June 8, 2006

Thymos

Jatkoa muodista, trendeistä ja ihmisen tarpeesta tulla tunnustetuksi.
(Tekstiä täydennetty viimeksi klo: 12.05)

(Tsekkaa myös tämä Myytävänä: Muodikasta katoavaisuutta ja katoavaista muodikkuutta.)

*
Yllättävää ehkä, mutta erinomainen syväluotaus "trendipäreen" aiheeseen - hyväksytyksi tulemiseen sekä yksilönä että samanlaisena muiden kanssa - löytyy Francis Fukuyaman kiinnostavasta kirjasta - "Historian loppu ja viimeinen ihminen" (Hegelin ja Nietzschen termejä) - varsinkin sen loppuosasta (*).

Fukuyaman kanssa ei tarvitse (eikä edes pidä) olla samaa mieltä, mitä tulee hänen tulkintaansa historian, demokratian ja liberalismin vuorovaikutussuhteesta ja sen seurauksista, mutta kirjassa esitetty Alexandre Kojèven Hegel- luentoihin sekä Platoniin ja Nietzscheen tukeutuva selvitys ihmisluonnon "thymoottisuudesta" on rrrautaa!

(Thymos=tahto, joka tahtoo tulla arvostetuksi ja kunnioitetuksi).

Muodin perässä juokseminen ilmentää perimmältään samaa tunnustetuksi tulemisen tarvetta kuin mikä tahansa vallanhimoinen pyrkimys.

Toisaalta - se myös on oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvoisuuspyrkimyksiemme lähtökohta.

*
Thymos (wikipedia)

Thymos, one element of Plato's tripartite division of the soul — the other two being reason and desire — can be translated as spiritedness. It is the location of such feelings as pride, shame, indignation, and the need for recognition for oneself and for others.

Thymos can overrule both reason and basic animal instincts and propel one into a duel over an insult, or into a burning building to save a child, or into a war for a cause one finds just.
According to Hegel, humanity is at its peak when it thymotically risks its life for the sake of a greater good.

On the other hand, it is also what drives suicide bombers and other terrorists.

Francis Fukuyama, the author of The End of History and the Last Man, puts it thus: "Thymos is something like an innate human sense of justice."

He elaborates in two distinct directions:

"...people believe that they have a certain worth, and when other people act as though they are worth less — when they do not recognize their worth at its correct value — they become angry..."

"Thymos... as such is the psychological seat of all the noble virtues like selflessness, idealism, morality, self-sacrifice, courage, and honorability."

*
Thymos on siten hyveellisen (ja paheellisen) käyttäytymisen primus motor.

Eurooppalaisessa perinteessä on vaikuttanut voimakkaasti yksilö-ja valtiokeskeinen (yksilöllinen ja valtiollinen kunnia) thymos, kun taas anglosaksinen perinne korostaa pikemminkin ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon (samanlaisuuteen) kytkeytyvää thymosta.

*
(*) Poliittisen historian tutkijat ovat antifilosofiseen tapaansa pitäneet tuota loppuosaa jonain ylimääräisenä - jopa asiaankuulumattomana kirjassa esitetyn analyysin kannalta.

Mutta tässä lausunnossaan "tieteelliset" historioitsijat - nuo ihmispsykologiaa ymmärtämättömät ja mielikuvituksettomat faktojen keräilijät erehtyvät - jälleen kerran, koska etenkin thymoksen "kohtalot" ovat kiinnostavia, sillä juuri ne toimivat historiallisen liikkeen eräänä muutosvoimana ja suunnanantajana.

Historioitsijan ongelmana on se, että hän ei saa noteerata muita kuin "näkyviä jälkiä". Ja koska thymosta ei voi paikantaa lähdekriittisesti vaan ainoastaan vaikutustensa perusteella, historioitsija päättelee, että puhe tahdosta on metafysiikkaa - siis hölynpölyä....

No comments: