May 28, 2006

Pullonheittäjien maailma

Lisäkommenttia edellisiin Saaran blogin päreen kommentaareihin.
(PS. kirjoitettu klo: 19.00 + myöhempiä tarkistuksia ja lisäyksiä)

*
Sedis kirjoittaa (ote kommentista)

Trendi alkoi kaikkien pullojen rikkomisena keskustassa yli 10 vuotta sitten. Nyt niitä on sitten alettu rikkoa ihmisiin satunnaisperiaatteella. Miksi idiotia on niin suosiossa? Relativismin vuoksi?

*
SAARA (ote kommentista)

Kuinkahan pitkälle relativismissa ollaan valmiita menemään? Luolamiehen tasolle, kenties. Oliko se niin, että taide näyttää suunnan, kuten relativistitaiteilija Teemu Mäki asiasta on ajatellut ja ilmeisen onnistuneesti.

*
Niinpä.

Pitääkö tässä taas ryhtyä lukemaan Hobbesia, joka kirjoitti Leviathanin paljolti juuri reformaation (käytännössä lahkolaistumisen) sekä Englannissa että manner-Euroopassa aiheuttamien levottomuuksien takia.
(Taustalta löytyy tietenkin Englannin sääty-yhteiskunnan muutosprosessi - vrt. talonpoikaiskapinat Euroopassa).

Kun ihmiset saavat uskoa, mihin haluavat, niin siitä tulee tappelu.

Tarvitaan siis "Suvereeni" (ylin poliisivalta), joka ottaa oikeudekseen (tai jolle annetaan oikeus=Yhteiskuntasopimus kuten Hobbes haluaa ajatella) panna pahimmat rellestäjät telkien taakse ja nopeasti, koska he uhkaavat Suvereenille annettuja vapausoikeuksia.

Vaarana ja riskinä tällaisessa yhteiskuntasopimuksen versiossa tietysti on (ei kuitenkaan Hobbesin mielestä!), että ylin lainsäätäjä-poliisi kaappaa kaiken vallan itselleen - joko nopeasti tai käyttämällä Vladimir Putinin taktiikkaa.

Mutta tämä nykyinen hällä-väliä-relativismi johtaa aivan varmasti täyteen anarkiaan. Odotan innolla, miten Kokoomuspuolue reagoi asiaan.

Kokoomuksen konservatiivisiipi varmasti haluaa poliisivalvonnan tehostuvan, mutta entäs nämä zazi-syskowitsit?

Heillehän laajempi yhteiskunnallinen suunnittelu ja valvonta merkitsee tukahduttavaa paternalismia (holhousta), joka estää vapaan kaupankäynnin ja vapaan markkinatalouden Pyhän Sanoman levittämistä.

Toisin sanoen - jos zazi-syskowitsit vaativat tiukentamaan poliisivalvontaa, he tulevat siinä kaivaneeksi maata oman vapauskäsityksensä alta.

Tämä väite saattaa vaikuttaa äärimmäisen liioitellulta, mutta tarkastellaan asiaa lähemmin.

*
Kuvitelkaapa sellainen tila, jossa vallitsee libertaristinen laizzes-faire eli "antaa mennä"-politiikka.
Thomas Carlyle kirjoitti 1800-luvun Englannissa, että laizzes-faire on yhtä kuin "anarkismi+poliisi".
Mutta eikö tämä ole mahdoton yhtälö?

Eikö koko vapaan markkinatalouden ja sen eettisen edellytyksen eli relativismin (*) ja (jopa yksityisten) poliisivoimien varaan perustuva yhteiskunta muistuta jälleen sitä Hobbesin kuvaamaa luonnontilaa, jossa ihmiset pyrkivät nuijimaan kilpailijansa hengiltä saadakseen itse lisää Lebensraumia (elintilaa)?

Poliisina tällaisessa "populaatiossa" toimii se, jonka nuija kumahtaa kovimmin, eli vallitsee vahvimman laki.

(*) Tietenkään esimerkiksi englantilainen imperialismi ei julistanut mitään arvorelativismia aatteiden tasolla. Se julisti englantilaisen hallintokoneiston arvomaailmaa.

Kapitalismin paradoksi onkin siinä, että se vaatii kaikkien eettisten arvojen hyväksymistä vain kaupankäynnin vapauden nimissä. Vakaumuksen tasolla saatetaan olla sitten miten fundamentalistisia tahansa.

Koska vapaan vapaan markkinatalouden eettisenä perustana toimii tällainen (kalvinismista perua oleva) häikälemätön tekopyhyys ja teeskentely, ei liene yllättävää, että myös vakaumuksen tasolla ajaudutaan lopulta relativismiin.

Miten teeskentelijä voisikaan ottaa vakavasti edes omaa, virallista uskonkappalettaan tai moraalikoodiaan?

Mutta tilanne on vielä monimutkaisempi. Kun tämä kapitalisti-teeskentelijä lähtee tekemään kauppaa toisen kulttuurin alueelle, hänen fasadinsa toki on hyväntahtoinen, koskapa hän ("kaupallisessa") relativismissaan väittää arvostavansa tuon vieraan maan kulttuuria.

Ennenpitkää käy kuitenkin niin, että hän tahtoen tai tahtomattaan vie kyseiseen maahan oman kulttuurinsa ajattelutapoja sekä käytäntöjä.

Näin ollen vapaa kaupankäynti johtaa väistämättä globaaliin tekopyhien teeskentelijöitten maailmaan, jossa kukaan ei sisimmässään arvosta ketään - ei edes itseään - ellei tämä joku sitten arvosta itseään nimenomaan valehtelijana!

Tällaisesta maailmasta ei löydy vakaita perusarvoja, joiden perustalle ihmisten oikeudet ja velvollisuudet voisivat rakentua.

Se on Pullonheittäjien Maailma.

*
PS. Tämän jutun väitteet kapitalismista, vapaasta markkinataloudesta, libertarismista ja kalvinismista ovat tietenkin kärjistyksiä - taas kerran.

Tarkoitus ei ole mollata yrittäjiä tai kaupankäyntiä sinänsä vaan osoittaa yleisellä tasolla, minkälaisia eettisiä ristiriitaisuuksia ja jopa umpikujia, joista ei selviä kuin valehtelemalla, "kapitalistinen moraali" sisältää.

Sen verran täytyy myös lieventää, että nämä ongelmat ovat kaikkien ihmisten ongelmia, koska ei ole sellaista paikkaa tai mielentilaa, johon voisimme niitä paeta.

Mutta jos joku väittää, että nimenomaan relativismi on vapaan kaupankäynnin ja siten länsimaisen kulttuurimme eettinen perusta, niin tätä väitettä ei pidä hyväksyä - ei faktana eikä normina.
Relativismi on itsensä kumoava näkemys - sekä määritelmällisesti että käytännössä.

Kaikkein epäillyttävin, typerin ja inhottavin maailmankatsomus perustuu kuitenkin relativistisen laizzes-fairen ja kalvinistisen tekopyhyyden yhteistyölle.

Esimerkkinä tällaisen maailmakatsomuksen edustajasta käy erään johtavan, kapitalistisen suurvallan uskonnollisesti fundamentalistinen presidentti - niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin.

Tämän mielipiteen perusteluineen olen halunnut tuoda esiin. Amen.

No comments: