May 21, 2013

Päre-Hamlet nihilismin ihmemaassa

Ecce homo/Katso ihmistä
.
Kommentti Valkean kommentteihin edellisessä päreessäni.
.
Kukin taaplatkoon minun puolestani tyylillään, mutta minun ei välttämättä tarvitse pitää heidän tyylistään. En ole mikään katteettomiin, voimattomiin ja jo tämän vuoksi tekopyhiin korulauseisiin rakastunut globaali-suvaitsevainen hienopersehumanisti vaan yritän pelkästään sietää tiettyjä ihmisiä, jotka edustavat minulle tiettyä asennetyyppiä, jota inhoan. He saattavat yksilöinä olla ihan siedettäviä, mutta edustavat mielipiteissään jotain, mitä minä en siedä.
*
Tyypin ja yksilön välisen kategorisen/ontologisen eron tekeminen on kuitenkin ratkaisevaa sen kannalta päädynkö tyypittelyissäni rasismiin vai en. Koska tyypit ovat pelkästään yksilöistä tehtyjä enemmän tai vähemmän fiktiivisiä yleistyksiä, joilla ei voi määrittää yksilön todellista luonnetta ja persoonaa, ei tällaisen erottelun pohjalta voi johtaa edes loogisesti pätevää ihmisluonnon yleistä ‘genealogiaa’ – ei rasistista eikä demokraattista.
.
Samalla tuo erottelu kuitenkin vie periaatteellisesti pohjan myös tieteellisiltä yleistyksiltä, mitä ihmisluontoon tulee. Tietysti ne, jotka uskovat tieteeseen eli siihen, että objektiivinen maailma ja ihminen on ‘löydettävissä’ havainnoissa, joita arvioidaan mittareiden, metodien ja tilastollisten kriteerien avulla, väittävät, että myös ihmisluonto voidaan määritellä tieteellisesti objektiivisella tavalla. He eivät kuitenkaan voi välttyä mittariensa/kriteeriensä ‘ideologisuudelta’ [‘perspektiivisyydeltä’] ja siten tilastollisten yleistyksiensä epävarmuudelta, mistä seuraa, että etenkin ihmistieteellisistä tutkimuksista saatu tieto on periaatteessa yhtä käyttökelpoista yhteiskunnalliseen ‘levitykseen’ kuin mikä tahansa vähemmän tieteellistä tunnustusta saanut teoria.
.
Tieteellisen menetelmän ja spekulatiivisen teorian tuottamaa tietoa ihmisluonnosta on viime kädessä mahdoton erottaa pätevästi toisistaan. Tieteellinen päättely ei siis voi lähtökohdissaan ja yleistyksissään täysin välttyä rasismilta ja ylipäätään ihmisen esineellistämiseltä/välineellistämiseltä, mutta se pystyy toki korjaamaan eli tarkentamaan itseään ja lopputuloksiaan, mihin dogmaattinen ja stereotyyppisiin yleistyksiin tukeutuva päättely [kuten rasismi] ei kykene ja mitä se ei edes halua.
*
Sitkeästä ja ilkeästä kritiikistäni huolimatta en ole mikään vallankumouksellinen. Vallankumous on pikemminkin voluntaristinen tunnetila kuin intellektuaalinen strategia, joka realisoituessaan tuhoaa lähes kaiken ympäriltään ja nostaa valtaan tyrannin - millä nimellä häntä/sitä sitten kutsutaankin. Myöskään yhteiskunnan perustavien instituutioiden hajottamista ajavat anarkistit [nuo vallankumouksen infantiilit utopistit] eivät koskaan ole saaneet rakennettua ainuttakaan demokraattista yhteiskuntaa. Miksi kannattaisin tällaisia aatteita? Mieluummin olen rahan valtaa räksyttävä rakkikoira kuin tyrannia palveleva lakeija, jolla ei ole omaa tahtoa.
*
Ihmisen ei tarvitse päätyä pessimismissään anarkistisiin äärimmäisyyksiin ollakseen uskomatta sellaisiin perusteellisiin muutoksiin [tai edes niiden mahdollisuuteen], jotka pelastaisivat ihmiskunnan samalta kohtalolta, johon niin monet muut eläinlajit ovat ajautuneet erikoistuessaan erittäin menestyksekkäästi tietyissä olosuhteissa tiettyyn ravinnon hankkimis- ja lisääntymistapaan, eikä ‘eskatologinen' [‘lopunajallinen’] asenteeni olekaan tehnyt minusta absoluuttista nihilistiä ja misantrooppia, koska en tapa itseäni enkä muita [kuten johdonmukaisen misantroopin pitäisi] enkä ymmärtääkseni muutenkaan ole mikään hirveän paha tai mieleltäni kovin vinksahtanut ihminen.
.
Totean vain, kuten entinen prinssi, että ‘Tanskan maassa on jotain mätää’ kykenemättä ratkaisemaan, mitä asialle lopulta voisi tehdä, jos mitään, ja ihmettelen, mihin helvetin kuuseen olenkaan sattunut syntymään. Täällä kukoistaa tekopyhyys, kateus ja ahneus. Mainokset ovat näiden luonteenpiirteiden ja taipumusten kuvottavimpia ilmentymiä, eikä tämä tunne ole pelkästään minun henkilökohtainen harhani [lukekaa vaikka 1600-1700-luvun ranskalaisia moralisteja], vaikka kieltämättä olen ‘yliherkkä’ kaikenlaiselle lipevyydelle, alentuvuudelle sekä tosikkomaisen pompöösille paatokselle, joka ilmentää sekä dogmaattista ideologiaa että kaikkitietävää narsismia [ehkä olenkin jonkinlainen narsisti, joka on kehittänyt itselleen kriittisyydestä masokistisen perversion ; \].
*
Kriittisyys sinänsä/itsessään oikeuttaa oman merkityksensä, mutta mikään itsetarkoitus se ei silti ole eikä voi olla, sillä äärimmäiseen pessimismiin päätyessään kritiikki a] esimerkiksi Foucault’n ‘huolettomana positivismina/nominalismina/nihilisminä’ syö kehäisesti omaa uskottavuuttaan kuten kaikki äärirelativismi [ilman kiinnittymistä (ikään kuin se olisi mahdollista) minkäänlaisiin tiedollisiin kriteereihin tai intuitiiviseen varmuuteen, on mahdotonta ilmaista yhtään mitään kohtuullisen koherentilla ja siedettävästi ristiriidattomalla tavalla], b] jokainen kriitikko joutuu pitämään omaa makuaan ja intentiotaan pätevänä, sillä mihin muuhun hän pystyisi kritiikkinsä perustamaan kuin omaan ‘varmuuteensa’ [joka ei kuitenkaan/tietenkään ole tietoa vaan eräänlaista enemmän tai vähemmän perusteltua vakaumusta].
*
Totuus on minun perspektiivistäni katsoen eräänlainen Jumala, johon uskotaan – joko perustellusti tai ilman. Myös nihilismi on eräänlainen perimmäinen Totuus/Jumala, joka nousee alunperin nominalismin aiheuttaman filosofi-teologisen [skolastisen] itseymmärryksen hajoamisen seurauksena renessanssin humanismissa [ihminen jumalana], uskonpuhdistuksessa [Jumala ihmisenä] ja modernin luonnontieteen innovaatioissa [ihminen luontona/eläimenä].
.
Ne, jotka väittävät vain tekevänsä empiiristä tutkimusta vailla metafyysistyyppistä tietoteoreettista kontekstia, valehtelevat. Maailmassa ei kukaan voi elää ilman käsitystä siitä, mikä on totta ja mikä ei - niin mikro- kuin makrotasolla. Niinpä fysikalistit, jotka eivät totuuden käsitettä sano tarvitsevansa, päästävät pääovesta ulos heittämänsä käsitteellis-teoreettisen totuuden keittiön kautta takaisiin ajatteluunsa – nyt vain lukumystiikaksi transformoituneena ja/eli tietoisuudesta torjuttuna gnostilaisuutena.
*

5 comments:

Valkea said...

Rauno,

lienee syytä muistuttaa, että toimin tässä blogissa ajoittain kaikunasi. Jos kaiku ei miellytä, kannattaa pohtia pitäisikö itseä muuttaa.

Rasismi -sana on tarkoitukseltaan epäselvä, ja siihen on ladattu paljon sekasotkuisia merkityksiä ja tuomitsevaa moralismia. Tätä pahentaa se, että viljelet rasismi sanaa ympäriinsä kuin maanviljelijä siemeniä, ja käytät sitä jonkinlaisena universaalina vastustamisesi symbolina tilanteessa kuin tilanteessa. Rasismi -sanaa käyttävä ei pyri keskustelemaan, vaan tukahduttamaan keskustelun moraalisella tuomitsemisella; "Väitän, että sinä teit väärin ja olet siten minulle velkaa (korvaus- ja hyvitysvelvollisuus syyllisyydestä) vaikenemisen ja myöntymisen siihen mitä minä sanon." Koska ihmiset ovat yleensä hyvyyteen taipuvaisia, he usein myöntyvät rasismi -sanalla kiristämiseen. Rasismi -sanaan liittyy paljon salattuja merkityksiä ja tarkoituksia, joita sen käyttäjät eivät halua sanoa julki tai sen käyttäjät ovat hyödyllisiä idiootteja, joita eliitti käyttää hyväkseen omissa tarkoitusperissään.

Tuossa minun lähelläni puissa asuu oravia ja räkättirastasperhe. Jos esim. lokit lähestyvät räkättirastaiden reviiriä, räkättirastaat käyvät nokkimassa lokkeja niin, että höyhenet pöllyävät. Jos ei-sukulaisoravat lähestyvät oravasukulaisia, oravasukulaiset juoksevat pitkin maita ja puita niiden perässä kuin ruskeat salamat. Rajoja pidetään yllä kaikkialla luonnossa. Jos ihmisten keskuudessa ei pidetä yllä rajoja ja päinvastoin pyritään purkamaan niitä, on syytä katsoa tarkasti mitkä ovat tämän toiminnan todelliset motiivit. Propaganda usein väittää tai antaa ymmärtää, että tälle on altruistiset motiivit.

Rasismin vastakohta on näennäisesti suvaitsevaisuus. Tämä poikkeaa ihmisten normaaleista hyvistä yhteisöllisistä suhteista, joiden piirissä ihmiset aidosti pitävät ja välittävät toisistaan, ja auttavat toisiaan vastavuoroisesti, kukin kykyjensä mukaan. Suvaitsevaisuuden poliittisena tarkoituksena on sietää vaikutukseltaan negatiivisia ihmisryhmiä, ihmisiä, ilmiöitä, rikollisuutta, taloudellisia menetyksiä, yhteisöllisiä menetyksiä, kulttuurillisia menetyksiä, asuinalueiden huonontumista jne., ts. tarkoituksena on kiristää ihmiset sisäistämään eliitin politiikan negatiiviset ulkoisvaikutukset, samalla kun eliitti sisäistää politiikkansa positiiviset vaikutukset. Maahanmuuttajien halpatyövoima laskee työväenluokan ja keskiluokan palkkoja, ja hajottaa heidän järjestäytymistään, joka lisää yläluokan tuloja. Esim. Usassa 1965 alkanut maahanmuutto on lisännyt suuresti miljardöörien määrää ja tuloja, ja lisännyt tuloeroja yläluokan ja muiden välillä. Keskiluokka ja alaluokka ovat kurjistuneet, heidän mahdollisuutensa ovat vähentyneet, heidän asuinalueensa ovat usein muuttuneet huonompaan suuntaan, heidän tulonsa ovat vähentyneet, heidän työpaikkansa ovat muuttuneet epävarmemmiksi ja he tekevät silti entistä enemmän työtä, usein useampaa työtä samanaikaisesti. Vanhemmilla sukupolvilla oli tilastojen mukaan parempi elintaso kuin nykyisillä sukupolvilla; elintaso on laskusuunnassa. Lisäksi valtion tulonsiirroista ja palveluista kantaväestöä selvästi enemmän riippuvaiset, ja kantosuhdetta ja tuottavuutta/ henkilö heikentävät ja veroja lisäävät maahanmuuttajat ovat toimineet byrokratioiden ja poliittisten puolueiden asiakkaina.

Jatkuu ...

Valkea said...

Osa 2.

Suvaitsevaisuus-rasismi ideologinen sanadipoli on ahneuden, itsekkyyden, hyväksikäytön, moraalittomuuden ja manipuloinnin ilmentymä, imperialistisen kapitalismin ja sosialismin éthos. Tämän yhteisen éthoksen takia kapitalismi ja sosialismi ovat nykyisin symbioosissa toistensa kanssa. Em. sanat eivät voi toimia yksin, koska rasismi -sanalla pyritään luomaan kiristävää "moraalista" painetta suvaitsevaisuutta, tavoitetta, kohti. Suvaitsevaisuus taas pyrkii pohjimmiltaan globaaliin valtaan; kaikkien ihmisten täytyy kuulua eliitin vallan alle, yhteen globaaliin systeemiin. Siksi kaikkien muiden paitsi eliitin vallan asettamat rajat täytyy rikkoa sanadipolilla, ja vain eliitin määrittämillä rajoilla on legitimiteetti (rahan ja vallan asettamilla rajoilla). Mikään ei saa rajoittaa eliitin globaalia ahneutta ja itsekkyyttä. Jos yritän mennä miljardöörin loisteliaaseen suureen asuntoon, jossa on paljon käyttämättömiä huoneita vetoamalla siihen, että kaikenlaiset rajat ovat rasismia ja/tai syrjintää, ja miljardöörin täytyy suvaita erilaisia ihmisiä rajojensa sisällä, ja pitäisi pyrkiä globaaliin tasa-arvoon, kuten miljardöörikin meitä usein muistuttaa, nämä sanat eivät jostain syystä tehoakaan poliittis-yhteiskunnallisesti. Suvaitsevaisuus-rasismi sanadipoliin ja siihen läheisesti liittyviin sanoihin liittyy aina kaksinaismoralismi sen välillä mitä eliitti saarnaa ja mitä eliitti tekee. Yläluokka pystyy verosuunnittelulla, veroparatiiseilla, osakemuotoisilla tuloilla jne. maksamaan vähemmän veroja kuin keskiluokka, jolloin maahanmuuton verorasitus kohdistuu normaaleja palkkatuloja saavaan keskiluokkaan, joten yläluokka saa nämäkin negatiiviset ulkoisvaikutukset sälytettyä muille. Lisäksi yläluokka pelaa veroja maksavan keskiluokan ja tulonsiirtoja käyttävän alaluokan poliittisesti toisiaan vastaan, jolloin ne eivät voi yhdistyä eliittiä vastaan (hajoita ja hallitse).

Rauno, mitkä ovat sinun itsekkäät, manipuloivat, hyväksikäyttävät ja/tai moraalittomat syyt suvaitsevaisuudellesi? Jotain sinä kuitenkin siltä haluat itsellesi, niinkuin kaikki muutkin sen käyttäjät. Haluatko sinä moraalisäteillä "hyvyyttäsi" nykyisillä liberaaleilla moraalisilla standardeilla; haluatko sinä samaistua arvostamiisi sosialistisiin intellektuelleihin (sosialistisiin imperialisteihin), jolloin ehkä omakin intellektuaalinen statuksesi nousee (reflected glory); haaveiletko sinä aasialaisesta vaimosta vai lähi-idästä kotoisin olevasta homosta, tms.? Vai oletko sinä vain sosialisti-intellektuellien hyödyllinen idiootti, joka ei ymmärrä omaksumastaan propagandasta muuta kuin sen julkisen pintapuolisen merkityksen? Älkäämme unohtako, että alitajuntaiset tiedostamattomat motiivit ovat yhtä voimakkaita kuin tiedostetut motiivit, ja ne käynnistävät ja pitävät yllä yhtä suurta toimintojen kirjoa (E.g. Bargh et. al., 2000; Bargh et. al., 1995; Chen, Lee-Chai & Bargh, 2001; Chartrand, 2000; Chartrand & Bargh, 1996; Moskowitz, 1999).

Jatkuu ...

Valkea said...

Osa 3.

Valitettavasti suvaitsevaisuus vetoaa osittain ihmisten luontaisiin taipumuksiin, käyttää niitä hyväkseen. Ihmiset ovat luonteeltaan sosiaalisia ja yhteisöllisiä. Nyt kun yhteisöt ovat purkautuneet ja ihmiset ovat atomisoituneet kollektiivisiksi laumoiksi ja massoiksi, media, "koulutus" ja muu propaganda saa ihmiset kuvittelemaan, että he elävät yhä yhteisössä, kuvitteellisessa yhteisössä, jossa heillä on suunnilleen samat sosiaaliset velvollisuudet kuin yhteisössäkin; samat velvollisuudet muita kohtaan yleisesti ja auktoriteetteja kohtaan erityisesti (yhteisöä enemmän painotus auktoriteeteilla). Tämä sosiaalinen velvollisuudentunne on manipuloijille ja hyväksikäyttäjille aarreaitta. Ihmisten yhteisöllinen sosiaalinen sovittelevuus, altruismi, vastavuoroisuus, auttavaisuus, hyvä tahto, anteeksianto, välittäminen ja yhteistyö muuttuu liberaalissa yhteiskunnassa rasismi-suvaitsevaisuus manipuloinnin hyväksikäyttämäksi.

En itse tietenkään ole rasisti, koska rasisti ei kuvaa mitään, eikä ole minkään määritelmä, se on vain valheellinen poliittinen hyökkäyssana. Preferoin suomalaisia transaktioissa, elän mieluiten suomalaisten kanssa, muodostan parisuhteita suomalaisten kanssa ja toivon yleisesti, että suomalaisilla on riittävästi järkeä ja yhteishenkeä pysäyttää maahanmuutto ja kääntää se toiseen suuntaan ennenkuin se aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa. Suurin osa suomalaisista on implisiittisesti (revealed choice in economics) samaa mieltä. Tiedän hyvin kansojen psykologisten ja muiden ominaisuuksien huonommat ja paremmat keskiarvot ja yksilölliset vaihtelut. Mitkään toisten etnisten ryhmien yksilöt eivät aiheuta minulle yllätyksiä. Minulla ei ole stereotypioita. Mutta ei se silti muuta näkemyksiäni mihinkään suuntaan. Stereotypia on nykyisin liberaalien simplistinen stereotypia poliittisista vastustajistaan. Samanlaisia ovat kaikki muutkin heidän käyttämänsä poliittiset käsitteet. Ne hajoavat lähemmässä tarkastelussa. Miten ne voisivatkaan kestää, kun liberaalit eivät koskaan altista niitä todelliselle keskustelulle, jossa ne voisivat jalostua. Liberaalien tavoitteena on vain tukahduttaa rationaalinen keskustelu ja elää omassa kuvitteellisessa ideologisessa kuplassaan. Siksi sivilisaation tiimalasissa aika on käymässä vähiin.

Kolehmainen said...

Verraton suvaitsevaisuuden kuvaus! Kunnioittavat kiitokset "Valkealle"!
Luin hyvin samantyyppisen todistelun David Duken kirjasta "Juutalainen ylivalta". Kirja löytyy tunnuksella ISBN 978-952-92-8137-4.
Seuraavaksi Rauno ehkä huudahtaa "rasistin" lisäksi "antisemitisti" ja osoittaa minua sormellaan.
Kirjassa tosiaan todistellaan suvaitsevaisuuden poliittinen sisältö hyvin samalla tavalla kuin "Valkea" tässä edellä teki. Tosin "Valkea" hoiti asian tiiviimmin ja monella tapaa paremmin.

Valkea said...

Kolehmainen,

käyttämäsi manipulointimetodi tunnetaan psykologiassa nimellä syyllisyys assosiaation kautta (guilt by association). Siinä henkilöön X luodaan valheellinen yhteys henkilöön Y, jolla on negatiivinen maine. X ja Y esittäminen yhdessä siirtää ihmisten mielikuvissa Y:n negatiivista mainetta X:ään. Lisäksi syyllisyys assosiaation kautta helpottaa manipuloijan tilannetta. Hänen ei esimerkiksi tarvitse vastata keskustelussa tai väittelyssä X:n esittämiin asioihin. Se olisi (liian) vaikeaa. X:n mustamaalaus muuttaa keskustelun tilanteeksi, jossa X:n täytyy (jos manipulointi onnistuu) yksin selittää, että hän ei ole yhtä kuin mustamaalauksen sisältö. Syyllisyys assosiaation kautta on vastakkainen heijastunut kunnia -ilmiölle psykologiassa (reflected glory), jossa positiivinen assosiaatio johonkin henkilöön tai ryhmään nostaa henkilön statusta/ arvostusta/ mainetta/ kunniaa.