July 5, 2011

Pelkät teoreettiset oikeudenmukaisuusihanteet ovat hampaattomia globaalin rahavallan maailmassa

Ra-ha-val-ta

1
Yhteiskuntafilosofi John Rawls oli terävä tyyppi, mutta rahavaltaa ei kontrolloida saatikka sitten muuteta hienoimmillakaan analyyttisen filosofian teorioilla ja poliittisen liberalismin ihanteella. Siihen tarvitaan teorian lisäksi spontaania tahtoa ja organisoitua vastarintaa - ei niinkään sisällöllisesti tyhjää vapautta elää kapitalismin tuotemaailmassa. Rawls ajautuukin väistämättä plutokratian juoksupojaksi, joka näkee alla olevassa sitaatissa Kantin tavoin vain kaksi vaihtoehtoa: poliittisesta liberalismista kumpuavan oikeudenmukaisuuden tai nihilismin. Valitettavasti tällaisella asenteella ei plutokratiaa hetkauteta juuri mihinkään suuntaan. - - Mutta suuret kiitokset nyt kuitenkin. Olen oppinut Kantilta ja Rawlsilta erittäin paljon, mitä yhteiskunta- ja moraalifilosofiaan tulee.

Juha Sihvolan kirja Maailmankansalaisen uskonto [josta sitaatti löytyy] kannattaa ehdottomasti lukea, koska hän kuuluu niihin harvoihin intellektuelleihin, jotka pyrkivät yhä vielä näkemään kulttuuriset asiat kokonaisuuksina eikä pelkästään erityisalojen kautta, joita sitten kaavamaisesti ja tökerösti sovelletaan ihmisen symbolisen voluntarismin maailmaan.

2
'Vuosisatamme sodat ovat olleet äärimmäisen väkivaltaisia ja yhä tuhoisampia. Ne huipentuivat holokaustin maaniseen pahuuteen. Sodat nostavat terävästi esiin kysymyksen, pitäisikö pelkän vallan ja pakkokeinojen hallita poliittisia suhteita. Jos emme pidä mahdollisena kohtuullisen oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa valta on alistettu sen tavoitteille, ja jos ihmiset ovat enimmäkseen moraalittomia tai suorastaan parantumattoman kyynisiä ja itsekeskeisiä, voisimme kysyä Kantin tapaan, ansaitsevatko ihmiset lainkaan elää maan päällä.'

[John Rawls, Political Liberalism, 1996. Lainaus on kirjasta Juha Sihvola: Maailmankansalaisen uskonto, 2011]
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeudenmukaisuusteoria
http://fi.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://fi.wikipedia.org/wiki/Juha_Sihvola
http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/J%C3%A4rjen+%C3%A4%C3%A4nell%C3%A4++uskonnosta/HS20110423SI1KU02fkl
http://djpostl.wordpress.com/2011/05/02/the-republican-path-to-plutocracy/

No comments: