August 11, 2011

Ainoa asia, mitä ei saa mistään, on punainen muste [mutta sitä bonobot eivät tiedä]

Jeesus kerrankin oikeissa töissä
*
[K-mafia teki tarkennuksia ja lisäyksiä osan I neljänteen kappaleeseen - 16.8]
*
Tämä tilkkutäkki-teksti on alunperin luonnosteltu kommentiksi Finnsanitylle päreeseeni Luonnollisen moraalitajun outoja kohtaloita [jossa julkaisin kuitenkin huomattavasti lyhyemmän päästön]. Nyttemmin alkuperäiseen on tehty huomattavia muutoksia ja lisäyksiä.

1
Mitään kristinuskoa ei olisi olemassakaan, jos Jeesuksen sanat olisi otettu kirjaimellisesti. Ivan Karamazovin suurinkvisiittori on oikeassa.

Kirkko on nimenomaan kardinaali-inkvisiittorien suunnittelema instituutio, joka lupaa ihmeen, salaisuuden ja auktoriteetin, joilla se takaa yhteiskunnallisen järjestyksen ja turvallisuuden eli juuri sen, mitä kansa haluaa. Jeesus vapauksineen passitetaan takaisin Nasaretiin puusepäksi - oikeisiin hommiin.

Millään muulla instituutiolla ei keskiajalla ollut eikä olisi voinut olla niin suurta yhtenäistävää voimaa ja vaikutusta missään päin Eurooppaa kuin kristinuskolla - olkoonkin, että pidän kristillisyyden sulautumista Rooman poliittisen hallinnon osaksi lähes katastrofina sen alkupäisen eli Uuden testamentin teksteihin perustuvan sanoman kannalta.

[En sotke tähän juttuun edes nerokasta Paavalia, joka loi (oman) kristillisen teologian - tosin myös Johanneksen evankeliumin kirjoittajaa voi pitää tietyn teologisen linjauksen (gnostilainen kristillisyys ~ monofysitismi?) tulkkina kuin pelkästään Jeesus-raportin redaktorina].

Sulautumista ei kuitenkaan olisi voitu välttää, koska kristinuskon virallistaminen ostettiin nimenomaan kristillisyyden nivoutumisella Rooman hallintoon. Hinta oli ehkä kohtuuton, mutta niin oli myös nasaretilaisen rakkauden saarna yhteiskunnallisessa epärealistisuudessaan.

Jeesus ei olisi voinut anarkistisella rakkauden ja vapauden opillaan elättää kunnolla edes itseään [muut elättivät hänet]. Kuvitelkaa 10000 Jeesusta vaeltamassa ympäri Helsinkiä - Kalasataman liepeillä. Missä he asuvat? Kuka heidät elättää? Pitäisikö heidät karkottaa takaisin Palestiinaan? - - [hehheh - nyt mua itseänikin jo naurattaa - - vai oliko tämä bad joke?].

[Jessen ihmeet on sitäpaitsi luettava (pääsääntöisesti) allegorioina - muussa tapauksessa ne ovat humpuukia. - Viisi leipää, kaksi kalaa ja 5000 ihmistä - ehhehhe - !].

2
On ristiriitaista väittää, että yhteiskunnallinen järjestys voisi rakentua pelkästään jonkin suvaitsevaisuus-hössötyksen varaan. Jo nyt voidaan havaita, miten suvaitsevaiset - saatuaan hallitusvaltaa - alkavat syödä ei-suvaitsemattomia [ja lopulta toisiaan]. Lukekaa esim. Zizekin toleranssi-kritiikki - ja yrittäkää myös ymmärtää se.

3
Luterilaisuutta edustavan bonobo-liberaali-hipin tulee aina muistaa, että itse Luther jos kuka oli vihapuheen mestari. Luther vihasi paavia suorastaan patologisella raivolla, sillä hän sai tiedostamatonta aggressio-yllykettä katolisen kirkon korruptoitunutta alfa-urosta kohtaan torjutusta vihastaan omaa sadistisen autoritaarista isäänsä kohtaan.

Kun sekä objektiivinen [paavia sekä hänen sakramenttejaan ja kanoneitaan kohtaan] että subjektiivinen [omaa isää kohtaan] viha tällä tavoin yhdistyivät, tuloksena oli yksi maailmanhistorian komeimpia protesteja. Siitä kiitämme Maraa ja pudistelemme päätämme - minkä perkele menit tekemään! Hajotit [vaikket halunnut hajottaa] katolisesta kirkosta irtaantuneen puoliskon hajoamaan yhä vain pirstaloitutuvammiksi ja merkityksettömämmiksi sirpaleiksi.

4
Vaikka pidän Jussi Halla-ahoa varsin fiksuna, en silti pidä hänestä ihmisenä, koska minulle hänen lähtökohtainen rasisminsa on selviö, eikä sitä tosiasiaa mitkään reunaehdot [laki ja lain mukaan toimiminen] muuksi muuta.

Jos ihmiskäsitys ja arvomaailma perustuu ihmisryhmien [kansallisiin, rodullisiin jne.] väliseen perustavaan eriarvoisuuteen, niin tästä väistämättömästi seuraavan rasismin voi kieltää ja kumota vain peruuttamalla ko. antropologinen alkuprinsiippi. Mutta sitä Halla-aho ei tee, koska hän aidosti vihaa islamia.

[Minulle rasismi ei ole pelkästään automaattista (ikäänkuin yksilöstä itsestään riippumatonta) reagointia ulkoisiin olosuhteisiin ja outoihin ihmisiin vaan yksilössä piilevä patologinen taipumus (muutoinhan kaikki ihmiset olisivat rasisteja tai sitten ei kukaan), jota ilmenee missä tahansa olosuhteissa, mutta joka aktivoituu aggressiivisesti vain tietyillä ihmisillä].

Valiettavaa tai ei - islam ja ylipäätään maahanmuuttajat ovat väistämättä matkalla Eurooppaan. Pelkästään väestötiede faktoineen on murtamassa Halla-ahon linnottautumis-strategian [ellei hän sitten haaveile uudesta apartheidista, kuten oletan].

5
Mitä kristinuskoon vielä tulee, niin viittaisin taas Nietzscheen, jota ei ärsytä niinkään kirkko kuin sen oppi ja etenkin tuon opin opportunistiset ja tekopyhät julistajat. Jos kerran rakkauden uskoa julistetaan, niin ei silloin voi siunata aseita - ei millään verukkeella. Tämä on yksi ikävä esimerkki hinnasta, jonka kristinusko joutui maksamaan sulauduttuaan valtioon - [olkoonkin, että varmasti jokainen meistä puolustaisi lastensa henkeä väkivaltaisesti, jos on pakko].

Silti on antropologisesti kumoamatonta, että uskonto instituutiona on alkumetreiltään lähtien ollut se kokoava voima, joka on integroinut ihmisiä yhteisöksi, pitänyt yhteisöjä kasassa ja toiminut kulttuurisena stimulanttina myös silloin, kun sitä on vastustettu.

Vastustaminen toisinajattelun epämääräisessä merkityksessä on minulle tärkeä argumentti, sillä esimerkiksi juuri kommunismi totalitaarisena systeeminä 'teki mahdolliseksi' tuon tukahduttavan järjestelmän korkeimmat kulttuurisaavutukset toisinajattelijoiden kritiikeissä ja kritiikkeinä [esim. Saatana saapuu Moskovaan].

Kun kommunismi romahti ja rosvo-kapitalismi sai yliotteen yhteiskunnasta, katosi myös vahva kulttuurinen vastarinta ja tilalle tuli pelkästään yhden asian pikku anarkisteja, jotka kapitalismi sulauttaa ruumiseensa kuin valtaisa lihansyöjäkasvi sen houkuttamat kärpäset.

Saattaa tosin olla niin, ettei kapitalismia voi koskaan kumota täysin - siitä voi vain irtisanoutua niin paljossa kuin ikinä mahdollista.

6
Tässä yhteydessä on hyvä muistaa Leninin järkevän pragmaattinen joskin kai pitkällä tähtäimellä väliaikaiseksi tarkoittama askel - sekatalous, joka teki myönnytyksiä yksityisomistukselle, jotta vallankumouksen ja siitä seuranneen sisällisodan romahduttaman NL:n talous saataisiin pyörimään ja venäläiset voisivat tämän välivaiheen kautta valmentaa itseään kohti kommunismia.

NEP-projektia sekatalouden muodossa ei juurikaan kannatettu muiden vallankumousjohtajien [Stalin, Trotski, Buharin] piirissä ja se korvattiin Stalinin toimesta 1920-luvun jälkipuoliskolla kokonaan suunnitelmataloudella [5-vuotissuunnitelmat].

Tyrannimaiseen valtaan noussut [georgialainen maalaisjuntti ja puolueen lahjakkain keskinkertaisuus, kuten älykkö-Trotski veisteli] Stalin ikäänkuin porvarillisti kommunismin [eli pyrki sisäpoliittisesti konservatiivisen status quon luomiseen] vakauttamalla[?] olot murhauttaen maanomistajat ja ylipäätään kaikki kommunismin viholliset.

7
Entä sitten, jos/kun yhteiskunnan perustavat ja väistämättä hierarkioita luovat instituutiot, joihon voi turvautua ja joita voi vastustaa, katoavat? Jääkö silloin jäljelle pelkkä primitiivinen ja ultra-liberaali bonobo-lauma, jossa tasa-arvo kukkii eikä kukaan ole minkäänllainen auktoriteetti?

Ei varmasti jää, sillä yhteiskunnallinen anarkismi ideologiana [joka perustuu käsitykseen ihmisen luonteen hyvyydestä] on pelkkä utooppinen harha ja koska kapitalismi tuotteistaa bonobot nopeasti media- ja viihdemarkkinoitten pääesiintyjiksi [näin käynyt niin hipeille, punkeille kuin vihreillekin].

Ehkei ole myöskään ymmärretty, että bonobo-laumat ovat mahdollisia vain yhteiskunnissa, joissa vallitsee vielä jonkinlainen institutionaalinen hierarkia. Ilman sitä nuo laumat hajoaisivat omaan anarkismiinsa tarvehierarkian alimmille tasoille - luonnontilaan, jossa ei tunneta välittäviä ja konstituoivia symboleja vaan avoin seksuaalisuus, avoin kilpailu ja siten avoin väkivalta.

Myös ja juuri bonobot ovat minun luennassani Nietzschen Zarathustrassaan halveksimia viimeisiä ihmisiä, jotka luulevat keksineensä onnen - ja ne keksivät tuon kestävän onnen juuri vapaan markkinatalouden puitteissa/ehdoilla. Sillä [kuten sanottu] eivät hipit [kuten ei Jeesuskaan] olisi kyenneet elämään viidakossa tai ylipäätään vapaassa luonnossa. Eiväthän mustalaisetkaan pärjää muualla kuin jonkun kehittyneemmän yhteisön parasiitteina.

Jokainen voi tietysti elätellä radikaaleja utopioita sisimmässään [minäkin], mutta pitäisi aina tunnustaa itselleen, että utopiat eivät koskaan toteudu sellaisina kuin ne on ajatuksissaan rakentanut, ja jos niitä ryhtyy konkreettisesti toteuttamaan, päätyy todennäköisesti fasismiin tai totalitarismiin tai joutuu katkerasti tunnustamaan itselleen, että on uskonut pelkkään harhaan, joka rahan ja vallan biopoliittisessa otteessa kadottaa alkuperäisen ihanteellisuutensa. Sanottu pätee niin liberaaleihin kuin konservatiiveihinkin.

Voimme toki yksilöinä asettua vastarintaan, mutta kollektiivinen ja kestävä kapina kapitalismia vastaan lienee mahdotonta ilman vallansiirtoa eli vallankumousta, johon tuskin edes leninisti-Zizek uskoo muuna kuin nostalgis-utooppisena esimerkkinä - [on toistettava sama vallankumous uudelleen - nyt vain uudella tavalla ja paremmin - on epäonnistuttava paremmin (huom. toiston käsite/ajatus juontuu alunperin Kierkegaardilta)].

Utopiaa tarvitaan, jotta voisimme asettua todelliseen vastarintaan emmekä ainoastaan parlamentaarisesta oppositiosta käsin alistuneesti mukautua tilanteeseen tai jopa hallituksen pikku räsynukkeina tehdä häpeällisiä kompromisseja pääoman kanssa [kuten vihreät ja vasemmistoliitto nyt].

Toisaalta [Zizekin tavoin] en usko myöskään Hardtin ja Negrin imperium-multitude-commonwealth- marxilaisuuteen, joka näyttäisi olevan pikemminkin jonkinlainen sulautuma kapitalistiseen virtuaalituotanto-prosessiin kuin kollektiivisen itsemääräämisvallan omaavien ihmisten vapaa mutta samalla yhtenäinen liitto.

Suurfirmojen toimistojen seinillä ja atomivoimalan rakennustelineillä roikkuvat negriläiset aktivistit eivät koskaan uhkaa kapitalismia totaliteettina - se on varmaa [toki olen silti heidän puolellaan]. Kapitalismia uhkaa todella vakavasti vain pankkien kansallistaminen, minkä saa aikaan radikaali ja koko yhteiskuntarakenteen käsittävä poliittinen vallankaappaus.

Kääntäen [ja ironisesti] sanottuna - negriläis-hardtilaisen 'vallankumoustien' eli kansalaistottelemattomuus-aktivismin ja kommunitaaris-henkisen mielenmuutoksen päässä odottaa aina suurpankinjohtaja 'luotettavine' sijoitusneuvoineen:

'Arvoisa kommunisti on hyvä ja ostaa pankkimme riskittömiä ja tuottoisia velkakirjoja. Kas tässä - entisen Kreikan [nykyinen eteläisen Balkanin niemimaan ja Aigeian meren käsittävä Guggenheim-museo] saaristosta löytyy todella upeita kohteita. Esimerkiksi Santorinin legendaarinen saari' - [jota pankkiirin saamien sisäpiiritietojen mukaan uhkaa lähiaikoina uusi valtaisa tulivuorenpurkaus; - näistä tiedoista hän kuitenkin visusti vaikenee, koska ne ovat sisäpiirin omaisuutta ja siten laillisia vain sisäpiirille].

8
Internet - tuo kapitalismin uusin tuotantovoima - on kaksiteräinen miekka. Se on antanut meille ennenkokematonta vapautta samalla, kun olemme vapaaehtoisesti luopuneet identiteettiimme liittyvän tiedon hallinnasta päästäksemme netin loputtomille tieto- ja tuotetoreille. Me siis koemme itsemme vapaiksi surffaillessamme saiteilta toiselle, mutta miten asiat todella ovat?

Zizekin sanoin: Me olemme vapaita, koska meiltä puuttuu kieli, jolla ilmaista epävapautemme.

Myös punaviher-bonoboilta puuttuu todellinen vapauden kieli eli se vitsin [ks. PS.] punainen muste ja he kirjoittavatkin vapaudestaan vain sinisellä, koska systeemissä ei ole muuta tapaa ilmaista itseään. Kritiikkiä ja konformismia ei kapitalismissa voi erottaa toisistaan sellaisilla kriteereillä, jotka ovat aina jo osa systeemiä [ko. asiaintilaa bonobot eivät kuitenkaan itse tiedosta].

Kommunismissa tällainen tietoisuus [totalitarismista huolimatta tai juuri sen takia] oli sentään mahdollista [ks. PS.]. Myös sen vuoksi toisinajattelijoissa oli todellista voimaa päinvastoin kuin nykyvihreän liikkeen bonobo-aktivisteissa.

PS.
Entisestä Saksan Demokraattisesta Tasavallasta peräisin olevassa vanhassa vitsissä saksalainen työläinen saa työn Siperiasta.

Tietäen, että sensorit lukevat kaiken lähetetyn postin, hän sanoo ystävälleen: 'Sovitaan seuraavasta koodista: jos kirje, jonka saat minulta, on kirjoitettu tavallisella sinisellä musteella, se on totta; jos se on kirjoitettu punaisella musteella, se on valhetta'.

Kuukauden päästä hänen ystävänsä saa ensimmäisen kirjeen, joka on kirjoitettu sinisellä musteella: 'Kaikki on täällä todella loistavasti: kaupat ovat täynnä, ruokaa on ylenmäärin, asunnot ovat suuria ja kunnolla lämmitettyjä, elokuvateattereissa pyörivät länsimaiset elokuvat ja monet kauniit tytöt ovat valmiita suhteeseen kanssani. Ainoa asia, mitä ei saa mistään, on punainen muste' - [eräs Zizekin mielivitseistä].

II
http://www.youtube.com/watch?v=IGN4IHAa6lk
Zorba the Greek - Zorbas Dance
*
[Kreetalainen luonnonlapsi-kommunisti opettaa englantilaista porvari-nuorukaista tanssimaan ja nauramaan, vaikka on itse ihan puilla paljailla - itse asiassa molemmat ovat, sillä Zorbaksen junailemat bisnekset menivät perseelleen].
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonobo
http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4est%C3%B6tiede
http://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
http://fi.wikipedia.org/wiki/NEP
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/08/luonnollisen-moraalitajun-outoja.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ot/zizek1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Zorba_the_Greek_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Zorba_the_Greek
http://shop.jesusartusa.com/products/The-Carpenter-%252dNG.html

5 comments:

Anonymous said...

[Jessen ihmeet on sitäpaitsi luettava (pääsääntöisesti) allegorioina - muussa tapauksessa ne ovat humpuukia. - Viisi leipää, kaksi kalaa ja 5000 ihmistä - ehhehhe - !].

Jakamisen ja sosialismin ihme - ihmisillä kun varmasti oli tuohonkin aikaan omia eväitä mukanaan. Jeesuksen esimerkin mukaisesti ne jaettiin.

Entäpä veden muuttaminen viiniksi? Se oli totisesti ihmeellinen teko, selittämätön mysteeri ja sakramentti. Viinihän on jo muutenkin Jumalan lahja meille syntisille. Muistakaamme, että vedenpaisumuksesta ainoana selvisi Nooa [perhekuntineen]. Hänkin istutti ensitöikseen viinitarhan kun veden pinta laski tarpeeksi.

Anonymous said...

PS: Nimimerkki Valkea on lähes julistanut sodan teille Rauno:

http://sammalkieli.blogspot.com/2011/08/slavoj-zizek-oikeiston-ja-vasemmiston.html

Rauno Rasanen said...

1
Jo oli aikakin. Olen nimittäin odottanut, milloin kalikka kalahtaa ja äijä älähtää. Nyt se sitten tapahtui.

Ainoa asia, minkä Valkean hätäpaskasta kuittaan, on hänen luultavasti erittäin hirveän ilkeän provokatiiviseksi tarkoittamansa 'Rauno Räsäsen psykologisena sairauskertomuksena toimiva blogi'.

Mutta tämähän pitää tismalleen paikkansa, joskaan ei vain psykologisessa vaan myös älyllisessä mielessä, mikäli ymmärrämme väistämättömät älylliset aporiat jonkinlaisen 'oireen' [Lacanin sinthome] merkityksessä ja kontekstissa.

Itse asiassa, SK, koherentisti ja selkeästi referoimasi Zizekin Levi-Strauss-tulkinta ilmentää nimenomaan erästä traumaattista 'oiretta', joka viestii yhteisön sisäisestä, tiedostamattomasta patologiasta, mutta tätä ei Valkea-polo oivalla.

Itse etsin paitsi psykologisessa myös rationaalisessa ulottuvuudessa itsestäni ja muista juuri patologisia oireita - järjen ja kokemuksen sisäisiä ristiriitoja, joita emme voi välttää, mutta joita voimme edes vajavaisesti yrittää hallita.

Oleellista lienee kuitenkin hyväksyä oireensa sen jälkeen, kun on tullut siitä/niistä tietoiseksi ja jopa elää niiden voimasta ja voimalla, kuten Zizek Lacanin näkemysten hengessä niin osuvasti on todennut.

Lahjakkuus ja luovuus esim. on yleensä narsistinen projekti - siis eräänlainen oire jostain persoonallisuuden epätasapainosta - tietyn taipumuksen 'liikakasvusta' ja jonkun toisen 'vajaatoiminnasta'.

Kyseinen oire [lahjakkuus ja luovuus] pyrkii täyttämään yhtä aikaa kaksi keskenään ristiriitaista funktiota yrittämällä lahjakkuuden 'ylikasvun' puitteissa kompensoida tietyn vajavuuden tai heikkouden persoonallisuudessa ja kognitiivisissa kyvyissä.

Valitettavasti vain esim. hyvä matemaatikko, fyysikko tai analyyttinen filosofi on monesti joko a] perusteellisen naivi tai b] jopa lähes sokea, mitä tulee poliittisiin teorioihin tai jopa käytännön elämään [a) Russell, b) Gödel].

Siten lahjakkuus on tavallaan myös kirous.

2
Palaan rikospaikalle joskus myöhemmin, kunhan vähän ajattelen asiaa. Kiduttaminen on nimittäin taitolaji ja vaatii tapauskohtaisesti hieman etukäteispohdintaa.

Sen verran kuitenkin sanon, että Valkea on malliesimerkki huonosta teoreetikosta myös siinä mielessä, ettei hän itsekään tiedä, mitä oikein edustaa ja kannattaa.

Sillä vaikkei [kuten minä] haluaisikaan sitoutua poliittisesti mihinkään liikkeeseen, niin jotain [ei kuitenkaan mitä tahansa] väriä on silti avoimesti tunnustettava.

Muussa tapauksessa tuon värin tunnistavat muut sinussa ja aika huono on siitä leimasta enää irti päästä, vaikka kuinka haluaisi.

Ainutkaan teoreetikko ei voi paeta moraaliseen viattomuuteen tai kommunikatiiviseen neutraaliuteen - ei analyyttisen filosofian edustaja, strukturalisti tai habermasilainen kommunikaatio-teoreetikko ideaalisine puhetilanteineen.

Vaikka mitä todennäköisimmin olisikin olemassa objektiivisia tosiasiasisältöjä, ei ole olemassa objektiivista puheaktia, joka ei olisi ladattu jollain etupyyteellä, ideologialla tai ylipäätään normatiivisuudella.

Teoria ilman ideologis-normatiivista lähtökohtaa onkin yhtä tyhjä kuin akateemisen skeptikon pää, jossa kaikkeus kohtaa kontingenssin [kyseessä on actus purus ;\].

Valkea said...

Korjaan hiukan nuorta innokasta sammalkielistä poikaa.

Minä odotan kiinnostuneena lähinnä sitä tuottaako Rauno vastauksena Seppo Lehtomaista halventamiseen keskittyvää törkyä vai jotain aidosti älykästä. Minulla on aika paljon muuta tekemistä, joten en ehdi juurikaan osallistua, mutta ehkäpä projekti tuottaa Raunolle iloa ja tekemistä. On lohdullista tietää, että yksi ihminen lisää pitää minua todella tärkeänä.

Rauno Rasanen said...

Seppo Lehto on committed rasisti ja mauton törkyturpa - [ajoin hänet ulos tästä blogista muutama vuosi sitten].

Minä olen Lehtoon verrattuna 'vain' vittumainen intellektuelli, joka aika ajoin naamioi mielipiteensä rasvaisen satiirin kuosiin.

Hyvän maun raja on tietysti aina jossain beyond, enkä aio siitä sen enempää kiistellä, koska katson nimenomaan itse edustavani hyvää joskaan ei kovin 'helppoa' makua.