March 5, 2010

Minä (me), Hän (he) ja Carl Schmitt (suvereeni) Dogvillessä

Mitä Dogvillessä todella tapahtui?

(K-mafian lisäys loppuun 7.3 )
1
IDA kirjoitti edellisen päreeni kommenttilaatikossa:
Ei todellakaan ole [fiktio]. Dogvillen lavastuskin on nerokas ja alleviivaa juuri sitä, että kyseessä ei ole mikään fiktiivinen Syvä joki, jonka voisi ulkoistaa kuviteltuun, amerikkalaiseen pikkukaupunkiin.
Dogville ei yksinkertaisesti tarjoa mitään niistä elementeistä, joilla uusvasemmisto ( Zizek? ) yleensä moraalisäteilee. Elokuvassa kyse on tasan yhtä paljon heistä, kuin meistä.
*
Minä kirjoitin: 'Trierin Dogville on totuudenmukainen allegoria' jne. - En siis kirjoittanut, että kyseessä on pelkkä fantasia tai fiktio. Ymmärrät väärin joko totuudenmukaisuuden tai allegorian. Tai molemmat. Ainakin toisiaan täydentävänä kombinaationa. Ja vaikeaa tuon kombinaation ymmärtäminen tietysti onkin (haha).

2
Mutta Dogvillessä, kuten kirjoitat, on toki varmasti kyse meistä ja heistä:
According to von Trier, the point of the film is that "evil can arise anywhere, as long as the situation is right."

Gracen valitsema loppuratkaisu (kosto) lienee myös yhtä vähän puolusteltavissa kuin kyläläisten yhteen yksilöön kohdistama 'oikeutettu' (tai ainakin heidän itsensä oikeuttama) kasvattava ja yhteisöä muka integroiva väkivalta, jota kutsun ilman sarvia ja hampaita rasismiksi.

(Tässä yhteydessä viittaan mm. Rene Girardin syntipukkiteoriaan, jossa uhri lunastaa yhteisön pahuuden taaten tällä tavoin sen rauhan ja ('kauhun') tasapainon. Mutta osaltaan (ei siis kokonaisuudessaan - vrt. Zizek) juuri tällaisesta juuresta kumpuaa myös rasismi).
*
Jos nyt esim. joku Takkirauta yrittää väittää (niinkuin hän luultavasti tekee), että tässä elokuvassa ei ole kyse rasismista, koska dogvilleläisten käytös ei täytä rasismin määritelmän kriteereitä, hän ajautuu ennenpitkää niin syvälle itsepetokseen (uskooko hän väitteeseensä itsekin - tosissaan?), etten voi kuin halveksien kauhistella.

Väitän, että Takkirauta (kuten lakinormativistit yleensä) päätyy normien fetissoinnissa ja siten käsitteiden loputtomassa määrittelyssä (normit yritetään mystifioida ikäänkuin itsestään (tyhjästä, ex nihilo) syntyneiksi epäpoliittisiksi aksioomeiksi) lopulta huonosti peiteltyyn rasismiin ja juuri siksi, että väärinymmärtää rasismin olevan käsitettävissä yksinomaan analyyttisena määritelmäkysymyksenä!

- Thomas Jefferson kirjoitti USA:n itsenäisyysjulistuksen ensimmäisille riveille, että kaikki ihmiset ovat syntyneet 'vapaiksi ja tasa-arvoisiksi'. - Saatuaan päätöksensä valmiiksi ja hyväksytyttyä Jefferson lähti maatilalleen komentelemaan yli 200:a orjaansa eikä tuntenut minkäänlaista pistosta omassatunnossaan tai ristiriitaa julistuksessaan. - Että se siitä normin puhtaudesta ja epäpoliittisesta pätevyydestä.

- Jefferson oli kaksinaismoralisti, joka toimi käytännössä vastoin kirjoittamaansa perustuslakia. Muslimit sen sijaan rajoittavat kansalaisten vapauksia uskonnolliseen traditioonsa vedoten - suoraan ja avoimesti - pidimmepä siitä tai emme. - Me siis näemme lähes välittömästi, mihin islamilainen fundamentalismi pyrkii (takaisin keskiajalle, mikä on sen onnettomuus ja tragedia), mutta emme lainkaan yhtä helposti sitä, kun kaksinaismoralistinen liberaalidemokratia toimii (perustus-)lakiin vedoten (Jeffersonin tavoin) toisin kuin se normatiivisesti julistaa.

Kuten Carl Schmitt suoraan sanoo: 'normi ei koskaan voi päättää omasta pätevyydestään', ja joka tämän kieltää päätyy jo heti ontologisessa käsityksessään siitä, että normi ei muka kuulu totuuden/olemisen (päätöksen) vaan pelkästään pitämisen (muodollinen laki) 'puhtaan normatiiviselle'(?) alueelle, antamaan normille mystifioidun legitimiteetin ja anonyymin (tyhjän) auktoriteetin väheksymällä tai jopa kieltämällä siihen sisältyvien praktisten ja psykososiaalis-poliittisten vaikutuselementtien olemassaoloa - mikä merkitsee, että normi jää edelleenkin eräänlaiseksi pyhän (jumalallis-metafyysisen) käskyn 'korvike-representaatioksi', mutta joka (juuri metafyysisyytensä takia) on tosiasiallisesti vailla muuta perustaa ja auktoriteettia kuin, minkä rangaistuksen uhka (poliisi) sille antaa.

