduunari’-populismi pystyisivät liittoutumaan keskenään, mutta se on mahdotonta niin kauan kuin Perussuomalaisilla ei ole esittää muita konkreettisia ratkaisuja uusliberaalisen pankkirosvouksen kuriin saattamiseksi kuin irvokas geneettisen ja etnisen perimän perusteella suoritettava arvojärjestys-arviointi, joka määrittelee ensin maahanmuuttajille ja lopulta [loogisella väistämättömyydellä] kaikille kansalaisille kuuluvien oikeuksien määrän ja laadun [?!]. Kaikkein lievimmilläänkin tällainen politiikka merkitsee paluuta 1800-luvun englantilaiseen säätydemokratiaan, jossa aatelisarvo ja varakkuus oikeuttivat myös parlamentaarisen aseman.
.
Jälleen siis törmäämme enemmän tai vähemmän epäsuorasti tuohon r-kirjaimella alkavaan sanaan, jota ei saa ääneen lausua, jottei loukkaisi geneettisen seulomakoneensa ääressä näppäilevää herkkähipiäistä konservatiivi-patrioottia. Joten emme lausu tuota r-kirjaimella alkavaa jne. - - Me vain painamme kielemme hyvin hitaasti kitalakeen ja yritämme saada aikaan foneettis-akustisen ilmiön, joka kuulostaa ensi alkuun rrrrrutinalta, mutta ei ole pelkkää rutinaa vaan jatkuu kielen irrottamisella kitalaesta aaaaaksi ja sitten takaisin kitalakeen mutta pehmeämmin sssssuhahdellen jatkuen iiiik!-huudoksi palautuen uuden suhahduksen ja huulten yhteen puristamisen kautta mmmmänä vielä kerran iiiiksi! - - Tällä tavoin olemme ilmaisseet tuon r-kirjaimella alkavan sanan foneettis-akustisesti sen syntaktis-semanttista merkitystä kuitenkaan eksplikoimatta. Samalla [mikäli asiaa oikein ymmärrämme] olemme täyttäneet poliittisessa keskustelussa vaadittavan korrektiuden vaatimuksen.
*
1] Paradoksaalisesti ja vastoin yleisesti tunnustettua markkinaperiaatetta valtio [veronmaksajat] on kuitenkin poliittisesti pakotettu luonnollisiin kartelleihin sisältyvien liiketoimintariskien takaajaksi ja tappioitten maksajaksi myös silloin, kun lähes valtiotonta yhteiskuntaa täysin vapaan kilpailun nimissä tekopyhästi saarnaavat uusliberaalit yksityistämiskiihkossaan ajavat junat kerta toisensa jälkeen raiteiltaan, koska mikään toimija [edes valtio, joka tietysti maksattaa viulut veronmaksajilla] ei enää riittävässä määrin piittaa ‘kustannustehottomasta’ eli voittoa tuottamattomasta rataverkon huollosta [~ moraalikato].
.
Yhteisesti käytössä oleva julkishyödyke ei voi tuottaa voittoa samoilla periaatteilla kuin yksityinen ‘peliluola’, joten markkinatalous kuoriikin valtion yksityistämisprojekteista vain kermat päältä ja jättää loppujämät kakusta niille [valtio ~ veronmaksajat], joiden on sitä muutenkin pakko syödä. Tällainen on täysin nurinkurista talouspolitiikka, joka tuhoaa julkisten palvelujen vakaan yleistason.
*

3 comments:

Valkea said...

Sinulta pääsi jälleen kerran hätäripuli ruudulle, Rauno. Roskaa alusta loppuun, joka ei liity minuun mitenkään. En oikeastaan jaksa vastata, minulla on tärkeämpää tekemistä.

Jos vastaat seuraavaan kysymykseen rehellisesti, saatan selventää joitain kohtia, mutta en missään tapauksessa aio ruotia jokaista valhettasi ja virhettäsi. Uskotko itse siihen mitä kirjoitat vai mustamaalaatko tarkoituksellisesti? Kumpikin vastaus heijastuu negatiivisesti sinuun; jos uskot siihen mitä kirjoitat, olet idiootti; jos mustamaalaat, olet tietoinen roskanpuhuja.

Valkea said...

= tietoinen valehtelija.

Valkea said...

Tämäntyyppinen toistuva älyllisesti tasoton p.ska on saanut minut vakuuttuneeksi siitä, että sinun ajatuksellisesti selväjärkisemmät postauksesi ovat suurimmalta osin tai kokonaan kopioita erilaisista kirjoista, lehdistä tai artikkeleista. Ero on kertakaikkiaan liian suuri. Tämäntyyppiset kirjoitukset ovat sinun omaa tuotantoasi, omaa todellista luokatonta tasoasi.