August 4, 2012

Älä ole rasisti – opi vihaamaan oikein

Kommentti Ironmistressin päreeseen Koulutuksellako antirasismiin?
1
Ironmistress kirjoitti: Jos suvaitsevaisto todella haluaisi tehdä lopun konfliktista, se harjoittaisi ehdotonta nollatoleranssia sekä vihan että erivapauksien suhteen eikä osoittaisi mitään ymmärtämystä vähemmistöjen antisosiaalisiksi tulkittavia tapoja tai kulttuuripiirteitä kohtaan. Vähemmistöille ei myönnettäisi mitään erivapauksia - nuo erivapaudet tosiasiallisesti vain haittaavat integroitumista yhteiskuntaan - eikä myöskään mitään vihaa hyväksyttäisi.
*
Tänään maahanmuuttajat, huomenna joku muu ryhmä. Kyllä rasisti kohteensa etsii ja löytää. Tarkemmin sanottuna: tarvitsee. Rasismi on tarve, joka etsii tyydytystä sitä koskaan saamatta. Rasismia voisi verrata frigidin naisen tai impotentin miehen kyltymättömään himoon, joka ei milloinkaan päädy laukeamiseen. 
Rasismi on olennainen osa eräitten ihmisten psykopatologiaa ja/eli persoonallisuutta. Kokemuksista ja ennakkoluuloista riippumatta. Kroonisista rasisteista melkein kaikki ovat nimittäin jo syntyjään rasisteja. Rasismi siis johtuu geeneistä. Esimerkiksi monet [myös ei-rasistisia mutaatioita kumma kyllä löytyy] juutalaiset ovat rasisteja, koska heillä on seemiläinen rasismi-geeni veressä.
Kyllähän minäkin vihaan ja halveksin tietynlaisia mutakuonoja [kuten valkoperseitäkin], mutta en ole rasisti, koska geeneissäni ei ole ainetta, joka altistaisi minut rasistiselle asenteelle. Olen vapaa kroonisesta inhoreaktiosta mutiaisten suhteen, joskin voin silti ad hoc vihata heitä tapauskohtaisesti [muttei sen enempää].
Tässä yhteydessä pitää muistuttaa, että Ironmistressin nollatoleranssilla oikeutetaan [tahattomasti ja tahallisesti] poliittinen vaino. Se on siis demokraattisen järjestelmän [tietoinen ja tiedostamaton] keino rasistinen kontrollin ja vihan legitimoimiseksi.
2
Järkevän[?] yhteiskuntarauhan säilyttämisen [mikä ei ole yksi yhteen sama asia kuin oma vakaumukseni] nimissä kannatan demokratiaa, tasa-arvoa, maltillista liberalismia, kohtuullista konservatismia ja etenkin koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, vaikkeivät ne juurikaan auta rasismin kitkemisessä, koska meidän pitäisi kehittää geenipuukko, jolla voimme poistaa rasismi-geenin rasistista saattaaksemme hänet demokraattis-humanistisen ihmis-ideaalin piiriin – toisin sanoen: Helsingin seudun suvaitsevaisten ekoilijoitten hypettämän punaviher-narsishisen puolueen jäseneksi. Muussa tapauksessa rasistista voi kehittyä enintään hyvin kasvatettu ja asiallisesti käyttäytyvä psykopaatti.
3
Itse en kuitenkaan kuulu tuohon Hesan ekonarsissien hörhö-kerhoon, koska siinä ei muka vihata ketään [eikö?!]. Toisin sanoen eletään ilmiselvässä valheessa. Viha kun on täysin ohittamaton osa ihmisten yhteiselämää missä tahansa yhteiskunnassa. Niinpä spektaakkelinomaiseen [erotuksena subjektiivisesti koettuun] lähimmäisenrakkauteen näyttäisivät kykenevän vain kaikkein kaikkein narsistisimmat ihmiset, jotka ekshibitionistisen pakkomielteen vallassa etsivät hyväksyntää ja julkisuutta facebookin paritussivuilta.
4
Take my vice – opetelkaa vihaamaan johdonmukaisesti ja systemaattisesti olematta rasisteja. Tätä jaloa ihmissuhdetaitoa pitäisi opettaa tietenkin ja varsinkin myös muhametin uskoisille. Vihaamisen he jo osaavatkin, mutta miten poistaa heistä rasismi ilman geenipuukko-manipulaatiota? Ehkä se on mahdotonta aivan samassa mielessä kuin kroonista rasismia geeneissään kantavien uuskonservatiivisten valkolutkujenkin tapauksessa?
Tässä asiassa minä kuitenkin suhtaudun optimistisesti tekniikan kehittymiseen. Jään toivorikkaana odottamaan sekä rasismigeenin lopullista löytämistä että geenipuukkoa sen poistamiseksi. - - Niks naks ja ihmisen on enää mahdotonta olla rasisti sen jälkeen, kun hänet on steriloitu globaaliksi maailmankansalaiseksi, joka ei usko muuhun kuin kestävään kehitykseen, universaaliin ihmisyyteen ja nano-kosmisiin hiukkasiin. - - Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi tietysti myös joiltain äärimuhametin-uskoisilta poistaa se tietty geeni. Demokratian, uskonnonvapauden ja antirasismin nimissä. Vaikka pakkokeinoja käyttämällä eli nollatoleranssia soveltamalla.
*

2 comments:

Ironmistress said...

Empidokles: Kaikki on maata

Parmenides: Kaikki on tulta

Thales: Kaikki on vettä

Demokritos: Kaikki on atomeja

Rauno Räsänen: Kaikki on rasismia.

Ironmistress said...

Sinä sitten näet rasismia kaikkialla. Sielläkin, missä kyse on normaalista ihmistenvälisestä sosiaalisuudesta.

Todettakoon vielä, että kaikki ihmistenvälinen kanssakäyminen perustuu ekskluusioon eli ulossulkemiseen. Yhteistyö voi olla mahdollista vain niiden ihmisten kesken, jotka noudattavat yhteisiä sääntöjä

Ne, jotka eivät suostu yhteisiin pelisääntöihin, ekskludoidaan pois. Tämän näkee jo peruskoulun pihalla. "Me ei leikitä sun kaa", ja tämä on aivan ihmiselle lajityypillistä käytöstä, ei suinkaan rasismia.

Jos ekskluusio estetään ja sääntöjä noudattamattomat tai erivapauksia vaativat päästetään mukaan, koko yhteisö rapautuu ja romahtaa. [Ks. vapaamatkustajan ongelma.]

Tästä syystä nollatoleranssilla on ja tuleekin olla niin suuri merkitys maahanmuuttajien sekä muiden vähemmistöjen integroimiseen. Tästä hyötyvät sekä enemmistö että vähemmistö itse: vähemmistö kokee, ettei sitä sorsita kun rasistisesta käytöksestä rangaistaan, ja enemmistö kokee ettei sitä sorsita kun mitään erivapauksia ei sallita.