November 1, 2008

Kansalaistoiminta, yhteisöllisyys ja kommunismi

Kirjoitettu kommentiksi edellisen päreeni Sakotetaanko yhteisöllisyydestä? kommentaattoreille.
Kielimafia iltapäiväkäynnillä klo: 15.50.
*
Mitä tekemistä poliittisella kommunismilla, johon viittaatte, on kansalaistoiminnallisen yhteisöllisyyden kanssa, johon päreessäni itse viittasin? Kertokaa perustelut.

Voi tietysti olla, ettemme koskaan voi päästä yksimielisyyteen siitä, mistä yhteisöllisyydessä lopulta on kyse (koska emme edes ymmärrä, mistä oikein puhumme), mutta kovastipa yhteisöllisyyttä nyt vain kaivataan Jokelan, Kauhajoen ynnä muiden tragedioitten jälkeen. Jopa oikeiston taholla.

Kirjoitukseni kritiikki ei kuitenkaan ollut yksinomaan poliittista siinä mielessä, että epäselvästä yhteisöllisyydestä - sen puolesta tai sitä vastaan - puhuessaan poliitikko voi tarkoittaa ties minkälaisia tavoitteita (ja pyhittää ties mitä keinoja) ja ennenkaikkea mystifioida niitä - salata ja manipuloida - lopulta pettää lupauksensa, jos - kompromissin ja korruption eron hämärtyessä - vallassapysyminen ei muuten onnistu.

Kyse on samalla filosofisemmasta ongelmasta.

Yhteisöllisyyshän on samanlainen metakäsite kuin jumala, onni, vapaus, tasa-arvo, kauneus jne. Kaikki nämä ovat suuria käsitteellis-diskursiivisia utopioita ja ideaaleja, joiden perään haikailemme. Olemme aina haikailleet.

Melko yleisesti siis kuulee nykyään väitettävän, ja jos asiaa semanttisesti, ontologisesti sekä aatehistoriallisesti täsmennetään/selvennetään, pitää täysin paikkansa, että kaikki edellä mainitsemani ideaalit, utopiat ja illuusiot on nykyaikana jollain merkillisellä tavalla - jos ei kadotettu niin ainakin banalisoitu, latistettu ja trivialisoitu hedonistis-konemaisen kilpailukultin alttarille.

Silti kyseisten ideaalien kadottaminen elävinä fantasioina näyttäisi samalla aiheuttaneen jonkinlaisen psykologis-eksistentiaalisen trauman. Ja nyt nuo ihanteet (ja arvot) pitäisi muka löytää ja kyetä toteuttamaan tulevaisuudessa uudestaan.

Tämä ei tule onnistumaan kuin yksittäisissä tapauksissa, yksittäisten ihmisten ja yksittäisten yhteisöjen piirissä.
*
Lukuunottamatta ehkä niitä, jotka saavat ihan aidosti tyydytystä työstään (heitäkin sentään löytyy), en voi olla kärjistäen kysymättä laajemmin, miten löytää onnea sellaisesta toiminnasta, jonka eteen ei tarvitse (ainakaan ajatella keskittyneesti ja pitkäjänteisesti) nähdä muuta vaivaa kuin pelata jotain peliä (tarkoitan nyt lähinnä pokeria ja lottoa jne. - en liikunnallisia lajeja) tai katsoa tv:stä jotain typerää viihdettä (toki joskus voi löytää erittäin hyvätasoisiakin sarjoja) tai - mikä on vaikutukseltaan kaikkein nopein versio edellisistä: ostaa pullo viinaa - ehkä mieluiten hankkia kovia huumeita ja ajaa itsensä addiktioon?

Toisin sanoen ja kysyen - tehdäkseni taas melkoisen hypyn yksityisestä yleiseen: miten voi mimeettisen kilpailun, prostituution ja addiktion kulttuuri rakentua sellaisen yhteisöllisyyden varaan, joka olisi kantilaisittain vapaaehtoista sitoutumista johonkin universaaliin eettiseen maksiimiin? Miten saavuttaa yhteisöllisissä asioissa sensus-communis, joka ei olisi jonkun intressipiirin yksipuolisesti sanelemaa tai pelkkää byrokraattisen proseduurin tuottamaa äänestyslottoa? Miten kommunikatiivinen toiminta (erotuksena strategiseen) voi mahdollistua tänä uuden yleiskatsauksettomuuden (tai ideologisen näköalattomuuden) aikana, jolloin arvoista on tullut kaupallisia intressejä ja demokratiasta teknobyrokratiaa?

Ei kai mitenkään. Vaihtoehtoina on kokeiltu kommunistista ja (paraikaa kokeillaan) 'kapitalistista' totalitarismia (esim. Kiina), joskin vallitseva käytäntö länsimaissa näyttäisi olevan laissez-faire-anarkia, jota pyritään kontrolloimaan bethamilaisen panoptikonin periaatteella - ikäänkuin näkymättömän (byro-, bio- ja tekno-) vallan toimesta - toisin sanoen plutokraattisen oligarkian intresseistä käsin - plutokratian, joka on 'naamioitu' demokratiaksi ja liberalismiksi.
*
Kirjoitukseni pointti löytyy siitä, että Aholansaaren yhdistyksen kaltaista, suhteellisen pienen piirin kansalaisyhteisötoimintaa voi varmasti pitää ainakin yhdenlaisena, sellaisen yhteisöllisyyden ilmentäjänä, jota tässä, perinteisessä ja 'sisäisesti' (mutta ei poliittis-ideologisesti) utooppistyyppisessä yhteistoiminnallisuuden korostamisessa, tarkoitan.

Aholansaari-esimerkin ja kommunismin sekoittaminen toisiinsa yhteisöllisyydestä puhuttaessa sen sijaan antaisi ymmärtää, että kirjoittajat eivät joko osaa tai halua tehdä semanttisia tai ylipäätään hypoteettisia käsite-erotteluja tai sitten heidän asianaan on ollut pelkkä hedelmätön provokaatio vailla mitään rakentavaa perspektiiviä.

PS.
Yhteisöllisyydestä käytetään yhteiskuntafilosofiassa väärän käsiteassosiaation herättävää termiä: kommunitarismi, jolla ei ideologisesti ole mitään tekemistä poliittisen kommunismin kanssa. Asiaa voi selventää halutessaan annetuista linkeistä. Niistä saa ainakin yleiskuvan käsitteen käytöstä filosofiassa.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Communitarism
http://en.wikipedia.org/wiki/Communitarianism

19 comments:

anonymus Forever said...

väittäisin että yhteisollistyminen tulee tapahtumaan
ihmisetkin muuttuvat taitavemmiksi psyykkisesti
mutta sehan ei ole mielenkiintoista

dudivie said...

älä nyt rauno hermostu kyllahan me kapitalismia tarvitaan

Anonymous said...

Puhu suoraan talkootoiminnasta niin tyhmemmätkin ymmärtävät.

Rauno Rasanen said...

anonymous forever (I doubt it)

'ihmisetkin muuttuvat taitavemmiksi psyykkisesti'

Olispa kiva tietää millä lailla. Kyllä se on kiinnostavaa. Se jos mikä. Sillä tulevaisuuden yhteisöllisyys korostaa yksilöllisyyttä - eikö?

dudivie

Hehheh. Totta kai me kapitalistia tarvitaan. Ainakin minä. En voi elää ilman kapitalistia. Jos kapitalistia ei olisi, hänet täytyisi keksiä. Menettäisin nimittäin elämäni tarkoituksen, jos en saisi haukkua kapitalistia.

dudivie said...

no ei se kai noin mene
silloinhan olisit kaikista onnellisin..

Rauno Rasanen said...

anonymous

'Puhu suoraan talkootoiminnasta'

Okei. Vaatimuksesi on perusteltu, mutta vaatii vielä selvennystä.

Yhteisöllisyys toteutuu usein käytännössä ja juuri tässä tapauksessa talkootoimintana, mutta miten on toisinpäin?

Kattaako yksittäinen talkootoiminta käsitteen yhteisöllisyys kaikki ilmenemismuodot?

Miksi yleisempiä ja abstraktimpeja käsitteitä ylipäätään käytetään?

Siksi, että niillä voidaan kätevästi viitata tietyn tapahtuma- ja toimintatyypin useampiin yksittäisiin käyttötapoihin.

Tällöin ei tarvitse kuvailla erikseen (ellei sitä nimenomaan kysytä) esimerkiksi 34:ää eri yksittäistä havaintoa, objektia tai ilmiötä, joilla näyttäisi olevan useita samankaltaisia piirteitä, mutta jotka eivät silti ole identtisiä - siis kopioita toistaan.

Kavioeläin tarkoittaa yleensä hevosta, ja hevosiin kuuluvat esim. nuo ja nuo eri yksilöt.

Käsitteiden hierarkia vaikkapa lajin, suvun, tyypin ja yksilön skaalassa helpottaa havainnon, ajattelun ja käsitteen analyysin asiaa.

Yhteisöllisyydellä puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia toimintoja ja tapahtumia (kuten talkootoiminta), joita kuitenkin yhdistävät yhteiset päämäärät ja arvot.

Tämä monenlaisten toimintojen ja niitä yhdistävien arvojen/tavoitteitten rypäs on siis kätevää niputtaa käsitteen yhteisöllisyys alle.

Pelkästään talkootoiminnasta puhutaan korostetusti silloin, kun kuvataan tuon yhteisöllisyyden tiettyä, yksittäistä ilmenemistapaa/-muotoa tiettynä aikana, tietyssä paikassa.

Eli siinä sulle joitain perustelujani käyttää käsitettä yhteisöllisyys pelkän talkootoiminnan sijasta tässä kirjoituksessa.

Mutta kuten sanottu - otan kritiikkisi vakavasti. Olisin voinut ja ehkä minun olisi selvyyden vuoksi pitänytkin mainita, että yhteisöllisyys juuri Aholansaaren tapauksessa toteutui talkootyön muodossa.

Rauno Rasanen said...

dudivie

'no ei se kai noin mene
silloinhan olisit kaikista onnellisin..'

Ihan pätevästi päätelty. Jostain syystä en kuitenkaan ole onnellisin - tai mistä minä tietäisin, kuka on onnellinen ja kuka ei. Vertailuista nyt puhumattakaan. Voin vain luulotella jotain intuitioni ja ironiani lähtökohdista.

pashalsta ponimaaju said...

kommunismistako kavioelain?

dudivie said...

voih ajattelin etta saisin jopa tutustua onnelliseen, mieheen

dudivie said...

nojoovoiko kriitikko olla Onnellinen
minulta loppuui kritiikki siina kohtaa kun kohtasin asioita joille en voi mitaan

Rauno Rasanen said...

pashalsta ponimaaju

'kommunismistako kavioelain?'

Näin pääsi käymään ;]. Molemmat ilmaisut ovat muodollisesti laajemman abstraktiotason käsitteitä.

Käsitteiden sisällöillä (esim. psykologisilla ominaisuuksilla) ei tässä esimerkissä ole kuitenkaan mitään merkitystä, mutta loogisesti ne siis ovat käsitehierarkiassa samaa muotoa tai samankaltaisessa asemassa.

Homo Garrulus said...

http://homogarrulus.blogspot.com/search?q=kommunitarismi
Poistivat aforismin: "livet är ett ordens stötesten" eli sanat ovat sekamelskan alku ja loppu.
Mutta ei enää näy linkissä, joka oli selittävä. Toisaalta aikamme vilosohvi Niinipluto on sanonut samaa:
Miten sanat sekoilevat (1996; valtionhallinnon kehittämiskeskus)

Informaatio, tieto ja yhteiskunta.

Kom=tule
Kommun=kunta
Kommuni=yhteisö
Kommunis=tavallinen
Kommunitar=kuntanainen
Kommunitaris=kunnan sanat naisen määräämänä
Kommunitarismi=samasta ismi
eli johdonmukainen tapa

..

Naisen logiikka naisilta miehille. Lue ja seuraa talutushihnalla: kom kom lilla gubben. Kom hit - ohjaamme sinua tiedät millä.

Kommunismi=tavallinen vedätys tuosta opittuna; kateus edellä.

ninni said...

Kommuunismi?

Homo Garrulus said...

Sitä ei olla kokeiltukaan. Olisko siinä jotain muutosta?

Kommuu-nismi. Yhdessä nissit ja nasset.

Anonymous said...

Ja boltsit, baltit, bolsevikit ja paavin pallit... Joo joo joo.

Homo Garrulus said...

Sniper, deeper, diaper
http://www.youtube.com/watch?v=o79m2xnYD3k
isänmaan kautta kuules RR.
Ei itketä lauantaina, antaa iineksen hoitaa pillittämiset
http://www.youtube.com/watch?v=-7O1zx2377E
eikä maanantainakaan...

Onko parempi näin?

Rauno Rasanen said...

HG

Mitä helvettiä sä oikein kohkaat? Ei kolahada - ainakaaan toistaiseksi. Ota iltalääkkeet ja painu pehkuihin.
Ja yritä keksiä jotain uutta tuohon niin sanottuun huumoriisi. Tällä hetkellä se vaikuttaa lähinnä epätoivoisen sekavalta sätkimiseltä.

Judge Dredd said...

Just niin. Oli jo aikakin sanoa ruma sana niin kuin se on.

Homo Garrulus said...

Ruma sana.