February 1, 2006

Kommunismin ja Islamin vertailua

Kirjoitettu alunperin kommentiksi Vääräuskoisen kommenttiin edellisen päreen tiimoilta. (Lisäyksiä klo: 21.40 ja 21.55)

*
Kommunismi ei ollut uskonto, vaikka sen omaksumisen psykologiassa, jos näin voi sanoa, oli paljon uskonnolliseen kääntymykseen rinnastettavia piirteitä.

Kommunistit halusivat tuhota oman aatteensa kanssa kilpailevan, Venäjän virallisen uskonnon eli ortodoksisuuden.
Eivät onnistuneet. Kommunismi kaatui, mutta ortodoksisuus ei.

Tietenkin myös Islam korvasi aikoinaan (600-luvulla) toisen uskonnon - lähinnä Bysantin poliittisesti heikentyneen ortodoksi-kristillisyyden (sekä juutalaisuuden, 700-luvun alussa myös Espanjan katolisuuden)- uudella uskolla, mutta mielestäni tilanne ei sittenkään ole täysin analoginen kommunismin kanssa.

Myönnän kyllä, että samaa pysähtynyttä dogmaattisuutta, mikä ilmenee diktatuurisena keskusjohtoisuutena, löytyy molemmista kuten henkilöpalvontaakin, mutta NL:n kommunismi oli englantilais-skotlantilaisen valistusaatteen, Ranskan vallankumouksen ja myöhäiskeskiaikaisen "mongolivallan" omalaatuinen hybridi.

Siitä tuli poliittista fanatismia, joka kaikessa ristiriitaisuudessaan (yksilön vapaus=pakotettu tasa-arvo) oli moraalisesti ja "käytännöllisen järjen" kannalta epäuskottavaa - ellei peräti ihmisluonnon vastaista, kuten eräs entinen NL-diplomaatti asian ilmaisi.

*
Uskonnollisesti perusteltuna (käsky-)moraali perustuu ikäänkuin valheeseen (Jumalan käskyyn - siis mikä jumala? missä?), mutta jos tuo valhe on uskottava, se toimii.
(En puutu siihen, mitä kaikkea "valhe" vaatii tullakseen uskottavaksi, mutta vastausta voinee etsiä esimerkiksi siitä, miten kukin uskonto korreloi "antropologisesti" ihmisluonnon kanssa.)

Kommunismin ihanne/uskottavuus ei toiminut, koska se oli globaalisti sekä huono talousjärjestelmä että "huono" uskonto.

"Huonona" uskontona tai pikemminkin uskonnon korvikkeena kommunismi ei antanut ihmisille metafyysista lohdutusta ja turvaa, jollaiseen "hyvä uskonto" kykenee.

(Klo: 21.40) Samaa voi kommunismi-rinnastuksen avulla väittää tietenkin myös teokraattisesta Islamista, mutta juuri uskontonsa takia Islam ei tule kaatumaan niin "siististi" kuin kommunismi, joka oli pelkkä tyhjä kuori - palvontaa ilman uskoa.

En usko, että Islam reformoituisi tai assimiloituisi toisiin uskontoihin ja siten ikäänkuin laimentuisi. Se on uskonnollisesti liian vahva ideologia sulautuakseen länsimaiseen, maallistuneeseen "synkretismiin".

(Klo: 21.55) Ainoa tapa, jolla Islam voi menettää nykyisen merkityksensä, on muslimien sisäinen hajoaminen vastakkaisiin leireihin - hieman samaan tapaan kuin tapahtui reformaatiossa (uskonpuhdistuksessa) 1500-luvulta eteenpäin.

Jos ja kun näin tapahtuu samanaikaisesti öljyvarojen vähenemisen myötä, niin tästä näkökulmasta katsottuna Bushin uusi uhkakuva vaikuttaisi konkreettisemmalta kuin mikään aikaisemmista: Iran on kehittämässä atomiasetta, jolla turvataan sekä Islam että "sen" öljyvarat.


(Kts. myös RAUNO RÄSÄNEN: Second Coming, Islamilainen maailma 2005)

No comments: