September 28, 2010

Kuplivaa mutta pahanmakuista

Sosiaalipsykologisesti valaiseva kuva siitä, miten talouskuplat syntyvät ja puhkeavat.
*
[Kielimafia kommentoi lukua II, lisäsi yhden kappaleen, täydensi ja lihavoi tärkeinä pitämiään - 1.10]
I
1
Mitä enemmän kommentoidaan, sitä vähäisempi on yksittäisen kommentin informaatioarvo, ja sitä vähemmän keskustelulla ylipäätään on mitään merkitystä.

Kiihtyvä pluralismi ajaa semantiikan peruuttamattomaan inflaatioon. Se on kuin yhä suureneva talouskupla, joka puhkeaa pelkkää tyhjyyttään [PS.].

Ideaalini on paluu takaisin tilaan, jossa kommentit joutuu jopa arvaamaan - toisin sanoen ajattelemaan itsenäisesti.

Älkää vain sanoko, että tämä on solipsismia - siis komaan hei - itsenäinen ajatteluko solipsismia - - ?

PS.
Tsekkasin youtubesta muutaman Robert Shillerin ja aion kohtapuoliin tutustua äskettäin käännettyyn 'Vaiston varassa: miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia'. Jospa oppisin samalla ymmärtämään [enkä vain vihaamaan] tätä pluralistista, aivan liian pluralistista kommentti-lässytysmaailmaamme, josta on tehty uusi kaupallisen tuotannon brändi.

Kommentoinnista on tullut uusi commons, josta kapitalismi tekee bisneksen. Ja me lähdemme mukaan siihen bisnekseen puhtain sydämin, älyllisin ja valistushenkisin motiivein.

Hahhahhaaa! Idiootit! Teidäthän myydään parhaiten tarjoavalle alta aikayksikön, eikä lopulta edes Keynesin setä voi pelastaa kommentointia muuttumasta sisällyksettömäksi roinaksi, jonka ainoa arvo on sen määrällisessä kasvussa - ei suinkaan sisällöissä.

Tämä kupla ei kuitenkaan välttämättä puhkea, koska me emme enää ymmärrä sitä - me vain jatkamme kommentoimista.
*
Kirjoitettu kommentiksi Sediksen blogiin - http://sedis.blogspot.com/2010/09/kommentoinnista.html

2
Väestönkasvu on ihmiskunnan tulevien sotien [kuten epäsuorasti aiempienkin] perimmäinen syy.

Sillä elintason kasvu Euroopan [USA:sta nyt puhumattakaan] tasolle ei voi koskea maapallon kaikkia - kohta 7 miljardia ihmistä ilman, että ekologia päätyy romahduksen partaalle ja esim. kaoottinen taistelu yhä vähenevästä makeasta vedestä [yhä lisääntyvälle väestölle] on väistämätön.

En näe mitään onnellista loppua tälle kehitykselle. En vaikka haluaisinkin jotenkin lieventää David Attenboroughin väestönkasvu-dokumentin jälkeistä pahaa oloani.

Ja miksi lopulta rakennellakaan utopioita pelkästään lyhyen tähtäimen hyvää oloa taatakseen? Nämä ongelmat kun ovat edessämme joka tapauksessa joka ainoa päivä ja yhä konkreettisemmin - - paitsi Chicagon koulukunnan matemaattis-monetaristisilla taloustieteilijöillä, joita pidän tällä hetkellä saatanan vallan konkreettisimpana ruumiillistumana maan päällä.
*
Tsekkaa Robert Shillerin [mitä ilmeisimmin tuleva nobelisti] kritiikkiä vallitsevaa talousteoriaa kohtaan. [Kirjoitin tämän kehotuksen myös ja ennenkaikkea itselleni, ja aion palata Shilleriin joskus myöhemmin blogissani].

