February 17, 2010

Kun kone alkaa toimia itsestään - - (juuri silloin tarvitaan Johtajaa)

Kuvassa ei-fasistinen Johtaja

(Kielimafia pohtii, mahdanko olla faskisti vai kommari tehden jotain tarkennuksia + PS. - klo: 19.35.)
*
Homo Garrulus kirjoitti edellisessä päreessäni:
'Keep your friend close, but your enemy even closer'- olen tehnyt sitä elämässäni kun olen edelleen naimisissa:)
*
Hehheh! Taisit tulkita päreeni perusideaa jotakuinkin oikein.
*
Ensinnäkin pitää muistaa, että huolimatta yleismaailmallisesta pätevyydestään ja poliittisen käsitteen määrittelyn terävyydestään Schmittin ajattelu on sidottu myös aikaan ja paikkaan (1920-luvun Saksa). Se on kunnianhimoinen yritys saattaa Weimarin tasavallan epävakaat olot järjestykseen desisionistisen päätösteorian, suvereenin asemaa ja etenkin suvereenia poikkeustilan laillisena julistajana koskevan valtiosäännön avulla.

Olen silti (enkä syyttä) vähän hakusessa tuon schmittiläisen ystävä/vihollinen-jaottelun kanssa, joskin lähtökohta on selkeä: machiavellistis-hobbesilainen periaate, jonka mukaan politiikka ja valtio perustuu aina oletetun vihollisen olemassaololle, jota yleisestä järjestyksestä huolehtiva suvereeni pystyy vastustamaan, ja jonka se pitää kurissa.

Entä kuka/mikä on suvereeni, joka perustaa valtion ja ilmentää poliittista tahtoa - (myös rousseaulaista kansan yleistahtoa), sitä pitää pohtia (siitä pitää jopa keskustella ;\]) pitkään ja hartaasti.

Tässä pohdinnassa törmätään tietenkin väistämättä poliittisen representaation eli poliittisen päätöksenteon välittyneisyyden mekanismien takana sekä noissa mekanismeissa itsessään piileviin, juridisella jargonilla siloteltuihin ennakko-oletuksiin ja - jos ei suoranaisiin valheellisuuksiin niin ainakin vaiettuihin tulkinnanvaraisuuksiin, poliittisen korrektiuden lattealla kielellä ilmaistuna.

Liberaalidemokraattisille eli oikeuspositivistiselle normiuskovaisille haluan (koska he pitänevät minua kommunisti-fasistina) painokkaasti sanoa, että minä en halua vallan keskittyvän liikaa yhden ihmisen tai ryhmittymän käsiin yhtä vähän kuin pidän siitä, että politiikka laimenee pluralistis-muka-demokraattiseksi 'viihdepeliksi' ja saivarteluksi vailla mitään selkeitä, aatteellisia linjoja, mikä johtaa (on johtanut) siihen, että todelliset päätökset tehdään lopulta aina kasvottomien teknokraattien ja asiantuntijavaliokuntien valmistelevissa elimissä, jotka enemmistöhallitus sitten runnaa läpi ilman, että tässä prosessissa olisi puhuttu vakavasti sanaakaan niistä arvoista, jotka päätöksenteon taustalla vaikuttavat.

'Kone alkaa toimia itsestään', kirjoitti Schmitt weberiläisittäin (Max Weber oli Schmittin opettaja).

Toisin sanoen kaiken poliittisen 'eliminoiva' byrokraattis-teknis-organisatoris-taloudellinen mekaniikka on syrjäyttänyt poliittisen representatiivisuuden. Enää ei ole ketään eikä mitään, joka edustaisi kansaa tavalla, joka antaa sen eri äänille poliittisen tahdonilmauksen yhtenäisimmän muodon. - On vain koneisto, jota pitävät yllä nappia painavat, puoluekuriin ohjelmoidut retoriikka-automaatit, jotka ovat saaneet kansalta edustajuutensa esiintymällä 'onnistuneesti' television eri viihde- ja peliohjelmissa.

Muistutan, että Schmitt ei tarkoita poliittisella puoluepolitiikkaa vaan jotain paljon suurempaa: valtiota, suvereenia, kansaa, ystävä/vihollinen antiteesiä. Näiden käsitteellisten realiteettien perustalle rakentuu ihmisten välisiä konflikteja/antagonismeja yhdistävä poliittinen tahdonilmaus ja poliittisen päätöksen akti.

Poliittista tahdonilmausta ei siis Schmittin mukaan voi - ilman poliittisen sinänsä muuttumista joksikin muuksi kuin politiikaksi (esim. viihteeksi) - muuntaa mielipide-, normi-, ja äänestysbyrokratiaksi.

Rajoittamaton liberaali pluralismi, jota teknoraattis-byrokraattinen yhteiskunta-automaatti organisoi versus legalistisen päätösteorian perustalle rakennettu poliittinen representaatio eli poliittisen tahdon symbolisen edustuksen korostaminen etenkin suvereenin poikkeustilavaltuuksia lisäämällä: siitä Schmittissä on kyse, kuulostipa tämä sitten miten fasistiselta tahansa.

Itse vertaan schmittiläistä konetta maallistuneseen luterilaiseen kirkkoon tai kansalaisuskontoon, jossa kukaan ei enää usko siihen, mitä se edustaa tai että se, mitä se edustaa eli Jumala, on missään muodossa lainkaan olemassa.

Eräs Zizekin vitsivaraston käytetyimmistä esimerkeistä kuvaa tätä tilannetta hyvin: 'Fyysikko Niels Bohrin asunnon ulko-oven yläpuolelle oli naulattu hevosenkenkä. Kolleega kysyi hieman ihmeissään, että et kai sinä tuohon taikakaluun usko? Bohr vastasi: En tietenkään, mutta olen kuullut, että se toimii, vaikkei uskoisikaan.'

Tällaista on ihmisten usko (ideologia) nykyään - uskoivatpa he sitten muka Jumalaan tai siihen, että kasvatus sisältää luovuttamattomia ja pysyviä arvoja, jotka pitää pystyä siirtämään jälkikasvulle niin, että se myös sisäistää ne eikä ainoastaan noudata/toista niitä pelkästä rangaistuksen pelosta ja teennäisesti, ikäänkuin protokollan muodollisesti velvoittamana ja siten lopultakin omaa yksityistä hyötyään egoistisesti tavoitellen (vaikka perusarvoihin uskomisen pitäisi ilmentää nimenomaan ei-egoistista, ihmisiä yhdistävää poliittista peruslähtökohtaa!).

Ei! Mitään tällaista Jumalaa, Arvomaailmaa tai Politiikkaa ei enää ole, koska kone alkaa toimia itsestään - ilman meitä, meidän puolestamme. Me kyllä luulemme olevamme aktiivisia vaikuttajia täällä netin anarkistisessa demokratiassa eli lähes täydellisessä sanomisen vapauden sfäärissä, mutta tämä luulo on pelkkä harha, jota mediaviihde ja viihdemedia pitää kaupallisesti yllä.

Puhumme paljon, mutta puhumme mitättömistä asioista. Ja juuri tuo keskustelun tason alamittaisuus minua pännii.
*
Jopa monet fiksuimmista ja lukeneimmista luulevat, että osoittaa syvällisyyttä osata argumentoida jonkun kaavan mukaan - malliesimerkkinä papukaijamaisesti yhtä ja samaa mantraa toistava Ironmistress, joka deterministisen newtonilaisen mekaniikkansa törmätessä paradokseihin kuitenkin yhä kieltää indeterminismin mahdollisuuden ovelasti myöntämällä Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen (jonka mukaan sattuma on kuin onkin kalkyloitavissa mutta epätarkasti; - on siis olemassa todennäköinen sattuma, josta havainnoitsijan aiheuttama vääristymä on osattu laskennallisesti poistaa /rr ;\) - varsinkin silloin, kun tulee kyse tietoisuuden ontologisesta perustasta. - Mistress ei ymmärrä dialektisesta ajattelusta ja päättelystä juuri mitään vaan pelaa kuolleilla muodoilla eli numeroilla, kaavoilla ja mallinnuksilla.
*
Ei! Todellista syvällisyyttä on pitää oma päänsä - olla itsepäinen ja etsiä omaa näkemystään vaikka iskisi päätään seinään.

(Saattaa toki olla niin, että minä ja Ironmistress olemme yhtä itsepäisiä molemmat, mutta juuri siksi ajattelutapojemme onkin mahdotonta kohdata toisiaan minkäänlaisen - ei edes Heisenbergin epätarkkuuperiaatteella lasketun - planeetan kiertoradalla.)

Miten vähän uskonkaan julkisen keskustelun vaikuttavuuteen/legitimoivuuteen edes puoluepoliittisissa kysymyksissä ja etenkin sen 'kykyyn' ilmaista kansan todellista poliittista tahtoa.

Paradoksaalisinta tässä kuitenkin lienee se, että mikäli poliitikot - kuten aivan liian usein tässä mediapelleyhteiskunnassa käy - noudattavat yleisen mielipiteen linjaa, sitä varmemmin he näyttäisivät kadottavan otteensa poliittiseen aatteellisuuteen - lukuunottamatta tietysti kokoomuslaisia, joiden (ainakin valtiovarainministeri Kataisen) ainoa aate tai peräti hyve on raha voittona/lisäarvona, poliisi rahan vartijana sekä lähimmäisenrakkaus rahan oikeudenmukaisen distribuution motiivina(?!).

Ja juuri sen vuoksi, että löytäisimme uudelleen poliittisen eli identiteettimme kansalaisina (eikä ainoastaan yksityisinä mielipiteenilmaisijoina) me tarvitsemme sitä instanssia, joka pystyy paitsi representoimaan meidän tahtomme (koska me itse emme siihen tässä medialässytyksessä kykene) myös toteuttamaan sen (tosin tässä asiassa pitää toimia parlamentaarisen demokratian pelisäännöillä).

Olen kyllä erittäin hyvin tietoinen siitä, että Schmittin ajattelun perusdilemma: poliittisen representaation ja demokratian suhde voidaan kyseenalaistaa hänen ystävä/vihollinen antiteesinsa pohjalta, koska se sisältää ajatuksen, jonka mukaan kansan on poliittista tahtoa ja siten kansan/valtion järjestystä ja yhtenäisyyttä toteuttaakseen oltava valmis kuolemaan tuon järjestyksen puolesta.

Vaikka isänmaan puolustaminen vihollista vastaan (lukuunottamatta kapitalismia, jota on lähes mahdoton vastustaa) on 'varsin hyveellistä toimintaa' ellei sitten peräti pakollinen velvollisuus jokaisessa valtiomuodossa, niin tässä kohdassa Schmittiä voidaan joka tapauksessa syyttää fasistis-tyyppisestä, totalitaarisesta ajattelusta, vaikkei hän missään vaiheessa demokratian käsitettä hylkääkään.

Mutta jos schmittiläisen desisionistisen päätösteorian perusongelma piilee jo alunperin siinä, ettei sen lähtökohdista voi päätyä muuhun kuin jonkinlaiseen fasismiin, niin silloin en ainoastaan minä ole pahassa pulassa (mikäli haluan 'jatkaa' schmittiläisenä) vaan vielä enemmän: silloin myös Schmittin perusajatus poliittisesta esim. friend/enemy-antiteesinä on periaatteellisesti kyseenalainen.

Vielä en kuitenkaan heitä desisionismia kaivoon. Ehei. Taidan jopa perustaa (perussuomalaisten kanssa kilpailevan) oman puolueen ja panna sille nimeksi KANSAN TAHDON JA PÄÄTÖKSEN LIITTO - KTPL

Ennenkuin KTPL:n liittyy muita jäseniä, valitsen itse itseni puolueen johtoon ja luovutan itse itselleni suvereenin valtuudet. Perustuslaillisesti. Kautta Carl Schmittin haamun, joka liikkuu täällä Fallkullassa nykyään päivittäin.

PS.
Carl Schmitt, political existentialism, and the total state
Se, mitä Carl Schmitt tässä Richard Wolin'in kirjan aloittavassa ensimmäisessä sitaatissa sanoo, ei jätä epäselväksi (olipa sitten kyseessä pikemminkin omaa uraa edistävä ja omaa teoriaa myötäilevä opportunistinen kannanotto kuin vakaumuksellisen rasistin tunnustus), että hän halusi tehdä julkista yhteistyötä natsihallinnon kanssa. - Tämä Schmitt ei minua miellytä - olkoonkin, että natsit epäilivät hänen vilpittömyyttään heidän suhteensa.

Joka tapauksessa Hannah Arendt (ks. toinen sitaatti Wolinin kirjasta) piti Schmittiä vakaumuksellisena natsina etenkin tämän 1933-36 kirjoittamien natsimyönteisten julkaisujen takia (5 kirjaa, 35 traktaattia kirjaa ylös Wolin). Arendtin mielestä Schmitt on silti lukemisen arvoinen natsivallan romahtamisenkin jälkeen.
*
The Concept of the Political as Paradox: Schmitt, Kierkegaard, and Enemy-Love
*
http://mschaut.wordpress.com/2008/03/12/fascism-3-5-in-motown-coming-to-a-town-near-you/fascism-not-if-we-do-it/

20 comments:

Homo Garrulus said...

"Kautta Carl Schmittin haamun, joka liikkuu täällä Fallkullassa nykyään päivittäin"

- kuka tämä mahtaa olla?

--
Pedagogisesti voisin sanoa, että konstruktivismi on mahdollista kun mennään more-of-the-same -matkaa eli aalloissa ylös- tai alaspäin. Siinä on mahdollista repiä mukanaan massaa, niin että laviini on suurempi kun se syöksyy alas tai vastaavasti katepillarissa on enemmän hevosvoimia kun se ryömii ylös rinnettä. Matkan suunta pitää olla olemassa.
--
Kun nyt ollaan joko aallonharjassa tai pohjassa (lähes sama sillä se kuvaa joko rahan tai mentaalisen hyvinvoinnin kannalta erilaista käyrää jos nähdään liika raha huonona ja liika köyhyys huonona) niin ollaan vähän Pandoran lippaan sisälle kurkittu ja suunta on helvetin avoin. Tämä avoimuus ei pelota niitä, joiden oma suuntavaisto on tallella (luteraanisuuden geenimuisti?) mutta on sitäkin kammottavampi niille, joilla on ollut tapana alistaa muita oman minän hyväksi.

Niillä ei ole enää omaa kompassia, se on sen takia niillä on hätä. Ja sitä hätää pitää auttaa, tosin nämä ovat tottuneet olemaan ne, jotka muita auttavat (ja vievät fyrkat). Nyt pitää löytää monenlaista uutta palvelua, jossa apu on vaan kertakaikkiaan oikea ja sen takia vanha ns. apu jää automaattisesti taakse, ilman,että siitä pitää sotia.

Homo Garrulus said...

T'män takia liika linearisuus käytännössä on sitä mitä Wahlroos ja Lilius ovat harjoittaneet: ovat uskoneet tekniikan ja teorian sanoihin, ilman, että ovat ymmärtäneet, että nuijivat, sullovat, murjovat, syrjivät ja häpäisevät ihmisiä, joiden elämä joutuu sen kaltaisen kohtelun alle. Ikäänkuin olisi oikeutta hydödyntää peliteoriaa oman maun mukaan, kun se on kuitenkin vain heidän maku.

Ja makuja on monenlaista, silti suurin osa pitää mm mansikkaa hyvänmakuisena marjana. On siis silti olemassa demokratian nimissä yhteisiä nimittäjiä mutta eivät nämä mitään kyselleet.

Ja mitä isot edellä sitä pienet (uskovaiset, toopet ja muuten vaan kiltit) perässä. Kyberneettisesti voidaan siis sanoa, että vaikka linearisuus on tieteen kannalta ja ajan ymmärryksen kannalta parempi kuin kaaos - elämä on jotain muuta kuin kirjoituspöydistä katsottuna. Se on liian monelle sitä, etteivät ole ikinä edes kirjoituspöytää nähneet.
Oma minä puuttuu heiltä, ovat vain USKONTONSA ORJIA.

Feminine line Räsänen, the feminine line (kristinuskon ristin x-akseli on heillä poissa tai ovat yhtenäistäneet x- ja y-akselin, että saavat ajan kolmantena näkyviin. Se on virhe koska se on kolmi- tai oikeastaan neliulotteinen skaala joka on pakko olla se, millä mennään näillä näkymillä. Harva vain snaijaa liian monta teoriaa samaan keittoon; sekin on makutottumus: tottuu tuliseen makuun kuten mexicossa ja Kiinassa.

tjaiaiaiaijiiiiiaaaa comprendo - iiiiiaaaah räsäpäsädarling
(otin vain päiväsnapsin, olen pian menossa autolla roxyyn)

Homo Garrulus said...

Otin yhdet aalborgit (eikun oikeasti otin Tequilan) - olenhan rattijuoppo silloin kun en varasta tai nuiji lapsia...tai ole karannut mentaalisesta hospitaalista.

Homo Garrulus said...

Kone toimii pian itsestään....

Rauno Rasanen said...

Ei ole muuta uskoa kuin taikausko, mikäli Jumalasta puhutaan.

Teesi.

"Kaikki modernin valtio-opin merkittävät käsitteet ovat sekularisoituneita teologisia käsitteitä." (Carl Schmitt.)

Siis.

No - ei Schmitt sentään tarkoita, että politiikka itsessään olisi nimenomaan taikauskoa. Irrationaalista auktoriteettiuskoa se kyllä saattaa olla - ja usein onkin.

Väitän jopa, ettei ainoastaan totalitaarisissa valtiokoneistoissa, joissa Johtajalla on karismaattisen auktoriteetin asema, vaan myös parlamentaarisissa liberaalidemokratioissa - ainakin massojen tasolla - on kyse pikemminkin psykologisesta, fantasianomaisesta ja populistisesta luottamuksesta byrokraattiseen koneeseen kuin rationaalisesti pohditusta tunnustuksesta, jolla valtiollisen päätöksentekoproseduurin olemassaolo legitimoidaan.

Edelleen voi väittää, että parlamentaarista käytäntöä (ei ainoastaan totalitaarisen valtion johtajaa) voi pitää suvereenina (kaikkivaltiaana) siinä mielessä, että sille on säädetty perustuslailliset oikeudet ja valtuudet poikkeustilan julistamiseen (esim. sodan uhatessa tai ruttopandemian iskiessä jne.).

Homo Garrulus said...

En voi kun olla pahoillani joka kerta, kun huomaan miten vähän ssuret johtajat, globaalit tutkijat ja toimija itse asiassa tietävät miten Babelin torni on aikoinaan synnytetty ja miten valtava tietotaito on mielen hallinnassa, joka on ollut heidän ensimmäinen osaamisalue. Miten toisten mieliä hallitaan, vedätetään ja manipuloidaan niin, etteivät edes osaa sitä itse ymmärtää miten ja missä. Koska järjestelmä on tehty ruokkimaan sitä, mikä kuulostaa oikealta ja on väärää.

Tämän voi vain ymmärtää miten se käy kun on itse joutunut kamppailemaan siitä ulos:ihan sama kuin se vangittu ilotyttö, joka ei osannut pois siitä vankilasta missä pitivät hänet (ja tuhannet muut
vastaavat tytöt vailla avun pyynnön mahdollisuutta koska kukaan ei usko).

Idiootti on siis se,joka ei ymmärrä maailman kokonaista hierarkiaa tai miten asia on ollut valmis jo tuhat vuotta. Kaikki, jotka syntyvät sen päälle ovat siis vain ns. resursseja, käyttökamaa.

Sitä on vaikea aina ymmärtää ja siksi tiedetyö sen suhteen on vain käännöstyö heille, jotka homman on ennenkin kääntänyt vallalle sopivaksi: vanhalle vallalle.

Homo Garrulus said...

Minun olisi pitänyt aavistaa miten minut houkuteltiin jälleen tilaisuuteen, missä tarkoitus oli alun perin se, että minut piti falsifoida. -Mene vähän katsomaan, viitsisk vähän sinäkin mennä katsomaan, jne jne ja jos kysyt tätä harjaantuneelta narsistilta se ei aio olla omaa mieltä vaan takuuvarmasti ennaltasaadun mielen mukaan - olisi näyttämöllä millainen esitys tahansa.

-Joo, tosi idiootti, eikun idiotti. On se. Kuulostaa siltä mutta tiedättekö hyvät (pankkiirit Sveitsistä); se ON idioottii,hahaha haa haa haaaaa haaa

**

Minun kiltti persoona meni jälleen lankaan: nämähän tai eräs/kaksi niistä joilla oli viime aikana kas kas heitetty perään rahaa Sveitsistä, juuri nimenomaan minua vastaan ja vaistosin heti alussa. Kun vaistoan mutta en silti halua uskoa, puhun luultavasti liian paljon (=yritän kertoa, miten osaava olenkaan). Joten: elämä on surkea. Life stinks.

Homo Garrulus said...

http://asp.thn.edu.stockholm.se/projekt/auschwitz/lakare.htm

Katsovat miten paljon uhri kestää, ennenkuin kuolee.

--

Sadismi antoi natsien kiusata juutalaisia, juutalaiset kiusaavat naisia? Siis minunlaisia naisia? Ja naiset eivät huomaa, eivät välitä - eivät viitsi välittää ?? Koska on hauskempaa kun ensin sai asian hoidettua (vanhanaikaisesti kasvatetut ja sikamaiset naiset ajoivat minut pois työelämästä sillä heitä vaivasi jotain pientä, joku pieni kasvatuksellinen arvoitus piti saada pois päiväjärjestyksestä ja sen asian puiminen kun ei meinannut loppua (kesti about 12 vuotta heille miettiä olenko kleptomaani joka oli paras ehdotus monen muun katudiagnostisoinnin ohella, tämän olen saanut nyt ymmärtää) - ja niin kun ovat aikaansaaneet tätä niin ovat usuttaneet ensin alamaailman niskaani ja sen jälkeen natsit.

Mutta minähän epäilin juutalaisia, koska he totteleivat.

En tajunnut, että edelleen tottelevat sitä mitä holocaustin aikana: se on ensimmäinen virhe: ei saa totella jos järki sanoo toisin. Siksi ovat nyt myös natsien leireissä valmiiksi negatiivisia, ettei tarvitse olla järjen kanssa eri mieltä. Olisi paha isku.

Homo Garrulus said...

Kaikki lähtee yksittäisen yleensä poishemmotellut mutta infantiilisen naisen sikamaisesta halusta "nousta toisen naisen yläpuolelle"; siitä lähtee tämä sirkus jonka miehet sitten pukevat politiikan nimiin. Ei ole polittista lähtökohtaisesti.

Skandaalille haetaan poliittiset syyt. On kaksi asiaa mennyt toisiinsa - varokaa siis miehet sitä, että teette politiikkaa myös psykologiasta mikä minun mielestä on meneilläään.

Homo Garrulus said...

Ja minä toteutin sitä kasvatusta minkä nämä ihmiset olivat kädellä lyöneet minuun. Löivät huulet vereen, ettei saanut valehdella. Löivät kasvot siniseksi, ettei saanut olla nousukas.

Nyt ovat saaneet lapsen, joka toteutti sosiaalidemokraattisen ideologian loppuun asti järkkymättä, seisomalla saappaissa vaikka nousukkaat juuri lyövät, rikkaat pyytävät poistaa silmistä ja vätysmaisesti kasvatetut miehet tottelevat.

Ja psykiatria oli pyydetty sanomaan jotain, jota hän ei tietenkään voinut sanoa. Oli vain hirvittävän pahoillaan; ei ole ennen nähnyt moista pelleilyä.
Ei ole ymmärtänyt miten sisäsiittoinen suomenruotsalainen lahko toimii kun joutuu uhanalaiseksi.

Homo Garrulus said...

Lestadiolaisten tauti on lännen onglema. Kun kone alkaa toimimaan itsestään alkaa tämmöisiä farsseja.

Homo Garrulus said...

Näin se selitetään alhaalta eli ketterien puolesta:
......

Kansallissosialismin sosialististisia piirteitä

Kansallissosialismi käsitti sekä vasemmistolaisiksi että oikeistolaisiksi miellettyjä elementtejä. Vasemmistolaisia elementtejä ovat valtiovallan korostaminen sääntelijä ja hyvinvoinnin korostaminen sosiaalisena Saksana, jossa korostetaan antikapitalistisesti työnarvoa ja pyritään rajoittamaan plutokratiaa, koron ja ulkomaanvelan vaikututusta kansallisessa talouselämässä. Suunnitelmatalouden suuntaan Saksan kansallissosialismissa viittasivat nelivuotissuunnitelma samoin kuin se, että 1934 alkaen Saksa yritti saada vaihtotaseensa tasapainoon kiintiöimällä maahantuonnnin ja suosimalla niitä maita, jotka vastavuoroisesti ostivat myös Saksasta. Filosofisesti työnarvoa korosti kansallissosialismissa keynesiläinen elvyttäminen julkiseen rakentamiseen, kuten maanrakennustöihin. Sekulaaria vasemmistolaisuutta kansallisosialismissa ilmensi antikirkollisuus katolisen kirkon ja lopulta myös kristinuskon vastustamisessa, koska erityisesti roomalais-katolisen kirkon etiikka asetti rajoituksia valtiovallan käyttömahdollisuudelle epäsuosittuja väestöryhmiä vastaan. (wiki)

...mutta se on vain siitä suunnasta. Jatkoa seuraa kunhan löydän asiayhteydet.

Homo Garrulus said...

Sairas itseään pyörittävä kone on kuten Saksa ensimmäisen maailmansodan jälkeen huono tunnistamaan omat negaatiot. Näin projisoituu vika muualle ja varsinkin ketteriin.

Homo Garrulus said...

Se, että sama tilanne näyttää täysin toisenlaiselta kun katsotaan ns. toisesta suunnasta eli kömpelöiden suunnasta ei ole helppo huomata.

Minä ne näen, kunhan saan tekstiä syntymään; olispa kone joka ei ole suorassa suhteessa microsoftiin tai suorassa suhteessa googleen: jäykkiin ja ketteriin.

Ei ole. Löytäkää se ensin.

Homo Garrulus said...

Tuon wikin tekstin oli ketterät kirjoittaneet tai niin uskon koska roomalaiskatolinen kirkko on pakattu tähän yhteyteen. Jos olisi kömpelöt tai jäykät niin olisi ollut suhde Kristinuskoon ylipäänsä tai suorempi viittaus historiaan eikä lainkaan uskontoon. Kömpelö näkee uskonnot mutta jäykkä ei, joka on itse sen osa.

Homo Garrulus said...

Russell huomautti, että ananas tunnistetaan kun se on kerran tullut tutuksi. Se, joka on kerran ja useamman kerran tullut tutuksi ei saa huomiota, on osaksi itseä.

Rauno Rasanen said...

HG,

ripuliin verrattava kommenttisekoilusi todistaa jälleen, ettet ole täysissä järjissäsi.

Muistutan ties kuinka monennen kerran, että tämä blogi ei ole mikään ilkeitten perhepsykopaattien ikioma Messenger.

Olet HG häpäissyt itsesi julkisuudessa jo niin monta kertaa, ettet tule ikinä saamaan töitä kuin 'glädjeflicka'na degeneroituneen rantaruotsalaisen uusköyhälistön bajamajoista - jos enää edes sieltä.

Delete alkaa paukkua - ja ansaitusti.

Homo Garrulus said...

???
Miksi lähettävät ihmisiä etukäteen fokalisoituneena ns. tarkistamaan olenko sitä tai tätä? Miksi en tajunnut sitä ensinnäkään itse - olenhan ollut monta kertaa aikaisemmin vastaavissa rahan renkien syynattavana. En ole microsoftin kaveri (=länsi, öljy) enkä ole googlen kaveri (=itä, metalli) vaan olen kasvatuksen osalta tajunnut, että maailman ongelma on liika määrä miehiä, joille ei riitä olemista. Se on biologinen onglema: meidän kuuluisi olla kuin mehiläisorganisaatio muutama naaras ja runsas määrä miehiä, nyt on naaraita liikaa ja miesten maailma yrittää prässätä omaa jälkeläistään.

Se on ongelman ydin. Häpeä itse senkin kiero.

Mene hammaslääkärille.

Homo Garrulus said...

Varken bi eller honung för mig - tajusin lähtökohtaisesti ettei tule olemaan yksikään mies joka uskaltaa puoltaa eikä yksikään nainen, jolle se olisi luonnollista koska pelkäävät.

Ironmistress said...

Jopa monet fiksuimmista ja lukeneimmista luulevat, että osoittaa syvällisyyttä osata argumentoida jonkun kaavan mukaan - malliesimerkkinä papukaijamaisesti yhtä ja samaa mantraa toistava Ironmistress, joka deterministisen newtonilaisen mekaniikkansa törmätessä paradokseihin kuitenkin yhä kieltää indeterminismin mahdollisuuden ovelasti myöntämällä Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen (jonka mukaan sattuma on kuin onkin kalkyloitavissa mutta epätarkasti; - on siis olemassa todennäköinen sattuma,

Näin siis reaalimaailmassa.

Mitä Newtoniin tulee, niin hänen mekaniikkaansa opetetaan yhä joka ainoassa maailman yliopistossa ja teknisessä korkeakoulussa. Se on täysin validia. Ei Einsteinin mekaniikka osoittanut newtonilaista vääräksi. Se vain täsmensi sen erityistapauksekseen silloin, kun v << c.

josta havainnoitsijan aiheuttama vääristymä on osattu laskennallisesti poistaa /rr ;\) - varsinkin silloin, kun tulee kyse tietoisuuden ontologisesta perustasta.

Näin tuo on, ja Heisenbergin epätarkkuusperiaate sisältyy fuksifysiikan perusteisiin.

- Mistress ei ymmärrä dialektisesta ajattelusta ja päättelystä juuri mitään vaan pelaa kuolleilla muodoilla eli numeroilla, kaavoilla ja mallinnuksilla.

Siksi, että vain sillä, onko malli sovellettavissa reaalimaailmaan vaiko ei, on merkitystä. Reaalimaailma on jokaisen argumentaation kaikkein kovin testi. Se ratkaisee, onko kyse validista argumentaatiosta vai pelkästä hölynpölystä.

Dialektiikka on hölynpölyä. Dialektinen ajattelu on 1900-luvulla tuottanut jo kaksi katastrofia - sosialismin ja kansallissosialismin. Eikö olisi sinunkin jo aika irrottautua toimimattomaksi havaitusta maailmankuvasta ja omaksua luonnontieteellinen maailmankuva?

Ei! Todellista syvällisyyttä on pitää oma päänsä - olla itsepäinen ja etsiä omaa näkemystään vaikka iskisi päätään seinään.

Argumentin totuusarvo ei edelleenkään riipu argumentin esittäjän persoonasta. Siksi se omakin näkemys voi olla väärä, jollei sitä voida osoittaa oikeaksi. Väärän argumentaation itsepäinen esittäminen ei ole syvällisyyttä, vaan typeryyttä.