Joka tapauksessa laki on perimmältään suvereenin (diktaattori tai esim. määräenemmistö) yleisen edun (maan/kansan turvallisuus jne.) nimissä tekemä puolueellinen päätös, jonka se julistaa (muka) riippumattomaksi, objektiiviseksi normiksi.

Tämän perimmäisen faktan positiivinen oikeuskäsitys (normativismi perusnormilla tai ilman eli pelkällä proseduurilla) yrittää 'päättäväisesti' kieltää ajautuen koko ajan yhä monimutkaisempaan laki- ja pykälähelvettiin kätkeäkseen kuten sanottu sen tosiasian, että oikeus on perimmältään joko sokea tai puolueellinen - ellei peräti kumpaakin.

3
Et taida IDA tietää tätä, wikipediasta helposti löytyvää, faktaa koskien Trieriä:
The film is the first in von Trier's projected USA - Land of Opportunities trilogy, followed by Manderlay (2005) and to be completed with Wasington.

Samaisesta wikipediasta löytyy myös kriittisiä ja kiittäviä tulkintoja elokuvasta:

Interpretations

The film is set in the 1930s, and the small dead-end town of Dogville can be a symbol for any similar town in the United States.
As the fifteen adult citizens and six children of Dogville are introduced to Grace, they are put to a moral test: Are they willing to save a woman on the run who might be a criminal, and to potentially risk their own lives for her while receiving little more than kindness in return? Grace too, is finally confronted with a test: when faced with cruelty from the people of Dogville, can she forgive them, or will she seek revenge?
Ebert and Roeper criticized Dogville of having a strongly anti-American message, citing, for example, the closing credits sequence with images of poverty-stricken Americans (taken from Jacob Holdt's documentary book American Pictures, 1984) accompanied by David Bowie's song "Young Americans." [9] In 2009, The American director Quentin Tarantino named the film as one of his top 20 films that have been made since he has been directing.

No - ainakin QuentinTarantino näyttää tykkäävän Trierin anti-amerikkalaisuudesta.

4
Mitä Zizekiin tulee, niin varsinkaan sinun kanssasi en kommentoi siitä miehestä mitään. Ei riitä taso eikä asenne teikäläisellä - sekoitithan taas jo vain parissa virkkeessä puurot ja vellit.
Epäselvyyksien välttämiseksi toistan, että Dogville minunkin mielestäni kertoo yhtä paljon meistä kuin heistä. - Mutta sinä kuulut heihin. Olet poliittinen viholliseni, jonka kanssa en näe enää mitään syytä keskustella (olen yrittänyt mutta turhaksi havainnut: kommentointi ei etene vaan jauhaa yhtä ja samaa argumenttia eri muodoissaan). - En edes sitä vertaa kuin Takkiraudan kanssa, koska ymmärryksesi 'vaatimattomuus' loukkaa minua - puhumattakaan (vielä kerran) siitä, että olet poliittinen viholliseni.

Joten poissaolosi tästä blogista lienee suotavampaa kuin läsnäolosi, mikäli sen toiveen nyt tällä tavoin ystävällisesti saan sanotuksi ennenkuin niin sanotusti poltan dogvill - - eh päree - - tai paremminkin hihani.
 
Sillä minun blogissani ('Dogvillessäni') on vain yksi suvereeni - minä itse. Kukaan muu ei täällä määrää poikkeustilasta ja sen järjestyksestä kuin 'Hän/Minä'. - 'Päreitä' c ́est moi.

Päreitä on 'suvereenin demokratian' pienin yksikkö.
 
PS.
Kannattaa lukea:
Tuori, Kaarlo: Foucault’n oikeus: Kirjoituksia oikeudesta ja sen tutkimisesta. Helsinki: WSOY lakitieto, 2002.
http://www.jarkkotontti.net/blog/tieteilya-ja-filosofiaa/jarjen-tahto-kaarlo-tuorin-teoksesta-oikeuden-ratio-ja-voluntas-niin-nain-22008/
 
http://www.helsinki.fi/foundations/research/kaarlo-tuori.html
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeusfilosofia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dogville
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt
http://www.esoteric.msu.edu/VolumeVII/Schmitt.htm

8 comments:

hei Rauno! kaunis lauantai said...

Schizophrenia is the fragmentation of the the self into a
multiplicity of identities. You are not what you think you are. Dropping 5 tabs of LSD tells you this. But
that's just the drugs Percy – so says Byron, as he smokes the opium pipe. Were you to fuck, maul flesh
with words, then maybe you'd get close. But even a bad trip shows you, when your skin is a mass of
raw maggots and meat.

Homo Garrulus said...

Skitsofrenia on lännen keksintö kun ei olla saatu kaikkia ihmisiä menemään pässin lailla narussa. Tosin sen muoto, jossa oikeasti ollaan harhaisia eli muualla tai että kuvitellaan, että ihmisestä tulee oikea pässi eikä pelkkä metafora - se on sairautta. Mutta sairaus on myös hyväksikäyttö, joka astuu kuvioon heti kun on mahdollisuus. Kun yliopistosta tuli valtion laitoksesta osittain kaupallisen maailman omistusta näiden taustalla oleva tarve nyysiä tai vetää kotiinpäin kun on aukko tai rako: se on sairautta äärimmäisen nokkeluuden nimissä. Miksi sellaisia ei lääkitä joiden tarve vetää kotiinpäin epäeettisesti sen kun ehtii - ? Miksi siis yhteiskunnan suuret siat ja suuret himoa kokevat rohmut pidetään terveinä ja onneton ihminen tai yksilö skisona? Onnettomuus johtuu yleensä siitä, että tajuaa jotain mutta ei kaikkea ja se sekoittaa loogista olemisen muotoa. Se on mielestäni normaalia - ei tuo rohmuminen oman edun nimiin kun silmä välttää kansalta.

Joku tolkku siis Kauniille lauantaille....

Homo Garrulus said...

Minä voin kertoa mistä on kyse kun ns. mieli osaa erotta omassa itsessään mikä on 1) minä ja mikä on 2) minun kieli ja mikä on 3)sen kielen tarkoitus ja mikä on sen kielen 4) tarkotuksen päämäärä ja mitä on sen 5)keinot.

1. psykka
2. lingvistiikka ja semiotiikka
3. politiikka
4. arvot ja merkitykset
5. pedagogiikka joka on miinusmerkkinen näihin edellisiin positiivisiin tiedealoihin eli kytkee reflektion päälle ennenkuin sanoo mitään

Anonymous said...

ժօմҍէ էհɑէ էհҽ Տմղ ʍɑվ ɾìʂҽ էօʍօɾɾօա. ժօմҍէ էհɑէ էհҽ աìղժ աìӀӀ ҍӀօա ɑաɑվ ʂօɾɾօա. ժօմҍէ էհҽ ղìցհէ ɑղժ ʂհɑժօաʂ ɑҍօѵҽ. ժօմҍէ ղօէ ʍվ Ӏօѵҽ.

x

Anonymous said...

joo, garru ei pidä ottaa omalle kontolleen ainkaan liikaa. kehitys kehittyy ja sinä olet yksi lenkki

Homo Garrulus said...

Kirjoitin ruukkiin monenlaista vääntöä miten uskon ,että pedofili uskomus syntyy ja leijuu ilmassa: se on siksi ,että väärinkasvatettu on koko ajan sen pelossa koska seksuaalisuus on liian vaikeaa. On ainoa projektio minkä avulla pääsevät miettimään omaa sairasta seksuaalisuutta ja se on samalla toisten elämän riistoa joilla on normaali seksuaalinen vietti jolle he ensin tietysti nauravat ja joista kaikki alkaa.
Sen lisäksi kun syyllinen on löydetty (niin syyllisyyttäkin saadaan sopimaan) heille kelpaa kaikki, joka on toisen elämän riistoa. Kunhan pääsevät tarkastamaan sitä, mitä on heidän omissa kasvatusopeissa ankarasti kielletty: oman itsensä tutkiskelu myös fyysisesti. Ovat siis umpiossa eikä passaa puhua ,ei pussaa, ei kysyä eikä opastaa. On vaan oltava ja sellaisten ihmisten perfektionismi-maailmasta kumpuaa sitten sairaita prosesseja, joihin me tavalliset rakkikoirat joudumme vastuuseen.

Eikä saa sanoa, ovat vallanneet myös oikeuden retoriikan.

Anonymous said...

buzz..? http://www.google.com/profiles/sorcha.ni.bhuaigh#buzz

Homo Garrulus said...

Kuuntelin väestöliiton Raisa Caccatoria naistenpäivän luennossa tai seminaarissa ja täytyy sanoa, että oli täysin tyhjä esitys: vailla nothing to say. Olisi ollut niin paljon mitä voisi aiheesta (sekuaalisuus, identiteetti, naiset ja miehet, sukupuolten välisiä väärinkäsityksiä jne jne) sanoa, ja tämä lääkäri sanoi tyhjänpäiväistä ja ihan väärälle kuulijakunnalle jotain joka olisi sopinut neuvolaan nuoreille äideille. HY:n juhlasalissa oli keskiikä varmaan ainakin 45 ellei enemmän - ja naisten mielikiinto Helvi Sipilä-puheessa ,jonka veti Biaudet (loistavasti).

Seksuaalitutkimus on tehty miesten johtamana ja se on sen takia niin tylsä, tympeäkin ja väärä observointi rikkoo pian enemmän kuin eheyttää.
On aikamme limbo voisi sanoa.