September 12, 2011

Kaikki ihmiset ovat älyllisesti tasa-arvoisia

Tasa-arvoisuus ei ole tasapäisyyttä.
*
Tasa-arvoisuus on aina ensisijainen ja luovuttamaton - yhä uudelleen erimielisyytenä ja vastarintana ilmaistava ontologinen lähtökohta - ei pelkästään pragmaattinen päämäärä, joka lakiin kirjoitettuna joskus muka saavutetaan/rr.
*
Sitaatti kirjasta Yhteiskuntateorioiden oikeus, luku Tasa-arvon demokratia - Jacques Rancière, erimielisyyden ajattelija [Ari Hirvonen].
*
Tiedon ja vallan suhde

[....]
Kirjassaan Le Maitre ignorant [Tietämätön opettaja] Jacques Ranciere käsittelee Joseph Jacotot'n [1770-1840] radikaalia käsitystä oppimisesta. Tämä ranskalainen opettaja, joka ei osannut sanaakaan flaamia, joutui karkotetuksi tultuaan opettamaan ranskaa sitä taitamattomille flaamilaisille. Onnistuessaan hän ymmärsi, että kaikki ovat kykeneviä ymmärtämään mitä tahansa. Opettajan tehtävänä ei ollut selittää totuutta itseään tyhmemmille, vaan hänen tuli olla tietämätön opettamastaan ja saada oppilaat arvaamisen ja kertomisen kautta itse oppimaan asioita. Selittäminen oli oppilaan tyhmentämistä, kun taas tarinan kertominen lähti liikkeelle tasa-arvosta. Opetuksen lähtökohtana on: 'kaikki ihmiset ovat älyllisesti tasa-arvoisia'.

Rancieren kirjan tyyli on uskollinen Jacotot'lle, sillä se ei selitä vaan kertoo tarinan Jacotot'n tasa-arvon kokeilusta ja kokemuksesta [ranskan termi experience merkitsee kumpaakin].

Jacotot'n kertomuksesta Ranciere ymmärsi, että on aina kaksi emansipaation vastaista syntiä. Ensimmäinen on sanoa: minä en kykene. Toinen on sanoa: minä tiedän. Tämä opettaja/oppilas-suhteen pedagogisen hierarkian kumoaminen läpäisee Rancieren koko tuotannon ja ajattelun kuten jatkossa nähdään.
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jacotot

3 comments:

dudivie said...

alyllisesti tasa arvoisia! hyvä! http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Anonymous said...

entäs perussuomalainen

dudivie said...

moraalisesti tasaarvoisia?