February 13, 2010

Tiedon tällä puolen

Historia, kuten kaikki tieteet (myös tiedettä matkiva analyyttinen filosofia), on nykyään jo täysin pirstaloitunut erillisiin lokeroihin/aihealueisiin, joihin sitten erikoistutaan kuin kirurgi jonkin tietyn elimen leikkelyyn.

Tämä asiaintila ilmentää tieteenteon (eli valistuksen välineellisen järjen) valtavan kehittymisen dialektista kääntöpuolta (tieteellisen ihmisen tragediaa): tiedosta on tullut triviaalin ja banaalin hyötyfilosofian strateginen väline: pelkkä teknokraattisen vallan mykkä esine vailla mitään kasvattavaa ja ylevää (itseis-) arvoa.
*
Valistuksen dialektiikka
Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita
http://www.nwlink.com/~Donclark/knowledge/knowledge.html

1 comment:

Anonymous said...

nice, poliittinen historia on kuitenkin viela aika Laajaa