July 13, 2013

Arkhimedeen piste [ja omatunto]

Hän löysi Arkhimedeen pisteen, mutta käytti sitä itseään vastaan. Ilmeisesti hänen oli sallittu löytää se vain tällä ehdolla. [Franz Kafka].
*
Sitaatti löytyy Hannah Arendt’in aatehistoriallisesti ja kulttuurifilosofisesti merkittävästä kirjasta 'Vita Activa – ihmisenä olemisen ehdot' [s.252].
Olen antanut itselleni mahdollisuuden tai luvan ajatella, että Sokrateen ‘daimon’ [‘omatunto’] merkitsee poliittis-eettisen ajattelun alueella analogisesti samaa kuin 'Arkhimedeen piste' fyysikon teknisessä mielikuvituksessa.
*

No comments: