January 19, 2011

Begging the question ja circular reasoning - salakavalimman argumentaatioviruksen melkein identtiset kaksoset

Huomaa, että Begging the question on täysin eri asia kuin Raise the question [ks. I /2].



[K-mafian lisäys kohtaan I/3 - viimeksi klo: 10.10]
I
1
Begging the question (or petitio principii, "assuming the initial point") is a type of logical fallacy in which the proposition to be proven is assumed implicitly or explicitly in the premise. The first known definition in the West is by the Greek philosopher Aristotle around 350 BC, in his book Prior Analytics, where he classified it as a material fallacy. Begging the question is related to the circular argument, circulus in probando (Latin, "circle in proving") or circular reasoning [ks. linkki].

2
What is Begging the Question?

Begging the question is a form of logical fallacy in which a statement or claim is assumed to be true without evidence other than the statement or claim itself. When one begs the question, the initial assumption of a statement is treated as already proven without any logic to show why the statement is true in the first place.

A simple example would be I think he is unattractive because he is ugly. The adjective ugly does not explain why the subject is unattractive - - they virtually amount to the same subjective meaning, and the proof is merely a restatement of the premise. The sentence has begged the question.

What is it Not?

To beg the question does not mean to 'raise the question.' [e.g. It begs the question, why is he so dumb?] This is a common error of usage made by those who mistake the word 'question' in the phrase to refer to a literal question. Sadly, the error has grown more and more common with time, such that even journalists, advertisers, and major mass media entities have fallen prey to "BTQ Abuse."

While descriptivists and other such laissez-faire linguists are content to allow the misconception to fall into the vernacular, it cannot be denied that logic and philosophy stand to lose an important conceptual label should the meaning of BTQ become diluted to the point that we must constantly distinguish between the traditional usage and the erroneous "modern" usage. This is why we fight.

3
Petitio principii
*
[Esimerkit tässä(kin) ovat muodollisesti päteviä mutta jopa harhaanjohtavan yksinkertaisia, sillä petitio principii/begging the question kuten kehäpäätelmät yleensä on joskus todella hankala ellei jopa mahdoton hahmottaa monimutkaisista teoreettisista perusteluista. - Mahdottomuudesta seuraa, että 'perimmäinen' tietomme olisi aina kehäistä ja usein juuri BQ-muodossa. - Tämä merkitsee, että emme voi välttää skeptisismiä ja että ainoa tieto, mitä meillä on, määräytyy viime kädessä todennäköisyyden (tilastollinen kausaliteetti, relatiiviset oletukset hyödystä ja seuraamuksista] ja auktoriteetin (instituutiot) perusteella eikä episteemisesti oikeutettuna/rr]
*
Petitio principii: johtopäätöksen olettaminen lähtökohtaisesti todeksi premisseissä, jotka esitetään johtopäätöksen perusteluina. Termi on käännös Aristoteleen ilmaisusta "(to en) archei aiteisthai" eli 'olettaa aluksi'.

Kehäpäätelmä [tai sen eräs muoto - ks. II 1]. X on totta, koska X on totta. Kummituksia on olemassa, sillä meediot kommunikoivat kummitusten kanssa. Kulkee englanninkielisessä keskustelussa nimellä 'begging the question eli 'kysymyksen (=kyseessä olevan asian) olettaminen [ilman todisteita]' - ks. kuitenkin II 1.
*
Nykyisin englanninkielisessä keskustelussa käytetään ilmaisua 'begging the question' myös merkityksissä 'kysymyksen välttely' ja 'kysymyksen herättäminen'. Merkityksen myöhempi laajentuminen johtuu siitä, että yleensäkin "begging" tarkoittaa nykyisin vain harvoin 'olettamista' ja useammin 'välttelyä' ja 'pyytämistä' tai 'kerjäämistä'.

Sana "question" eli 'kysymys' tarkoittaa tässä yhteydessä alun perin nimenomaan 'kyseessä olevaa asiaa', mutta sanan "question" yleisen merkityksen vuoksi nyttemmin tässäkin fraasissa tarkoitetaan usein kirjaimellisesti jotain kysymystä. Monet puristit pitävät näitä myöhempiä merkityksiä väärinä ja rahvaanomaisina, joten latinankielinen termi on kiistattomampi ja selkeämpi.

II
1
Circular reasoning is a formal logical fallacy in which the proposition to be proved is assumed implicitly or explicitly in one of the premises. For example:

'Only an untrustworthy person would run for office. The fact that politicians are untrustworthy is proof of this.'

Such an argument is fallacious, because it relies upon its own proposition - "politicians are untrustworthy" - in order to support its central premise. Essentially, the argument assumes that its central point is already proven, and uses this in support of itself.

[Obs!] Circular reasoning is different from the informal logical fallacy "begging the question", as it is fallacious due to a flawed logical structure and not the individual falsity of an unstated hidden co-premise as begging the question is.

2
Kehäpäätelmä on virheellinen päätelmä, jonka pätevyys perustuu oletukseen johtopäätöksen totuudesta. Toisin sanoen kehäpäätelmä on hyväksyttävä vain siinä tapauksessa, että johtopäätös sattuu olemaan tosi. Kehäpäättely ei osoita mitään syitä, miksi kyseistä väitettä olisi pidettävä totena.

Yksinkertaisimmillaan kehäpäätelmä kuuluu: Koska asia on näin, asia on näin. Kehäpäätelmän yleinen kaava on seuraava:

1. A on B:n premissi

2. Todisteeksi B:lle esitetään A

3. Alkuehdoksi (premissiksi) A:lle esitetään B

Tavallisesti kehäpäätelmät piiloutuvat monimutkaisen esitystavan taakse eikä kehäpäätelmästä ole siksi helppoa antaa selkeää esimerkkiä. Kehäpäätelmässä voi olla myös useampia termejä kuin vain kaksi. Esimerkiksi seuraava päättely on kehämäistä :

- Jos suurin osa ihmisistä pitää jotakin väitettä totena, niin se on tosi.

- Koska suurin osa ihmisistä pitää edellistä väitettä totena, on sen oltava tosi.

- Siis: Jos suurin osa ihmisistä pitää jotakin väitettä totena, niin se on tosi.
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Begging_the_question
http://begthequestion.info/
http://hommaforum.org/index.php?topic=2649.10;wap2
http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_reasoning
http://fi.wikipedia.org/wiki/Keh%C3%A4p%C3%A4%C3%A4telm%C3%A4
http://hommaforum.org/index.php?topic=2649.10;wap2

1 comment:

ninni said...

no, . kyllä tämä tästä