Vaiston varassa: miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia, Gaudeamus, kääntänyt Timo Soukola. ISBN 978-952-495-113-5 Alkuperäisteos Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, George A. Akerlof ja Robert J. Shiller, Princeton University Press (2009).
*
Kirjoitettu kommentiksi Androgyynihullumiehen blogiin - http://savant.vuodatus.net/blog/2658813/en-tiennyt-etta-suomessa-julkaistaan-tallaista-osa-2/

II
Kirjoitan tämän osion joskus kokonaan uudelleen. Nyt se jäi turhan sekavaksi, koska yritin käsitellä tekstissä ainakin kolmea tavallaan eri kategoriaan kuuluvaa teemaa/tasoa samanaikaisesti ja saada ne kaiken lisäksi limittymään toisiinsa ikäänkuin toistensa edellytyksinä.
Kyseessä on liian vaikea urakka lähes yksinomaan Shiller-videoitten [ja yhden dokumentin] antaman inspiraation varassa kirjoitettuna. Enhän sitäpaitsi koskaan ole lukeneut taloustiedettä. Psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta perustiedot kyllä löytyy - ja hiukan enemmänkin.

1
On ironista, paradoksaalista ja jopa kauhistuttavaa, että sitä matemaattisesti arvioitujen/ennustettujen sijoitusteorioiden johdannaisillaan [riskitakuu] varmistamaa pakkomiellettä, jolla pörssi Wall Steetillä seurasi asunto-osakkeitten arvon nousua kuin yöperhonen kirkasta lamppua kärähtäen lopulta sen kuumuuteen kesällä 2008, kutsutaan vapaudeksi [rationaalisen ja itsekkään toiminnan ilmentymäksi], vaikka kyseessä oli perimmältään a) vaistonvarainen reaktio ja b) koneelle laadittu matemaattinen ohjelma [Chicagon taloustieteellisen koulukunnan ihmiskäsityksen mukaan ihminen on itsekäs ja rationaalinen kone].

Mutta missä kohtaa tätä prosessia löytyy vapaus, ja jos löytyy, niin eikö ketään tosiaankaan hämmästytä pahemman kerran, että se, mitä chicagolaiset kutsuvat vapaudeksi, onkin yhtä aikaa sekä matemaattisesti ehdollistetun koneen että vaistonvaraisen käyttäytymisen lopputulos?

Tai sanokaamme asia toisin päin. Chicagon matemaattiset monetaristi-rationalistit kirjoittavat deterministisiä mallejaan rationaalisesti itsekkäälle, siis harkitun valinnan vapauden omaavalle ihmiselle, mutta he eivät eliminoineet malleistaan erästä kohtalokasta osatekijää, joka murskaa nämä tarkoin mallinnetut teoriat [joissa poikkeamakin on muka ennustettu etukäteen] kerta toisensa jälkeen: ihmistä itseään.

Matematiikka sisällyttää ihmisen irrationaalisuuden itseensä salakavalasti ja tiedostamattaan [ks. luku 3]. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin myöntää ihmisen ajoittainen irrationaalisuus valintojen suhteen. Vasta tämän jälkeen mahdollisten irrationaalisten valintojen ennakointi ja niiden seuraukset voidaan paremmin ymmärtää ja ottaa huomioon talouden säätelyssä.

Toistuvien taantumien tosiasiasta [jota ei ole kyetty selittämään eikä ennakoimaan] saatamme silti intuition vastaisesti [kontrafaktuaalisesti] päätellä, että rationaaliseen valintaan perustuvat teoriat ovat väärällä tai pikemminkin tuhoisalla tavalla oikeita.

Tahtomattaankin ne sisällyttävät itseensä vaistonvaraisen ['emotionaalisen'] determinismin, jonka ytimestä löytyy perimmäinen irrationaalisuus suhteessa kokonaisseurauksiin. - Mallien/ohjelmien on kuitenkin mahdotonta ennustaa itseensä sisältyvää itsetuhoisuutta, mikäli ne rakennetaan illuusiolle rationaalisesta valinnasta, jota soveltaen 'ylikuumenneet' sijoittajat oletetusti yhä? toimivat.

Tosin Bronto- eli Apatosauruksetkaan eivät kehittyneet eli erikoistuneet järkevällä tavalla suhteessa kokonaisseurauksiin [joita evoluutio 'itse' ei etukäteen voi nähdä, koska sillä ei ole päämäärää] vaan pelkästään suhteessa ympäröiviin ja vallitseviin olosuhteisiin [sosiaalidarwinismi on aina päämääriinsä [joita evoluutiolla ei siis ole] nähden fasistista irrationalismia].

Niinpä tuo erikoistuneitten kasvissyöjäliskojen valtti, iso koko, koitui lopulta niiden kohtaloksi ilmaston muuttuessa.

