November 7, 2011

Koiranpaskasta ja rahanpesusta

Finanssi-virtahepo Mursu istumassa alemman keskiluokan ja köyhyysrajalla elävien olohuoneessa.

I
Teksti lähti alunperin liikkeelle palautteena anonyymille kommentoijalle päreessäni Björn Wahlroosista, mutta laajenee osassa II käsittelemään ultramodernien finanssikauppojen eli johdannaisten eli rahanpesun harmaata lobbaus-taloutta.
*
Anonymous kirjoitti:  Kateus, se on sitten ihana ja aito tunne. Ja siihen päälle viha, ah. Kateutta ja vihaa ruokkii se, että blogisti itse nauttii satojen tuhansien eurojen tulonsiirrosta muilta itselleen. Tekopyhyys, oi miten jaloa.
*
Haukkasit nyt anonymous itse palan koiranpaskaa ryhtymällä nimittämään minua paitsi kateelliseksi myös tekopyhäksi. Olet tosikko, ja koska tosikot eivät tajua ironiaa, he eivät pysty ymmärtämään myöskään ironian perimmäistä luonnetta ja sanomaa, joka on aina vakava.

Päre-ironiani kateushan ei nimenomaan ole perisuomalaista, pahaa ja kyräilevää naapurikateutta, joka perustuu siihen, ettei toisella saisi olla enemmän kuin minulla - siihen kateuteen, joka vie kalatkin vedestä, jottei niitä saa pyydettyä enää kukaan - ei edes kadehtija itse. Tällainen asenne on tietenkin aivan saatanallista typeryyttä ja patologista kieroutta, joka pahimmillaan estää lähes kaikenlaisen yhteistyön ja toiminnan.

'Me kaikki kadehdimme sinua ihaillen ja arvostaen Nalle'.

Eivätkö juuri amerikkalaiset kadehdi tällä tavoin. Kun toisella on enemmän, niin minunkin pitää hankkia enemmän - mieluummin vielä enemmän kuin mitä tuolla kadehtimallani toisella on. Tällainen hyvää kateutta.

Me siis haluaisimme [tai ainakin meidän kapitalismin hengessä pitäisi haluta] tulla Björn Walroosin kaltaisiksi porhoiksi. Tämä edellyttää, että kateuttamme leimaa yhteiskunnallisesti hyödyllinen kilpailumentaliteetti [eikä suinkaan pahantahtoisuudeksi ja vapaamatkustajuudeksi tulkittu vaatimus oikeudenmukaisemmasta tulonjaosta].

Tulla Björn Wahlroosin kaltaisiksi 'kerska-ylimieliksi' tässä rahan korruptoimassa eliitti- ja roskakulttuurissa, joka kulkee kohti plutokratian ja oklokratian väistämätöntä yhteentörmäystä? Sellaista kateutta minä tarkoitin.

Ai miksikö sitten vertaan Wahlroosia koiranpaskaan, jos arvostan häntä? Siitä yksinkertaisesta syystä [mustan ironian hengessä], että hän todellakin on ihmisenä minulle yhtä arvostettava kuin koiranpaska - häpeämätön plutokraatti, jonka kommentit koen lähes henkilökohtaiseksi loukkaukseksi - psykologisesti samaan tapaan [joskin hieman eri logiikalla] kuin islamilainen kokee Muhammed-pilakuvat omien arvojensa häpäisemiksi.

Koiranpaskat likaavat julkisen sfäärin ja juuri sitä Walhroos tekee eli pyyhkii perseensä alemman keskiluokan ja etenkin köyhyysrajalla elävien sosiaalitukihakemuksiin - [tulee väistämättä mieleen Ironmistressin vakiokommentoija, nimimerkki Miltton Friidman, tuo psykopaatti-libertaristi].

Ironisesti ajatellen on tietysti mahdollista, että Wahlroos esittää suorastaan uskomatonta showta provosoiden edelleen samassa hengessä kuin puberteettisina taistolaisaikoinaan eli osoittaen nyt omassa persoonassaan ja omilla kommenteillaan todeksi aiemmat taistolais-dogminsa ökyrikkaitten sikamaisuudesta.

Tietenkin tämä oletus on pelkkää ajatusleikkiä sen vuoksi, että Wahroos jo ajat sitten käänsi poliittisen takkinsa totaalisti ja lopullisesti, joskin voimme yhä silti väittää, että ainakin paradoksaalisella tasolla hänestä itsestään on tullut nuoruuden taistolaisuutensa sisältämän kritiikin kohteen inkarnaatio.

Asialla on kuitenkin paljon laajempi poliittinen kaikupohja. Vaikka olettaisimme, että Wahlroosin miljoona-sammakoissa olisi kysymys täysin harkitusta provokaatiosta [miten sen tarkoitus sitten tulkitaankin], niin silti hän leikkii sanomisillaan kansalaisten psykologiseen oikeudentuntoon liittyvien tuntemusten tulella, joka saattaa lopulta kääntyä polttavan kohtalokkaasti häntä itseään [ja hänen kaltaisiaan] vastaan.

Tuossa vaiheessa kriittisten kansalaisten [mikäli perussuomalaiset ja tuleva uusi vasemmisto (mutta ei missään tapauksessa nykyinen hallitus-nössöporukka) kykenevät joskus yhteistyöhön] oikeudenmukaisuuden vaatimus [joka Kokoomuksen uusliberaalien taholla leimataan tietysti aina pahaksi kateudeksi] on jo saattanut muuttua protestiksi, jonka rahassa uivat ja johdannaisillaan aina vain lisää rahaa 'keksivät' ja veronmaksajilla velkakupla-kuprunsa maksattavat laillistetut keinottelijat ovat siis alunperin itse provosoineet ilmoille.
*
Aina silloin tällöin ihmettelen tosissani, mikseivät kaiken maailman hullut ja terroristit räjäyttele kappaleiksi juuri näitä öykkäri-berlusconeja, joiden porukoihin Wahrooskin väistämättä kuuluu.

Mitä järkeä on tappaa jotakuinkin viattomia kansalaisia [kuten Breivik teki], kun meillä on median kautta jatkuvasti näkyvillä tusinan verran wahlroos-berlusconilaisia kerska-pankkiireja siirtämässä pankkijärjestelmän kontrolloimattomasta vapaudesta aiheutuvia riskejä eli alunperin omia vastuitaan yhä vain kauemmas muiden kontolle [ks. II].

Björn Wahlroosille ei kuitenkaan riitä edes tuo kapitalistisen vapauden korruptoitunut legitiimiys. Häneltä löytyy vielä kanttia halveksia jopa satoja miljoonia keskiluokkaisia kansalaisia, joista hän itse hyötyy. Sen sijaan niitä, joista Wahlroos ei voi hyötyä, jos he ovat liian köyhiä, ei oikeastaan kannata enää edes pilkata vaan heidät pitäisi Mursun mielestä vain jättää kuolemaan nälkään.
*
Jos olisin paljon nuorempi, en niuhottaisi tietokonetuolissani täynnä halveksuvaa ironiaa vaan toimisin - harkitusti ja tavoitteeni etukäteen varmistaen. Maksattaisin silloin minäkin omat riskini muilla - tällä kertaa niillä, joilla on siihen kaikkein eniten varaa.

II
Johdannaiskauppa yhä moninutkaisemmiksi muuttuvine variaatioineen tarkoittaa selkokielisesti rahanpesua eli laillillistettua huijausta ja korruptiota. Paitsi finanssikaupan myös pankkijärjestelmän kontrolloimattomuus seuraa nimenomaan tästä asiaintilasta, eivätkä sitä pysty poistamaan tarkimmatkaan stressitestit pankkipääomien suhteen, sillä ne eivät edes voi kontrolloida pätevästi/validisti sitä, mikä on pääomien todellinen alkuperä, koska tällainen tarkastus merkitsisi puuttumista laillisen yksityis-kaupankäynnin sisäisiin sopimuksiin - [toisin sanoen pankkien stressitestit eivät mittaa sitä, mitä niiden minun mielestäni pitäisi mitata vaan antavat mahdollisesti luotettavia tuloksia tutkitusta kirjanpidosta, josta ei siis kuitenkaan voi päätellä onko tileillä liikkuva raha ollut 'legitiimiä' vai 'pestyä/pimeää'].

Johdannaiset eri variaatioineen ovat finanssi-talouden uusinta tekniikkaa, jota sovelletaan käytäntöön ja kokeillaan pörssikaupan alueella heti, kun se vain on mahdollista busines-lakien puitteissa. Niinpä tämänkaltainen ultra-moderni kapitalistinen järjestelmä ei yksikertaisesti voi olla muuta kuin läpeensä mätä.

Kaiken talousteknisen 'mystifikaation' lisäksi sen toimivuus varmistetaan poliittisesti lobbaamalla esim. juuri Berlusconin kaltaisia rahanpesu-mafian juoksupoikia.
*
Ironmistressin utopia siitä, että talousteknisten mallinnusten kehittyessä voimme joskus tulevaisuudessa lähes pomminvarmasti ennakoida ja estää talouskuplien syntymisen ja puhkeamisen perustuu nörtti-insinöörin lukumystiseen ['gnostilaiseen'] maailmakuvaan - [palaan aiheeseen myöhemmässä päreessäni].

Olennaisinta olisi ensin määritellä, mikä johdannaiskauppa ja lobbaus ei ole rahanpesua ja mikä sitä on, eivätkä tämän selvittämiseen riitä viime kädessä yksinomaan matemaattiset mallinnukset vaan juridinen päätös [jos enää sekään] siitä, milloin johdannaisista investointi-pankkiirille aiheutuva riskien siirtäminen eli häivyttäminen tulkitaan rikolliseksi ja milloin ei. Tämä ratkaisu vaatii eettis-poliittista tahtoa, mutta sitä ei ainakaan oikeistopoliitikoilta näissä asioissa löydy.

Tämä tilanne on hyvä esimerkki myös siitä, ettei Humen laki useinkaan toimi käytännössä. Ironmistress olettaa, että kehittynyt matemaattinen mallinnus lopulta ratkaisee taantumien ja yllättävien pankkiromahdustenkin uhkan eli matemaattisista tosiasioista seuraa tässäkin tapauksessa vain matemaattisia tosiasioita eikä suinkaan eettisiä normeja.

Minä väitän, ettei matemaattinen mallinnus pysty tällaiseen ennustamiseen, koska se on kaulaansa myöten johdannaiskaupan suossa ja johdannaiskauppaa puolustetaan viime kädessä markkinoitten vapaudella - [sitäpaitsi markkinoitten vapaus jo itsessään on ideologis-eettis-poliittinen valinta - ei mikään luonnon välttämättömyys].

Vielä kerran ja yhä uudestaan on kuitenkin sanottava, että mallinnukset itsessään eivät kykene osoittamaan johdannaiskauppojen laajenevan verkoston merkitsevän käytännössä rahanpesua vaan ainoastaan sen, että tietyn mallinnuksen puitteissa tapahtuva johdannaiskauppa joko toimii tai ei toimi mallinnetun kokonaistalouden kannalta. Niinpä mallinnuksien perusteella 'matemaattisesti toimivasta' rahanpesusta tulee vallitseva globaali tapa pyörittää globaalia finanssikauppaa - [matematiikkahan ei ota kantaa eettisiin arvoihin vaan laskee määrällisiä todennäköisyyksiä, joista ei voi päätellä arvoihin rikkomatta Humen lakia ;\].

Kyetäksemme estämään näin massiivisen korruption emme löydä vastausta matematiikasta vaan globaalista talousoikeussalista ja aina kun joudumme turvautumaan oikeussaliin matemaattisten 'ennus-totuuksien' sijaan, rikomme Humen lakia - [niin se nyt vain on ja sillä siisti].
*
Kertaan ja tiivistän. - Investointi-pankkijärjestelmä on mätä ja pysyy sellaisena niin kauan kuin finanssikaupassa rehottava pääomanmuodostus on käytännössä rahanpesua, joka sallitaan johdannaiskauppojen muodossa.

Toisin sanoen - pitäsi kyetä määrittelemään, mikä ero on ns. laillisella ultramodernilla kapitalismilla ja globaalilla ultramodernilla talousrikollisuudella [eli kaikkein ovelimmalla pyramidihuijauksella]. Kuten edeltä voi päätellä, kyseessä on veteen [tai pikemminkin ihmisen mieleen] piirretty viiva, enkä välttämättä usko [vaikka haluaisinkin], että oikeuslaitokset tai edes poliittiset järjestelmät kykenevät enää ottamaan tähän ongelmaan kantaa, joka olisi riippumaton esim. juutalaisten mega-suuryrittäjien kulissien takaisesta lobbauksesta.
*
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/11/me-kaikki-kadehdimme-ja-ihailemme-sinua.html
http://takkirauta.blogspot.com/2011/11/matteus-efekti-eli-anakykloosi-osa-iv.html
http://maggy-maggynpanfu-blogi.blogspot.com/p/hauskoja-peleja-kopioitavaa-ja-muuta.html

3 comments:

Anonymous said...

Tämä oli hieno kirjoitus. Erityisesti seuraava kohta:

Ironisesti ajatellen on tietysti mahdollista, että Wahlroos esittää suorastaan uskomatonta showta provosoiden edelleen samassa hengessä kuin puberteettisina taistolaisaikoinaan eli osoittaen nyt omassa persoonassaan ja omilla kommenteillaan todeksi aiemmat taistolais-dogminsa ökyrikkaitten sikamaisuudesta.

Tietenkin tämä oletus on pelkkää ajatusleikkiä sen vuoksi, että Wahroos jo ajat sitten käänsi poliittisen takkinsa totaalisti ja lopullisesti, joskin voimme yhä silti väittää, että ainakin paradoksaalisella tasolla hänestä itsestään on tullut nuoruuden taistolaisuutensa sisältämän kritiikin kohteen inkarnaatio.

Miltton Friidman said...

Hyvä kirjoitus, Rauno! Olen pitkälti samaa mieltä perusteemasi kanssa - joka käsittelee siis entisen vasemmistolaisen muuttumista tämän päivän pankkiiriksi.

Pankkijärjestelmään ja johdannaiskauppoihin liittyen kirjoituksessasi on kuitenkin teknisiä asiavirheitä.

---

Muuta...

Käytännössä sadistisin ja raakamaisin bisnesmies tai valtiomies saadaan AINA (ex-)vasemmistolaisesta, koska (ex-)vasemmistolainen henkilö tietää kaikki bisneksen ja valtionhallinnon käyttämät likaiset temput, eli on joutunut kokemaan ne itse.

Esimerkkejä:

Karl Marx - varakkaan saksalaisen kauppiasperheen poika

Mao Tsetung - maakuntansa rikkaimman kiinalaisen maanviljelijän poika

Nalle Wahlroos - entinen sosialisti

Jose-Manuel Barroso - entinen maolainen

Paavo Lipponen - nykyinen Nordstream luonnonvarayhtiön neuvonantaja. Poliittinen alma mater: SDP (vasemmisto)

Jouni Backman - nykyinen Tieto pörssiyhtiön yhteiskuntasuhdevastaava. Poliittinen alma mater: SDP (vasemmisto)

Suvi-Anne Siimes - entinen vasemmistoliiton "tähtikansanedustaja", sittemmin toiminut Lääketeollisuus ry:ssä. Poliittinen alma mater: Vas. (vasemmisto)

Miltton Friidman said...

Ironmistressin utopia siitä, että talousteknisten mallinnusten kehittyessä voimme joskus tulevaisuudessa lähes pomminvarmasti ennakoida ja estää talouskuplien syntymisen ja puhkeamisen perustuu nörtti-insinöörin lukumystiseen ['gnostilaiseen'] maailmakuvaan - [palaan aiheeseen myöhemmässä päreessäni].

Samaa mieltä. En usko että taloutta tai talousjärjestelmää voidaan hallita. Hallinta tarkoittaa siten suunnitelmataloutta ja kommunismia.

Rauno, miten voin lisätä blogisi lukulistaani? Normaalisti Bloggerissa näkyy blogin lukijat oikealla puolella, mutta blogissasi ei ole sellaista.