May 27, 2008

Sitaatteja Zizekiltä 12 - subjektin ja substanssin suhde

Ote Ernesto Laclaun esipuheesta Ideologian ylevään objektiin.

"Toinen avainkohta [Zizekin kirjassa] viittaa substanssin ja subjektin väliseen suhteeseen, jota käsitellään tämän kirjan viimeisessä luvussa. Subjektin redusoiminen substanssiin on Spinozan filosofian keskeinen propositio.
Sellaiset marxilaiset suuntaukset kuin althusserilaisuus [sekä reduktionistinen naturalismi ja oleellisin varauksin Nietzsche + poststrukturalistit] ovat omaksuneet tämän tunnuksekseen ('historia on prosessi ilman subjektia').

Mitään radikaalia objektivismia ei voi vahvistaa ilman tätä reduktiota. On tärkeää huomata, että tämä substanssin essentialismi esitetään tavallisesti ainoana vaihtoehtona subjektin essentialismille, joka vahvistaa subjektin täyteyden ja positiivisuuden (muistakaamme, kuinka kartesiolainen cogito suo muokkaamattoman subjektin kategorian subjektille itselleen).

Kun Zizek ottaa subjektin kategorian uudelleen käyttöön, siltä puuttuu kuitenkin kaikki substantiaalisuus:
'Jos olemusta ei itsessään halkaista, jos se ei havaitse itseään äärimmäisen vieraantumisen liikkeessä vieraana entiteettinä, niin silloin itse olemuksen ja ilmiön välinen ero ei voi establisoida itseään.
Tämä olemuksen itsehalkeama tarkoittaa, että olemus on 'subjekti' eikä vain 'substanssi'.

Yksinkertaistetusti tämän voi ilmaista toteamalla, että 'substanssi on olemus siinä määrin kuin se reflektoi itseään ilmiöiden maailmassa, fenomenaalisessa objektiivisuudessa, ja 'subjekti' on substanssi siinä määrin kuin se itse halkaistaan ja se kokee itsensä jonain vieraana, positiivisesti annettuna entiteettinä.

Voisimme sanoa paradoksaalisesti, että subjekti on substanssi nimenomaan siinä määrin kuin se kokee itsensä substanssina (jonain vieraana, annettuna, ulkoisena, positiivisena, itsessään olemassaolevana entiteettinä).
'Subjekti' on vain nimi tälle 'substanssin' sisäiselle etäisyydelle itsestään, tälle tyhjälle paikalle, josta substanssi voi havaita itsensä jonain vieraana."

Slavoj Zizek: Ideologian ylevä objekti, s. 12-13 (hakasulut RR)

No comments: