November 26, 2011

Forget Habermas and argumentative discussion. Occupy Wall Street. Now.

Information:...bei der Präsentation des neuen Symbols der Habermas-Partei.
*
[Kielimafia hieman viilaili ja painui sitten pehkuihin]

I
Motto:

2 Kor. 3:6 (KR 38): '…joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei [lain] kirjaimen, vaan Hengen; sillä [lain] kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.' - [Paavali, apostoli].

'Luonnetta ei voi olla ilman virhettä. Juuri epätäydellisyys tekee meistä yksilöitä ja kiinnostavia persoonia. Sen sijaan täydellisyys on orjamaisen koneen tautologista tylsyyttä' - [RR, bloggeri].

II
Jos kaiken keskustelun pitäisi toimia 100%:sti muodollisten argumentaatiosääntöjen ja 'validien' puheaktien [kuka/mikä ne päättää - kielellisyys itse vai?] ehdoilla, se ei pääsisi koskaan edes alkamaan tai sitten tällaisessa 'pseudo-kommunikaatiossa' on kyse loogisesta kaavasta ja laskutoimituksesta, jolla ei kuitenkaan ole kommunikoivaa merkitystä kuin laajemman kielellisen kontekstin puitteissa.

Nyt joku sanoo, että toimivathan logiikka ja matematiikka omissa konteksteissaan ja vain silloin, kun ei tehdä virheitä. Totta kyllä, mutta se ei ole 'inhimillistä' kommunikaatiota vaan eräänlaista peliä kuolleilla ja tyhjillä [puhtailla] muodoilla. Numero täytyy ymmärtää teoreettisessa kontekstissa. Muuten se ei ole mitään.

Itse asiassa jatkuva inttäminen argumentaatiosäännöistä implikoi tarkoitushakuisen vallankäytön - ei enempää eikä vähempää. Tätä ei Jürgen Habermas näytä aina tajunnneen riittävän selkeästi, vaikka juuri 'väärää' vallankäyttöä vastustamaan hän kunninahimoisen kommunkatiivisen toiminnan teoriansa pyrki muotoilemaan.

Kärjistetysti sanottuna Habermasin 'ideaalinen kommunikaatiotilanne' johtaa hiljaisuuteen ja 'paniikkiin'? Kyseistä ideaa esittelevää artikkelia [1973] Habermas ei ole koskaan antanut kääntää saksasta millekään muulle kielelle, sillä niin purevaa ja osuvaa kritiikkiä [jonka oikeutuksen Habermas itse osittain myönsi] se sai osakseen. Lievemmän ja huomattavasti laajennetun version ko. perusideasta hän esitteli  noin 10 vuotta myöhemmin kommunikatiivisen toiminnan teoriassaan ja diskurssi-etiikassaan.

Habermasin transsendentalismin [kielenkäyttö itsessään sisältää pätevät oikeudenmukaisuusehtonsa] kääntöpuoli on piilevä ja lopulta omat objektiiset periaatteensa kumoava idealismi, jossa ongelma [esim. populistinen politiikka 'ei-pätevänä' puheena], joka heitetään etuovesta ulos, tuleekin takaovesta uudelleen sisälle byrokraattisiksi ja itseisarvoisiksi korotettuihin proseduuri-sääntöihin/-ksi modifioituneena.

Kyseessä on totalitaarinen projekti. Argumenttisääntöihin vetoava ulottaa kritiikkinsä koskemaan kaikkea kommunikaatiota ja kaikkia ihmisiä.

Olennaista on kuitenkin ymmärtää loppuun asti se trivialiteetti, että tällaisella [näennäisen neutraalilla, objektiivisella ja puolueettomalla] retoriikalla pyritään vakuuttamaan vastustaja omasta näkemyksestä muka oikeutetummin ja pätevämmin kuin, jos oma mielipide esitettäisiin kielenkäytöllä, joka ei täytä ideaalisen puheaktin ehtoja [mihin vastustaja 'arvatenkin' lankeaa].

Jämähdetään proseduuriin eikä päästä koskaan itse asian ytimeen, joka palautuu aina tiettyihin inhon ja mieltymyksen tunteisiin, joita argumenttisääntöjä aseenaan käyttävä kokee niitä asioita, ilmiöitä tai ihmisiä kohtaan, joista pitäisi esittää aito ja perimmäinen mielipide eikä mikään abstraktioilla kuorrutettu eufemismi, olipa se sitten puolesta tai vastaan.

Voidaan havaita, ettei kritiikkini ei rajaudu jotain poliittista tai yhteiskuntateoreettista asennetta kannattaviin ihmisiin ja ryhmiin vaan ylipäätään siihen tapaan, jolla varsinkin habermasilainen diskurssi-etiikka [jota käytän malliesimerkkinä kehämäisestä proseduralismista] ajatellaan kykeneväksi paljastamaan, välttämään ja eliminoimaan kaikki populistiseen kielenkäyttöön ja informaatioon kätkeytyvä, yhteiskuntarauhaa uhkaava fanaattisuus - olipa sitten kyseessä rasistinen, fasistinen tai kommunistinen propaganda.
Habermasin malli saattaa tietenkin toimia tietyyn rajaan asti hyvin, vaikka se ei käytännössä pystykään ratkaisemaan 'totalitaarisen' universalismin ja populistis-nurkkapatrioottisen kulttuuri-relatívismin välistä ristiriitaa, mutta tämä byrokraattinen toimivuus [tai pikemminkin ontuvuus] ostetaan lopulta sellaisella hinnalla, joka osoittaa Frankfurtin psykoanalyyttis-marxilaiseen kriittisen teorian koulukuntaan kuuluneen Habermasin kääntäneen poliittisen takkinsa lähes täysin.

Tuo hinta on tietysti sopeutuminen kapitalismin toimintaehtoihin. Alunperin maltillisen marxilaisesta Habermasista tuli 'yhteistoimintamies' vapaan markkinatalouden vallattua Länsi-Saksan ja sittemmin koko Saksan, minkä vuoksi hänen poliittista korrektiutta [eli latteaa konformismia] tavoitteleva ideaalinen puheaktinsa/puhetilanteensa ei loppujen lopuksi kovinkaan paljon eroa torikauppiatten ja heidän asiakkaittensa välisestä keskustelusta, jonka aiheet, puhetapa ja tyyli kätkevät kohteliaisuussääntöjen tekopyhyyteen sen tosiasian, että myös kaikessa argumentatiivisesti 'pätevässä' kommunikaatiossa on lopulta aina kyse kysynnän ja tarjonnan darwinistisesta huutokauppa- ja tinkimis-pelistä.

Mutta juuri tämä tosiasiahan Habermasin piti paljastaa eikä kätkeä jonnekin argumentaatio-sääntöjen loputtomaan verkostoon, jossa markkinatalous-lobbareitten on sitä huomattavasti helpompi manipuloida haluamaansa suuntaan - samaan tapaan kuin juristien ja matemaatikkojen yhteistyönä kehitelty globaali laillinen huijaus eli johdannaiskaupan läpitunkematon verkosto mahdollistaa luotto- ja sijoitusriskien totaalin häivyttämisen finanssi-ketjun alkupään sijoittajilta [investointi-pankkiirien moderni hyeenalauma] ketjun loppupäähän eli niiden kontolle, jotka tällaisella [ikäänkuin pestyllä eli katteettomalla] rahalla joutuvat ostamaan merkittävää reaaliomaisuutta [esim. asuntoja].

Forget Habermas and argumentative discussion. Occupy Wall Street. Now.
*

http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://www.finbible.fi/38alaviite/Rooma/Rooma7.htm
http://www.toonpool.com/cartoons/J%C3%BCrgen%20Habermas_42200

3 comments:

Anonymous said...

Olisikohan kompleksiluvuilla mitään annettavaa "marxilaisuudelle"?

Rauno Rasanen said...

Katso kommenttini päreessä:
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/11/politiikkaa-ja-antipolitiikkaa.html

Rauno Rasanen said...

Katso kommenttini päreessä:

http://actuspurunen.blogspot.com/2011/11/politiikkaa-ja-antipolitiikkaa.html

*
Asiasta kiinnostuneille tiedoksi, että kommentointi jatkuu linkistä löytyvässä päreessä.