February 29, 2012

Lait, ennen meitä syntyneet, nyt pörssikursseistamme näät


Mitä? Arpooko lotto meille myös varmemmat ja paremmat lait kuin pörssi? Jo on aikoihin eletty.
*
Kielimafian tarkennus [I,3] ja lisäys [Motto] - klo: 18.40.
*
Kirjoitettu kommentiksi Ironmistressin päreeseen Virkavallan huolena vankila ja tuonela - [osa III sisältää jo/myös viittauksia erääseen toiseen päreluonnokseeni].
*
Motto:
Yhdysvaltojen kutsuminen 'demokratiaksi' on loukkaus demokratia-sanaa kohtaan [Johan Galtung, 2011; sitaatti Patomäki: Eurokriisin anatomia, viite, s.151]

I
1
Aiheeseen liittyen kannattaa ehdottomasti tsekata linkin dokumentti. Se sisältää pöyristyttäviä faktoja USA:n lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta etenkin erään tummaihoisen etnisen vähemmistön tuhoamiseksi.

Päällepäin näyttää siltä, että oikeus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat, mutta totuus on täysin toinen. Avoimen rasistisuuden tilalle on tullut oveluudessaan vielä pahempi syrjinnän muoto eli arvokonservatiivinen uusliberalismi, joka on ryhtynyt systemaattisesti rampauttamaan ja siten likvidoimaan etnisten vähemmistöjen elinmahdollisuuksia, jotta valkoisen ylä- ja keskiluokan taloudellinen asema ja turvallisuus eivät vaarantuisi.

Tämä laajan skaalan yhteiskuntapoliittinen lamaannutus-operaatio toimii kuvottavan hyvin. Orjuus ja rasismi eivät suinkaan ole menneisyyttä vaan toteutuvat sekä Orwellin että Huxleyn päivitettyjen skenarioiden puitteissa juuri siinä maassa, joka on kuulemma syntynyt vapaudesta, julistanut aina vapautta ja ollut sitä ylpeä ja hanakka esittelemään varsinkin kaikille niille, jotka fasismin tai kommunismin nimissä estävät vapautta kukoistamasta Ameriikan malliin.

Voi kaikkien tekopyhyyksien perikalvinistinen pers - eh - asshole mitä shittiä tällainen vapauspuhe onkaan ollut ja yhä edelleen on.

Euroopassa valehtelemisesta joutuu periaatteessa vastuuseen ja jopa vankilaan [ainakin jos jää kiinni], mutta USA:n sentimentaalis-kalvinistis-konservatiivisessa liberaali-demokratiassa valehteleminenkin on vain tapa ilmentää yksilöllistä vapautta, jota ei saa rajoittaa.

2
Venäjän yksinvaltaisessa hallintojärjestelmässä valehteleminen näyttää sen sijaan olevan Vladimir Putinin ja hänen puolueensa yksinoikeus, mikä käytäntö ei loppujen lopuksi eroa amerikkalaisesta tekopyhyydestä kuin karkeitten pakkotoimiensa ja aggressionsa suoran voiman ja avoimuuden osalta. Vapaan amerkkalais-kapitalistisen maailman kansalaiset osaavat siis jopa valehdella riski-tehokkaammin ja ovelammin kuin entisen kommunismin jälkeläiset.

3
Mustaa etno-vähemmistöä tarkkaillaan ja rangaistaan USA:ssa esim. huumeitten hallussapidosta ja käytöstä kymmenkertaisesti tiukemmin kuin valkoihoisia, vaikka laki on kaikille sama [tämä on aito ja todistettavissa oleva eikä mikään asenne-fakta].

Rikosoikeudellisen käytännön eriarvoistava linja saavuttaa lopulta rasistisen päämääränsä [joka on pääosin tarkoituksellinen eikä 'vain' kontrafinaalinen], koska rikoksen uusintoja tulee tietysti moninkertaisesti herkemmin niille, joita varta vasten kytätään [mustien huumekäräytykset] kuin niille, joiden tekemisiä katsotaan helpommin sormien läpi [valkoisten huumekäyttö].

Kahdesta minkä tahansa rikkomuksen/rikoksen [vaikka pizza-varkauden] uusimisesta [yhteensä kolme tuomiota] saa joissain osavaltioissa elinkautisen [vähintään 25 vuotta]. Sen jälkeen ihmisellä ei ole enää tulevaisuutta vaan pelkkä vankilaan johtanut menneisyys.

Niinpä tällaisen systeemin vallitessa jopa 3/4 mustista miehistä päätyy jossain elämänsä vaiheessa vankilaan leimautuen ehkä loppuiäkseen, menettäen kansalaisoikeutensa ja pysyen varmasti köyhänä, mikä ei ainakaan vähennä rikoksen tekemisen todennäköisyyttä.

Konservatiiveille nämä tilastot ilmaisevat määrällisessä vakuuttavuudessaan laadullisen totuuden: mustat miehet ovat synnynäisesti eli geenirakenteestaan johtuen rikollisia. MOT.

4
Rotuerottelun perintö-ohjelman lopussa saamme käytännön vihjeen myös Suomen oikeisto-hallituksen kestävyysvaje-talkoisiiin.

Poliisitoimestakin voi tulla markkinataloutta, kunhan sen ansaintalogiikkaa lainsäädännöllä hiukan rukataan. Vankiloitten rakentaminen ja vankiloitten ymärille rakentuneet elinkeinot ovat nimittäin USA:n kannattavinta teollisuutta tällä hetkellä.

Jyrki-Boy-Kataisen onkin mahdollista leikata legitiimisti poliisin määrärahoja kestävyysvaje-uhrausten nimissä [mikä fucking kestävyysvaje?; - globaalien finansialisaatio-tappioiden sosialisoimisesta siinä on kyse], kunhan hän samalla antaa poliisille esim. oikeuden takavarikoida tiettyjen [etenkin huume-] rikollisten omaisuutta, kuten USA:ssa on tapahtunut jo 1980-luvun lopulta eli Fart-Reaganin presidenttiajoista lähtien [Suomeen pitäisi kuitenkin ensin kehittää todella vakava ja laaja huumeongelma].

Tällä tavoin Jyrki-Boy voisi organisoida maahamme kannattavat, miltei yksityiset poliisivoimat. Ehkä sellaiset 'liikeyritykset' vielä joku päivä menevät jopa pörssiin asti ja ryhtyvät spekuloimaan lyhyeksi myynneillä ja luottotappio-swapeillä.

Tärkeintä on tietysti/kuitenkin pitää poliisitalouden raaka-aine-pohja ['reaalitalous'] kunnossa ja huolehtia siitä, etteivät rikolliset pääse loppumaan vaan että heidän määränsä [poliisin tarkassa valvonnassa] päivastoin lisääntyy. Jatkuva kasvu ei toteudu ilman rikollisia.

USA:ssa tämä kaikki tapahtui konservatiivien onnistuttua yleiseen mielipiteeseen voimakkaasti vaikuttamalla saamaan merkittävän osan etelävaltioiden demokraateista vaihtamaan puoluetta ja kriminalisoimaan kansalaisoikeustaistelijoiden [ja ylipäätään mustien aktivistien] toiminnan. Loppu on arvokonservatiivisen uusliberalismin lainsäädäntö-, tuomio-, ja toimeenpanovallan historiaa. Vapaan kapitalismin historiaa.

II
http://areena.yle.fi/video/1330381061478
Dokumenttiprojekti: Rotuerottelun perintö
*
Miksi väkivalta kukoistaa Amerikan ennen rauhallisilla kaduilla? Suomessa asuva ohjaaja Joe Davidow tutkii amerikkalaisen yhteiskunnan nykytilaa ja yhteiskunnan rakenteisiin piilotetun rotusorron mekanismeja.

III
1
Tässä kaikessa [I ja II] ei ole kyse pelkästään moraalisesta korruptiosta [ihmisluonnon pahuudesta eli vaistonvaraisesta ja häikäilemättömästä status-kilpailusta toisten epäonnea ja heikkouksia hyväksikäyttämällä] vaan kapitalistisen systeemin [hypoteettisten markkinoitten] sisäisestä logiikasta.

Ensinmainitulle ei voi tehdä oikeastaan mitään, koska sen mukaan ihminen ei ole vapaa eikä siten viime kädessä edes syyntakeellinen, mutta jälkimmäiseen voi puuttua, mikäli oletetaan, että ihmisten luomat institutionaaliset systeemit eivät ole deterministisen liikkeen/muutoksen/kehityksen aikaansaannosta, jolloin ne palautuvat samantyyppisen loogisen välttämättömyyden hämäryyteen kuin darwinistinen evoluutioteoriakin sovellutuksineen [esim. Veblen].

Näin ollen myös marxilainen historiakäsitys determinismissään toteuttaa itseään tieteellisesti todistetun [ks. 2] luonnonlain tavoin ilman, että voisimme tai meidän edes tarvitsisi tehdä mitään sen eteen. Determinismi ei voi velvoittaa tai vielä jyrkemmin [koska deterministinen prosessi on kausaalinen eikä normatiivinen]: determinismi ei edes tarvitse ihmistä.

2
Miten todistaa [myös marxilainen] determinismi 'oikeaksi' tosiasiaksi, koska todistamiseenhan tarvitaan aina tietoisuutta eikä sitä voi olla olemassa ilman vapautta arvioida ja valita toden ja erheen/valheen väliltä?

Mutta eihän determistinen maailma voi olla kuin tosi, koska sille ei ole vaihtoehtoa. Toisin sanoen välttämätömyytensä takia tosi maailma [tässä päättelyssä siis determinismi] on itse itsensä syy eli causa sui - juutalaisen monistin eli puolimystikko-Spinozan lailla ajatellaksemme.

Eikö kuitenkin juuri todistamista eli tietoisuuden paradoksaalista luonnetta ilmentävä tosiasia toden ja valheen yhtäaikaisen vallitsevuuden mahdottomuudesta [Platonin kolmannen ihmisen argumentti] osoita, että determinismi on jos ei väärä niin perin mielikuvituksellinen tai ainakin yksipuolinen mallinnus todellisuuden tapahtumisesta?

Spinoza lankeaa rationaaliseen mystiikkaan. Entä Marx - - ?

Kysymysmerkki viestii minulle, että tajutakseni maailman olemassaolon ja/tai muutoksen tajuamisen ehtoja minun on vielä kerran ja aina uudestaan yritettävä palata Kantin kautta Hegeliin.

Nietzscheen en haluaisi palata [jos kohta olen hänestä koskaan irtautunutkaan], koska hän hajotti nihilismillään 'koko pakan' niin moneen osaan, ettei siihen välttämättä löydä enää mitään tolkkua, vaikka lukisi Foucault'a silmät sumeiksi. Sitäpaitsi Nietzschen ajattelu on [tietysti hyvin oleellisin varauksin] sovitettavissa vebleniläiseen vaisto- ja distinktio-sosiologiaan, joka päätyy johdonmukaisesti täydelliseen pessimismiin.

Paradoksaalista kyllä Nietzsche ei ollut tai ei ainakaan halunnut olla pessimisti tämän elämän ja optimisti tulevan suhteen [kuten kristityt] vaan uudenlaisen [affirmatiivis-nihilistisen] ihmisen profeetta [jotkut sitten ottivat hänet kirjaimellisesti tosissaan, mistä seurasi katastrofi].

Yhteiskunnallinen tietoisuuteni [jos minulla nyt sellaista voi ylipäätään olla ;\] sen sijaan kytkeytyy vahvasti mutta ei dogmaattisesti myös Marxiin.
*
http://takkirauta.blogspot.com/2012/02/virkavallan-huolena-vankila-ja-tuonela.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmannen_ihmisen_argumentti
http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Galtung
http://cimddwc.net/tag/money/page/6/

No comments: