August 21, 2012

Kaunista ei voi olla ilman rumaa

Rumuuden filosofia

Irmeli Hautamäki [artikkelin kirjoittaja]

On paljon vaikeampaa käsittää mitä rumuus on kuin ensi näkemältä uskoisi. Akateemisessa estetiikassa rumalla on tarkoitettu kauneuden vastakohtaa. Rumuus on puute, mikä estää luotua olentoa olemasta kaunis.

Rumuutta on pidetty vain (kauneus)virheenä ja sellaisena se ei ole ollut kovin vakava asia kauneuden rinnalla. Ruma on vain omiaan täydentämään kaunista, epätäydellinen olento saa kauniin näyttämään entistäkin täydellisemmältä. Kristillinen oppi on selittänyt hurskaasti rumille Luojan luomille, ettei näiden pidä surra. Päinvastoin, heidän pitää olla kiitollisia, sillä rumuudellaan he ovat korostamassa Luojan kauniita aikaansaannoksia. Keskiajalla syntyneen ajattelutavan mukaan Jumala, joka oli kaikkivoipa, ei yksinkertaisesti voinut tehdä mitään tarkoituksetonta. Rumilla, sairailla, epämuodostuneilla ja poikkeavilla oli tarkoituksensa Kaikkivaltiaan luomassa maailmassa.

Keskiaikainen, hierarkkinen ajattelumalli, niin absurdi kuin se onkin, elää yhä voimakkaana länsimaisessa kulttuurissa. Ylimpänä ja lähimpänä Jumalaa olivat täydelliset ja kirkkaat oliot, enkelit. Heistä seuraavina tulevat kauniit ihmiset ja eläimet, heidän jälkeensä vähemmän sopusointuiset ja vähemmän täydelliset ihmiset ja muut luodut. Alinta kastia edustavat skorpionit, madot ja muut päivänvaloa kestämättömät oliot.

Länsimainen ihminen pitää täydellistä muotoa kauneuden kriteerinä yhtä itsestäänselvästi kuin uskoo siihen, että täydellinen muoto on tarkoitukseen sopiva, siis tosi. Tämän ajattelutavan taustalla on kristillinen teologia, jonka mukaan kauneus on täydellisen ja kaikkivaltiaan Jumalan ajatus. Kauneus on täydellisyyttä, totuutta ja siitä nauttiminen on hyvän sielun tunnusmerkki.

Antiikissa ajateltiin kuitenkin toisin. Ruma ja kaunis, dionyysinen ja apolloninen seurustelivat keskenään. Dionyysinen, joka oli hulluutta, hätkähdyttävvvttä ja arvoituksellisuutta, oli koko antiikin kulttuurin perusta. Sitä täydensi apolloninen kauneus, järkevyys ja lempeys, jonka tehtävänä oli rauhoittaa ihmisen dionyysisia voimia.

Vaikka länsimainen estetiikka on aina Platonista Kantiin saakka rakentanut kauneuden ympärille vahvat suojavarustukset rumuutta vastaan, se livahtaa varotoimista huolimatta jatkuvasti esiin yllättävissä hahmoissa.

Rumuus on jotakin, mikä ei kuulu minkään esineen tai luodun olemukseen. Päinvastoin kuin kauneus, joka on aina olemuksellista ja ennustettavaa, rumuus on yksilöllistä ja odottamatonta. 

Rumuus on poikkeus. Kun Marcel Duchamp esitteli pullonkuivaajan vuonna 1921, oli se taide-esineiden joukossa hätkähdyttävä. Saman vaikutelman tekisi varmaan missikisoissa ehdokas, joka uimapukukierroksella paljastaisi proteesilla tuetun, skolioosin runteleman vartalonsa. Kauneus täyttää standardit, se noudatta mittoja ja odotuksia, ruma poikkeaa hyväksytyistä mitoista ja standardeista.

Rumalle ei ole paikkaa, se on persona non grata. Se tuntuu olevan aina sopimattomassa paikassa ja vievän siinä suhteettoman suuren tilan. Likainen ja rikkinäinen kahvikuppi ehjien ja puhtaiden joukossa vetää kiusallisesti huomion puoleensa. Rikkinäinen kuppi saa aikaan halun siivota, se pitää sulkea pois näköpiiristä. Vammainen kilpailija missikisoissa saisi varmaan aikaan paniikin. Ehdokas nostaisi esiin kysymykset, miten tuollainen sairaus kehittyy, tarttuuko se, eikö sairas pitäisi eristää terveistä?

Ruma ja poikkeva uhkaa ihmisen minuutta. Ruma pelottaa siksi, että se näyttää tartuttavan poikkeavuutensa muihinkin. Eräs suurimpia pelkojamme nykyisin on tarttumisvaara.
Rumaa on kaikki poikkeava, jota ihminen ei voi hallita ja joka uhkaa hänen minuutensa rajoja. Uhkaa voi aiheuttaa yhtä hyvin tarttuva tai perinnöllinen sairaus kuin muukalaisen outo kulttuurikm. 

Uhkaava, ‘ruma’ asia on eristettävä ja suljettava pois näköpiiristä. Se että ihmiset tekevät näin, osoittaa, että ruma on itse asiassa kauneuteen nähden ensisijaista, se on kauneuden syy. Kauneus ei ole välttämätöntä, kuten akateeminen estetiikka on opettanut, se ei ole Jumalan ajatus, vaan inhimillistä halua sulkea poikkeamat pois näköpiiristä. Halu kääntyä pois rumuudesta kauneuden puoleen on osoitus ihmisen luontaisesta narsismista.

Sikäli kun pelkkä itsesuojeluvaisto käskee ihmistä hylkimään sairasta, pilaantunutta tai outoa, asiassa ei ole ongelmaa. Ongelmalliseksi asia muuttuu silloin, kun poikkeavan olemassaolo kielletään. Tällöin vaistomainen terveyden halu muuttuu rotuhygieniaksi. Rotuhygieeninen puhdistusvimma ei olisi mahdollista, ellei se löytäisi oikeutustaan kristillisestä teologiasta, joka korostaa täydellisyyttä totuuden ja hyvyyden (Jumalan) kuvina.

Rumuuteen ja kauneuteen liittyy myös voimakkaita sukupuolisia merkityksiä. Kauneus herättää rakkautta ja sukupuolista halua. Kauneutta on aina pidetty passiivisena ja ‘naisellisena’. Kaunis nähdään ulkoapäin, se pysyy aloillaan ja rajoissaan. Ruma on taas jotain, joka ryömii sisältä ulos, uhaten tartuttaa ja alistaa. Rumuuden aktiivisuus ei tee siitä kuitenkaan miehistä. Tartuttavana ja uhkaavana rumuus on sekin naisellinen, abjektuaalinen piirre.

Abjektit ovat ruumiin eritteitä, mutta myös kuolleiden ruumut kuuluvat niihin. Kulttuurisesti ne ovat kiellettyjä, ulossuljettavia tai poisheitettäviä asioita. Abjekti, joka on psykologisesti halua herättävän objektin vastakohta, on jotakin, joka häiritsee halua ja estää sitä toteutumasta. Abjektiin kohdistuva kielto liittyy kulttuurisesti naisellisuutta kohtaan tunnettuun pelkoon. Abjektio on äidillisyyden tulkintaa.

Abjekti on saanut pysyvän sijansa nykvtaiteessa. On huvittavaa seurata, kuinka ympäristö muuttuu yhä esteettisemmäksi, hygieenisemmäksi ja söpömmäksi ja samaan aikaan taidegalleriat täyttyvät abjekti-teoksilla. Nämä vastakohdat täydentävät toisiaan. Abjektia tutkivat taiteilijat, joista monet nykyisin ovat myös miehiä, yrittävät testata ruumiillista poikkeavuutta, rajojen rikkoutumista, suoranaista likaa ja tarttumisen mahdollisuutta niihin liittyvine torjuttuine tuntemuksineen. 

Abjektin taide kuuluu elämän dionyysiseen perustaan. Näyttää siltä, että akateeminen estetiikka on sen etenemisen suhteen täysin voimaton taiteen alueella. Elämän ja taiteen osat näyttävät vaihtuneen. Siinä missä arkielämä estetisoituu ja joutuu täyttämään yhä tiukempia muotovaatimuksia, taide abjektisoituu. Klassillinen estetiikka täydellisen muodon ja tyylin vaatimuksineen on eräs hallinnomisen ja vallan käytön ilmentymä. Elämä, sikäli kun siinä on vielä jäljellä vaistoa ja terveyttä, pakenee sitä kaikin tavoin. 

Julkaistu Kuva-lehdessä 2/1999

Lähteet: Tom Sandqvist: Det fula — frön antikens estetik till Paul Mc Carthy Raster förlag, 1998. Friedrich Nietzsche: Epäjumalten hämärä eli miten vasaralla filosofoidaan, Unio Mystica, 1995, suom, M. Saarinen. Alkut. Götterdämmerung, 1888.
*
 

No comments: