May 27, 2011

En se minä ollut vaan X minussa

Vai ettei vapaata tahtoa ole olemassa? Haistakaa kukkanen!
*
[K-mafian pieniä viilauksia - viimeksi klo: 17.55]
*
Tämä päre sai alkunsa äskettäisen rasismi-päreeni kommentti-kysymyksestä.

1
Anonymous kysyi: Entäpä jos rasismi on syvimmiltään geenin itsekkyyttä? Ei siis tietoista valintaa, vaan luonnonvalintaa?

Ja että rasistiko ei voi itselleen mitään? On siis syyntakeeton?

Mietis nyt vähän, mitä tuollaisesta oletuksesta seuraa [en sano, että sinä itse kannatat sitä, mutta monet fiksuina itseään pitävät tekevät niin].

On kapitalisteja, jotka sanovat ihan samoin: voiton maksimointi ja ahneus ovat luonnonvalintaa. Ahnehdin, koska en voinut itselleni mítään, mutta se on vain luonnollista, sillä niin evoluutio toimii.

Voi pyhä yksinkertaisuus, voi loukkaamaton tekopyhyys! Eikö nyt jo viimeinkin voida tajuta, että tällainen reduktionismi on lopultakin ja ihan oikeasti oman navan ympärillä pyörivää narsismia, joka argumentatiivisen virhepäätelmän varassa väittää toimivansa relevantisti ja siten oikein [tarkoitus siis kaiken lisäksi pyhittää keinot].

Tietenkään tällainen päättely ei ole tyypillistä vain rasistille tai kapitalistille. Tosin rasisti vetoaa perimmältään viime kädessä aina evoluutio-biologiaan, mutta kapitalisti saattaa hyvinkin pitää ahneutta ja vapaan markkinatalouden kvanttipokeripeliä ihmisen perimmäisen, Jumalalta saadun vapauden ilmaisuna ja siten oikeutena [ellei peräti velvollisuutena kuten kalvinismi].

Saattaapa löytyä jopa kantilaisia kapitalisteja, joille autonominen tietoisuus on vapaan markkinatalouden perusta, mutta tällaiset ihmiset ovat lukeneet Kantia kuin piru Raamattua - ikäänkuin kategorisesta imperatiivista voisi tuosta vain johtaa kalvinistisen moraalin [!?]. Mikään ei kuulosta minun korvaani orwellilaisemmalta uuskieleltä kuin tämä.

Kuitenkin on niin, että kaikki reduktionistiset [siis perimmältään yhdellä perusmuuttujalla operoivat] selitystavat ajautuvat kehään. Kehät eivät ole pahoja matematiikassa, kunhan vain laskusääntöjä noudatetaan, mutta ihmisen tietoisuus ei ole kvanttitietokone. Jos olisi, niin jopa ihmisenä olemisen ongelmamme olisivat likimain jo kadonneet - mutta niinpä olisi myös itse ihminenkin lakannut olemasta.

Tietoisuus ei kuitenkaan olisi tietoisuutta, joka hallitsee matematiikkaakin, mikäli se ei olisi irtautunut matemaattisen kausaation kehämäisyydestä. Tämä on yhtä aikaa tietoisuuden suuruutta ja pienuutta, koska se pystyy samalla tajuamaan omat rajoituksena, ottamaan niihin etäisyyttä - siis reflektoimaan maailmaa sekä itseään. Tämä on myös transsendentaalisen vapauden ydin, jota se, joka väittää rasistina ja kapitalistina toimivansa luonnonvalinnan periaatteella, ei tule ehkä ikinä tajuamaan.

Vastuun siirto 'perustavammille tai korkeammille voimille' eli reduktionistinen virhepäätelmä tekee niin rasismista kuin kapitalismistakin ennen muuta ideologian [ideologia ymmärrettynä aina fantasiaksi ja siten vääräksi tietoisuudeksi] eikä siis ole suinkaan todiste niiden rationaalisesta selkeydestä - päinvastoin.

2
Muistakaa nyt jälleen Russellin paradoksi. Muistakaa myös, että vain ihmisen tietoisuudelle kyseessä on paradoksi. Sen sijaan sokea/ tyhjä evoluutio ja kosmos ilman tietoisuutta ei piittaa tuosta kehästä paskaakaan vaan muodostaa loputtomia kombinaatioita, joilla ei ole muuta tarkoitusta ja päämäärää kuin kombinaatiot itse eli niiden jatkuvuus.

Tämä on paradoksaalinen hinta transsendentaalisesta vapaudestamme. Kykenemme mahdollisesti tajuamaan maailman lähes sellaisena kuin se on [mutta vain vain lähes, koska emme voi kokemisen ulottuvuudessa tajuta maailmaa totaliteettina ja/sillä matematiikkahan ainoastaan kuvaa maailmaa tyhjien merkkien avulla, muttei tiedosta sitä], koska emme absoluuttisessa mielessä - tiedostavina - ole enää erottamaton osa maailmaa.

Kuten sanoin maksamme siis tietoisuudesta hinnan. Voimme ymmärtää systeemiä vain sillä ehdolla, ettemme itse enää kuulu systeemiin, jota tutkimme. Olemme toki systeemin sisällä, mutta voimme ymmärtää sitä vain ulkopuolelta, mitä positiota voisi kutsua myös dialektisen ajttelun eli ylipäätään ajattelun perimmäiseksi dilemmaksi.

Kyseinen tietoisuuden mahdollistava ja sen ytimessä vaikuttava miltei skitsofreeninen asiaintila joka vallitsee mm. yksilökäsitteitten ja yleiskäsitteitten [tai sellaisina käytettyjen], osan ja kokonaisuuden, subjektin ja objektin jne. välillä on myös Russellin paradoksin perimmäinen viesti.

Juuri tämän vuoksi Jumalan kaikkivaltius on loogisesti niin kiinnostava ja mahdoton asia [Jumala kaiken luojana kun näkee maailman niinkuin se on]. Mutta myös tämän vuoksi strukturalismi [ja luonnontieteen apupoika eli analyyttinen filosofia] sekä fenomenologia [hermeneutiikka, kokemus, runous] puhuvat samasta asiasta mutta miltei pääsääntöisesti toistensa ohi ja päätyvät tappelemaan keskenään - [perimmältään täysin turhaan, mutta koska luonnontieteilijät aivan liian usein ovat fenomenologisen ymmärryksen suhteen hybrisen omahyväisyyden vallassa, fenomenologin on pakko kurittaa heitä kovalla kädellä ;\]. Jne.

3
Reduktionisteja löytyy pilvin pimein joka paikasta ja ajattelujärjestelmästä. Löytyy fyysikkoja [joille kehät siis eivät ole ongelma lainkaan, mutta he eivät ihmisestä mitään puhukaan] evoluutiobiologeja [ei ihminen itse vaan luonnonvalinta hänessä], freudilaisia psykoanalyytikkoja [ei ihminen itse vaan seksuaalisuus hänessä], vulgaari-marxilaisia [ei ihminen itse vaan mystifioiva, ehdollistava ja manipuloiva tuotantojärjestelmä hänessä].

Marxilainen tosin haluaa vapautua ehdollistumisestaan, kun taas evoluutio-biologi ja vulgaari-, panseksuaali-freudilainen [etenkin Wilhelm Reich, jonka seksuaali-mystiikkaa Foucault pirullisen osuvasti nimitti pneumaattiseksi, joskin F. itse lankesi pluralismistaan huolimatta samantyyppiseen selitysmalliin valta-strukturalismissaan] ovat jämähtäneet luonnonvalintaan ja seksuaalisuuteen kuin kaikkivaltiaaseen naturalistiseen jumalaan {Freud itse sen sijaan oli sekä vulgaari että sofistikoitunut freudilainen].

Reduktionismin paradigmaattisin ilmentymä länsimaissa on siis ja tietysti kristinuskon Jumala [ei ihminen itse vaan Jumalan tahto hänessä, sillä vaikka Jumala loikin ihmiselle vapaan tahdon, on ihmisen kohtalo kuitenkin viime kädessä Jumalan kaikkivaltiuden varassa].
.......
[Tähän pitäisi tulla selvennys siitä, miten transsendentaalinen vapaus (Kant, saksalainen idealismi) ja transsendenttinen (Jumalalta 'saatu') vapaus eroavat genealogisesti (haha) toisistaan, mutta jätän sen (sinänsä tärkeän mutta hankalan) erottelun toistaiseksi hautumaan...]

4
Eivätkö siis reduktionistisesti toimintansa perustelevat rasistit ja kapitalistit todellakaan voi itselleen yhtään mitään, koska toteuttavat elämässään ja ajattelussaan täydellisesti luonnon omaa ja oikeaa tahtoa? Pitäisikö heitä näin ollen jopa kiittää järkevistä mielipiteistään ja kansantaloudellisista ansioistaan - ja kannustaa jatkamaan ponnistuksiaan luonnovalinnan edistämiseksi, vaikka heillä ei omaa tahtoa olekaan?

Vastaan näihin kysymyksiini kysymällä.

Mitä siitä tulisi, jos raiskaajat puolustelisivat tekojaan univeraalilla panseksuaalisuudella? - Entä jos vapaan tahdon olemassaoloa vastustava fyysikko väittäisi vakavissaan [kuten Kari Enqvist tekee], että hänen tekonsa ja valintansa ovat pelkkää informaatio-aine-energian määräämää liikettä - eivät autonomisen rationaalisuuden eli tietoisen harkinnan tulosta?

Tällä kertaa vastaan kysymyksiini vastaamalla.

Koska olen päreessäni kaikkivaltias ja täydellinen Suvereeni, tuomitsen raiskaajan, joka puolustelee kaikkia mahdollisia tekojaan siilä, että kaikki mahdollinen käyttäytymisemme juontuu kaikkia motiivejamme määräävän seksuaalisen nautinnon halusta, menettämään molemmat kiveksensä valtiolle.

Kari Enqvistin määrään äärimmäisen perusteellisiin mielentilatutkimuksiin Turun vankimielisairaalaan [tutkimukset kestävät ainakin 3 vuotta hänen tapauksessaan]. Enqvist saa yrittää todistaa nyt myös psykiatreille [ja yrittää myös vakuuttaa heidät], miksi hänellä ei ole omaa tahtoa.

By the way - Sigmund Freudille langetan 3 vuotta yhteiskuntapalvelua joissain Wienin huonomaineimmisista bordelleista. Selvittäköön samalla sitä ongelmaa, miksi jotkut ihmiset ottavat tietoisen riskin saada sukupuolitauti, mutta toiset taas valkkaavat partnereikseen ehdottomasti terveitä ihmisiä ja mikäli eivät ole varmoja vosun/pokan terveydestä, pidättäytyvät kahden ruumiin välisestä seksistä, kunnes löytävät varmasti [fyysisesti ja psyykkisesti] terveen, itseään kovasti miellyttävän mutta myös aidosti halukkaan partnerin [voi tietysti mennä jonkin aikaa, kunnes nämä kaikki kolme ehtoa täytyyvät yhtä aikaa].

Vaikuttaa nimittäin siltä, että kaikki ihmiset [etenkin miehet] eivät toimi pelkkien seksuaali-impulssien varassa vaan pystyvät ajattelemaan järkevästi ainakin kerran päivässä. Pelkästään jo näin vähäinen oman vapaan tahdon käyttö - jos ei sentään kumoa niin ainakin kyseenalaistaa Freudin seksuaali-reduktionismin.

Freudin reduktionismi tosin ei ole absoluuttista, kuten ei ole tietysti Marxin kaksitaso-mallikaan [alarakenne/ylärakenne] - pelkästään jo sen vuoksi, että Freudin ja Marxin mukaan ihminen pystyy tajuamaan, mikä häntä tukahduttaa, manipuloi ja/tai orjuuttaa. Siten on myös mahdollista [ainakin vapaan tahdon mahdollistaman tietoisen reflektion puitteissa] vapautua ko. repressiosta tai yrittää jotenkin hallita ja/tai hillitä sitä.

Kuten sanottu - fyysikot ja evoluutiobiologit eivät voi tajuta, mikä heitä 'liikuttaa' ja 'määrää', koska heillä ei ole vapaata tahtoa [ontologinen reduktionismi, joka on absoluuttinen kehä (tai muten se ei ole reduktionismia) kumoaa vapaan tahdon], mutta silti he väittävät tietävänsä, 'mikä se' on. - - Aikamoisia fantasia-roolipelaajia nämä luonnontieteilijät...tai sitten he kerta kaikkiaan ovat kategorisesti väärässä vapaan tahdon ja tietoisuuden olemassaolon kieltämisen suhteen.
*
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/05/rasismi-ei-ole-edes-arvo-argumentti.html#comments
http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumatic_(Gnosticism)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumatics
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
http://keltaisetsandaalitjanahkatakki.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

5 comments:

ninni said...

hintaa tietoisuudesta .. haha kakola on tuttu paikka. tai se yksi tutkijajohtaja siellä mikä sen nimi oli. on ja ei ole. hyvä kun puhut etiikan puolesta

ninni said...

Ps. kuitenkin olen sitä mieltä ettei omaa tahtoa ole, mutta tämä on, kuten sanottu salaisuus
eikä

Anonymous said...

tää on siis pienen(pään) päättelyä..

ninni said...

perussuomalaisilla on omat ahto ja kommareilla ja muilla

Anonymous said...

vaimoilla on usein oma tahto