January 13, 2011

Kohti olemassa olevaa olemista

The Ladder of Divine Ascent [Monastery of St. Catherine, Sinai 12th Century]
*
Tarkennus Sammalkielen päreeseen Ikea ja kapitalismi kirjoittamaani kommenttiin.

[K-mafian tarkennuksia ja lisäyksiä (luku 3) - 14.1 - klo: 14.50]

1
En ollut alkuasetelmassa tarpeeksi tarkka siinä, että 'olemassa olevassa olemisessa' yhdistyvät olemus ja olemassaolo eli 'se, mitä jokin on' ja 'se, että jokin on'. Ja jos ollaan vielä tarkempia, pitää huomauttaa, että 'se, mitä jokin on' ei ole ilman 'sitä, että se on' vielä muuta kuin pelkkä yksittäinen ominaisuus tai oikeastaan vain pelkkä mahdollisuus kaaoksessa.

Esim. kivellä on ominaisuuksia, mutta ne eivät ole sen varsinainen olemus ennenkuin se tulee olemassaolevaksi ihmisen/Jumalan maailmassa sille annetun merkityksen puitteissa [vrt. Heideggerin 'käsilläoleminen' - Zuhandenheit].

Vasta olemassaoloon tuleminen tietoisuudessa - sen mielessä ja merkityksellisyydessä - mahdollistaa ominaisuuksien olemuksellistumisen - mutta vain mahdollistaa.

Kapea-alaisimmin ja siten maagisimmin ajattelevat materialistit pitävät nimittäin jo pelkkiä kiven ominaisuuksia sen olemuksena, mutta tämä on harhaa, koska ominaisuudet eivät ole mitään muuta kuin ilmenevää/fenomenaalista, joka hajoaa pienempiin osiinsa eli viime kädessä ei-mihinkään/tyhjyyteen.

Olemuksen ja olemassaolon täydellistä yhdistymistä/yhtäläistymistä Tuomas Akvinolainen kutsuu Jumalaksi ja tämä on lopulta [jumalallistuvan] ihmisenkin olemassaolon perimmäinen teologinen - jos ei sentään suoranainen määritelmä [koska ihminen ei voi olla Jumala vaan Jumalan kaltainen] niin ainakin ihmisen olemisen tarkoitus.

Sillä ihminen on Jumalan kuva ja kaltaisuus eli hänelle on Jumalan kuvana annettu jumalallinen järki ja vapaus [potentiaalinen substanssi], joiden perustalta hänellä on mahdollisuus kasvaa hyveen kautta kohti kaltaisuutta [potentiaalisen aktuaalistuminen] eli Jumalaa ja siten jumalallistua [theosis].

Ihminen on Jumalan kuva ensimmäisestä olemassaolonsa hetkestä asti, mutta kaltaisuuden hän saavuttaa asteittain.

2
Jos joku nyt havaitsee theosiksessa analogisuutta truthlikeness-teoriaan, niin aivan oikein havaittu. Theosiksessa on kuitenkin kyse kristillisen perinteen [personalistisesta] Totuudesta, joka on saanut kyllä teoria-vaikutteita myös aristoteelis-uusplatonistisesta filosofiasta, mutta jossa ei ajatella truthlikeness-realismin tavoin [kuten edellä osoitettiin], että ominaisuudet tai niiden yhdistelmät sellaisenaan voitaisiin ymmärtää ominaisuus-struktuureina olion olemukseksi - paitsi pakanallis-maagisessa mielessä, jolloin oliolle annettua matemaattis-symbolista määritelmää [oliosta tehtyä kuvaa] pidetään sen olemuksena, mikä on epäjumalanpalvontaan verrattava 'riitti'.

3
Joku saattaa nyt todeta, että päättelyni mukaan vain ihmisellä on olemus ja itse asiassa vasta sitten, kun hän on jumaloitunut - tai vähintäinkin jumaloitumassa. - Väite on liioiteltu mutta oikeaan suuntaan oivallettu. - Nimittäin - kaikki strukturalismi - niin välttämätöntä kuin se onkin maailman ja ihmisen itseymmärryksen kannalta, jää pelkäksi 'fossiilien' keräilyksi ilman ihmisen persoonallista suhdetta olemiseen/Jumalaan.

Fenomenologia ei ehkä ole strukturalismin aivot, mutta sydän se aivan varmasti on.
*
Edellisestä seuraa, että itse nerokas Michel Foucault on dispositiiveineen [valestruktuureineen] sijoitettu Helvetissä [jonne oletan hänen joutuneen välittömästi kuolemansa jälkeen] johonkin kybernetiikkalevy-tehtaaseen valmistamaan [ad inf.] virtuaali-komponentteja tiedonhistoriallisista aprioreista. - - Hmm. - Mutta eihän tuo ole Miíhkalille mikään helvetti. Pikemminkin jatkoa maanpäälliselle elämälle. Otan yhteyden Danteen vielä tänään. Jos niille on sattunut jokin erehdys siellä Pietarin sielu-tullissa. Taivaaseenhan Foucault' kaltainen ihmisen kuoleman todistaja kuuluu - siellä on hänen oikea helvettinsä. - - Vai onko sittenkään, sillä melkein kaikki todella hyvät ihmisethän ovat yleensä erittäin tylsiä, epäyksilöllisiä - ikäänkuin samasta muotista valettuja, kuin 'pystyyn kuolleita' Jumalan lähetystyöntekijä-robotteja, mutta Helvettiin joutuneilla sen sijaan on melkein aina vahva joskin paha tai ainakin hyvin traumaattinen minuus. - - Minulla on siis ongelma. Mihin Michel Foucault on mahtanut kuolemansa jälkeen joutua? - - Hmm. - - [!] Nyt minä tiedän. Tietenkin hänet on siirretty sinne, minne hän ihan oikeasti kuuluukin - jo oman ajattelujärjestelmänsä perusteella - lasten Limboon, koska siellä ei ole persoonia vaan  kastamattomia nobodeja, who died in infancy and were too young to have committed personal sins, but not having been freed from original sin. - - Kuten saatamme arvata, kyse ei ole lainkaan mistään Helvetin kaltaisesta kidutuskammiosta vaan paikasta, jossa, vaikkei siellä olekaan mitään toivoa Jumalan näkemisestä, ei siellä myöskään ole mitään muuta tietoisuutta yhtään mistään. - Mutta eikö juuri tämä ole onnellisin mahdollinen kuoleman jälkeinen tila - ainakin 'ihmislajin edustajana edesmenneelle' Michel Foucault'lle? - Tekisi jopa mieli väittää, että tämän enempää 'yksilöllistä' armoa hän tuskin voisi enää saada osakseen.
*
Since at least the time of Augustine, theologians, considering baptism to be necessary for the salvation of those to whom it can be administered, have debated the fate of unbaptized innocents, and the theory of the Limbo of Infants is one of the hypotheses that have been formulated as a proposed solution. Some who hold this theory regard the Limbo of Infants as a state of maximum natural happiness, others as one of "mildest punishment" consisting at least of privation of the beatific vision and of any hope of obtaining it
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Limbo#Limbo_of_Infants.
*
http://sammalkieli.blogspot.com/2011/01/ikea-ja-kapitalismi.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ousia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ousia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Olemus
http://en.wikipedia.org/wiki/Essence
http://personal.inet.fi/private/tsasouna/Ortodoksinen_usko/ortodoksisesta_ihmisnakemyksesta.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Divinization_(Christian)
http://orthodoxwiki.org/Theosis
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tomismi
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomism
[Mikäli haluan edelleenkin vastustaa luonnollista teologiaa, niin vastustajani ei totisesti ole vähäinen]
http://en.wikipedia.org/wiki/Personalism
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kybernetiikka
http://www.wdavidphillips.com/2008/11/28/theosis/

1 comment:

ninni said...

"Mia einai i ousia" lyrics: Μία είναι η ουσία: δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μία είναι η ουσία: δεν υπάρχει αθανασία ... βut lets hoppe