July 1, 2010

Franciscus, kontrafaktuaalit ja Möbiuksen nauha

Kuvassa 'kapitalisti'-Franciscus ja hänen lentävät asiakkaansa.
*
Tämä teksti on kirjoitettu kommentiksi Takkiraudan kommenttiin edellisessä päreessäni.

I
Franciscus, 'Jumalan pieni köyhä' oli voimakastahtoinen mutta äärimmäisen vaatimaton askeetti. Omistautuakseen vain Jumalalle Franciscus jätti kaikki maalliset ja yhteiskunnalliset kahleet/sitoumukset. Itsenäisen valintansa ja Jumalalle kuulumisensa merkiksi hän jopa luovutti perheen jäsenenä saamansa vaatteet takaisin isälleen.

Fransiscus siis saarnasi äärimmäistä köyhyyttä, mutta lieneekö historian ironiaa, kohtalon ivaa, näkymättömän käden vaikutusta vai järjen viekkautta, että hän tulikin tällä tavoin, kontrafaktuaalisesti, synnyttäneeksi kapitalismin hengen.

Esimerkkini paljastaa osaltaan, ettei todellisuus toteuta intentioitamme suoraan - ei käsitteellisesti eikä empiirisesti. On vain jatkettava tulkintaa ja yritettävä katsoa asioita erilaisista perspektiiveistä.

II
TAKKIRAUDALLE:

1) En minä älykkyydellä mitään kirjaimellisia älykkyysosamäärälukemia tarkoittanut. Tekstini on ironinen viittaus ja kommentti länsimaiseen ylemmyydentunteeseemme suhteessa muihin kulttuureihin (kannattaa oppia lukemaan minua). - Sitäpaitsi älykkyysosamäärään vetoaminen kulttuurieroja selittävänä perusteluna on vähintäinkin epämääräinen argumentti implikoiden rasistisen eugeniikan (palaan eugeniikkaan ja bioetiikkaan Badioun merkeissä).

2) Ordnung muss sein. Isännän oikeudella. Seli seli. Sillä noinhan minäkin tietysti ajattelen, mutta luepa se Badioun integrointi-ironia vielä uudestaan. Kunnioitan eroasi/identiteettiäsi, kunhan vain ensin assimiloidut täysin tähän kulttuuriin. Mitä muuta tämä asenne pitää sisällään kuin rasistisen intention?

No okei - kaikissa kulttuureissa on paineita vähemmistöjä kohtaan, mutta tuo yhtäläisyys ei tee niistä vähemmän rasistisia. Vastaan kysymykseesi, jonka kerran esitit (muistaakseni jotenkin seuraavasti): olemmeko minun mielestäni rasisteja kaikki?

Vastaus on (ilman selityksiä, joita toki löytyy) kyllä, vaikkei tämä teekään kulttuureista ja ihmisistä yhtään sen tasa-arvoisempia keskenään. Muistuttaapahan meitä kuitenkin siitä, miten vahva ad hominem- tai ylipäätään ideologinen paatos useimpiin läheiseksi kokemiimme päätöksiin sisältyy.

Eesimerkiksi: pelkästään eriävät argumentit eivät saa hyviä ystäviä ja luontoihmisiä, Erkki Pullianen ja Erkki Salolainen, äänestämään päinvastaisilla tavoilla atomivoimakysymyksessä. Kyllä siinä joitain pelkästään käsitteellis-argumentatiivisen tason ylittäviä vakaumuksia, intressejä, tuntemuksia ja pyrkimyksiä on perimmältään takana.

Mutta eihän kukaan haluaisi sanoa loppupeleissä massiivisen evidenssi- ja argumenttivyörytyksen jälkeen, että perkele - mä äänestän ei (tai kyllä), koska musta tuntuu siltä, että mä olen oikeassa! - Perimmäiset päätöksemme eivät kuitenkaan ole rationaalisia vaan tulevat 'aus einem Nichts' kuten Carl Schmitt sanoi.

 (Jos Zizek hegeliläisyydessään on tässä asiassa eri mieltä, sitä pahempi Zizekille, jonka rationalismi suorastaan pursuaa voluntarismia - etenkin rivien välistä. - Mutta ei hän ole, koskapa diggaa myös Schellingiä: voluntarismi (halu) on särö, murtuma (= tietoisuus, vapaus) alkuperäisessä ykseydessä eli tyhjyydessä).

3) Käytännössä asia on juuri kuten sanot. Lain mukaan pitää toimia, mutta etkö sattunut huomaamaan, että vertasin sinun lakikäsitykstäsi ja monikulturalistien toiseuden etiikkaa keskenään tarkoituksenani osoittaa lakiin ja etiikkaan vetoamisen perimmäisen motivaation kahtiajakoisuus: itsekkyys ja tekopyhyys.

Olen mamu-mummo-keskustelun yhteydessä kommentoinut, että ne, jotka jääräpäisimmin vetoavat lakiin mummojen karkottamisessa vetoavat itse asiassa omiin pelkoihinsa, inhoihinsa ja ties mihin lain taakse kätkeytyviin narsistisiin affekteihin.

Fobiat ovat varmasti myös todellisia, mutta voiko (strategisten ja/tai todellisten) fobioiden varaan rakentaa toimivaa yhteiskuntaa? Ilmeisesti voi, mutta se ei ole kovin mukava 'sosietee' (islamilainen fundamentalismi, kommunismi, natsit, George W. Bushin paranoidis-militaristis-konservatiivinen USA jne.).

Laki itsessään ei tässä asiassa ole äärimmillään muuta kuin rasististen tunteitten naamio, joka nuo ei-suoraan-ääneen-sanotut-tunteet oikeuttaa/legitimoi, vaikka laki itsessään toimii (kuten sen pitääkin toimia) tuomioissaan ja periaatteissaan koherentin ja mahdollisimman ristiriidattoman oikeuden, siten poliittisen legitimaation, turvaajana.

4) Edelliseen viitaten: - puheesi on asenteellista eivätkä faktasi näin ollen vakuuta minua siitä, että olisit näissä asioissa täysin rehellinen itsellesi saatikka muille. - (Mutta toki otan tämän väitteen myös omaan piikkiini, sillä minähän tässä kritisoin.)

5) Edelliseen viitaten: - kaikki kulttuurit ja ihmiset ovat enemmän tai vähemmän rasistisia, mikä on saatanallinen mutta täysin evoluutiota palveleva, itsekkään geenin piirre ihmislajissa. Ahneus, kateus ja ylpeys ajavat meitä toistemme kimppuun kaikkialla. Kaupankäynti eli toinen toisistaan hyötyminen on lopultakin vain konfliktin/sodankäynnin sosiaalisempi muoto, joka pääoman logiikalla muodostaa hallitsevia/alistavia hegemonioita (monopoleja).

Eikö sitäpaitsi olekin käsittämättömän traagista, että ihmisen pyrkimys universaaliin oikeudenmukaisuuteen ilmentää luonnollisten evoluutiopaineitten vastaista nihilismiä - ainakin biosfäärin tasolla?! Puhumattakaan siitä, että evoluution perimmäinen luonne on ihmisrodun hahmossa kääntynyt kaikkein massiivisimmin sitä itseään vastaan; - toisin sanoen jokainen syntynyt lapsi on nykyään yhä suurempi uhka ihmislajille itselleen ja siten koko maapallon biosfäärille.

(Evoluution, ja siten myös ihmisen olemassaolon, täytyy olla saatanasta. Tämä on ehdoton schellingiläis-tyyppinen vakaumukseni nykyään. - - Ihan hymyillyttää tällainen asiaintila - jos ei muuten niin jotenkin sardonisesti ;\)

Jotkut kulttuurit ovat omalla tavallaan sofistikoidumpia, taitavampia ja omaavat paremmat välineet ja ajatusmallit käännyttää ja valistaa (lue: alistaa ja assimiloida) muita kulttuureja.

Esimerkiksi länsimaisen kulttuurin dynamiikka, joka pohjaa kreikkalaiseen rationalismiin, juutalais-kristillisyyteen, valistukseen, luonnontieteen mahdollistamaan teknologiaan, demokraattiseen liberalismiin ja kapitalismiin (modernisaatio), on osoittautunut ylivertaiseksi makrosysteemiksi valtaamalla näköjään etenkin uuden teknologian ja kapitalismin muodossa koko maailman.

Samalla tuo ekspansiivinen ja subjektikeskeinen dynaamisuus väistämättä jatkaa kolonialismin perinnettä, joka sisältyy ikäänkuin lähetyskäskynä länsimaiseen aatteellis-kulttuuriseen eetokseen kristinuskon ja kapitalismin keskinäisenä, epäpyhänä, liittona.

Tämä epäpyhyys ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Jeesuksen elämä ja opetus on kyllä hengeltään täydellisesti kapitalismin vastaista kuten Franciscus Assilaisenkin kristillinen köyhyyden vakaumus 1200-vuotta myöhemmin. Mutta itse tekona sekä Jeesuksen että Franciscuksen eetokset olivat individualismin ja henkilökohtaisen valinnan vaatimuksen purkauksia, jotka valmistivat voluntarismillaan mentaalista muutosta sekä kulttuurisesti että ehkä jopa psykologisen antropologian tasolla (oma tahto rationaalis-holhoavan tradition sijaan).

Kuten Franciscuksenkin esimerkki osoittaa, asiat, ilmiöt ja niiden selitykset eivät ole sitä, miltä ne välittömästi näyttävät, sillä jokaiseen tapahtumaan/ilmiöön sisältyy (ainakin mahdollisuutena) sen käsitteellis-looginen ja jopa empiirinen vastakohta, koska empiirinen selitetään (ja voidaan ymmärtää vain) käsitteellis-symbolisen kautta. Mitään välitöntä kokemusta ei ole - ei ainakaan sellaista, minkä voisi kommunikoida.

Ontologiamme ja/eli yrityksemme reduktioon jää näin ollen aina keskeneräiseksi. Se on samalla kuin Möbiuksen nauha, joka kiertyy auki paljastaen kääntöpuolensa yhä uudestaan ad infinitum. Meidän tehtävänämme on yrittää nähdä, ettei (haluamisen) todellisuus ole yhteen tasoon palautuva emanaatio vaan tietoisuuden vapautena alkuperänsä perimmäisen tyhjyyden inkorporoiva 'ääni ja katse' (ks. Lacan; - palaan myös tähän asiaan lähiaikoina).
*
http://actuspurunen.blogspot.com/2010/06/tule-sellaiseksi-kuin-mina-niin-mina.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biuksen_nauha
http://www.valt.helsinki.fi/kfil/termit/kontrafx.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kontrafaktuaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Assisilainen
http://takkirauta.blogspot.com/
http://nosubject.com/Introjection
http://www.myartprints.com/a/giotto-di-bondone/st-francis-of-assisi-prea.html

1 comment:

Ironmistress said...

1) En minä älykkyydellä mitään kirjaimellisia älykkyysosamäärälukemia tarkoittanut.

Joka ainoa kulttuuripiiri tässä maailmassa kuvittelee olevansa muita parempi. Sitä sanotaan kulttuurievolutiiviseksi kelpoisuudeksi. Ei länsimainen ole tässä suhteessa mitenkään ainutlaatuinen.

Mutta ikävä kyllä erot ovat objektiivisesti mitattavissa. ÄO on mitattavissaolema lukema, ei pelkkä numero. Siksi kiinalaisille olisi tässä valossa oikeutettuakin kokea ylemmyydentuntoa. Mutta onko kiinalainen siekailematon imperialismi Afrikassa ja Tiibetissä hyväksyttävää? Ja jos on, niin tekeekö imperialismin hyväksyttäväksi se, että kiinalaiset eivät ole länkkäreitä?

- Sitäpaitsi älykkyysosamäärään vetoaminen kulttuurieroja selittävänä perusteluna on vähintäinkin epämääräinen argumentti implikoiden rasistisen eugeniikan.

Älykkyysosamäärä on kuitenkin mitattavissaoleva suure, ja ÄO korreloi voimakkaasti sekä tieteellis-teknisen että taloudellisen kehityksen kanssa. On kuitenkin muistettava, että myös morlokit olivat huomattavasti eloita älykkäämpiä. Pelkkä ÄO on kuin puukko: kaiken ratkaisee, onko käsittelijänä puuseppä vai gangsteri.

Mitä taas eugeniikkaan tulee, niin suotakoon David Szondylle puheenvuoro.

2) Ordnung muss sein. Isännän oikeudella. Seli seli.

Ilman tätä oikeudenpitoa lopputuloksena on kaaos. Joka ei puolestaan ole kenenkään etu.

Mitä muuta tämä asenne pitää sisällään kuin rasistisen intention?

Kulttuuri on hankittu ominaisuus. Kulttuuri ei ole rotu. Rasismikortti ei toimi keskusteltaessa kulttuurikysymyksistä.

3) Käytännössä asia on juuri kuten sanot. Lain mukaan pitää toimia, mutta etkö sattunut huomaamaan,

Me ihmiset olemme itsekkäitä p*skiaisia, emme enkeleitä. Yritykset pelata enkelien pelisäännöillä johtavat vain kahta kamalampaan katastrofiin.

5) Edelliseen viitaten: kaikki kulttuurit ja ihmiset ovat enemmän tai vähemmän rasistisia, mikä on saatanallinen mutta täysin evoluutiota palveleva, itsekkään geenin piirre ihmislajissa.

Niin. Elämä on sellaista. Ikävä kyllä tämän kieltäminen johtaa vain entistä pahempaan liriin. Eikö tällöin mielekkäintä ole yrittää minimoida vahingot?

Mietipä kieltolakia, ja mihin se johti. Täydellinen on hyvän pahin vihollinen.

Ahneus, kateus ja ylpeys ajavat meitä toistemme kimppuun kaikkialla. Kaupankäynti eli toinen toisistaan hyötyminen on lopultakin vain konfliktin/sodankäynnin sosiaalisempi muoto, joka pääoman logiikalla muodostaa hallitsevia/alistavia hegemonioita (monopoleja).

Me olemme ihmisiä, emme enkeleitä. Olemme p*skiaiskuorrutteisia p*skiaisia p*skiaistäytteellä. Se on syytä pitää mielessä. Tätä maailmaa ei saa yhtään sen paremmaksi kuin mitä se on - kaikki yritykset rakentaa taivasta maan päälle johtavat vain maanpäälliseen helvettiin.

(Evoluution, ja siten myös ihmisen olemassaolon, täytyy olla saatanasta.

Olet jo askeleen lähempänä buddhalaisuutta. Pian astut virtaan :-)

Jotkut kulttuurit ovat omalla tavallaan sofistikoidumpia, taitavampia ja omaavat paremmat välineet ja ajatusmallit käännyttää ja valistaa (lue: alistaa ja assimiloida) muita kulttuureja.

Sitä sanotaan kulttuurievoluutioksi. Se ei ole darwinistinen, vaan lamarckistinen prosessi, mutta siinä pätevät täsmälleen samat periaatteet kuin biologisenkin evoluution puolella.

Esimerkiksi länsimaisen kulttuurin dynamiikka, joka pohjaa kreikkalaiseen rationalismiin, juutalais-kristillisyyteen, valistukseen, luonnontieteen mahdollistamaan teknologiaan, demokraattiseen liberalismiin ja kapitalismiin (modernisaatio), on osoittautunut ylivertaiseksi makrosysteemiksi valtaamalla näköjään etenkin uuden teknologian ja kapitalismin muodossa koko maailman.

Samalla tavoin kuin rotta, kissa ja sika ovat osoittautuneet ylivertaisiksi organismeiksi biologisen evoluution puolella. Ei se ole sen kummempaa.