June 8, 2014

Olen kuullut, on tosiasia tuolla

Tunteet eivät ole hyveitä eivätkä paheita eivätkä edes makuarvostelmia. Ne ovat tosiasioita. Ne koetaan, mutta se joka kysyy, mitä tosiasiat ovat, ei kykene vastaamaan juuri sen vuoksi, että kysyy. Tosiasiat ovat kaiken kysymisen tuolla puolen, triviaaleja, itsestään selviä eli kaikkea ja ei-mitään. Järki ei ole tosiasia, koska se kysyy. Tosiasiat eivät kysy. Järjen ja tosiasian väliin jää ontologinen ero/kuilu. Voimme vain kokea, tulkita ja soveltaa tosiasioita, mutta emme tietämällä ymmärtää, mitä ne ovat. Myöskään matematiikka ei ole tosiasioiden tietämistä. Se on laskemista eli symboleilla operoivan järjen eksaktein ja siten ei-semanttisin [ei-sisällöllisin] käytäntö. ~. Emme ymmärrä tunteita vaan koemme niitä välittömästi joskin imaginaarisesti [mielikuvina, fantasioina]. Emme myöskään ‘tietämällä’ tiedä, mitä tunteet sisällöllisesti ovat, koska tieto ja sen oikeuttaminen on aina symbolista [käsitteellistä]. Matemaattisesti laskemme vain numeroita eli merkkijärjestelmiä. Tunne ei ole merkki tai symboli vaan tosiasia. Jne.
*

1 comment:

Anonymous said...

Perustunteita,jotka keskeisesti jylläävät vuorovaikutus-suhteissa ovat mm.
VIHA, johon liittyy KATEUTTA ja
HALVEKSUNTAA.

Henkilö pyrkii
ensijaisesti varastamaan vihankohteelle kuuluvaa omaa jaepäonnistuttuaan siinä hän
haluaa tuhota toisen omaa varastamisen sijaan.
RAKKAUDEN-tunteeseen kätkeytyy taas IHAILUA ja KUNNIOITUSTA.
Rakastettuun ei yleensä liity kateutta.Asia erikseen on sitten mustasukkaisuus.
SOSIAALISELLA JA FYYSISELLÄ VÄKIVALLALLA alistamiseen sisältyy juuri viha,kaeus moottorina ja kohteeb halveksunta
Yleensä kadehdinnan kohteena ovat yksin tai yhdessä henkinen´tai,fyysinen rikkaus tai vaikkapa vauras koti.Syitä saattaa olla tuhansiaä,mutta sosiaalisesta rikkaudesta vihankohdetta ei voi edes epäillä,sillä hän on siinä köyhä kuin kirkon rotta.
Kirjoitin ajatukseni liiankin kömpelösti, mutta sydämellä, enkä tiedä oliko tässä mitään uutta.
Tunteet voittavat usein niin hyvässä kuin pahassa järjenkin..