Jotain tämän kaltaista tapahtuu myös muuten niin sopeutuvalle ihmiselle, kun se erikoistuu rationaalisesti.

Talouskuplat ovat samanaikainen merkki sekä ihmisen vapaudesta että evoluution [ja ihmisen] perimmäisestä irrationaalisuudesta, jota edes rationaaliset monetaristi-ekonomistit eivät matemaattisesta nerokkuudestaan huolimatta osaa ennustaa - ei vaikka koko prosessin perusmotivaatio eskaloituisi suoraan heidän silmiensä edessä yhä kuumenevan talouskasvun muodossa.

Nämä monetaristit eivät kykene ennustamaan romahdusta, koska ovat sitoutuneet liikaa erikoistuneeseen - todellisuudesta irronneeseen ja siten omaa virtuaali-elämäänsä elävään - mallintavaan raha-rationaalisuuteensa - matemaattiseen kalkylointiin, eikä matematiikan hybrinen täydellisyys tunne selittämättömiä romahduksia vaan enintään ennakoituja ja palautuvia poikkeuksia. - - Markkinat muka säätelevät itse itseään automaattisilla feedback-mekanismeillaan, joskin mm. johdannaiset eli riskitakuut helpottavat tätä säätelyä, mutta kas kummaa - nekin pettivät 2008 romahduksessa totaalisti!

Eiväthän matematiikan aksioomatkaan perustu muuhun kuin seurauksiin/hyötyihin, jotka johdetaan pragmaattisesti hypoteettisista aksioomeista. Niissä ei ole kyse absoluttisista ja ristiriidattomista periaatteista suhteessa todellisuuteen.

Miten voisimmekaan ennustaa empiirisen maailman tilaa ja muutoksia ehdottomalla varmuudella, jos laskelmamme perustuvat hyödyllisiksi olettamiimme lyhyen tähtäimen seurauksiin. Muuta mahdollisuutta ei kuitenkaan ole, koska Empiria ei mahdu kaavaan [Kant sanoisi että olio sinänsä [maailma totaliteettina] jää meille sekä empiirisesti että kognitiivisesti tuntemattomaksi].

Todellisuus/evoluutio ei tunne hyötyä vaan geneettisen informaation kopioitumispakon eli päämäärättömän kloonautumisen, joka ei sisällä mitään harkintaa vaan vaistonvaraisen käytöksen ja vietinomaisen paineen. Hyöty on siten metafyysinen oletus ja sellaisenaan virhe.

Koko Chicagon kopla/kupla edustaa evolutiivisesti perinteistä mutta eksistentiaalisesti jälkeen jäänyttä dinosaurus-populaatiota. Yalen keynesiläinen Robert Shiller sen sijaan on merkki innovatiivisesta mutaatiosta Chicagon taloustiede-dinosauruksiin verrattuna [toki löytyy muitakin Keynes-nimisen esimutantti-ekonimistin jälkeläisiä: Krugman ja Stiglitz].

2
Kertauksenomaisesti todettuna kupla syntyy nimenomaan ihmisen vapaudesta valita itsekkäästi ja rationaalisesti. Chicagon poikien mukaan sen ei pitäisi puhjeta lainkaan vaan olla osoitus talouden erinomaisesta aktiivisuudesta, suorastaan loistavasta tilasta.

Totuus tässä asiassa kuitenkin on, että ihminen kiihottuu ja addiktoituu pelatessaan pelejä, joissa voi voittaa koko ajan lisää. Tämä kiihottuneisuus ylittää pelkän rationaalisen [riskien täydelliseen minimoimiseen pyrkivän] ajattelun ja laukaisee kontrolloimattomasti [kyseessä on paitsi yksilöllinen myös ryhmäkäyttäytymisen aiheuttama paine; vrt. muoti/trendi] itsesäilytyksellisen evoluutiovaiston joka [myös] ihmisessä ilmenee tunnustetuksi tulemisen tarpeena ja siten yhä korkeamman satuksen saavuttamisena.

Noidankehä, joka syntyy yksilöllisen kiihottumisen ja massahysterian vuorovaikutuksesta, päättyy aikanaan - kurjasti.

Minulle on käsittämätöntä, mikseivät Chicagon pojat ja tytöt nähneet, mitä oli tulossa, kun taas Robert Shillerille asia oli rationaalisestikin näkyvillä - olkoonkin, että hän [kuten hänen oppi-isänsä John Maynard Keynes'kään] ei pysty määrittelemään matemaattisesti sitä, mistä tässä vaistonvaraisessa [ja kontrolloimattomassa] ihmismielen vaikutuksessa oikein on kysymys [vertaan sitä seksuaaliseen haluun tai amfetamiini-stimulanssiin].

Vaistoista ja vieteistä [hysteeristen fantasioiden ja uskomusten muodossa] tässä taatusti on silti kyse - ei mistään kuvankaltaisesta häkkyrä-mallinnuksesta, joka jää aina pelkästään symboliseksi ja toimii täydellisesti vain valmiissa tietokoneohjelmassa - muttei reaalitodellisuuden kriisissä.

Kehottaisin Chicagon sofisteja lukemaan Dostojevskin Kirjoituksia kellarista ensimmäisen luvun. Siinä Kellariloukon mies sanoo mekaanista determinismiä vastaan [lopulta ihmismielen kaikkea matemaattista vakiointia vastaan], että ennemmin hän tekee väärin [vastoin lakia ja jopa moraalia] kuin suostuu pianonkoskettimeksi.

On kuitenkin jälleen kerran ironista, paradoksaalista ja jopa pahaenteistä, että aina kun pyrimme valitsemaan vapaasti, ajaudumme lopulta irrationalismiin - olipa tuo irrationalismi sitten kellarimiehen [esi-raskolnikovin] harkittua järjenvastaisuutta [irtisanoutumista/kieltäytymistä tekoja ennalta määräävästä (etukäteen tai jälkikäteen - sama tuo) rationaalisuudesta] tai Wall Street-spekulantin kilpailevaa, positiivista rationaalisuutta.

Deterministiseen irrationaalisuuteen on kaksi toisiaan täydentävää syytä: 1) evoluution perimmäinen päämäärättömyys ja siten ennakoimattomuus [mikä kuitenkin on juuri vapauden ja luovuuden fataali edellytys] 2) tietoisen eli dialektisen ajattelun kehämäisyys eli/tai kielen itseensä viittaavuuden tosiasia [Russellin paradoksi], jota/mitä emme pysty ratkaisemaan rationaalisesti kuin metatason/-tyyppien regressiolla [kyseessä ei ole aito ratkaisu vaan keinotekoinen hallintayritys - looginen 'hätäratkaisu'] tai psykologisella tasolla/emotionaalisesti sekoittamalla päämme joko huumeilla tai uskonnolla.

Olemme tuomittuja elämään [läpinäkyvässä] lasipullossa ['läpinäkyvän' kielen sisällä] niinkuin se Wittgensteinin kuuluisa kärpänen tai Hobbesin lintu, joka on eksynyt savupiipun kautta sisälle taloon eikä enää löydä ulos.

Paratiisin portit on lyöty takanamme kiinni ikuisiksi ajoiksi, mutta samalla kun vapauduimme vaistonvaraisuuden paratiisinomaisesta ja deterministisestä mykkyydestä päädyimme kielen ja järjen vankilaan.

Yritämme epätoivoisella matkallamme syntymästä kuolemaan saavuttaa oman onnemme ja karttaa vääriä profeettoja. Älkäämme siis uskoko ainakaan Chicagon yliopiston kansantaloustieteen tutkijoita, jotka ovat kaikkein kyynisimmän ja sisällyksettömimmän positivismin perillisiä [se on reifikoitunein ihmiskäsitys ever].

Yalen ajatushautomossa vaikuttava taloustieteen huippuinsinööri Robert Shiller on kuluneitten kymmenen vuoden aikana osoittanut olevansa autenttisempi ja profeetallisempi visionääri kuin nämä todellisuudesta vieraantuneet, chicagolaiset dogmaatikot, joista oli tullut Delfoin oraakkeliin verrattavia tietäjiä viime vuosien aikana. No - eivätpä ole sitä enää - - .

Shiller, toisin kuin Chicagon sammakkomiehet, ei nimittäin kiellä sitä, mitä hän ei täysin ymmärrä ja mitä ei koskaan voi lopullisesti redusoida matematiikkaan/-ksi: - ihmisen tunteita.

3
Chicagon sofisti-rationalistit ajattelevat ihmisen olevan ohjelmoitu kone, mutta heti kun emootiot [halu, tahto] kalkyloidaan, puhutaan symboleista - ei tunteista, ja tämä on rationaalisen ajattelun dilemma: mitä paremmin se pystyy määrittelemään psykologisen ilmiön/tilan, sitä vähemmän/heikommin se ilmaisee/tavoittaa tuossa ilmiössä vaikuttavan tai siihen sisältyvä mielen semantiikkaa, mikä tarkoittaa, että deskriptiivinen rationalismi [jonka äärimuoto on formaalilogiikka ja viimein matematiikka] kadottaa kohteen, jota se on yrittänyt selittää ja ymmärtää.
*
Taloustieteilijät [etenkin Milton Friedman ja kump.] yrittävät matemaattisis-monetarististilla hintakehityskaavoillaan simuloida sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu.

Ironista kyllä he onnistuivat tässä projektissaan enemmän kuin täydellisesti vuonna 2008, koska teoria toteutti siihen implikoituneen väistämättömän, emotionaalisten odotusten kontrolloimattomasta eskaloitumisesta seuranneen talousromahduksen juuri siksi, ettei se ottanut konkreettisesti huomioon ihmisten emotionaalisia odotuksia [ja niiden kontrafaktuaalisia seurauksia] vaan mallinsi ne riskianalyyseissaan kaavoihinsa kuin olisivat maalanneet esteettistä silmää miellyttävää taulua.

Toisin sanoen kuplan puhkeaminen oli seurausta onnistuneesta simulaatiosta - tosin vain siihen asti, kunnes simuloitu ohjelma olisi joutunut kaatamaan itse itsensä. Mutta siihen se ei kyennyt, vaikka tuo romahdus sen logiikkaan ei-intentoituna seurauksena implikoituikin.

Ehkä on niin, ettei edes satavarma tietokonemallinnus pysty ennustamaan omaa itsetuhoisuuttaan ja itsetuhoaan. Eihän ihminenkään kykene kuvittelemaan omaa kuolemaansa, vaikka kuolema nimenomaan seuraa siitä, että ihminen on ensin syntynyt elämään. Tämä huomautus ei kuitenkaan tee tietokoneesta yhtään sen inhimillisempää kuin, mitä se on. - Paitsi ehkä Chicagon noidille.

4
http://www.youtube.com/watch?v=-jRdONOcHns&feature=related
Shiller: Crisis May Run for `Years and Years' P1
http://www.youtube.com/watch?v=5nRj1sNS0Iw&feature=related
Shiller: Crisis May Run for `Years and Years' P2
http://www.youtube.com/watch?v=hWz6txuiwGI&feature=related
Shiller: Crisis May Run for `Years and Years' P3

http://www.youtube.com/watch?v=nrSsNXLWVig&feature=related
Robert Shiller: 'More tough times ahead for the US'

http://www.youtube.com/watch?v=NwhUN42BGE8&feature=related
Robert Shiller talks to Charlie Rose about inequality

http://www.youtube.com/watch?v=ZQ3-PRx2q6E
Robert Shiller on double-dip recession in USA - "too big to fail" bank zombies + bubble contagion

http://online.wsj.com/video/the-big-interview-with-robert-shiller/228DD2D8-A65D-466A-AECF-5C95AA88533F.html?mod=googlewsj
The Big Interview with Robert Shiller

http://www.youtube.com/watch?v=kq0PtOiO1vs
Robert Schiller On Income Inequality
*
http://www.kampusdata.fi/kirjatuotteet/kirjat/yhteiskuntatieteet/taloustieteet/akerlof-george-a.-ym.-vaiston-varassa-miten-ohmismieli-ohjaa-maailmanlaajuista-kapitalismia.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Shiller
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Shiller
http://www.amazon.com/Animal-Spirits-Psychology-Economy-Capitalism/dp/0691142335
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
http://fi.wikipedia.org/wiki/Chicagon_koulukunta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Russellin_paradoksi
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_bubble
http://www.joesinvestoblog.com/?tag=humor

1 comment:

HG said...

alat oppimaan.....(hymiö=)