May 31, 2013

Empiristin ennakkoluulo

[....] [M]etafysiikka on ankarimmassakin metafysiikanvastaisessa argumentaatiossa läsnä, haluaa tutkija sitä tai ei. Käsitys, jonka mukaan metafysiikasta vapaa tiede olisi edes mahdollista, on itsessään yliaistillinen ja metafyysinen, sillä se ei voi perustua varmennettaviin aistihavaintoihin. Tästä muodostuu kaikkea jyrkkää empirismiä vaivaava kehäpäätelmä: väitettä, jonka mukaan tiede voi perustua vain aistein havaittuihin ilmiöihin, ei voida itsessään havaita aistein. [....]
.
Panu Minkkinen: Järjen lait – Kant ja oikeuden filosofia [s. 103-104]
*

No comments: