April 21, 2005

Mikä mättää luterilaisen papin toimenkuvassa?

Siteeraan jälleen Nietzscheä hänen ehkä loisteliaimmalta kirjoituskaudeltaan - "Hyvän ja pahan tuolla puolen" sekä "Moraalin alkuperästä" mestariteosten välisenä aikana - 1886 - kirjoitettu Iloisen tieteen 2. painoksen 5. kirja - 50 sivua + esipuheet tähän ja kahden muun teoksen kakkospainoksiin - olivat Nietzschen itsensäkin kielestä parasta asiaproosaa, mitä hän koskaan oli kirjoittanut.

358 - Hengen talonpoikaiskapina (sitaatti luvusta)

...Nykyisin jätetään varsin selvästi huomioon ottamatta, kuinka kohtalokkaan lyhytnäköinen, pintapuolinen, varomaton, Luther pohjaltaan oli kaikissa tärkeimmissä valtakysymyksissä, ennen kaikkea kansan miehenä, jolta puuttui kaikki hallitsevan kastin perintö, kaikki vallan vaisto: niin että hänen työnsä, hänen pyrkimyksensä tuo roomalais-rakennuksen korjaamiseen muodostui, hänen tahtomattaan ja tietämättään, hävitystyön aloitukseksi.

Hän mursi auki, hän repi rikki, rehellisen kiukkuisesti, siinä, missä vanha hämähäkki oli huolellisimmin ja kauimmin kutonut.
Hän toimitti pyhät kirjat jokaisen luettavaksi - niin ne viimein joutuivat filologien käsiin, toisin sanoen kaiken kirjoihin perustuvan uskon hävittäjien kasiteltäviksi.. Hän hävitti "kirkon" käsitteen hylkäämällä uskon kirkolliskokousten inspiraatioon: sillä kirkon käsite pysyy voimassa vain sillä ehdolla, että se inspiroiva henki, joka on kirkon perustanut, siinä vielä elää, vielä rakentaa, yhä jatkaa talonsa rakentamista.

Hän antoi jälleen papille luvan harjoittaa sukupuoliyhteyttä vaimon kanssa: mutta kolme neljäsosaa siitä syvästä kunnioituksesta, johon kansa, varsinkin kansan nainen, kykenee, perustuu uskoon, että henkilö joka on poikkeus-ihminen tässä suhteessa, osoittautuu muissakin suhteissa poikkeukseksi - juuri siinä on kansanuskolla johonkin ihmisessä olevaan yli-inhimilliseen, ihmeeseen, ihmisessä asuvaan vapahtavaan Jumalaan, hienoin ja palvovin asianajajansa.

Kun Luther oli antanut papille vaimon, hänen täytyi ottaa tältä pois korvarippi; se oli psykologisesti oikein (sic/RR); mutta siten oli oikeastaan hävitetty kristillinen pappi itse, jonka syvin hyödyllisyys on aina ollut siinä, että hän on pyhä korva, vaitelias kaivo, salaisuuksien hauta. (bolding/RR);
...........

Iloinen tiede (1882, 1887)

No comments: