July 8, 2013

Hyöty tuhoaa merkityksen

[....] [1] Kaikkeen johdonmukaiseen utilitarismiin, tähän homo faberin filosofiaan par excellence, liittyvä päämäärä-keino-ajattelun ristiriitaisuus voidaan teoreettisesti määritellä luontaiseksi kyvyttömyydeksi ymmärtää hyödyn ja merkityksellisyyden välinen ero, joka ilmaistaan kielellisesti erottamalla ‘jotta’ ja ‘jonkin vuoksi’. Kun käyttökelpoisuuden ihanne valtaa ammattimiesten yhteisöt, mukavuuden ihanne työtätekevien yhteisöt ja kuluttamisen ihanne kaupalliset yhteisöt, kyse ei enää oikeastaan ole hyödystä vaan merkityksestä. Juuri yleisen hyödyllisyyden ‘vuoksi’ homo faber arvioi ja tekee kaiken ‘jotta’-periaatteella. Käyttökelpoisuuden ihannetta, kuten muidenkaan yhteisöjen ihanteita, ei voida enää pitää tarpeellisena keinona, jotta saataisiin jotakin muuta; sen käytön kyseenalaistaminen on kerta kaikkiaan mahdotonta. Ilmeisesti ei ole olemassa vastausta kysymykseen, jonka Lessing kerran asetti aikansa utilitaristeille: ‘Entä mitä hyötyä on hyödystä?’ Utilitarismin ongelma on, että se juuttuu loputtomaan päämäärien ja keinojen ketjuun, eikä saa koskaan aikaan periaatetta, joka oikeuttaisi päämäärän ja keinojen kategorian eli itse hyödyn olemassaolon. Toisin sanoen, kun hyötyä pidetään tarkoituksena, se luo tarkoituksettomuutta. [....]
.
[1] Keino-päämäärä-ketjun loputtomuudesta ja siihen keskeisesti kuuluvasta merkityksen tuhoutumisesta vrt. Nietzsche, mietelmä 666 teoksessa Wille zur Macht.
*
Sitaatti on Hannah Arendt’in kirjasta Vita Activa – ihmisenä olemisen ehdot [s.156].
*

No comments: