September 19, 2012

Darwinin Kelpoiset [DarK]

Taipumus luokitella ihmiset eläinten tavoin eri karsinoihin haluttujen ominaisuuksien perusteella on tyypillisesti bio-luonnontieteellinen tai ylipäätään kaikkeen tieteeseen sisältyvä yleisrasistinen metodilähtökohta. Rasismi siis nousee tieteestä itsestään eikä vain jostain muukalaisvihamielisestä tai uskonnollisesta ennakkoluulosta. Biologian funktionalistinen kelpoisuusajatus [jotkut elämän ilmentymät ovat geneettisesti 'kestävämpiä/arvokkaampia' kuin toiset] toimii ihmispopulaatioihin sovellettuna viime kädessä aina ja väistämättä rasistisena erotteluperiaatteena, joka on yhtä kuin [strategista hegemoniaa synnyttävä] luonnonvalinta evoluutiossa tai [harhautukseen ja kiristykseen perustuvat strategis-hegemoniset] markkinavoimat kapitalismissa.

E. O Wilson ja Steven Pinker ovatkin aikamoisia idealisti-hörhöjä yrittäessään kiertää tämän tosiasian ja kääntää sen jotenkin positiiviseen muotoon ihmisen ja ihmiskunnan kehityksen suhteen. Mutta oikeaoppiset bio-rasistit eivät vihreitten bio-humanistien tavoin vain unelmoi hyvästä ihmisestä ja paremmasta maailmasta: he toteuttavat sen ‘paremman maailman’ vaikka väkisin vai pitäisikö sanoa korrektisti bio-tieteelliseen luokittelu- ja kelpoisuus-ajatteluun tukeutuen, jolloin se, mikä toteutuu, on pikemminkin välttämätöntä kuin pakotettua – toisin sanoen luonnonvalinnan ja markkinavoimien tulosta.

Luonnontieteellinen teknologia, kapitalismi ja demokratia on nykyajan rasismin Pyhä kolminaisuus. Pääoman lobbaamaamalla kastroima muodollinen demokratia ja media lopulta vain legitimoivat tämän luonnontieteellis-kapitalistisen eskalaation. Darwinin Kelpoiset [DarK] rulettaa maailmantalouden pelipöytiä ja ÄO-genetiikan tutkimuslaboratorioita. DarK on se globaali Jytky, joka meille on tapahtumassa ja jolle me emme luultavasti voi enää yhtään mitään, vaikka tajuaisimmekin, että luonnonvalinta, kelpoisuus ja rasismi ovat yksi ja sama asia - myös älykkyyden mittauksessa.
* 
http://takkirauta.blogspot.fi/2012/09/periytyyko-akateeminen-koulutus-ja-miksi.html

2 comments:

Tomi said...

Mita sitten, jos evoluutioteoriasta nousisikin rasismi, mita en usko?

Kuitenkaan tama uhka ei muuta teorian totuusarvoa mitenkaan.
Vaikka teoriaa inhoaisi kuinka paljon tahansa, se ei silla epatodeksi muutu.

Rauno Rasanen said...

1
Olenko minä kyseenalaistanut evoluutioteorian tieteellis-tietoteoreettisen totuuden? En ole, mutta en myöskään tietoteoreettisena nihilistinä [siis tiedon, ei niinkään totuuden suhteen] ole kiinnostunut argumentoimaan yksittäisten evidenssien oikeutuksesta. Minua kiinnostaa pikemminkin se ontologis-tyyppinen seikka, miten ja millaisessa tarkoituksessa systeemi [tiede, diskurssi ylipäätään] evidenssiä käyttää: miten se normittaa tai ‘legitimoi’ perustelujen [loogisten, empiiristen ja retoristen] käytön.

2
Totuus-ilmapallosi kuitenkin ärsyttää minua ja siihen on selvä syy. Sinä olet, Tomi, metafyysinen materialisti, joka palvoo Reduktioksi kutsuttua maagista epäjumalaa. Eikö nyt hitto soikoon vanha kommunisti ole ymmärtänyt Friedrich Engelsiään? Dialektisen materialismin Hegelin luonnonfilosofiasta kupattu ja sovellettu tieteenfilosofinen ydinajatus on emergentti materialismi ja sen minä hyväksyn, kun taas sinä näytät jämähtäneen melkein joka asiassa reduktiivisen materialismin ja identiteettiteorian metafysiikkaan. Sama pätee mutatis mutandis Sammalkieleen ja hänen propagoimaansa Marxin tieteellis-historialliseen determinismiin. Te olette metafyysikkoja, en minä. Pohtikaa perusteellisemmin, mitä Marx ja etenkin Engels tarkoittivat materialismilla. Vai onko niin, että joudutte silloin kyseenalaistamaan joko oman metafyysis-deterministisen materialisminne tai emergentin dialektisen materialismin? Paha juttu teille – ei minulle, joka en roiku napanuorasta kiinni missään ideologiassa tai tieteessä.

Palaan aiheeseen hiukan syvällisemmin seuraavassa sitaattipäreessäni.