May 11, 2011

Hän täällä tänään: viimeisin vallankumouksellinen - koko ajan porvarin iholla

Sokea näkevä - Diogenes Fallkullalainen - etsii viisautta harjoittamalla [ei suinkaan lietsomalla] ehdotonta erimielisyyttä ja vastarintaa keskellä hyper-kapitalistista globalisaatiota.
*
[K-mafian tarkennuksia tekstiin 11.5]
I
1
Motto:
Stoalainen Dionysios kertoo, että Khaironeian taistelun jälkeen Diogenes [Kyynikko] joutui vangiksi ja hänet vietiin Filippoksen eteen. Kun tämä kysyi, kuka hän oli, hän vastasi: 'Sinun kyltymättömän ahneutesi vakooja'. Tämä herätti ihastusta ja hänet vapautettiin - [Diogenes Laertios, Merkittävien filosofien elämät ja opit, s.212].

2
Kuvan mies näki liikaa, perusti vallankumouksellisen self made-yrityksen [blind man who sees-project] ja haistatti kapitalisti-porvareilla pitkät. - Hänet karkotettiin toiseen maahan [Lex Sasi], josta hänet karkotettiin edelleen toiseen maahan [Local Patriot Act] jne. - Hän on kapitalismin ympäri maailmaa kiertävä, sokea mutta näkevä omatunto. - Hän on ainoa todellinen postmoderni vallankumouksellinen vailla isänmaata - sokea, joka näkee, mitä tapahtuu todella. - Hänen vuokseen porvari nukkuu huonosti, sillä torjuttu palaa aina ja mitä kiihkeämmin hänet torjutaan, sitä groteskimmassa muodossa hän palaa. - Älä siis porvari kysy, mistä johtuu vastarinta ja erimielisyys, sillä se on sinun oman torjutun omantuntosi aiheuttama painajaisuni, joka kerta toisensa jälkeen palaa sokean/näkevän eli Diogenes Fallkullalaisen hahmossa sinun uniesi, toiveittesi ja lopulta sinun tarkasti vartioidun luxus-reviirisi possunpunaiseen ja bukoliseen eliitti-paratiisiin kuin käärme, jonka Jumala lähettää koettelemaan sinun kaksinais-moralistisen tekopyhää rehellisyyttäsi ja turhamaisen omahyväistä kunniallisuuttasi. - Hän on täällä tänäänkin - pörssi-porvarin silmässä, korvassa, suussa ja iholla - kuin borrelioosia aiheuttava pun(i)kki.

II
http://www.youtube.com/watch?v=7vPOmIwgfnY
Tuomari Nurmio ja Köyhien Ystävät: Hän on täällä tänään
*
http://www.youtube.com/watch?v=WLn_ZEgEaPY&feature=related
Tuomari Nurmio - Rahamies
*
http://www.youtube.com/watch?v=yEoPX_YlclY&feature=artist
Tuomari Nurmio & Korkein oikeus - Luuta ja nahkaa
*
http://www.youtube.com/watch?v=qwzhpRcn_SM&feature=artist
Tuomari Nurmio - Hullu puutarhuri

III
Kommentti on kirjoitettu alunperin Ironmistressin päreeseen Chouannerie.

1
Konservativismin ja liberalismin välinen kiista on eräänlainen perspektiiviharha poliittisessa ja moraalisessa tetoisuudessa, koska anarkistinen liberalismi saattaa muuttua jakobiiniseksi tyranniaksi ja keskusjohtoiseksi totalitarismiksi lähes yhdessä yössä, mutta toisaalta konservativismi pystyy tarjoamaan kanavan vastustaa massojen anarkiaa nimenomaan maltillisen liberalismin keinoin.

Pakko myöntää, että englantilaiset onnistuivat 'vallankumouksissaan' parhaiten. Muistakaamme tässä yhteydessä myös vaikutusvaltainen liberaali whig-poliitikko Edmund Burke, joka puolustettuaan ensin Amerikan  itsenäisyysjulistusta [vallankumous sekin], päätyi kuitenkin vastustamaan ranskalaisten hallitsemattomaan terroriin päätynyttä kansannousua, jossa solidaarisuudesta ja luottamuksesta tuli miltei vainoharhan synonyymeja aivan kuten Venäjän vallankumouksessa [ja Stalinin kommunismissa] tai natsien keskinäisissä välienselvittelyissä 1933-35. - Ylipäätään - mitä totalitaristisempi ja keskitetympi hallinto, sitä paranoidisempi ilmapiiri.

Mutta - [jyrkkä mutta] - ellei työväenliikettä liberaalissa kollektiivi-konservatiivisuudessaan olisi syntynyt, myös suurin osa Suomen kansasta eläisi [nuor]suomalaisen kapitalismin [Kokoomus] raha ratkaisee-ehdoilla ja arvoilla paljon suuremmassa määrin kuin, mihin me [tosin viime vuosina heikentyneen] eläke- ja sosiaaliturvamme myötä olemme saaneet mahdollisuuden.

Vanha työväenliike näyttää kuitenkin saavuttaneen eräät perustavimmat tavoitteensa [joskaan ei pääoman ja rahalaitosten kontrollointia!] ja on siltä osin lähes kuollut, joten yhä suuremmassa määrin tarvitaan niitä, jotka jaksavat ja keksivät mitä hämmästyttävimmillä tavoilla ja keinoilla kritisoida sisäänlämpiävää oikeistolaista pankki-kabinetti-elitismiä, joka on viimeisten 25 vuoden ajan edistänyt Suomen [pankkien ja suuryritysten] taloudellista kilpailukykyä Suomen kansan moraalis-sosiaalisen hyvinvoinnin kustannuksella.

[Ja silti - hyvinvointivaltion rapautuessa - tässä maassa ei saisi laillisesti (suurin osa juristeistakin on Kokoomuksen lobbareita ja management-inkvisiittoreita) enää edes kerjätä eikä jakaa ihmisille ruokaa leipäjonoissa. Mitä vitun 'arvo'talous-fasismia tällainen pään ongelmilta pensaaseen kätkeminen oikein on? Kaiken lisäksi valtiovarainministeri on muka julkisesti kristitty?!].

2
Todellinen edistys on aina vastarintaa ja erimielisyyttä [Jacques Rancier, Zizek], eikä se ole lopullisesti sitoutunut konservativismiin tai liberalismiin vaan rasismin, fasismin ja plutokraattisen oligarkian vastustamiseen.

Demokratia ei lopultakaan ole päämäärä vaan lähtökohta, josta käsin kaikki politiikka [erimielisyys] mahdollistuu. Tämän vuoksi todellinen politiikka onkin niin perin harvinaista teknokraattisissa yhteiskunnissa, joissa sen on korvannut talouden ja juridiikan liitto, joka ei tunne lainkaan aitoa poliittista erimielisyyyttä vaan pelkästään teknis-strategisen kompromissin [eräänlainen vaihdettava sulake valtasuhteitten välisessä jännitteessä] tai idealistisen konsensus-oletuksen [joka on pelkkä transsendentaalis-juridinen abstraktio], mikä proseduuri ilmenee käytännössä poliisi-järjestyksenä, joka pyrkii vesittämään mielenosoituksetkin laillisen konsensuksen ilmaisuiksi.

3
Olipa asia nyt sitten miten tahansa, niin joka tapauksessa Ironmistressin päre-teksti ärsyttää minua jälleen lähes typeryyttä hipovalla itsetietoisuudellaan, farisealaisilla ja hysteeris-populistisilla yleistyksillään, jotka ovat ajoittain pikemminkin konservatiivis-moralistista legendaa kuin dokumentoitua faktaa.

IM ei ymmärrä päätyvänsä henkilökohtaisesti arvokonservatiivina [loogisesti ja ideahistoriallisesti] itsensä kumoaviin väittämiin eli silkkaan rasismiin ja fasismiin, mutta kaikkein eniten minua kuvottaa hänen [tässä tapauksessa] ranskalaisia kohtaan harjoittamansa etninen pilkanteko, joka kautta Israelin valtion [vanhan ja uuden] historian on ollut niin ominaista juutalaiselle legalismille, sen fundamentalistiselle nationalismille ja muutenkin nurkkapatrioottisille arvoille [IM: muuta Israeliin, jos vituttaa asua Suomessa].

Antakaamme siis IM:lle takaisin samalla mitalla, jolla hän meitä/muita vasemmalla olevia mittaa. Silmä silmästä ja hammas hampaasta. - Kuten havaitaan - oikeustajuni on matruunan suhteen yhtä aikaa sekä liberaali että konservatiivinen ;\].

Vive la résistance! Niin oikealla kuin vasemmalla, niin liberaalien kuin konservatiivien leireissä. Eläkäämme niinkuin olisimme keskellä mainiota mutta jatkuvaa vallankumousta!

[Tarkkaavainen lukija ymmärtää toki, että matruuna on suunnattomasta ärsyttävyydestään huolimatta (ja toisaalta juuri sen vuoksi) äärimmäisen turhauttava mutta silti melko hyvä vihollinen - ainakin minulle].

4
Erimielisyys ja politiikka

Rancièren filosofiasta on löydetty piirteitä saksalaisen idealismin ristiriita-ajattelusta ja pidetty sen omaperäisempänä ideana "esteettisen utopian" käsitettä. Se ei perustu valtion ja yhteiskunnan vastakkainasetteluun, vaan viittaa havaitsemistapojen konflikteihin. Näitä politiikan perustana olevia havaitsemistapojen erimielisyyksiä Rancière kuvaa myös "aistittavan jaon" (partage du sensible) käsitteellä. Romanttinen elementti Rancièren ajattelussa korostaa ihmisten lähtökohtaista tasa-arvoisuutta ja vapauden luomaa vapautta.

Rancière jakaa yhteis- ja yhteiskuntaelämän kahteen osaan, poliisijärjestykseen ja politiikkaan. Siinä missä poliisi järjestää yhteiskuntaa, jakaa aistittavaa ja perustuu näennäiseen konsensukseen, siinä politiikka kyseenalaistaa aistittavan jakoja ja yhteiskuntaa, ja perustuu erimielisyydelle, konfliktille.

Poliisi ei tarkoita samaa kuin valtiokoneisto, vaan siinä on kysymys "nähtävissä ja sanottavissa olevan järjestyksestä, jonka myötä tietty toiminta on näkyvää ja toinen ei ja tietyt sanat ymmärretään puheena ja toiset meluna". Politiikaksi Rancière puolestaan kutsuu yhteiskunnallista toimintaa, joka on vastakkaista poliisitoiminnalle: politiikka "murtaa osapuolten ja osien tai niiden puuttumisen määrittävän aistisen kokoonpanon tekemällä oletuksen, jolla ei voi määritelmän mukaan olla siinä paikkaa: osattomien osan oletuksen". Näin hän antaa etusijan politiikkaan osattomille, heidän mahdollisuuksilleen elää ja kapinoida väittäen, "ettei politiikkaa ole ilman kaikkien tasa-arvoa, joka ei kuitenkaan ole politiikan tavoite, vaan sen lähtökohta".

Rancièreläisittäin sanoen politiikkaa on vasta kun poliisitoimen keskeyttää sille vieras "oletus kenen tahansa tasa-arvosta kenen tahansa kanssa tai, loppujen lopuksi, kaiken järjestyksen puhtaan satunnaisuuden paradoksaalinen todellisuus". [wiki]
*
http://takkirauta.blogspot.com/2011/05/chouannerie.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
http://ruminations.selfdesigneduniverse.com/

1 comment:

nessy said...

Kiitos!