August 18, 2011

Viserryskone

Paul Klee: The Twittering Machine [Zwitschermaschine], 1922

I
Paul Kleen taidetta on vaikea luokitella mihinkään tyylisuuntaan kuuluvaksi. Se sisältää aineksia muun muassa kubismista, surrealismista ja naivismista. Teosten aiheet tuntuvat olevan peräisin vaihtoehtoisesta todellisuudesta, jossa suunnistetaan salaperäisten symbolien avulla. Joskus hänen aiheensa ovat täysin abstrakteja, mutta useimmiten hän liikkuu jossain abstraktin ja esittävän taiteen välimaastossa. Klee tarjoaa säästeliäästi kiinnekohtia todellisuuteen ja jättää paljon katsojan mielikuvituksen varaan.

Kooltaan teokset ovat usein varsin pieniä, ja niiden luomiseen on käytetty vaihtelevasti öljyvärejä, vesivärejä ja mustetta. Klee oli myös erinomainen piirtäjä, joka saattoi muutamalla viivalla luoda nokkelia ja humoristisia kuvia.

Lasten piirustukset olivat merkittävä inspiraation lähde Kleelle. Hän sanoi kadehtivansa lasten kykyä tulkita ennakkoluulottomasti ympärillä näkyviä asioita. Toinen merkittävä inspiraation lähde oli musiikki. Voidaankin sanoa, että monet Kleen teokset ovat väreiksi muutettua musiikkia.

Paul Klee keskus Bernissä.Kleellä oli myös kirjallisia kykyjä. Hän kirjoitti taideteoreettisia tutkielmia ja antoi teoksilleen runollisia nimiä, kuten ”pohjoisen metsän jumala” ja ”muinainen ääni”. Nimillä onkin keskeinen rooli Kleen taiteessa, sillä ne antavat katsojalle arvokkaan vihjeen teoksen tarkoituksesta. Tosin Klee myös väitti, että hänen ajatuksiaan ei voi ymmärtää tässä maailmassa, vaan ainoastaan näkymättömässä tuonpuoleisessa ulottuvuudessa. Bauhausin opiskelijat nimittivätkin häntä ”Bauhausin Buddhaksi”.

Kleen myöhäisessä 1930-luvun tuotannossa on nähtävissä aikaisempaa synkempiä sävyjä. Saksan poliittinen tilanne ja taiteilijan sairaus vaikuttivat aihevalintoihin ja tyyliin. Erityinen tunnusmerkki tuon ajan teoksille on paksujen mustien ääriviivojen runsaus.

II
Individuality

Individuality?
is not of the substance of elements.
It is an organism, indivisibly
occupied
by elementary objects of a divergent character:
if you
were to attempt division, these parts
would die.

Myself,
for instance: an entire dramatic company.

Enter an ancestor, prophetic;
enter a hero, brutal
a rake, alcoholic, to argue
with a learned professor.

A lyrical beauty, rolling her eyes
heavenward, a case
of chronic infatuation --
enter a heavy father,
to take care of that.
enter a liberal uncle -- to arbitrate. . . .
Aunt Chatterbox gossiping in a corner.
Chambermaid Lewdie, giggling.

And I, watching it all,
astonishment in my eyes.
Poised, in my left hand
a sharpened pencil.

A pregnant woman!, a mother
is planning
her entrance --
Shushhh! you
don't belong here
you
are divisible!
She fades.

Paul Klee, Some Poems by Paul Klee
(Translated by Anselm Hollo)

III
http://www.youtube.com/watch?v=rL4Z9d9oObY&feature=related
Bird Songs
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://www.breakoutofthebox.com/paulklee.htm

No comments: